Romsletta

Steinbergveien 18

Prisantydning
1 650 000 kr
Omkostninger
53 950 kr
Totalpris
1 703 950 kr
Felleskostnader
500 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2002
Internt bruksareal (BRA‑i)
69 ㎡
Bruksareal
75 ㎡
Tomteareal
973 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Selveierleilighet med to soverom, sentralt på Romsletta.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etg.: Gang, Soverom 1, Soverom 2, Bad/vaskerom, Stue/kjøkken og utebod.

Oppvarming

Elektrisk, varmekabler i gang og bad/wc.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig gate.

Barnehage, skole og fritid

Nærhet til skole og barnehager

Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til bussholdeplass.

Parkering

Parkeringsplass på bakside av bygget.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i 1. etg. i bygget. Meget sentralt og solrikt område på Rom. Nærhet til butikker, skole, offentlig skyss etc.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det foreligger midlertidig brukstillatelse, datert 18.03.02. Brukstillatelsen gjelder nybygg gnr. 162, bnr. 31 i Lyngdal. Etter kontakt med Lyngdal kommune i februar 2024 opplyses det at utbygger har gjenstående arbeid. I forbindelse med at de fikk midlertidig brukstillatelse, er det levert et skriv og ei kartskisse som viser at de skulle ferdigstille resterende fender med gangvei på g/bnr 162/323. Dette er ikke blitt utført. Ferdigattest kan derfor ikke utstedes, iflg. kommunen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor, tilhører reguleringsplan ROM, detaljregulering for bolig og næringsarealer i Bøkeveien 3, del av gnr. 162/292, datert 18.06.2015.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/162/31/3: 22.02.2002 - Dokumentnr: 627 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr: 4225 Gnr:162 Bnr:323
Rett til å benytte lekeplass
Overført fra: Knr:4225 Gnr:162 Bnr:31
Gjelder denne registerenheten med flere

08.11.2023 - Dokumentnr: 1249187 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: Snr: 3
Formål: Bolig - Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 76/324

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 41 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 53 950,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Kombinert bolig og næring i dette området.

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Leiligheten har en enkel standard. Innvendig er det gulv av belegg. Veggene har malte plater. Innvendige tak har himlingsplater.
Leiligheten har støpt plate på mark. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen har elementpipe. Vedovn er ikke montert. Innvendige dører har karmer og dørblad av tre.

Kjøkkenet har malte/folierte fronter og laminert benkeplate. Innredningen er fra byggeåret. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad/vaskerom:
Veggene har våtromsplater og malte plater. Taket har himlingsplater. Det er vinylbelegg på gulv og elektriske varmekabler i gulvet. Badet har plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Rommet er ventilert med mekanisk avtrekksvifte og har tilluftspalte over dørblad.

--------------------------------------------

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 07.12.2023, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Tomannsbolig - Utvendig

Nedløp og beslag,TG2
Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Takrenner er ca. 21 år. I følge NBI er levetid på renner og nedløp av plast 20 til 30 år.

Veggkonstruksjon,TG2
Veggkonstruksjonen over grunnmuren er av tre med utvendig liggende kledning. Kledningen er luftet og det er musetetting bak kledningen på kontrollerte steder.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Vinduer,TG2
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra byggeåret.
Vurdering av avvik:
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
- Glassrute på soverom er punktert. Det gjøres oppmerksom på alder på vinduene. Isolerglass har passert halvparten av forventet levetid og det må forventes å skifte ruter etter behov.

Dører,TG2
Bygningen har malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre og enkel boddør i tre.
Vurdering av avvik:
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
Leiligheten har en terrasse i tre på bakkeplan med utgang i fra stue.
Vurdering av avvik:
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Innvendig:

Overflater,TG2
Leiligheten har en enkel standard. Innvendig er det gulv av belegg. Veggene har malte plater. Innvendige tak har himlingsplater.
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Gulvet i stue/kjøkken har en del ujevnheter. Årsaken er sannsynlig fuktskader i parkett under belegget.

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad.

Innvendige dører,TG2
Innvendige dører har karmer og dørblad av tre.
Vurdering av avvik:
- Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Våtrom
1. etasje > Bad/vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Veggene har våtromsplater og malte plater. Taket har himlingsplater.
Vurdering av avvik:
- Det er tegn på fuktskader nederst på våtromsplater.
- Det er uegnede materialer i våtsoner

1. etasje > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Det er vinylbelegg på gulv og elektriske varmekabler i gulvet. Gulvet er tilnærmet flatt med lokalt fall rundt slukene. Det er målt ca 35 mm høydeforskjell fra gulv ved dørterskel til topp slukrist ved servant. Det er oppkant ved dør på ca 25 mm.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Det er ikke tilstrekkelig fall rundt sluket. Tilstrekkelig fall vil være 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket dersom dusjen er over sluket. Hvis dusjen ikke er over sluket, må det også være fall 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.

1. etasje > Bad/vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Badet har plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
- Det er uegnede materialer i våtsoner
- Det er hull i våtsone til dusjen.

1. etasje > Bad/vaskerom
Sanitærutstyr og innredning,TG2
Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på innredning.
- Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.

Kjøkken
1. etasje > Stue/kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkkenet har malte/folierte fronter og laminert benkeplate. Innredningen er fra byggeåret.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner - Vannledninger,TG2
Vannrør er av typen rør-i-rør (plast-rør) med eget fordelerskap i boden.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.

Ventilasjon,TG2
Boligen har mekanisk avtrekk fra våtrom og tillufts-ventiler i flere av vinduene. Ventilasjonen er normal for byggetiden.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på avtrekksvifte er oppbrukt.

Varmtvannstank,TG3
Varmtvannstanken har et volum på ca. 200 liter, er produsert i 2001 og er plassert i boden.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Det er synlig rustvann under tanken.

Elektrisk anlegg, TG2
Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har automatsikringer.

Kommentar: Det mangler samsvarserklæring på arbeidene, og jeg vil anbefale å prøve å innhente dokumentasjon på anlegget. Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av det elektriske anlegget av en EL-fagmann, da jeg ikke har elektrofaglig kompetanse. Denne vurderingen er ikke å anse som en fullverdig kontroll av det elektriske anlegget i boligen. Dette må gjøres av personer med elektrofaglig kompetanse.

Branntekniske forhold,TG3
Boligen har røykvarslere og brannslukningsapparat. Utstyret er ikke testet i forbindelse med oppdraget.
Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja.

Tomteforhold -Terrengforhold,TG2
Terrenget rundt boligen er tilnærmet flatt.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilstrekkelig fall på terrenget bort fra bygningen.

Tomannsbolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin. Vaskemaskin på bad kan også medfølge.

Diverse

Boligen er en del av et boligsameie. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den selges slik som forevist.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/162/31/3: 22.02.2002 - Dokumentnr: 627 - Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr: 4225 Gnr:162 Bnr:323
Rett til å benytte lekeplass
Overført fra: Knr:4225 Gnr:162 Bnr:31
Gjelder denne registerenheten med flere

08.11.2023 - Dokumentnr: 1249187 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: Snr: 3
Formål: Bolig - Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 76/324

Info kommunale avgifter

Gjelder for offentlig renovasjon, vann og avløp. Vannmåler installert.

Byggemåte

Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein og tekkingen er fra byggeåret. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret. Veggkonstruksjonen over grunnmuren er av tre med utvendig liggende kledning. Leiligheten ligger i 1 etasje og det var ikke tilgang til selve takkonstruksjonen.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra byggeåret. Bygningen har malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre og enkel boddør i tre. Leiligheten har en terrasse i tre på bakkeplan med utgang i fra stue.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon. Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Selger opplyser følgende:
Har du som fullmaktshaver bodd i boligen? Nei. Selger er Minito as.
Driver eieren med omsetning eller utvikling av eiendom? Ja
Når kjøpte eieren boligen? 2004. Har eieren selv bodd i boligen? Nei.

Visning

mandag 27. mai
kl. 17:00-17:30
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: BC0EA305-A5DA-40AC-B001-2E29BAD2B471 Kategori: