Grimstad Øst  

Spedalen 40

Prisantydning
2 650 000 kr
Omkostninger
82 120 kr
Totalpris
2 732 120 kr
Formuesverdi
619 854 kr
Formuesverdi sekundær
2 231 475 kr
Kommunale avgifter
15 996 kr / år
Byggeår
1885
P-rom
89 ㎡
Bruksareal
89 ㎡
Tomteareal
1 161 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Vik - Enebolig med renoveringsbehov på romslig og solrik tomt

Om eiendommen

Innhold

1. etg: ganger, bad/vaskerom, kjøkken, stue, stue
Loft: Gang, trapp, 3 soverom.

Standard

I ganger og kjøkken er det belegg på gulv og malt panel/ umalt panel  på vegger. I stuer og 2 av soverommene er det malt tregulv og malt/umalt panel på vegger. et av soverommene har plater på gulv. Kjøkken har innredning av eldre dato med malte fronter. Over og underskap med plass til frittstående hvitevarer. I tillegg er det en gruepeis på kjøkkenet. God plass til spisebord ved vinduet.
Badet har fliser på gulv, og malt våtromstapet på vegger. Innredning bestående av servant og speil, wc og badekar.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 89 kvm, Bruksareal: 89 kvm
Bra. pr. etasje.:  1. etg. 62m²  - Loft 27m².
P-rom inkl:
1. etg: Gang, gang med trapp, bad/vaskerom, kjøkken, stue, soverom/stue
Loft: Gang med trapp, soverom, soverom 2, soverom 3

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Kommentar: Rømningsvei: Vinduer i soverom er ikke godkjent som rømingsvei på grunn av for liten horisontal bredde. Huset ble bygget på i 1990.

Byggeår og byggemåte

1885 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Gruepeis på kjøkkenet, har p.t fyringsforforbud. Feiervesen må kontaktes før denne tas i bruk.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Opplysninger om eiendommen

Beliggenhet
Beliggende i etablert boligområde i Grimstad kommune.

Adkomstvei
Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Tilknytning vann
Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Enebolig
Utvendig

Taktekking,TG3
Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Tak er dekket av snø.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
- Det er symptomer etter tidligere lekkasje innvendig rundt pipe på loft i ca 2016. Det er symptomer etter pågående lekkasje i overgang opprinnelig tak og tilbygget del fra 1990.

Tiltak

- Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.

- Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

- - Utettheter på tak ned over gesims i utbygg må utbedres. Estimat er ut fra lokal reparasjon. - Tak er dekket av snø. Det anbefales nærmere undersøkelser. Tiltak må påregnes.

Nedløp og beslag,TG2
Beslag, takrenner og nedløp er av metall.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
- Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Det er mose på overflater.

Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

- Stigetrinn for feier må monteres.

- - Mose på overflater vaskes.

Veggkonstruksjon,TG2

Veggene har laftet tømmerkonstruksjon. Fasade/kledning har stående bordkledning uten musestopper bak overbord på tilfeldig valgte stikkprøver.
Vurdering av avvik:
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
- Det er påvist oppsprukket bordkledning enkelte steder på fasade, mest ved inngang. Det er oppsprukket vindskier og vannbord. Det er råteskade i gesimsbord/takutstikk i tilbygget del fra 1990 og mot nordvest. Det er risiko for vannskade i yttervegg nedenfor gesims.

Tiltak

- Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

- - Det må påregnes utskifting av oppsprukket bordkledning, vindskier og vannbord på tak. - Råteskade i gesimsbord må skiftes ut. Årsak til råteskade er beskrevet i avsnitt "Taktekking". Vann etter lekkasje kan også ha rent ned i yttervegg ved gesims. Yttervegg må undersøkes nærmere, tiltak anbefales i henhold til resultat.

Vinduer,TG2
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Det er et vindu i stue som ikke kan lukkes helt. Det mangler haspe på et vindu i stue. Det er flere andre vinduer som tar i karm.

Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Dører,TG2
Bygningen har malt hovedytterdør.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Dør fremstår med behov for vedlikehold/utskifting.
Tiltak
- Dører må justeres.

- - Utbedres i henhold til egne preferanser.
Innvendig

Overflater,TG2
Innvendig er det gulv av furu og belegg. Veggene har trepanel. Innvendige tak har trepanel. I etasjeskiller er gulvbord synlig mellom bjelker malt.
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Det er merker i belegg og tepper i rom i 1 etasje. Det er avskalling av maling på gulvbord på loft. Det er merker etter vann på gulv på soverom mot nordvest. Det er avskalling av maling og oppsprukket trepanel i tak i soverom og gang rundt pipe på loft.
Tiltak

- Overflater må utbedres eller skiftes.

- - Utbedres i henhold til egen preferanser.

Etasjeskille loft,TG3
Etasjeskiller er trebjelkelag.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det er ved tilfeldig stikkprøve påvist retningsavvik på over 30 mm i hele rommets lengde i gang og soverom på loft.
Tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3

Etasjeskiller er av trebjelkelag i 1 etasje.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det er spor etter Borebiller i bjelkelag i krypkjeller. Det er påvist råte i bjelker i innerst i krypkjeller. Det er påvist retningsavvik på opptil 30 mm gulv i stue og kjøkken i 1 etasje.
Tiltak

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

- - Nærmere undersøkelser anbefales. Det må påregnes tiltak mot Borebiller og at enkelte bjelker må skiftes ut eller forsterkes.

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Bolig er i følge Norges Geologiske Undersøkelser beliggende i et område med moderat til lave forekomster.
Tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

- - Tiltak anbefales i henhold til resultat.

Pipe og ildsted,TG3


Boligen har mursteinspipe av tegl som er pusset og malt. Det er en grue/åpen peis på kjøkken.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn.
Tiltak

- Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.
Krypkjeller,TG3
Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Gulv av sand og betong.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr
- Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
- Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp.
- Det er aktivt angrep av Borebiller i etasjeskiller. Det er råteskade i bjelker innerst i krypkjeller som virker å være av eldre dato. Det er ikke understøttelse av bjelke innerst. Det er lagret organisk materiale.

Tiltak

- Skadet treverk må skiftes.

- Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

- - Det anbefales nærmere undersøkelser for å kartlegge omfang. Tiltak må påregnes. - Organisk materiale lagret i krypkjeller bør fjernes.

Innvendige trapper,TG3
Boligen har malt tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Det er ikke montert rekkverk.
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Trapp er bratt, trinn er slitt/avrundet.

Tiltak

- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

- - Rekkverk på loft anbefales montert av sikkerhetsmessige årsaker. Estimat gjelder manglende rekkverk. - Trapp utbedres ellers i henhold til egne preferanser.

Innvendige dører,TG2

Innvendig har boligen malte fyllingsdører av ulik alder og utførelse.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Tiltak

- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

- - Utbedres i henhold til egne preferanser.
Våtrom
1 Etasje > Bad/vaskerom
Generell,TG3

Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Bad/vaskerom i tilbygg fra 1990 med flis på gulv med oppkant. Membran under fliser er opprinnelig vinylbelegg, plastsluk i gulv inn under badekar. Baderomstapet på vegg og ubehandlet panel i tak. Det er frittstående badekar, gulvklosett og vegghengt servant. Opplegg for vaskemaskin. Elektrisk styrt avtrekksvifte på vegg. Det er varmekabler i gulv, men disse er defekt og ikke tilkoblet. Bad varmes med vegghengt elektrisk ovn.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Det er revner i baderomstapet flere steder i våtsone ved badekar og ellers. Det er noe motfall ved klosett. Det er ikke tilluft via ventil eller spalte.
Tiltak

- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

- - Bad er i daglig bruk, men anbefales å renoveres i henhold til dagens forskrifter og krav for å tåle normalt bruk. - Installasjon av dusjkabinett før bruk videre bruk som et midlertidig tiltak anbefales.
Kjøkken
1 Etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er frittstående komfyr uten kjøkkenventilator.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
- Det påvist oppsvelling av bunnplate og på skapdører ved vaskekum. Enkelte skapdører/skuffer er skjeve.

Tiltak

- Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

- - Kjøkken må påregnes å utbedres i henhold til egne preferanser.

Avtrekk,TG2
Det er ingen ventilering fra kjøkken.
Vurdering av avvik:
- Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.
Tiltak

- Mekanisk avtrekk bør etableres.

- - Det bør etableres forsert avtrekk over komfyr/kokesone med avtrekk ut.
Tekniske installasjoner

Vannledninger,TG2
Innvendige vannledninger er av kobber med plastkappe fra 1990 på bad. Røropplegg til kjøkken er av ukjent alder. Stoppekran er i krypkjeller.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

- Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Avløpsrør,TG2

Det er 100 mm avløpsrør av plast fra 1990 i bad. Synlig i krypkjeller.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

- Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Ventilasjon,TG2

Boligen har naturlig ventilasjon via vinduer. Elektrisk avtrekksvifte på bad/vaskerom.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Det er ikke ventiler i vinduer eller vegg.

Tiltak

- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

Varmtvannstank,TG2

Varmtvannstanken er på ca 200 liter.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Elektrisk anlegg,TG2

230 volts elektrisk anlegg med automatsikringer fra 1991. Sikringsskap og Inntakssikringer på vegg i soverom på loft.
21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
Kommentar:
2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
Kommentar:
3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall etterspør samsvarserklæring.
Nei
Kommentar:
5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
Kommentar:
6.Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei
Kommentar:
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar:Det anbefales en utvidet el-kontroll på grunn av alder. Estimat er for kontroll.
Branntekniske forhold,TG3

Brannvarsler i gang i 1 etasje og 6 kg brannslukkingsapparat.
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
Nei
Kommentar:
18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Ja
Kommentar:
19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei
Kommentar:
20.Er det skader på røykvarslere?
Ja
Kommentar:Batteri er tatt ut.
Tomteforhold

Drenering,TG2

Vurdering av avvik:
- Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

Grunnmur og fundamenter,TG2

Bygningen har grunnmur i natursteinsmur på opprinnelig bolig og ringmur på tilbygget del fra 1990 av mur.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Det er sprekker i puss mellom naturstein flere steder. Det er avskalling av puss og sprekk i ringmur på tilbygg.

Tiltak

- Lokal utbedring må utføres.

- - Sprekker i fuger og puss tettes og holdes under oppsikt over tid. Tiltak anbefales i henhold til resultat.

Terrengforhold,TG2
Det er for det meste opparbeidet plen rundt bolig. Plen var dekket av snø på befaring.
Vurdering av avvik:
- Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan
- Eiendommen grenser mot utløsningsområde for kvikkleire. Kvikkleire kan forekomme utenfor påviste soner.
Tiltak

- Ytterligere undersøkelser anbefales.

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2

Utvendige avløpsrør er av ukjent type og utvendige vannledninger er av ukjent type. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Enebolig

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Rømningsvei: Vinduer i soverom er ikke godkjent som rømningsvindu på grunn av for liten horisontal bredde.

Enebolig
Standard :
Normal standard i henhold til byggeår.
Vedlikehold :
Opplysninger gitt av eier: - Fasader er malt i 2019. Egeninnsats. - Tilbygget gang og bad/vaskerom i 1990. Tidligere eier. Kjente feil og mangler: - Vindu i stue er vanskelig å lukke. - Mangler en haspe på vindu i stue. - Huset har stokkebygde vegger/isolasjon fra byggeår og kan oppleves som kaldt. - Vann til kjøkken har fryst tidligere. - Det drypper fra kran på kjøkken. - Symptomer etter lekkasje rundt pipe på loft er fra tidligere lekkasje etter utetthet rundt pipe som ble utbedret i ca 2016.

Sammendrag selgers egenerklæring

  •  Det er jordkjeller, ikke såle/gulv
  • Det er ikke vedovn i huset
  • Noe skjevheter som følge av at huset er såpass gammelt.
  • Takstein ble skiftet i 1985
  • El. anlegg ble skiftet av forrige eier.
  • Tilbygg bad var nytt da dagens eier flyttet inn.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum fortsett på E-18 øst og ta av første avkjørsel til Vik, ta så til høyre i rundkjøringen og boligen ligger etter noen hundre meter på venstre side. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen er beliggende ca 4 km fra Grimstad sentrum i et veletablert og meget barnevennlig boligområde. Kort og trygg skolevei og nærhet til flott idrettsanlegg i Vikhallen.

Tomt

Areal: 1 161 kvm, Eierform: Eiet tomt
To av grensene er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

På egen tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på grunn av fins ikke i kommunens arkiv ifølge opplysninger fra Grimstad kommune.
Det foreligger ferdigattest på tilbygg bolig datert 12.07.1991
Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan VIK - SPEDALEN, datert 21.03.1975. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen registrerte
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen registrerte

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,-)) 82 120,- (Omkostninger totalt) 2 732 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 996 pr. år

Formuesverdi

Primær: Kr. 619 854,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 231 475,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Spedalen 40, Gnr. 23 Bnr. 6 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 34 85 90.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0233

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-0233. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Dajmi E. Birkedal, tlf. 91 34 85 90

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 650 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.13 150) Totalt kr. (Kr.78 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067361