VIGELAND

Spangereidveien 4B

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
62 120 kr
Totalpris
2 052 120 kr
Kommunale avgifter
11 223 kr / år
Byggeår
1958
P-rom
81 ㎡
Bruksareal
123 ㎡
Tomteareal
464 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sentralt beliggende selveierleilighet med hybel. Stort uinnredet loft

Om eiendommen

Standard

Leilligheten ligger i 2. etasje i bygg med totalt 4 leiligheter og ett næringslokale (Frivilligsentralen/Skattkammeret). Bygget er oppført i mur/betong på 50-tallet, ombygd på 80-tallet og delvis oppgradert i 2015 ifm tilbygg og ombygging.

Innvendig er de fleste flater oppgradert i 2015. På gulvene er det belegg/fliser/laminat, malt veggflater og himlinger. Lyst og pent innredet.

Felles brannvarslingssystem.

Leiligheten er delt inn i en hoveddel og en del som er innredet til hybel. Begge deler har vært benyttet til utleie.

For mer informasjon om tilstand vises det til selgers egenerklæring og tilstandsrapport.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 81 kvm, Bruksareal: 123 kvm, Bruttoareal: 140 kvm Sekundærrom: 42kvm.
Bra. pr. etasje.: Leilighet: 88 m²  - Loftsetasje: 35 m².
Leilighet - P-rom inkl: Entre, gang, soverom, stue/ kjøkken, gang, bad, stue/ kjøkken, soverom.
Leilighet - S-rom inkl.: Bod
Hele loftsetasjen er S-rom.

Bruttoarealet er estimert.
Trapphehull er medregnet areal.
Felles gang er ikke medregnet i areal.
Loftet er ca. beregnet. Areal avvik vil forekomme ved innredning av rom.
Det medfølger parkeringsplass og felles bod til leiligheten. Hør med megler vedrørende plassering.
Rommene er kun betegnet etter skjønn og bruk på befaring. Se prospekt vedrørende kommunale papirer samt godkjenninger/sameie m.m.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er noe avvik melom godkjente tegninger og dagens planløsning. Avviket er at kjøkkenet ikke er tegnet inn i hovedstuen. Endringer fra p-rom til p-rom (som her) er ikke søknadspliktig.

Denne leiligheten skal ha bod i 1 etasje på ca 1,5 kvm. Denne er tegnet inn i felles trappegang og oppføres for selgers regning senest før overtakelse.

Byggeår og byggemåte

Bygget er opprinnelig oppført ca 1958 og ombygd i 1984. Deler av bygget er oppgradert og påbygd i 2015.

Oppvarming

Varmekabler på badene. Øvrig oppvarming er elektrisk.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Leiligheten har tidligere vært utleie-objekt.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 11.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet beliggende i sentrum av Vigeland i 2 etg. i tilhørende bygg med flere seksjoner.

Leiligheten har blitt noe renovert rundt 2015 med nytt flislagt bad samt de fleste gulv har blitt fornyet. Det har og i denne perioden blitt
malt på de fleste overflater. Det er og lagt nyere belegg på det andre badet, opplyses om rundt 2010. Under oppussingen i 2015 er det blitt anlagt nyere rør i rør system samt kobberør på flislagt bad. Elektro er og stedvis modernisert, anlegget er for det meste åpent/synlig. Det medfølger ett romslig loft med stort potensiale som ikke er innredet. Her er det og lagt opp til vann og avløp to plasser. Overflatene i sin helhet fremstår med dets naturlige elde og slitasje ut ifra alder da leiligheten har vært utleid.
Utvendige overflater vil ikke bli videre kommentert annet enn hva som fremkommer i rapport.

Viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Leiligheten er innredet med to stuer/kjøkken og bad.
- Flislagt bad fra 2015.
- Oppvarming ved varmepumpe.
- Loft med stort potensiale.
- Vil måtte påregnes noe maling og stegvise utbedringer på innvendige overflater.
- Taktekkingen må fornyes, fukt påvist på undertaket.
- Vinduer fra 1984.
- Utettheter ut mot overgang vegg/tak ved balkong nabo leilighet.

Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Dette da hovedtilstandsgraden er
for det meste gitt etter punktets største avvik. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076.
Lykke til på visning!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Andre rom:
TG3 gis utettheter på loft, trapp loft samt gjenstående arbeider. Vedrørende resterende TG3 utsiden hør med megler i forhold sameie. Opplyste TG2 vil måtte påregnes utbedret på sikt.

Vinduer og ytterdører:
TG3: - Dør inn til leiligheten er ikke brann/lyd isolert etter krav. Kostnadsoverslaget er gitt ny dør. TG2 vinduer da de har passert halvparten av sin forventede levetid samt nevnte avvik flass, skjevheter m.m. Innerdører TG2 grunnet merker, skrap og alder. Kostnadsoverslag vil ikke bli gitt.

Ventilasjon:
Anlegge tilluft bad ved å kutte av bunn av dørblad. Montere elektrisk vifte bad med belegg.

TG2:
Flislagt bad Overflate gulv:
TG gis manglede fall etter krav. Dusjkabinett må brukes samt det bør fuges ved terskel dør.

Flislagt bad Membran, tettesjiktet og sluk:
TG gis manglende dokumentasjon på membran.

Bad med belegg Overflate vegger og himling:
TG gis sprekker i tapet samt stedvis noen flekker/merker og registrert.

Bad med belegg Overflate gulv:
TG gis manglende fall i bruksområdet dusj etter krav. Dusjkabinett må brukes, badet vil da fungere fint til bruken.

Bad med belegg Membran, tettesjiktet og sluk:
TG gis kun da da det er brukt tapet i våtsonen/dusjsonen. Badet kan fint brukes ved bruk av dusjkabinett.

Kjøkken mot sør-vest Kjøkken mot sør-vest:
TG gis alder kjøkken samt merker/slitasjer.

Kjøkken mot nord-øst Kjøkken mot nord-øst:
TG gis ender i innhukk komfyr har løsnet. Det mangler og sokkel under oppvaskmaskin. Det bør anlegges vannstopper/aquastop.

WC og innvendige vann- og avløpsrør:
TG gis alder eldre opplegg med kobberrør. Avløpsrør og sluker er og av eldre dato stedvis. Videre registrert tørre sluker, lukt i rommet derav bad med belegg. Ved modernisering bad med belegg samt kjøkken nord-øst må det påregnes nytt opplegg. Vedrørende opplegg loft er kostnadsestimatet beregnet under punkt 3.

Elektrisk anlegg og samsvarserklæring:
TG gis alder eldre opplegg. På generelt grunnlag anbefales gjennomgang av el-anlegg fra aut. elektriker ved salg/eierskifte.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Tilleggskommentar:
- Leiligheten har vært benyttet som utleieobjekt, og jeg her av den grunn begrenset kunnskap om tilstanden.

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd leiligheten da den har vært utleid. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysninger som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig

Beliggenhet

Adkomst

Leilighet i 2.etasje midt i Vigeland sentrum. Inngang til leilighetene er fra byggets bakside.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Vigeland sentrum. Her har man alle sentrumsfasiliteter, skoler , barnehage, idrettsplass/idrettshaller, badestrand m.m. i umiddelbar nærhet

Tomt

Areal: 464 kvm, Eierform: Fellestomt Felles for sameiet.

Parkering

Hver seksjon disponerer 2 parkeringsplasser. Denne leiligheten disponerer plass nr 5 og 6 iht. seksjoneringskartet bak i salgsoppgaven.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Lindesnes kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse leiligheten (seksjon nr. 3).

Det foreligger en bruksendring da inngang til seksjon 3 var endret, datert 29.03.1984.
Det foreligger tillatelse til bruksendring av kontorlokaler til bolig - Spangereidveien 4B, datert 07.04.2022.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/ forretning/ kontor, og tilhører reguleringsplan for Vigeland sentrum, datert 15.10.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Deler av eiendommen er regulert til torg og annen veigrunn.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2016/148914-1/200 Seksjonering 19.02.2016
opprettet seksjoner: snr: 2 formål: Bolig
tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 59/429
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Iflg vedtektene er det ikke tillatt med husdyrhold uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er avhengig av at husdyret ikke er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel, og har ikke utarbeidet regnskap, budsjett eller husordensregler.

Forretningsfører

Regnskap Sør AS

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 120,- (Omkostninger totalt) 2 052 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 11 223 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt og gebyr for vann- og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er kr. 3 470,-.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 088,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Alle seksjonene har vært utleid. Det betales p.t ikke felleskostnader.  Ny eier må imidlertid betale utgifter til felles vedlikehold, forsikring, strøm i fellesarealer m.m. fra og med overtakelse. Dette fastettes endelig av styret så snart det blir flere eiere i bygget.

Fordelingen vil være etter eierbrøk, ref vedtekter og estimeres fra ca kr 500,- til ca kr 1000 pr. måned for denne leiligheten.

Felleskostnader inkluderer

Se over.

Formuesverdi

Formuesverdi lar seg ikke innhente på eiendommen. Konferer megler.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Spangereidveien 4B, Gnr. 357 Bnr. 433 Snr. 3 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 90/429

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-21-0177

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-0177. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054770