Lillesand

Storgata 6

Omkostninger
1 050 kr
Totalpris
1 050 kr
Kommunale avgifter
3 845 kr /
Byggeår
1960
Bruksareal
810 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

NÆRINGSSEKSJON MED 4 BUTIKKLOKALER MIDT I LILLESAND SENTRUM TIL SALGS. RIKELIG PARKERING

Næringsbeskrivelse

Oppdragsnummer

10-18-0664

Salgsobjekt

Storgata 6, Gnr. 47 Bnr. 398 Snr. 1 og Gnr. 47 Bnr. 48 i Lillesand kommune.

Beskrivelse av selskapet

Eiendommen selges gjennom selskapet Sentrumsgården AS org. nr. 941 190 758.
Antydet eiendomsverdi kr. 9.000.000.-

Selskapet er et singel purpose selskap, hvor eiendommen utgjør selskapets hovedaktivum.
Selskapet har ingen ansatte.

Nærmere informasjon om selskapet fåes ved henvendelse til megler

Selger

Sentrumsgården as

Beliggenhet

Byggeår

1960 i følge Lillesand kommune.

Innhold

Innhold

1.etg.:
Storkiosk, BTA 143 m2, BRA 128 m2 inneholder: Butikk, lager, toalett.
Tøystua: BTA 67 m2, BRA 60 m2 inneholder: Butikk, lager m/toalett, lager
Tidligere bokhandel: BTA 290, BRA 252 inneholder: Butikk, 2 lagerrom, lite kontor, toalett.
U.etg.:
Tidligere  parfymeri: BTA 310 m2, BRA 280 m2  inneholder butikklokale og kontor.
Kjeller: BTA 100 m2, BRA 90 m2 inneholder: Lager, teknisk rom og toaletter.

Standard

Butikkesksjonen holder normalt god standard til sin bruk.

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Regnskap og vedtekter fåes ved henvendelse til megler.

Tomt

Eiertomt på ca. 1.400 m2. Tomten disponeres i henhold til sameievedtekter

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Sentrumsformål tilhører reguleringsplan  Områderegulering for Lillesand Sentrum
Dato:19.05.2015 Sist revidert 14.10.2016  På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.
Det er installert vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Erklæring/avtale Tinglyst  .07.1988
RETTIGHETSHAVER: LILLESAND KOMMUNE
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
Bestemmelse iflg. skjøte Tinglyst 6.04.2000
Eventuelle rettigheter og/eller forpliktelser iht. gammel
festeavtale skal fortsatt beståFra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Leieforhold

Butikklokalene er idag utleid med en total leieinntekt
på kr. 789.597.- inkl. mva.

Kopi av leiekontrakten fåes ved henvendelse til megler.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Eiendomsverdi

Omkostninger 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 1 050,- (Omkostninger totalt) 1 050,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 3 845.- pr år.
Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg

Felleskostnader

Det betales ikke fellesutgifter. Seksjon 1 har tegnet egen forsikring.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Jurist / Eiendomsmegler MNEF Eivind Sæbø Severinsen på tlf. 40 40 80 47

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Snarlig overtagelse er ønskelig.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Jurist / Eiendomsmegler MNEF Eivind Sæbø Severinsen

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Leiekontrakter
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3028509