Grimstad Syd 

Støleveien 195

Prisantydning
4 990 000 kr
Omkostninger
141 220 kr
Totalpris
5 131 220 kr
Formuesverdi
303 376 kr
Kommunale avgifter
2 992 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
91 ㎡
Bruksareal
96 ㎡
Tomteareal
1 845 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Idyllisk hytte med fantastisk utsikt til Stølekilen - Tinglyst båtplass like ved - Tinglyst utsikt - Anneks

Om eiendommen

Standard

Fritidsbolig - Byggeår: 1968
UTVENDIG
Bygning oppført i tre over grunnmur av betong. Yttervegger av tre kledd med stående kledning. Svakt skrånet saltak tekket med takshingel.
Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast og stål. Eldre vinduer med malte karmer og rammer av tre med enkelt glass. Inngangsdør og balkongdør i tre. Balkongdør har 1-lags glass. Syd-vest vendt veranda med overbygd tak. Platting av tre ved inngangsparti.

INNVENDIG
Tregulv, malt- og umalt panel på vegger og i takhimling. Enkelte rom har malte vegg- og takoverflater. Profilerte malte tredører som innvendige dører.
Bjelkelag mellom krypkjeller hytten er av tre. Hytten har peis og vedovn tilkoblet utvendig pipe, mulig mursteinspipe. Det er ingen våtrom i hytten, men et av rommene har montert vask, ellers oppvaskkum på kjøkken.

KJØKKEN
Eldre kjøkkeninnredning fra opprinnelig byggeår med glatte fronter og med benkeplate av stål eler eldre laminert plate. Kjøkkenet har ingen fastmonterte hvitevarer eller avtrekksvifte over kokesone.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vann- og avløpsrør av kobber og plast. Naturlig ventilasjon fra ventiler i vegg/tak og ellers utettheter i konstruksjon og ved å åpne vinduer i luftestilling.
Hovedhytten har eldre sikringsskap i gangen med skrusikringer. Nyere inntak og sikringsskap i annekset.

KONKLUSJON TILSTAND
Hytten er oppført i henhold til vanlig byggeskikk for eldre byggeperiode, men fremstår med noe lav teknisk standard sammenliknet med nyere fritidsboliger. Det er imidlertid nylig tilrettelagt for fremtidig tilkobling av kommunalt vann og avløp, noe som gjør at det kan etableres våtrom/bad med
toalett om ønskelig for nye eiere og det er innlagt strøm i hytten.
Hytten fremstår videre i normal/påregnelig stand, men har enkelte tilstandssvekkelser og forventet slitasje da enkelte bygningsdeler er fra opprinnelig byggeår. Enkelte renoverings tiltak må kunne forventes i nær fremtid eller på sikt. Ellers må ny eier selv vurdere videre behov for oppussing, renovering og standardheving.
Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten.
Hele rapporten må leses.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 91 kvm, Bruksareal: 96 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller  0m²  - 1. etg. 60m².
P-rom inkl:  Soverom , Soverom 2, Stue/kjøkken , Entré/gang , Soverom 3, Stellerom med vask
S-rom inkl.: Kryperom
 
Anneks.:
Bra: 36m² - P-rom: 31m² - S-rom: 5m²
P-rom inkl: Entré/gang/kjøkkenkrok , Soverom , Soverom 2, Annet/utedo.
S-rom inkl.: Bod , Bod 2

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

KONTROLL AV TEGNINGER: HOVEDHYTTA
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler. Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
ikke helt overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.
- Tegninger viser toalettrom og bad. Denne delen fremstod som rom med vask og soverom på befaringsdagen.

KONTROLL AV TEGNINGER: ANNEKS
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler. Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.

Byggeår og byggemåte

1968 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Velforening vil bli opprettet, men eksisterer ikke på nåværende tidspunkt.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 05.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
TG3:
- Et av vinduene var ikke mulig å åpne på grunn av rust/ødelagte hengsler.
TG2:
- Vinduer er av eldre årgang (byggeår) Det er påregnelig med vedlikehold og utskifting på sikt.
Noe manglende kitt og oppsprukket treverk og maling registrert.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side
Det er avvik:
- Takvann fra nedløp blir ikke ledet bort fra bygningen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
- Lufting bak kledning er begrenset.
- Ukjent om musetetting er tilstrekkelig. Indikasjon på noe som kan være spist isopor registrert på loft.
- Det ble registrert enkelte kledningsbord som hadde noe mykt og oppsprukket treverk.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
- Lufttilførsel er stedvis noe redusert der isolasjon presser mot undertak.
- Luke til loft har mangelfull diffusjonsperre, mulig dette gjelder for hele taket.
- Deler av takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på oppbygging av tak som er lukket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
- Rekkverk har noe oppsprukket håndrekke.
- Rekkverkshøyde tilfredsstiller ikke dagens krav.

Utvendig > Utvendige trappe
Det er avvik:
- Det mangler rekkverk på trapp ut fra veranda.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
- Det ble registrert eldre fuktskjolder i takhimling etter tidligere lekkasje ved pipe. (se selgers egenerklæring)

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik:
- Det ble ikke registret pipehatt på topp av pipen.
- Se selgers egenerklæring vedr. at pipen bør feies og ovn renses.

Innvendig > Krypkjeller
Det er avvik:
- Krypkjelleren er noe fuktig. Det ble registrert kokong/insekter.
- Krypkjelleren er ikke helt tett for mus/gnagere.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
- Det ble ikke registrert komfyrvakt på kjøkkenet.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er avvik:
Det er ikke montert kjøkkenventilator over steke/koke sone. Avtrekk skjer kun ved å åpne vindu eller i ventil i takhimling.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
- Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn, og der det ikke foreligger samsvarserklæring, anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør/el-takstmann. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, vurderingen av el-anlegg i rapporten må ikke forveksles med en el-kontroll.

Tomteforhold > Drenering
Det er avvik:
- Fuktig klima i krypkjeller må kunne forventes.
- Nedløp fra tak avsluttes nært grunnmur.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik:
- Slik løsningen er nå renner gråvann fra vask og kjøkken til fritt terreng. Dette må kobles på kommunalt avløpsrør i kjeller.

TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
Utvendig > Dører
Det er avvik:
- Dørene fungerer men er gamle med påregnelig slitasje på overflater. Det er ikke montert beslag under svill for inngangsdør.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik:
- Hovedsakelig normale skjevheter TG1, men størst målte høydeforskjell på på 2 meters lengde var omkring +/- 10 mm. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Rado
Det er avvik:
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt radonmåling. Boligen ligger for øvrig i et område med aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA,
som vil si, "ikke skadelig" eller normale forekomster.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Svar: Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Vann og avløp fra kum til kjeller
Arbeid utført av: PS Anlegg A/S , Grimstad

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja
Beskrivelse: Har vært lekkasje ved pipestokk/beslag mot tak. Er reparert med nytt beslag. Er nå tett.

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Overspenningsvern, sikringsskap
Arbeid utført av: Elektroentreprenøren A/S, Arendal

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja
Beskrivelse: 2016 i forbindelse med installasjon av overspenningsvern og sikringsskap.

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Terrassegulv og terasse ved anneks.

Tilleggskommentar:
Pipe bør feies og ovn renses.

Beliggenhet

Beliggenhet

Hyttefeltet i Stølekilen ligger rett utenfor Grimstad, ca 7 minutter med bil. Stølekilen 195 har nydelig beliggenhet ved sjøen og har både gode solforhold og en utrolig utsikt med hav, skog og himmel som panorama. Det er i tillegg kort vei til badeplasser, båtbrygger og spennende turstier.

Tomt

Areal: 1 845 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstilattelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

KONTROLL AV TEGNINGER: HOVEDHYTTA
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler. Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
ikke helt overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.
- Tegninger viser toalettrom og bad. Denne delen fremstod som rom med vask og soverom på befaringsdagen.

KONTROLL AV TEGNINGER: ANNEKS
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler. Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbolig, tilhører reguleringsplan "STØLEKILEN", datert 28.05.18. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Vann:
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har ikke vannmåler.
Avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Vei:
Eiendommen er tilknyttet privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2008/831408-1/200  Jordskifte - 14.10.2008 
Sak 0900-2006-0032 Støle
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/689421-1/200  Jordskifte - 17.09.2009 
Sak nr 0900-2006-032A Aust-Agder jordskifterett
Støle - Delsak om vei
Gjelder denne registerenheten med flere
Denne gir blant annet Støleveien 195 rett til å holde utsikten til sjøen. Grensejusteringer og rett ihht. vei.
Ligger vedlagt bak i prospekt.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rettigheter på 4202-74/12, 4202-74/131, 4202-74/160, 4202-74/161, 4202-74/162, 4202-74/163, 4202-74/164, 4202-74/165, 4202-74/166, 4202-74/167, 4202-74/168, 4202-74/169, 4202-74/170, 4202-74/171, 4202-74/172, 4202-74/173, 4202-74/174, 4202-74/175, 4202-74/176


1962/1188-1/37  Bestemmelse om veg - 08.06.1962 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:74 Bnr:44  

Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 4202-74/12
2022/398908-1/200  Bestemmelse om veg - 11.04.2022 21:00 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:74 Bnr:44  
 
Rettigheter på 4202-74/12
2022/398908-2/200  Bestemmelse om adkomstrett - 11.04.2022 21:00 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:74 Bnr:44  
 
Rettigheter på 4202-74/12
2022/398908-3/200  Bestemmelse om båtplass/bryggeplass - 11.04.2022 21:00 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:74 Bnr:44  

Rettigheter på 4202-74/12
2022/398908-4/200  Bestemmelse om vann/kloakk - 11.04.2022 21:00 
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:74 Bnr:44  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,-)) 141 220,- (Omkostninger totalt) 5 131 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 992 pr. år Fakturert beløp i 2022 Renovasjon: 2 992,76 kr Sum: 2 992,76 kr

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 303 376,- for år 2021. Sekundær: Kr. ,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Støleveien 195, Gnr. 74 Bnr. 44 i Grimstad kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Utemøbler kan følge hytta.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 94 88 47 70.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-23-0051

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-23-0051. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Runar Høygilt, tlf. 94 88 47 70

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 990 000,-) (Kr.74 850) Tilrettelegging (Kr.18 900) Totalt kr. (Kr.104 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070553