Havstadodden

Støperiveien 16B

Prisantydning
5 200 000 kr
Omkostninger
142 700 kr
Totalpris
5 342 700 kr
Formuesverdi
709 328 kr
Formuesverdi sekundær
2 695 445 kr
Felleskostnader
4 810 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2021
Internt bruksareal (BRA‑i)
76 ㎡
Bruksareal
82 ㎡
Tomteareal
4 748 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Fantastisk leilighet beliggende "på" bryggekanten med panoramautsikt til sjøen. Heis. Garasje og båtplass

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i byggets 4 etasje og inneholder: Entrè/gang, 2 soverom, bad samt åpen løsning stue/kjøkken. Innvending bod i leiligheten samt bod i forbindelse med garasjeplass.

Entrè/gang har fliser på gulv, malte flater på vegg. Varmekabler. 2 soverom med parkett på gulv, malte flater på vegg. Flislagt bad med wc, vask og dusj. Varmekabler. Opplegg for vaskemaskin. Åpen løsning stue/kjøkken med parkett på gulv, malte flater på vegg. Integrerte hvitevarer på kjøkken. (Platetopp, komfyr, oppvaskmaskin samt kjøl/fryseskap) Skyvedør ut til hyggelig veranda med nydelig utsikt.
Innvending bod i leiligheten samt bod i forbindelse med garasjeplassen.

Oppvarming

Elektrisk

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum følg RV410 mot Tromøy, gjennom tunellen på kystveien. Ta inn til høyre ved skilt, Støperiveien. (Rette etter nedlagte Esso marina) Følg veien til endes.
Velkommen til Havstadodden!

Parkering

Garasjeplass i parkeringskjeller til en bil, i tillegg kommer gjesteparkeringsplasser like utenfor leilighetsbygget.
(Sameiet har klargjort for el-bil lader i garasje. Utgifter til ferdigstillelse og påkobling må påregnes)

Beliggenhet

Sameiet Havstadodden består av 29 boligseksjoner og ligger i gangavstand til Arendal sentrum (ca. 2 km). Et representativt og moderne boligkompleks som ligger "på" bryggekanten med nydelig utsikt. Fra eiendommen er det gang og sykkelsti inn til sentrum hvor man hele veien går med nærhet til sjøen. Bussholdeplass like ved. På Birkenlund, som ligger like ved finner du lysløype, flotte turområder samt skole og barnehage. Gangavstand til Bryggebyen og den nye bystranda, Løkholmen.
Til leiligheten medfølger båtplass. Med båt kan du ta flotte turer innaskjærs fra innløpet av Nidelva i vest til "Sørlandsleia", Kilsund, Tvedestrand og Lyngør i øst.
Sameiet Havstadodden har ett pent opparbeidet fellesareal med eget bryggeanlegg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.06.2022. Ferdigattesten gjelder oppføring av leilighetsbygg og etablering av tilhørende elementer. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp. Det er installert vannmåler.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse- blokkbebyggelse, øvrige komm. tekn. anl., småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, uteoppholdsareal, kjørevei, grønnstruktur og turvei, tilhører reguleringsplan Havstadodden, datert 29.11.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/508/419/27:
31.10.1963 - Dokumentnr: 3582 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:419
Gjelder denne registerenheten med flere


03.02.2020 - Dokumentnr: 2058053 - Jordskifte
Saken gjelder rettsutgreiing om båtplass
Sak: 19-160321RFA-JARD HAVSTAD
Overført fra: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:419
Gjelder denne registerenheten med flere


18.06.2021 - Dokumentnr: 739540 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 27
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 76/2432


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 130.000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 142.700,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 16.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet fra 2021. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Leiligheten vurderes normalt vedlikeholdt og ble ikke registrert større avvik på befaringsdagen utover påregnelig bruksslitasje og opphengsskader. Behov for justering av ytterdør da denne går i karm. Nivellering på bad viser manglende fallforhold i området rundt vegghengt toalett men fungerende bad i sin helhet. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Utvendig
Dører,TG2
Hovedytterdør, skyvebalkongdør.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Inngangsdør går i karm
Tiltak
- Dører må justeres.
- Inngangsdør må justeres.

Andre utvendige forhold,TG2
Det er ikke fremlagt tilstandsrapport, vedlikeholdsplaner for fellesdeler i bygget. Det henvises til vedtekter, vedlikeholdsplaner som sameiet har ansvar for.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Tiltak
- For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

Våtrom
4. etasje > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Flislagt gulv.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.
- Ved nivellering er det fallforhold lokalt i dusjnisje (bruksvann) Nivellering viser forskjellige motfall og fallforhold mot sluk i området rundt toalettet der vann kan bli stående ved eventuell lekkasje. I henhold til sintef godkjenning prosjektering skal gulvet utenfor dusjsonen ha et fall på minimum 1: 100. Det er ikke nedsenket dusjnisje og ikke 1:100 jevnt fordelt utfra teknisk forskrift
Tiltak
- Våtrommet fungerer med dette avviket.
- Vær oppmerksom ved bruk. Gulvet må bygges om for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

Leilighet.
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Leilighet.
Standard : Normal standard
Vedlikehold : Normalt vedlikeholdt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, stekeovn med koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Medfølgende båtplass. Plass nr. 9. Bredde 3,5 meter.
Innlagt vann/strøm på flytebrygge for eiere av båtplass.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/508/419/27:
31.10.1963 - Dokumentnr: 3582 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:419
Gjelder denne registerenheten med flere


03.02.2020 - Dokumentnr: 2058053 - Jordskifte
Saken gjelder rettsutgreiing om båtplass
Sak: 19-160321RFA-JARD HAVSTAD
Overført fra: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:419
Gjelder denne registerenheten med flere


18.06.2021 - Dokumentnr: 739540 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 27
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 76/2432


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer forbruk for vann.

Polisenummer

SP0003626635

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Pkt. 2.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 2.1.2: Årstall.
Svar: 2021.
Pkt. 2.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: faglært.
Pkt. 2.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: byttet vannmåler.
Pkt. 2.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Techem Norge AS.
Pkt. 2.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Nei.

Pkt. 30: Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Så vidt jeg vet er det en pågående konflikt vedrørende noe areal bak sykkelboden, samt en sak til jordskifteretten om behov for å avklare plikter og omfang av bruksrettigheter til felles privat vei(ikke vanlig tilkomstvei, Havstadoddveien) som leder fra Kystveien ut til sjøen.
Produktnummer: 0A72F48B-5B88-47CE-BEC5-F7C256D1805B