Grimstad By

Storgaten 36

Prisantydning
990 000 kr
Omkostninger
37 120 kr
Totalpris
1 027 120 kr
Felleskostnader
1 448 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
8 367 kr / år
P-rom
50 ㎡
Bruksareal
55 ㎡
Tomteareal
298 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Selveierleilighet midt i Grimstad sentrum! Renoveringsobjekt.

Om eiendommen

Innhold

2 etasje: P-rom/BRA: Entre, stue, kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom og bod.
Vinduer er ikke store nok generelt til rømning pga for smal bredde.

Standard

Leiligheten holder en enkel standard og har behov for renovering.
Bygget i sin helhet har også behov for renovering.

Arealer med beskrivelse

2 etasje: P-rom/BRA: 50/55 kvm. S-rom er 5 kvm og er bod.

Grimstad kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 16.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet i eldre bygård. I sentrum, et steinkast fra alle ønskelige kvaliteter.
Leiligheten fremstår med etterslep på vedlikehold, modernisering påregnes. Det samme gjelder sameiet i sin helhet. Om man ikke er bygningskyndig så bør dette medtas på visning for å forstå omfang.
For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene hovedsaklig begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere
kontrollert av interessent. Utvendige forhold kan være kommentert om det er i direkte tilknytning til leiligheten.
Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt.
Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.

Følgende avvik har fått TG3:
Utvendig > Taktekking
Det er avvik:
Eldre årgang og stedvis dårlig stand.
Leietaker opplyste om lekkasje i leiligheten over.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Det bør påregnes utskiftninger sammen med taktekking.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Skadedyr
Det er avvik:
Leietaker opplyste om at det nylig var observert rotte i det ene rommet. Videre opplyste leietaker at det er tatt ca en rotte i mnd i naborommet utenfor leilighet.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Etterslep vedlikehold, malingflass mm. Vesentlig råte i et av dem, tg3.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig
karakter pga alder.
Eldre belegg på gulv. Utett rundt rørgjennomføring bak vaskemaskin. Det er noe fall mot sluk i rommet. Belegg vegger dusjsone. Fremstår stedvis med aldersslitasje/merker i fuger etc.
Opplegg vaskemaskin, baderomsvask, dusjgarnityr og wc.
Malt tak. malingflass og slipp i sparkelskjøter.
Lufteventil i tak.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Stoppekran plassert i restaurant, dette vil si at man ikke kan stenge vann ved evt lekkasje uten tilgang, tg3.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Eldre skrusikringer.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik:
Lite lufting bak kledning, kan medføre bakenforliggende avvik som avdekkes når kledning byttes. Deler av vegg mot parkeringsplass er nyere,
ellers eldre årgang.
Generell etterslep vedlikehold, trenger en god vask. Videre må det påregnes ytterligere undersøkelser og utskiftninger i sameiet påregnes.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Funksjon OK, men døren har har ikke brannhemmende kvaliteter som anbefales.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
Overflater hovedsaklig eldre og med bruks og utleie slitasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Stikkmålinger utført, stedvis nivåforskjeller. Stedvis knirk. Det må forventes lytt.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Eldre dører. De ble funksjonstestet for heng i karm og svill. Den ene mellom kjøkken og gang fungerer dårlig og er ikke til å lukke.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik:
Fremstår noe ufagmessig utførsel, litt skjevhet i fronter mm. Noe bruksslitasje på innredning og gulv.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Innvendig > Pipe og ildsted

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
Jeg har aldri bodd i leiligheten og har kun kjennskap til små rep. På tak. Om noe liknende skulle oppstå nå så er det uansett en sameiesak.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Storgaten fra gågata og videre oppover mot Kulturhuset/kinoen. Leiligheten ligger i trebygning like før Joker på høyre side.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentralt beliggende i øvre del av Grimstad sentrum. Kort vei til alle sentrumsfunksjoner og like ved kino, dagligvareforretning, restauranter osv.

Tomt

Areal: 298 kvm, Eierform: Festet fellestomt
Felles festetomt som er nærmest fullt utbygd. Det medfølger ingen uteplass til leiligheten.
Selger betaler ikke feste avgift ipr i dag, ny eier må påregne å betale festeavgift.

Parkering

Det medfølger ingen parkering til eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for industri / lager, tilhører reguleringsplan GRIMSTAD SENTRUM, datert 11.11.1991. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Arealplaner under arbeid: Torskeholmen, Smith Petersens gate 7

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Offentlig vei på forsiden av huset, privat inn til leilighetene

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1862/900032-2/37  Festekontrakt - vilkår. 07.10.1862 
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER
 
1920/906269-1/37  Bestemmelse om bebyggelse. 04.06.1920 
Overført fra: 4202-200/1312
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1983/7375-1/37  Best. om adkomstrett. 13.12.1983 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1309  
Overført fra: 4202-200/1312
Gjelder denne registerenheten med flere
Pengeheftelser i festerett

1841/931247-1/37  Vilkår i festekontrakt. 16.04.1841 
Årlig grunnleie 96 sk.
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

1862/900032-2/37  Festekontrakt - vilkår. 07.10.1862 
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER Gjelder feste

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Grunndata:
2020/209215-1/200  Omnummerering ved kommuneendring. 01.01.2020 00:00 

1988/89-2/37  Seksjonering. 06.01.1988 
opprettet seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 35/200
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 120,- (Omkostninger totalt) 1 027 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 367 pr. år Eiendomsskatt kommer i tilegg.

Felleskostnader

Kr. 1 448,- pr.mnd.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Forsøkt innhentet ikke funnet.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Storgaten 36, Gnr. 200 Bnr. 1312 Snr. 2 i Grimstad kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr/stekeovn/koketopp.
Leiligheten blir tømt for møbler og løsøre, men det vil ikke bli vasket ut.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 89 49 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-0088

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-0088. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Ørjan Mathisen, tlf. 45 89 49 72

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 215) Grunnpakke markedsføring (Kr.8 350) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.60 000) Tilrettelegging (Kr.15 900) Totalt kr. (Kr.100 950)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070744