Torvet, Mandal sentrum

Store Elvegate 16B

Felleskostnader
3 620 kr / kvartal
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
7 051 kr / år
Byggeår
1908
P-rom
36 ㎡
Bruksareal
41 ㎡
Tomteareal
731 ㎡
Etasje
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Fin sentrumsleilighet i Grandgården

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 36 kvm, Bruksareal: 41 kvm.

P-rom/BRA inkl.: Entré/gang, stue/kjøkken, soverom og bad.

Videre medfølger en bod på 5 kvm (sekundærrom) i felles gang.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
 

Byggeår og byggemåte

1908 ifølge Lindesnes kommune. Bygget ble renovert i perioden 2008- 2010.

Påkostning og modernisering

Hele bygget er i perioden 2008-2010 blitt totalrenovert. Overflater er derav vurdert fra denne perioden og ikke fra opprinnelig byggeår som er eldre. Se tilstandsrapport.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Enkelte av bildene i annonse/salgsoppgave er tatt i 2020. Derfor kan innredning/møblering kan variere fra bilde til bilde.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 03.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Vær oppmerksom på:
Soverommet skulle hatt anlagt skyvedør og ikke fastmontert dør. Dette grunnet manglende vindu (ulovlighet). På godkjente tegninger er det tegnet inn en skyvedør mellom stue/kjøkken og soverom. Det ikke ikke funnet andre avvik, enn at soverommet skulle hatt anlagt skyvedør slik at det ble en sovealkove. Det bør vurderes å bytte fastmontert dør med skyvedør eller fjerne dørbladet.

Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Meget sentralt.
- Antatt sameie.
- Elektrisk oppvarming ved panelovn, varmekabel bad.
- Kjekt kjøkken med integrert stekeovn og oppvaskmaskin.
- EL og VVS anlegg fra 2010.

Følgende avvik har fått TG3:

Balkong > Framsiden: Rekkverk er for lavt etter dagens krav på 1m. Stedvis er det og noe mangelfullt rekkverk mot øst. TG3 settes mangelfullt rekkverk. Det bør anlegges høyere rekkverk hvor sinkbeslag er anlagt. Ved behov heve rekkverk utført i tre til 1m. Feste rekkverket noe bedre. Jevnlig vedlikehold for øvrig.

Ventilasjon: Boligen er naturlig ventilert med ventiler i vinduer. Soverom har ingen ventil, kun lufting via dør. Bedre ventilering av soverom må etableres.

Bad > Overflater: Lokaltrundt sluk i dusjinsjen er det fall, men det er noe lite etter krav. Det er to sluker i rommet. Det faller rundt 0.5 cm ned til sluk fra døren som har god oppkant. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførelse membran. Det er synlige bobler i dusjene baderomsplater. Det er misfarging (muggsopp) i taket og på fuger stedvis. Badets dusjvegger må påregnes fornyet, evnt. må dusjkabinett installeres. Grunnet noe manglende fall er og dusjkabinett å foretrekke. Anbefales å fjerne eksisterende baderomsplater og anlegge nye. Evnt. Installere dusjkabinett. Male over overflater tak.

Gulv ved balkongdør > Baksiden: Synlig fuktmerker og forhøyet fuktmålinger gjort ved balkongdørens høyre side. TG3 er satt da det ble påvist forhøyet fuktmålinger på parkett gulvet ved balkongdøren bakside. Gulvet må her holdes under videre oppsyn om det har vært vannsøl eller om det er utettheter rundt døren. Anbefales å holde gulvet under oppsyn og sjekke om skaden sprer seg.

Følgende avvik har fått TG2:

Balkongdør > Soverom: Balkongdøren har merker i topp av karm. Ellers OK stand. Vedlikehold/overflatebehandling vil kunne påregnes.

Kjøkken: Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. TG2 gis da justeringer og malerarbeider må påregnes på noen av frontene. Vannstopper anbefales og anlagt.

Baderom > Membran, tettsjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder baderomsplater samt avvik. Det er usikker restlevetid på dette tettesjiktet. Se for øvrig overflater for avvik og prisvurdering der. Dusjkabinett vil uansett være å foretrekke. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Baderomsplater bør skriftes som tidligere nevnt.

Baderom > Sanitær og ventilasjon: Rommet mangler noe tilluft under dør og ventilering av rommet blir derav noe redusert. Man må fjerne biter under dør, og anlegge en glipe på 1.5 cm. Bedre ventilering av rommet anbefales.

Baderom > Fuktmåling: Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Ingen videre utslag her, men det vil måtte kunne påregnes noen mindre skader i veggoverflater ved fjerning baderomsplater dusjvegger. Det anbefales ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Rapporten må leses nøye igjennom og evnt. spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede (takstmann) på mobil 99 27 60 76.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Gangadkomst direkte fra Torvet i Mandal sentrum. Det er tilkomst til leiligheten via trapp eller heis.

Beliggenhet

Torvet/ Mandal sentrum i tilknytning til Gågata. Midt i hjertet av Mandal med gangavstand til det meste.

Tomt

Areal: 731 kvm, Eierform: Eiet tomt (felles for sameiet).

Parkering

Parkeringsplass leies i Uranienborg. Tinglyst. avtale gir rett og plikt til leie av p-plass. , erklæringen er datert 23.04.22014. Erklæringen følger som en del av denne salgsoppgaven.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 26.09.2011. Ferdigattesten gjelder ombygging/rehabilitering. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/herberge/hotel/bolig, annet kombinert formål, offentlig friområde mm, og tilhører reguleringsplan for Mandal sentrum ikraftsatt 14.09.2006. Området er omfattet av bevaringssone. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2010/255937-2/200  Resek/deling av seksjon 12.04.2010 
oppdelt seksjoner: snr: 2
formål: Næring
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 383/880

seksjonsameieandeler: snr: 8
formål: Bolig tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 39/880

2011/965740-1/200  Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel 21.11.2011 endring av formål/brøk: snr: 8
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 39/894

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
2014/397306-2/200  Bestemmelse om parkering  19.05.2014 rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1052 Snr:8  

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Rød G. 

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Husdyrhold omtales ikke i sameiets vedtekter.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige seksjonseiere har ikke forkjøpsrett, og det kreves ikke styregodkjennelse av ny kjøper.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning. Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Styregodkjennelse

Nei

Forretningsfører

HB REGNSKAP

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 36 250,- (Dokumentavgift) 48 120,- (Omkostninger totalt) 1 598 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 051 pr. år.

Beløpet gjelder faste gebyrer: Vann, 1348,- Avløp: 1883,- Vannmålerleie: 250,- og renovasjon/MAREN: 3057,-. I tillegg kommer forbruk vann og avløp iflg. måler med hhv. 12,38 m3 og 26,90 m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2024,- pr. år for denne eiendommen.

Felleskostnader

Kr. 3 620,- pr.kvartal/ Kr 1207 per mnd. 

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter inkluderer forsikring, trappevask, heis og vedlikehold.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld eller fellesformue.

Formuesverdi

Primær: Kr. 241 046,- for år 2020. Sekundær: Kr. 867 767,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Store Elvegate 16B, Gnr. 160 Bnr. 1052 Snr. 8 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 39/894

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0119

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0119. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.1 500) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.46 400) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.75 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3062573