Kristiansand

Stokkelandsåsen 15A

Prisantydning
10 900 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig
Enhet P-rom BRA Totalpris
14-22-0053 10 951 170 kr

Oversikt

Spektakulær villa på Langenes - Under oppføring: enebolig m hybel og panorama havutsikt. Dobbel garasje

Om eiendommen

Oppvarming

Elektrisk og varmekabel. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Beliggenhet

Praktfull beliggenhet i Stokkelandsåsen på Langenes i Søgne med panorama havutsikt. Svært solrik beliggenhet i et etablert, rolig og meget barnevennlig område. Kort og sikker skolevei med gang- og sykkelsti helt frem. Barnehage ligger i nærområdet samt Kiwi butikk og et rikt idrettsmiljø. Flotte tur og bade områder i Hellevika, Romsviga, Kvernhusvannet og Paradisbukta for store og små, sommer som vinter. Bussforbindelser til Tangvall/ Kristiansand. Det er kun ca 16 km til Kristiansand sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei. Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Stokkelandsskogen datert 29.01.1970. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/417/303:
19.05.2023 - Dokumentnr: 513266 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


25.10.2016 - Dokumentnr: 976562 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:417 Bnr:125


01.01.2020 - Dokumentnr: 1196245 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:17 Bnr:303


Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Omkostninger kjøper

Prisantydning og omkostninger
10 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
50 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 2 000 000,-))

51 170,- (Omkostninger totalt)

10 951 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er ikke endelig fastsatt

Nøkkelinformasjon

Velforening

Medlemsskap i Velforening øvrig mulig kostnad

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/417/303:
19.05.2023 - Dokumentnr: 513266 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


25.10.2016 - Dokumentnr: 976562 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:417 Bnr:125


01.01.2020 - Dokumentnr: 1196245 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:17 Bnr:303


Info kommunale avgifter

Kostnader til drift og vedlikehold av boligen påhviler eier. Offentlige avgifter er ikke endelig fastsatt. Det være seg eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr. Renovasjon kommer i tillegg. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger
Produktnummer: 53DBC9CC-D3C6-40CB-A484-E5E9187F3091 Kategori: