Kristiansand-Lund

Stadionveien 21, Inngang 1

Byggeår
2007
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

FLEKSIBLE KONTORLOKALER I SPAREBANKEN SØR-ARENA TIL LEIE

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

9-17-0046

Adresse med betegnelse

Stadionveien 21, Inngang 1, Gnr. 152 Bnr. 2094 Snr. 6 i Kristiansand kommune

Eier

Sparebanken Sør
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av selger.

Beliggenhet

Sparebanken Sør Arena Næringssenter ligger sentralt på Lund, ca 2 km øst for Kristiansand sentrum.

Sparebanken Sør Arena og også byens hovedstadion for fotball og Start's hjemmebane.

Området Markviksletta  er under transformasjon fra industriområde til bolig- og næringsområde med et stort omfang av leiligheter, forretninger og kontor.

Beliggenheten er kjent for alle i Kristiansand.  Mulighet for god profilering.

Andre leietakere i bygget er bl.a. MH Wirth, IK Start, Deloitte, Kongsberg Oil & Gas Technologies, mfl.

Næringstype

Næringsbygg Selveier

Eierform

Selveier

Byggeår

2007 i følge Kristiansand kommune.

Innhold

Vi har nå for utleie kontor lokaler i Sør Arena Næringssenter.

Lokalene i 2. etasje i inngang 1 og  er totalt BRA ca. 919  kvm.

Moderne og smakfulle kontorlokaler. Både kontorlandskap og cellekontorer.  God dekning av møterom og stillerom.

Tilgang til fellesfasiliteter som kantine, møteromsbooking, leie av losjer med servering, treningsrom m/ garderober og dusj, innendørs sykkelparkering, mv.

Store fasadevinder med gode eksponeringsmuligheter

Lokalene kan overtas umiddelbart.

Leie etter nærmere avtale.

Standard

Lokalene holder en bra standard med moderne ventilasjon og kjøling

Parkering

Det er veldig god parkeringsdekning utenfor lokalene og i parkeringshus.

Egen sykkelparkering.

Oppvarming

Moderne ventilasjon og kjøling i lokalen. Fjernevarme til radiatorer.

Heftelser / Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Næring - Garanti

Det må påregnes å stille 6 mnd garanti fra godkjent finansinstitusjon i forbindelse med leieforholdet.

Energiattest

Formues verdi

Primær: Kr. ,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.

Utleiemulighet

Leietid etter avtale. Langsiktig leieavtale kan påregnes.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.4 875) Totalt kr. (Kr.4 875)

Løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius

Sørmegleren AS Org. Nr.

944 121 331

Prospekt og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg
Varenummer: 3016849