Stuestøl

Stakkelandsveien 31

Prisantydning
1 100 000 kr
Omkostninger
43 370 kr
Totalpris
1 143 370 kr
Formuesverdi
154 348 kr
Kommunale avgifter
7 336 kr / år
Byggeår
1976
P-rom
55 ㎡
Bruksareal
55 ㎡
Tomteareal
2 000 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Hytte med to soverom, beliggende ved innlandsvann

Om eiendommen

Innhold

Gang, soverom, soverom 2, bad, stue, kjøkkenkrok.

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
Eldre hytte med normal enkel standard, men generelt i god stand alderen tatt i betraktning. Det er utført en del opprustningstiltak senere år, både utvendig og innvendig. Blant annet er det utført utbedringer i etasjeskille/bjelkelag, skiftet noen vinduer og hovedinngangsdør, renovert innvendige overflater, nytt bad og kjøkken etc. Grunnet bygningens alder så er det registrert noe skjevheter, retningsavvik, nedbøyninger på konstruksjoner - slike forhold er ikke unormalt å registrere på trebygninger med slik alder, da i hovedsak grunnet datidens byggeskikk. Bygningen vurderes generelt å ha normal god stand, alder tatt i betraktning, men det må påregnes noen tiltak både utvendig og innvendig.

Innvendige overflater i hytta er i grove trekk slik:
Gulvflater: laminat , belegg.
Veggflater: trepanel, malte plater.
Himlinger: trepanel.
De innvendige overflatene fremstår i normal god stand og med normalt slitasje etter bruk.

I kjøkkenet er det laminatgulv, panel på vegger og i himling. Kjøkkenet har foliert innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap og komfyr montert i rommet. Avtrekk via kjøkkenventilator med kullfilter over komfyr.

Badet har belegg med oppkant på vegg på gulvflaten, våtromsplater på vegger og malt trepanel i himling, Det er montert dusjkabinett, foliert baderomsinnredning med servant og gulvmontert klosett i rommet. Avtrekk via mekanisk avtrekksvifte i yttervegg. Gulvsluk er plassert under dusjkabinett.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 55 kvm, Bruksareal: 55 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 55 m².
P-rom inkl: Gang, soverom, soverom 2, bad, stue, kjøkken.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra Tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning/fasade. Et soverom er omgjort til bad og bruksendret senere tid. Det er tilbygd gang og soverom på bakside ca. 2017. Endringene er ikke byggemeldt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1976
Taktekkingen har plater. Veggene har bindingsverks-konstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående
bordkledning. Vinduer i hytta er av tre med varierende alder fra byggeår til 2018. Hovedinngangsdør av tre med malt overflate. Liten treplatting er oppført i tilknytning til hyttas frontfasade. Trebjelkelag mot krypkjeller er utført som stubbegulv. Eier opplyser at det er gjort utbedringstiltak på etasjeskille, i form av utskiftning av råteskadet treverk, samt forsterking av bjelkene, senere år. Det er også montert nye stubbegulvsplater.

Påkostning og modernisering

Div. oppgradering utvendig og innvendig senere år. Se Tilstandsrapport.

Oppvarming

Strøm og ved. Vedovn og varmepumpe montert i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at hytten er ryddig og rengjort før visning, og at hele eiendommen selges slik som forevist. Inkludert de møbler som er i hytten på visningen. Noen private eiendeler blir fjernet.

Hytten er tilknyttet fiberkabel fra Telenor.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Finn Stedjan den 17.10.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Måling av høydeforskjller ble utført i stue og kjøkken.
Målingene viser størst høydeforskjell fra målepunkt ved åpning mot gang/vindfang, og til balkongdør i stue. Høydeforskjellen ble målt til 35 mm gjennom hele rommet. Måling av høydeforskjeller innefor 2 meter fra målepunkt ved åpning til gang/vindfang viser høydeforskjell på 11 mm.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Kraftig terrengfall inn mot bygningen langs hyttas bakside. Ellers tilnærmet flatt terreng rundt hytta.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er pga. bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. Det er utført alternative undersøkelser i rommet med fuktsøk på overflater, uten å registrere unormale utslag på fuktsøkeren på de kontrollerte stedene.

Følgende avvik har fått TG2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Opprinnelige kledning fremstår med aldringstegn og har stedvis sprekkdannelser i endeved. Det er på vegger med opprinnelig kledning lite lufting mellom kledningen og vindsperre. Valgt tilstandsgrad for yttervegger/kledning gjelder opprinnelig kledning. Kledning som opplyses skiftet i 2019 fremstår i god stand, selv om det er på denne kledningen også er registrert enkelte tørkesprekker i endeved.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Liten lufting av kaldtloft kan medføre kondensdannelser på kalde overflater, med tilhørende skader. Misfarging på undertak ble registrert langs synlig del av takfoten som kunne sees fra loftsluken. Misfarging oppstår normalt grunnet kondensdannelser på
treverket.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Opprinnelige vinduer med enkelt glass har merker etter kondens / fuktskjolder/avkskalling av maling på karmer. Enkelte vinduer med isolerglass vurderes på ha alder fra 1980 tallet, og hvor mer enn halvparten av forventet brukstid vurderes å være overskredet. Dette gjelder vindu ved kjøkkenbenk. Vinduer fra 2012 og 2018 vurderes å være i normal god stand. Valgt tilstandsgrad gjelder opprinnelige vinduer og vindu fra 1980-tallet.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Balkongdør fra byggeår fremstår med aldringstegn og bruksslitasje/værslitasje, og mer enn halvparten av forventet brukstid for døren vurderes å være overskredet. Hovedinngangsdør vurderes å være i normal god stand. Valgt tilstandsgrad gjelder balkongdør.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk på ei side av plattingen har høyde på 82 cm. Dette er lavere enn dagens krav til rekkverkshøyder på 1,0 m. Selve plattingen fremstår i normal god stand.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Kort avstand fra sotluke til brennbart materiale i krypkjeller - under dagens krav som er 30 cm.

Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er registrert fuktig miljø i krypkjelleren. Dette vurderes å ha årsakssammenheng med at hytta ligger i bratt terreng, og har terrengfall inn mot bygningens bakside. Ved tilsig av vann fra bak hytta kommer det i følge eier enkelte ganger inn vann i krypkjelleren. Det ble registrert fuktighet i grunnen under store deler av hytta på befaringstidspunktet.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Ved press på veggplater ved hjørnebeslag gir platen litt etter, noe som kan tyde på at det ikke er fuget tilstrekkelig mellom platen og hjørnebeslaget. Det er ikke montert beslag i bunn av veggplatene i våtsoner, og det kan heller ikke sees at det er fuget/forseglet i bunn av veggplatene ellers i rommet. Det er montert dusjkabinett i rommet som beskytter overflatene mot direkte vannsøl, men om kabinettet tas ut og overflater belastes direkte med bruksvann, bør tiltak utføres.
Vindu plassert i dusjsonen har ukjent utførelse når det gjelder tetting mellom vegger og vinduskarmer for å motstå vannbelastning. Utetthet i veggplate ved rørgjennomføring for rør fra kjøkken.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er høy oppkant mot dør til kjøkken som bidrar til at eventuellt lekkasjevann som kommer ut på gulvflaten vil ledes til sluk før det kan komme ut av rommet. Gulvflaten fremstår ellers som tilnærmet flat.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det vurderes å være begrenset med tilluft fra
tilstøtende rom, noe som bidrar til redusert effekt av avtrekk/ventilering.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter). Kjøkkenventilator med kullfilter slipper avtrekksluft ut av skap og direkte ut i kjøkkenet. Med bakgrunn i standardens krav gir kjøkkenventilator med kullfilter tilstandgrad 2.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg av nyere dato - åpent anlegg. Automatsikeringer er montert på vegg i kjøkken/stue. Smartmåler er i følge eier montert ny i 2018.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er kraftig terrengfall ned mot mur på deler av tomten. Eier opplyser at det ved store nedbørsmengder vil kunne trekke vann inn i krypkjeller under hytta.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Sprekk i mur ved veranda / treplatting.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Spørsmål 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Renovert av meg privat.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Beskrivelse: Nye sluk, Alloc veggplater og gulvbelegg.
2.2 Er arbeidet byggemeldt? Nei.

Spørsmål 3: Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? Nei

Spørsmål 4: Kjenner du til feil eller om det har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Utført av meg privat innvendig, utvendig av Hellestøl Maskin. Arbeid utført av Hellestøl Maskin.

Spørsmål 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Beskrivelse: Fukt i krypkjeller.

Spørsmål 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?  Ja. Beskrivelse: Åpen terrasse ned i krypkjeller.

Spørsmål 7: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Beskrivelse: Er en sprekk i pipen.

Spørsmål 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Noe skjevt gulv i stuen, og sprekk i grunnmur.

Spørsmål 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Beskrivelse: Maur og mus.

Spørsmål 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt elektrisk 2019, nytt sikringsskap og alt etter det. Arbeid utført av Magne Ro.
Spørsmål 11.1: Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja.

Spørsmål 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: Har vært el.kontroll under oppgradering av el. oppgraderingen.

Spørsmål 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Beskrivelse: Oppgradering av hele hytten er utført av eier, utenom strøm.

Spørsmål 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Arbeid utført av eier.

Spørsmål 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Privat avtale på veivedlikehold, tinglyst rett til fri adgang til Kleiv-vannet med bade/ båtplass.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal v/rundkjøring E-39 på Rom, følg rv.-43 i retning Kvås og Eiken. Etter ca. 8 km ved Vegge, ta av mot Stuestøl (til venstre). Følg denne veien opp til toppen av heia og Kleivvannet, ta straks til høyre inn på Stakkelandsveien. Hytten ligger da på høyre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlig og rolig strøk på heia ved Kleivvannet. Det er flere hytter rundt vannet, samt noen eneboliger. Fin natur og flotte turmuligheter like ved hytten. Bademulighet i vannet på sommeren.
Ca. 15 min med bil til Lyngdal/Rom med mange butikker m.m. Ca. 5-10 min med bil til Butikken i Kvås.

Tomt

Areal: 2 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har litt usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinformasjon. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens areal kan derfor avvike i større eller mindre grad. Skylddeling opplyser tomteareal til ca. 2.000 kvm og det er laget kart med mål.
Matrikkelinfo. opplyser beregnet areal til 1.353,8 kvm, basert på kart og grenser som fremgår av kart fra kommune. Dette er betydelig mindre enn det skylddelingen viser. Skylddelingen er tinglyst og gjeldende.
Planert område rundt hytten, med plen. Gruset vei og parkeringsplass på tomten. Ellers naturtomt. Hytteeier har brukt området nede ved vannet til bading og båtplass.
Det krysser en strømlinje over tomten.

Parkering

God parkering på egen tomt. Gruset område.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiv. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er ikke regulert og tilhører Kommuneplan for Lyngdal 2014 - 2025 arealdelel, satt i kraft 03.09.2015.
Arealbruk: Spredt boligbebyggelse, Nåværende. Deler av tomten ligger i Ras- og skredfare. Se vedlegg fra kommune i salgsoppgave.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet felles privat adkomstvei. Det foreligger veiavtale. Kopi fåes av megler. Andel vedlikehold ca kr 800,- pr år.
Eiendommen har innlagt sommervann fra Kleiv-vannet med pumpe. Eget pumpehus. Vannet egner seg ikke som drikkevann, som må medbringes. Avløp fra toalett går til septiktank (glassfiber), tett tank. Tiltaket er ikke omsøk og ble utført i 2019. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 3129, Tinglyst: 01.12.1972 - forkjøpsrett knyttet til hovedbruket - gnr. 258, bnr. 1.
Forkjøpsretten må avklares med rettighetshaver, før bud blir endelig akseptert. Forkjøpsretten blir stående som heftelse på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Registrering av grunn / Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 3128, Tinglyst: 01.12.1972 - skylddelingsforretning for tomten - bestemmelser om båt/bryggeplass.
Følgende er tinglyst: Parsellen har rett til båt- og badeplass i Kleiv-vannet og rett til adkomst til same vannet.

Utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to dekar, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 370,- (Omkostninger totalt) 1 143 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 336 pr. år Gjelder for hytterenovasjon, slamtømming (tett tank)

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. idag.

Formuesverdi

Kr.  154 348,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Stakkelandsveien 31, Gnr. 258 Bnr. 2 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, komfyr (gass).
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 15.00 dagen før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0157

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0157. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 100 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.70 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

28.10.2022
Varenummer: 3062452