Kristiansand-Øst

Stemmane 7

P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
Ikke oppgitt
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Sentralt plasserte lokaler til leie i Sørlandssparken

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sentralt plassert kombinasjonseiendom med kontorer, verksted/lager og god parkeringsdekning.
Kan leies ut som det står, evn med oppgraderinger.
Kan deles

Beliggenhet
Stemmane i Sørlandssparken, flott beliggenhet med eksponering og kort avstand til aksen.

Oppdragsnummer

9-21-0093

Utleieobjekt

Stemmane 7, Gnr. 63 Bnr. 850 i Kristiansand kommune.

Beliggenhet

Areal

Lager/verksted 1 etasje 608 kvm BTA
Lager/verksted 2 etasje 98 kvm BTA
Kontordel med diverse fellesrom ol i 1 etasje 630 BTA

Totalt 1336 BTA

Innhold

Innhold

Stor verksted/lager del med inntil 5 meter under tak. passer godt til plukklager evn pallereoler eller verkstedlokaler.
24 kontorer, møterom, garderober, arkiv, kjøkken, spiserom, toalett, gangarealer og inngang.

Standard

Eiendommen holder normal utleiestandard fra byggeår. Det er gjort tilpasninger på to kontorer som viser tiltenkt standard ved inngåelse av nytt leieforhold. Her finnes det diverse muligheter. Kontakt megler for mer informasjon.

Parkering

Rikelig med utvendig parkering.

Oppvarming

Hovedsaklig elektrisk via ovner og fjernvarme.

Vilkår og betingelser

Leiekontrakt

Leieavtale blir basert på siste meglerstandard. Kontakt megler for mer informasjon.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Forretning, kontor, lager tilhører reguleringsplan Sørlandsparken/Næringsparken, datert 22.06.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Leietid

Det er ønskelig med langsiktige leieforhold. Kontakt megler for mer informasjon.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 12 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Utleier er informert av megler om reglene for energimerking av bygg.

Økonomi

Antydet leiepris

Kontakt megler for tilbud

Eiendomsskatt

inkluderes i felleskostnader /driftskostnader ved en leietaker.

Merverdiavgift

Blir lagt til leien, det er antatt merverdiavgiftspliktige leietakere.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Overtagelse

Etter avtale.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055184