VIGELAND SENTRUM

Spangereidveien 4B, snr 5

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
71 120 kr
Totalpris
2 421 120 kr
Kommunale avgifter
7 511 kr / år
Byggeår
2015
P-rom
83 ㎡
Bruksareal
85 ㎡
Tomteareal
464 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Stor endeleilighet | 3 soverom | 2 biloppstillingsplasser | Sørvendt og solrik veranda med elveutsikt

Om eiendommen

Standard

Denne delen av bygget ble oppført i 2015. Bygget og leiligheten holder en normalt god nyboligstandard fra byggeår.
Eikeparkett og belegg på gulv. Hvitmalte overflater på vegger og himlinger.

Kjøkkeninnredning fra Strai.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 83 kvm, Bruksareal: 85 kvm, Sekundærrom: 2 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 55 kvm, P-rom: 55 kvm.
P-rom inkl.: Entré, gang, stue/kjøkken, soverom og bad.

- Loft -
BRA: 30 kvm, P-rom: 28 kvm.
P-rom inkl.: Loftstue og 2 soverom.
S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2015 ifølge Lindesnes kommune. Se også punktet påkostning og modernisering under.

Påkostning og modernisering

Den opprinnelige delen av bygget er oppført ca 1958 og ombygd i 1984. Den delen  av bygget hvor denne leiligheten ligger er  oppført i 2015  på gamle grunnmurer. 

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Leiligheten har tidligere vært utleie-objekt, men er ikke utleid nå.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 11.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Leilighet beliggende i sentrum av Vigeland i 2 etg. med tilhørende lofts etasje i bygg med flere seksjoner. Det medfølger parkering og bod plass på bakkeplanet. Området har utover sentrumsnært, nærhet til skole,  kollektivtransport, barnehager og tur områder. Leiligheten har blitt total renovert i perioden 2014/15 og overflatene i sin helhet fremstår med dets naturlige elde og slitasje ut ifra alder da leiligheten har vært utleid i senere tid. Det ble registrert noen TG2 avvik som anbefales utbedret/sjekket som tidligere nevnt i sammendraget."

Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- 3 soverom.
- Overflater innvendig/utvendig renovert 2014/15.
- Kjekk liten bod under trapp.
- Romslig balkong.
- Sentralt.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Ingen.

Følgende avvik har fått TG2 (bygningsdelen har vesentlige avvik):

Vinduer/dører >
TG 2 gis da balkongdøren tar imot karm og må justeres. Ytterdøren tar og imot karm samt klinken er løs. Stedvis må og vinduer justeres. Par av vinduene har gjennsittende tape innvendig som visuelt bør fjernes. Innerdør bad må klinke strammes. Tiltak: Utbedre overnevnte.

Etasjeskille >
Det registreres rundt 2cm skjevhet fordelt i boligens etasjeskille. Tiltak: Kjøpe inn 6kg slokkingsapparat. Montere røykvarslere. Se igjennom sameiets vedtekter.

Vannledninger >
TG2 gis manglende sjekk av stoppekran, vannmåler og fordelerskap. Ellers ingen avvik registrert. Tiltak: Fjerne speil og sjekke fordelerskapet.

Kjøkken >
Slett kjøkkeninnredning fra 2014 med laminat benkeplate med nedfelt vask. Opplegg for kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Mekanisk vifte. Vannstopper anlagt. Benkeplaten og sokkel samt dekksiden mot kjøleskap har merker og svellinger etter bruk. Kjøkkenet ellers er funnet i bra stand. Tiltak: Ved behov skifte sokkel, dekksiden og benkeplaten.

Bad > Overflater >
Overflater fremstår i bra stand. TG2 gis noe manglende fall samt det er tidligere hull fra antatt skapinnredning i våtsonen. Tiltak: Badet fungerer med dagens tilstand, det må fortsatt benyttes et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.

Bad > Membran, tettsjikte og sluk >
Som tidligere nevnt må kabinettet stå grunnet tidlige hull boret i vegg som er tettet med fugemasse. TG2 gis herav samt manglende dokumentasjon. Tiltak: Innhent dokumentasjon om mulig. Det må fortsatt benyttes et dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.

Bad > Fuktmåling >
Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet, ingen utsalg påvist. TG2 gis kun manglende hulltaking ved dusj. Jevnlig kontroll av overflater anbefales. Tiltak: Rør til dusj er plassert mot yttervegg. Hulltaking er derav ikke foretatt.

Lovlighet >
Boligen mangler røykvarsler (branndetektor) i henhold til forskriftskrav. Brannslokkingsapparatet var kun på 2kg, skal være 6kg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Rapport må leses nøye igjennom. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede (takstmann) på mobil 99276076 eller på mail.

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd leiligheten da den har vært utleid. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysninger som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Leilighet i 2.etasje midt i Vigeland sentrum. Inngang til leilighetene er fra byggets sørside.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Vigeland sentrum. Her har man alle sentrumsfasiliteter, skoler, barnehage, idrettsplass/idrettshaller, badestrand m.m. i umiddelbar nærhet.

Tomt

Areal: 464 kvm, Eierform: Fellestomt. Felles for sameiet.

Parkering

Hver seksjon disponerer 2 parkeringsplasser. Denne leiligheten disponerer plass nr 9 og 10 iht. seksjoneringskartet bak i salgsoppgaven.
I tillegg er det en bod merket T snr 5.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 25.04.2019. Ferdigattesten gjelder boligformål - påbygg/utvidelse/ombygging av to leilihgeter i bygningens østre del, andr etasje og loft. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/ forretning/ kontor, og tilhører reguleringsplan for Vigeland sentrum, datert 15.10.2009. Deler av eiendommen er regulert til torg og annen veigrunn. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

2016/148914-1/200  Seksjonering 19.02.2016 
opprettet seksjoner:
snr: 5
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 85/429

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Iflg. vedtektene er det ikke tillatt med husdyrhold uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er avhengig av at husdyret ikke er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel, og har ikke utarbeidet regnskap, budsjett eller husordensregler.

Forretningsfører

Regnskap Sør AS / Frank Olsen

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-)) 71 120,- (Omkostninger totalt) 2 421 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 511 pr. år. Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1.883), vann (1.348), vannmålerleie (kr. 250), branntilsyn-/feiegebyr (kr. 460) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.570). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr. 12,38 m3 og kr 26,90 m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.909,- pr. år for denne eiendommen.

Felleskostnader

Alle seksjonene har vært utleid. Det betales p.t ikke felleskostnader.  Ny eier må imidlertid betale utgifter til felles vedlikehold, forsikring, strøm i fellesarealer m.m. fra og med overtakelse. Dette fastettes endelig av styret så snart det blir flere eiere i bygget.

Fordelingen vil være etter eierbrøk, ref vedtekter og estimeres fra ca kr 500,- til ca kr 1.000 pr. måned for denne leiligheten.

Felleskostnader inkluderer

Se over.

Formuesverdi

Formuesverdi lar seg ikke innhente på eiendommen. Konferer megler.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Spangereidveien 4B, snr 5, Gnr. 357 Bnr. 433 Snr. 5 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 85/429

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0120

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0120. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 350 000,-) (Kr.75 200) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.106 785)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062458