SØGNE - TRYSNES

Stompesteinen 3

Prisantydning
12 500 000 kr
Omkostninger
328 970 kr
Totalpris
12 828 970 kr
Formuesverdi
401 841 kr
Kommunale avgifter
14 192 kr / år
Byggeår
1965
P-rom
62 ㎡
Bruksareal
62 ㎡
Tomteareal
10 838 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

STOR HOLME MED LANG STRANDLINJE OG PENT OPPARBEIDET UTEOMRÅDE I 10 MÅL I INNLAGT STRØM OG VANN

Om eiendommen

Innhold

1. Stue og kjøkken, 3 soverom, bad og bod.
Redskapsbod og anneks

Standard

Stompesteinen 3 er en flott fritidseiendom bestående av en hytte med fantastisk beliggenhet på egen holme med dypvannsbrygge. Her har du en hel øy for deg selv på nærmere 11 mål. Stompeholmen som hytta ligger på en nydelig naturtomt i havgapet i Søgne sin vakre skjærgård. Med beliggenheten på hytta blir utsikten upåklagelig, og både sol og sjøluft kan nytes langt inn i kveldstimene. Det er innlagt strøm og vann i hytta så her kan du nyte sjølivet når det måttte passe.

I hytta er det 3 soverom samt at det er innredet med soveplasser i annekset. I hovedhytta er det åpen stue og kjøkkenløsning med nydelig utsikt, spiseplass og peis. Pen kjøkkeninnredning hvor integrert komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap/ frys medfølger. Fra stue er det direkte utgang til solrikt og usjenert uteområde med terrasse. Bad med toalett, dusj og vask samt opplegg til vaskemaskin. Det er rikelig med bodplass til ved, redskaper og annet utstyr på den østlige endeveggen .

Bod/ uthus på eiendommen er innredet med soverplasser og oppbevaring. Innredet rom er ikke godkjent til varig opphold.

På Stompeholmen har du alt du trenger for å kunne nyte late sommerdager på øya og alt det skjærgården har å by på. Det er sol fra morgen til sen kveld. Her er det mulighet for fiske, vannsport, padling og en rekke andre sommeraktiviteter. Med båt er det også kort vei til de andre øyene i den vakre skjærgården, til yrende folkeliv eller små bortgjemte perler. Tar du turen inn til Høllen er det marina og barnevennlig sandstrand, mens Tangvall har butikker, spisesteder og kontorer for offentlige tjenester.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 62 kvm, Bruksareal: 62 kvm.
P-rom inkl.: Stue/kjøkken, soverom, svoerom 2, soverom 3, bad/vaskerom.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Rominndeling avviker noe fra tegning.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1965 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Elektrisk og peis i stue. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den 02.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytte over et plan oppført i 1965. Hytta er konstruert i tre og fundamentert med støpte pilarer på fjell. Taket har saltakutforming og er tekket med Eternittplater. Vinduer er av teak og har enkle glass. Det er innlagt sommervann i hytta og avløp fra dusj og wc går til septiktank. Bygningsdeler og overflater fremstår i normal stand i forhold til alder. Det er gitt enkelte merknader som er nærmere beskrevet i denne rapporten. Vedlikehold og enkelte utskiftninger/oppgraderinger bør påregnes.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Membranen er synlig, men avslutningen ved sluket er utett.

TG2:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente  åleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Enkelte hull i stubbeloft.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom:
Det er avvik: Fliser er lagt med ufagmessig utførelse.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom:
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? ja- Stokkmaur i tak i krypkjeller i 2020. Behandlet av Anticimex. Ikke observert siden.

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? ja- Nytt strømskap + sikringskap. Rettet mangler fra el inspeksjon. Utført av Sør Installasjon AS

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? ja- Rejlers -generell el inspeksjon av hytte el anlegg - pålegg utbedret

Beliggenhet

Adkomst

Med båt ca 4-5 minutter fra båthavna ved Trysnes Brygge

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et naturskjønt og populært på øya Stompeholmen i Søgne, Kristiansand kommune. Området preges av vakker skjærgård, nydelig kystnatur og en utsikt som er selve essensen av sørlandsidyll.

Eiendommen har egen fin brygge med flere båtplasser hvor man også kommer til med seilbåt. Her er det også  fine muligheter for bading og båtliv.

Området har ellers flotte friarealer med turterreng som gir god rekreasjon. Fra eiendommen er det kort vei via bil eller båt til Trysnes brygge og Høllen brygge hvor det finnes dagligvare, restaurant og drivstoff.

Det er ca. 20 min kjøring både til Mandal og Kristiansand som har alt av bymessige fasiliteter og servicetilbud. Dyreparken i Kristiansand er et attraktivt turmål for barnefamilier. Det er ellers kort vei til golfbane, ridesenter og fritidspark.

Tomt

Areal: 10 838 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

2 stk parkeringsretter og 1 båtplass leies på Trysnes Marina for 13.275,- pr år for 2022. Denen avtalen kan videreføres men må godkjennes av utleier.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. .
Kommunens arkiv viser at fritidsbolig på GB 437/66 er godkjent i 1964. Dette var før plan- og bygningsloven av 1965 trådte i kraft. Det er dermed ikke krav om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for fritidsboligen.

På eldre flyfoto kan man se at det er oppført en bod/utedo cirka samtidig med fritidsboligen. Kommunen finner ingen tegninger eller vedtak som omhandler denne, men det er ganske vanlig at slike mindre bygninger ikke ble meldt til kommunen. Historisk har det ikke vært vanlig å benytte anneks på slike eiendommer. Kommunen legger dermed til grunn at det er en bod/uthus. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens bebyggelse. Endringen er ikke omsøkt. Terrasse er større enn vist på tegninger. Utvendig redskapsbod er ikke tegnet inn på de godkjente tegningene. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger ferdigattest datert 13.09.2004 Ferdigattesten gjelder separat avløpsanlegg.
Det foreligger ferdigattest datert 19.03.2014. Ferdigattesten gjelder Brygge, riving av eksisterende oppføring av ny.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger tillatelse til å flytte/rive eksisterende brygge og bygge ny brygge med ny plassering. Datert 25.08.2021. Det foreligger ikke ferdigattest på arbeidet.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Kommuneplan for Søgne 2018-2030. Ikraftredelsesdato 28.02.2019

Vei / Vann / Avløp

Vannforsyning fra offentlig vannverk.
Avløpsvann føres til septiktank og utledning til sjøen tl min 10 meter dyp

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1963/6546-1/93  Bestemmelse om bebyggelse. Tinglyst 06.12.1963 
 
1963/6546-2/93  Erklæring/avtale. Tinglyst 06.12.1963 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:437 Bnr:1  
Bestemmelse om benyttelse

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Fritidsboligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

12 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 312 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 500 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 328 970,- (Omkostninger totalt) 12 828 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 192 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann, forbruk vann stipulert, abonnementsgebyr slamtømming, slamavskiller annet hvert år, tilsynsgebyr privat avløpsanlegg.

Hytterenovasjon til Avfall Sør for 2022 kr 1.681,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 10.187,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Kr.  401 841,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Stompesteinen 3, Gnr. 437 Bnr. 66 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, oppvaskmaskin, frys, komfyr medfølger
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-22-0093

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-22-0093. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 12 500 000,-) (Kr.187 500) Digital grunnpakke (Kr.3 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.15 900) Totalt kr. (Kr.217 875)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063447