Stølen

Stølevegen 27

Prisantydning
790 000 kr
Omkostninger
36 220 kr
Totalpris
826 220 kr
Formuesverdi
42 074 kr
Byggeår
1998
P-rom
49 ㎡
Bruksareal
73 ㎡
Tomteareal
717 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Sjelden sjanse - Hytte i naturskjønne omgivelser - Rett ved Engelsvann - Kort vei til oppkjørte skiløyper vinterstid

Om eiendommen

Innhold

Hytte over to etasjer som inneholder stue/kjøkken, toalettrom, ett soverom, mellomgang og en bod i 1. etasje. Loftsetasjen er ikke måleverdig på grunn av lav takhøyde men har i dag rom som er innredet som to soverom og en gang.

Areal på loft er ikke måleverdig på grunn av lav takhøyde og ikke medtatt i BRA. Loft har er gulvareal på omlag 25 m2. Soverom på loft har ikke godkjente rømningsvinduer eller utvendig brannstige (ikke godkjent for varig opphold).
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tilbygget gang og bod i 1. etasje fremkommer ikke av tegninger mottatt av kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Oppvarming

Peis og vedovn. Gassovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Ingen fast parkering. Selger har tidligere parkert ved inngang til traktorvei eller ved inngang til turløype. Parkering ved inngang til traktorvei har vært gjort i samråd med grunneier og har ikke vært noe problem tidligere. Det foreligger ingen avtale, hverken skriftlig eller muntlig, på dette og ny eier må selv avklare eventuell parkering her med grunneier. Man kan også følge turløypa for å få komme til hytta og parkere ved starten av denne. Dette er heller ingen skriftlig eller muntlig avtale.

Beliggenhet

Fint beliggende hytte i naturskjønne omgivelser med gode solforhold. Hytta har fin utsikt over Engelsvann som ligger ca. 75 meter unna. I vannet er det mulighet for bading. Vinterstid er det skiløyper som kjøres opp med to spor, rett nedenfor hytta, ca 50 meter unna. Det er flotte turmuligheter i området med flere mulige destinasjoner, blant annet til Moseidvarden. Hytta ligger ca 20 minutters kjøretur fra Kristiansand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende ferdigattest/brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Det er tilgang til hytta via privat traktorvei. Traktorveien eies av annen grunneier. Det følger med bruksrett til denne veien. Denne er dog i dårlig forfatning, og trengs en oppgradering for å kunne brukes med bil. Vakuum toalett med kvern. Fra kverna går det flytende ut i grunnen, mens resten går til tank med jutesekk hvor det blir til jord med tiden. Denne sekken byttes når den er full. Varmtvannsbereder på gass. Innlagt sommervann fra brønn via trykktank. Hytta har ikke avløp, gråvann går i grunnen. Dette er ikke søkt godkjent og ikke en godkjent løsning med innlagt vann. Vinterstid hentes vann i brønn.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/26/10:
15.10.1947 - Dokumentnr: 501764 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1947 - Dokumentnr: 502003 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:26 Bnr:1


18.11.1947 - Dokumentnr: 502003 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSER OM VEG


14.08.2023 - Dokumentnr: 859988 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


15.10.1947 - Dokumentnr: 501769 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4223 Gnr:26 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1426777 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1014 Gnr:26 Bnr:10


Økonomi

Omkostninger kjøper

790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-))

36 220,- (Omkostninger totalt)

826 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Stue og kjøkken i åpen løsning med vedovn og peis. Det er utgang til terrassen fra rommet samt god plass for båd spisebord og sofagruppe. Kjøkkeninnredningen er fra Norema kjøkken, malte fronter og laminert benkeplate. Det er gassdrevet frittstående kjøleskap og komfyr. Gasskomfyr. Det er kjøkkenventilator med kullfilter. Ekstra gassdrevet kjøleskap i bod.

Toalettrom med klosett tilkoblet utvendig kum. Det er dusjkabinett. Baderomsinnredning fra Norema med nedfelt servant. Avløp fra vask og dusjkabinett går ut på terreng. Rom er ikke bygget som et våtrom etter dagens krav. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet.

Det er ett soverom i 1. etasje. Det er i tillegg to rom innredet som soverom i loftsetasjen (ikke godkjent for varig opphold).

Hytta har solcellepanel. Det er lagt opp til 12V forbruk via solcelle og batterier, samt 220V via generator. Generator følger med.

Gang mellom hytta og bod er ikke tett.

Følgende oppgraderinger er gjort:
- Hytta ble malt utvendig i 2021.
- Hytta ble malt/beiset innvendig i 2018.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Kenneth Bjørnhom den 14.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Frittliggende fritidsbolig oppført i 1998 på søylefundamenter i 1 etasje pluss loft med saltakkonstruksjon. På loft er det innredet 2 soverom. I tilknyting til hytte er det oppført 2 uisolerte boder med direkte tilgang. Det gjøres oppmerksom på følgende:
- Det er utett tak over bod inn mot bolig med synlig fukt innvendig.
- Det mangler musetetting inn bak kledningsbord, det er tidligere observert mus inne i hytte.
- Opplegg for vann- og avløp fremstår som ufagmessig utført og bør kontrolleres av fagmann. Avløpsrør går ut til terreng.
- Opplegg for strøm er via solcellepanel. Arbeid er uført ved egeninnsats og bør kontrolleres av fagmann.
- Toalettrom er ikke oppført som våtrom.
Det henvises forøvrig til rapportens punkter og avsnitt.


Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig - Taktekking over boder: Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Taktekking på bod inn mot bolig er ikke fagmessig utført inn mot vegg og i gradrenner. Det er synlige fuktmerker og påvist fukt i konstruksjon over skadegrense. Det er stedvis råte i takbord.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er ved tilfeldig stikkontroll påvist retningsavvik i hele rommets lengde på over 30 mm i stue/kjøkken i 1 etasje og i soverom på loft mot nord. Det er også retningsavvik i boder.
- Innvendig - Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Solcelleanlegg tilkoblet frittstående 12 volts batterier med regulator.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er bulker i takplater flere steder. Det er korrosjon på plater, særskilt i ender på takplater.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler takrenner og nedløp på takflater på bod i mellomparti og på bod på takflate mot øst.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det mangler musetetting inn bak overbord. Vannbord på tak på boder har åpninger øverst og heller feil vei.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Utvendig - Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er ikke beslag under dørterskel. Det er gliper mellom dørblad og karm.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkong har retningsavvik på bjelkelag. Terrassebord har behov for vedlikehold.
- Utvendig - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Innvendig - Overflater: Det er registrert svertesopp på overflater. Det er fuktinntrenging i bod som beskrevet i "taktekking boder". Teppe i liten del er fuktig.
- Innvendig - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er lav høyde som vanskeliggjør inspeksjon. Det er lagret organisk materiale under etasjskillere/bjelkelag. Det er terreng av jord og andre organiske masser.
- Innvendig - Krypkjeller med tilkomst fra luke i gulv: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er synlig fukt i murgulv og murvegg. Det er fuktmerker på treverk og målt fukt i trevirke like under skadegrense på 18 %.
- Innvendig - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Stue/kjøkken: Skapdør henger og er skjev.
- Kjøkken - Avtrekk - Stue/kjøkken: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.
- Spesialrom - Overflater og konstruksjon -Toalettrom: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Arbeid er utført ved egeninnsats.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Arbeid er oppgitt utført ved egeninnsats, avløpsrør er ført ut til terreng.
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Det er påvist andre avvik: Det er påvist retningsavvik i etasjeskiller. Årsak til dette har gjerne sammenheng med setninger i grunn under fundamenter.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Det er naturterreng mot nord som heller inn mot krypkjeller under etasjeskiller på bod og videre inn under hytte.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og ekstra kjøleskap i bod (tilstand på ekstra kjøleskap er usikkert da det ikke har vært i bruk).

Diverse

Rettighetshaver av tinglyst forkjøpsrett vurderer om de ønsker å benytte seg av denne. Forkjøpsretten blir derfor avklart etter salg. Fra budaksept har rettighetshaver av forkjøpsrett 2 dager på å benytte seg av denne eller ikke.

Selger har hatt flytebrygge i Engelsvann. Flytebrygga medfølger, ligger på land og er ikke brukt de siste årene. Det foreligger ingen tinglyst, muntlig eller skriftlig avtale på at eiendommen kan ha flytebrygge i vannet. Selger har også fisket i vannet, det foreligger heller ingen skriftlig, muntlig eller tinglyst avtale på dette. Kjøper må selv avklare eventuelt fiske og flytebrygge med grunneier, dette er kjøpers risiko.

Det gjøres oppmerksom på at hytta er rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/26/10:
15.10.1947 - Dokumentnr: 501764 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1947 - Dokumentnr: 502003 - Forkjøpsrett
Rettighetshaver: Knr:4223 Gnr:26 Bnr:1


18.11.1947 - Dokumentnr: 502003 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSER OM VEG


14.08.2023 - Dokumentnr: 859988 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


15.10.1947 - Dokumentnr: 501769 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4223 Gnr:26 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1426777 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1014 Gnr:26 Bnr:10


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer feie og tilsynsgebyr fritidsbolig på ca. kr. 331,25,-. Det er iflg. kommunen ingen andre kommunale avgifter på eiendommen per i dag. Renovasjon fra Avfall Sør kommer i tillegg på kr. 1.681,88,-.

Polisenummer

100253073

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja, Pumpe til vakuum toalett. Pumpe byttet.
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja, Nye PEC rør og flytting av tank.
2.1.2 Årstall: 2015.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte - Nye PEC vannrør lagt opp til bad samtidig som trykktank ble flyttet ut i boden. Vannkran byttet. Dusjtermostat byttet.
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? - Ja, Lekkasje på den del av taket som vender mot skogen. Lekkasjen kom ifra spiker som var slått gjennom pappen og rustet bort. Undertak og papp ble byttet på høyre side i 2022. Isolasjon fra taket fjernet og byttet med lavere isolasjon ( 5cm ) for å få bedre luftig. Det ble samtidig forsterket 3 stk takstoler grunnet råteangrep p.g.a liten luftgjennomstrømning. Dette ble oppdaget da det kom maur i taket.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid - Byttet undetak og papp samt isolasjon.
4.1.2 Årstall: 2022.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte - Se punkt over angående fuktinntrengning.
9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? - Ja, Byttet regulator til solcellepanelet.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid - Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2022.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
10.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte - Lagt opp nye kabler til ekstra solcellepanel. Disse er ikke koplet til da tilstanden til det ene panelet er ukjent. Byttet regulator.
10.2.1 Navn på arbeid - Nytt arbeid.
10.2.2 Årstall: 2000.
10.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
10.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte - Alt elektrisk er lagt av fagarbeider som en vennetjeneste da hytta ble bygd. det foreligger ingen dokumentasjon på dette.
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? - Ja. Spesifiser hvilken type: Vann via brønn. Elektrisk vakuum toalett med kvern og biotank. ( Jutesekk ).
12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja, Grunnet lekkasje på vannrør i vegg, ble trykktanken flyttet fra loftet. Denne ble flyttet ut i boden i 2015 samtidig som alle rør ble fornyet til PEC rør.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.1 Navn på arbeid - Nytt arbeid.
13.1.2 Årstall: 2015.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
13.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte - Originalt var trykktanken satt på loftet. Denne ble flyttet ut i boden i 2015 samtidig som alle rør ble fornyet til PEC rør.
13.2.1 Navn på arbeid - Nytt arbeid.
13.2.2 Årstall: 2000.
13.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
13.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte - Avløpsrør er montert av ufaglærte.
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? - Ja. Hytta har seget noe og noen av dørene er litt trege.
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja, Det har vært stokkmaur etter fukt i tak. Se tidligere punkt angående dette. Det har vært noen mus i hytta med ujevne mellomrom, men etter vi la på netting under deler av hytta har dette bedret seg.
21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja. Se tidligere punkt angående dette. ref isolasjon og takstoler.
28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? - Ja, Utbygging av datalagringsanlegg på Støleheia. Har ikke vært til sjenanse for oss. Utbygging av ny parkeringsplass nærmere hytta er regulert, men usikker på når dette kommer igang.
31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. - Ja, Se tidligere merknader angående dette. Hytta er i sin helhet bygget av ufaglærte.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, Tilgang til hytta via turvei eller traktorvei. Traktorveien har tidligere blitt brukt til å frakte inn materialer eller andre tunge ting til hytta med bruk av bil. Denne veien må imidlertid utbedres i samråd med grunneier. Det er bruksrett på denne veien. Skiløyper og turstier i umiddelbar nærhet. Disse blir vedlikeholdt og oppkjørt av Midt-Agder Friluftsråd / Vennesla kommune. Gangen mellom hytta og boden er utett.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Winterbergh

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 45 000,00 inkl. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 12.000,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital grunnpakke kr 3.700,-. I tillegg belastes selger direkte utlegg. 
 
Totalt ca. kr 72 600,00,- inkl. mva.
Produktnr: 991E1F32-9AD3-48D5-9CB9-797A9C75F24C