Kristiansand

Spireaveien og Humleveien

Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Justneshalvøya - siste tomtefelt i bydelen - fantastiske solforhold og nydelig utsikt- kom å se!

Beliggenhet

Adkomst

Enkel kjøreadkomst via Spireaveien - kjør helt til endes og dermed er man på tomtefeltet. Se for øvrig kartmateriell i Finn-annonse.

Skolekrets

Her er det også busstopp samt Havlimyra ungdomsskole. Barneskoler på Fagerholt og Justvik.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Vei, vann og kloakk leveres inn på tomt. Området har mulighet for tilkobling til fiberbredbånd fra Altibox, informasjon kan leses på tomteutbyggers hjemmeside: justneshalvoya.no/for beboere.

Reguleringsplan

For området gjelder Plan nr. 1004 «Justneshalvøya, felt C4, Detaljregulering» datert 25.05.2021/revidert 16.12.2022. Godkjent av bystyret 17.11.2021. Mindre endring godkjent plan og bygningssjefen 21.12.2022. Reguleringsplanen fås ved henvendelse megler og må gjennomgås før avtale om kjøp inngås.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning. Ingen servitutter er registrert på eiendommene. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommene. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger pr. tomt:
•Dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.
•Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
•Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
•Gebyr for opprettelse av grunneiendom kr. 17.850,-
•Tomteoppdelingsgebyr kr. 5.500,-
•Avgift velforening kr. 1.000,-

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Felt C4 er bydelens siste eneboligfelt, og kan beskrives med den fineste beliggenheten spesielt hva angår utsikt og solforhold. Her er det sol fra tidlig morgen til sene kvelden. C4 ligger sydvendt til på halvøya, med flott utsikt mot Topdalsfjorden og Gillsvann.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-23-9001. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning. Ingen servitutter er registrert på eiendommene. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommene. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.
Produktnummer: 71E3A02F-2A04-44CA-B5D5-0406837D776C Kategori: