SNIG

Spangereidveien 471

Prisantydning
3 290 000 kr
Omkostninger
98 120 kr
Totalpris
3 388 120 kr
Formuesverdi
669 546 kr
Formuesverdi sekundær
2 231 820 kr
Kommunale avgifter
7 511 kr / år
Byggeår
1953
P-rom
220 ㎡
Bruksareal
257 ㎡
Tomteareal
600 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Stor påbygd enebolig like ved sjøen | Båthustomt | Båtfeste | Dobbel garasje.

Om eiendommen

Standard

Boligen holder en normal standard ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt, og det er utført enkelte oppgraderings- og moderniseringsarbeider de senere år. Blant annet er det skiftet deler av kledning, taktekking og de fleste vinduer i 2011. Videre ble boligen påbygd i 2004, men først ferdigstilt i 2013. Innvendig er størstedelen av overflater og innredninger skiftet. Nytt kjøkken og bad i 2011 (benkeplate, koketopp og ventilator skiftet i 2020), ny baderomsinnredning i 2018 i hoveddel. Nye plater  og maling i hall i 2021.

Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Fiberkabel fra Telenor er lagt inn i boligen. Kjøper må tegne nytt abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 220 m², Bruksareal: 257 m², Sekundærrom: 37 m².

- 1. etasje -
BRA: 145 m², P-rom: 110 m², S-rom: 35 m².
P-rom inkl.: Hall m/trapp, stue/kjøkken, soverom, WC og vaskrom.
S-rom inkl.: Bod og garasje.

- 2. etasje -
BRA: 44 m², P-rom: 42 m², S-rom: 2 m².
P-rom inkl.: Gang, 2 soverom, baderom og garderobe.
S-rom inkl.: Bod.

- Underetasje -
BRA: 68 m², P-rom: 68 m², S-rom: 0 m².
P-rom inkl.: Entré, stue/kjøkken, 2 soverom og bad/vaskerom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det gjøres oppmerksom på at det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men at de ikke stemmer med dagens bruk. Garasje er ikke ferdig gasstettet mot boligdel. Videre er dagens vaskerom omsøkt som sluse og bod. Dette kan være søknadspliktig og det anbefales å ta kontakt med kommunen for avklaringer.

Tilleggskommentarer til areal:
- Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer.
- Garderobe i 2 etasje er regnet som omkledningsrom.
- Todelt rom uten dør ved vaskerom er regnet som vaskerom.
- Underetasje er egen enhet, men ikke seksjonert.

Meglers kommentar til planløsningen/innredningen:

Underetasjen som selger i dag benytter som utleie-del, er ikke omsøkt hos kommunen.  Risiko og kostnader forbundet med en eventuell søknad om godkjennelse av dette - påhviler kjøper. Underetasjen er utleid for kr.6000,- pr mnd.

Lindesnes kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv fra eksisterende bygg. Det finnes kun tegninger fra tilbygget.  Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene (i gammel del, underetasje og hovedplan) i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. For ny del, se kommentarer over.

Byggeår og byggemåte

1953. Påbygd i 2004,.Tilbygget ble ferdigstilt i 2013.

Påkostning og modernisering

Bygget holder en normal standard ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt, og det er utført enkelte oppgraderings- og moderniseringsarbeider de senere år:

- Nye plater og maling i hall etter lekkasje/flom (2021)
- Ny benkeplate, koketopp og ventilator på kjøkken. Malt de fleste overflater i 1 og 2 etasje (2020)
- Ny baderomsinnredning i 2 etasje (2018)
- Nytt kjøkken (2011)
- Nyrenoverte våtrom samt nye vinduer i de fleste plasser i eldre del unntatt underetasje (2011-2013)
- Tilbygg med garasje, hall, vaskerom og 2 etasje (ferdigstilt i 2013)

Oppvarming

Oppvarming via elektriske ovner, vedfyring og varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Med eiendommen følger en strandparsell/båthustomt noen få meter fra eiendommen. Denne ligger på gnr 355 bnr 306 som følger hovedeiendommen. For å komme til parsellen må man gå langs fylkesveien. Det ble i 2009 godkjent oppføring av et båthus på 43 kvm. Denne tillatelsen er nå utgått og man må evt søke på nytt.

Det følger også rett til båtfeste med eiendommen. Denne ligger på gnr 354 bnr 9, og er tinglyst 17.06.1941.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 02.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: "Boligen ligger i Snig langs Spangereidveien i Lindesnes Kommune. Er etablert med innkjørsel, belegningsstein og garasje integrert i boligdelen. Er østvendt med nydelig utsikt ut over Snigsfjorden. Nåværende eier har eid boligen siden 2016 og har de siste 2 årene fornyet de fleste overflater i 1 og 2 etasje med maling. Ifølge tidligere rapporter er det tilbygget i 2004 samt en stor renovering i 2011-2013 med nye våtrom."

Nevneverdige sammendrag av avvik:
- Utvendig steintrapp mangler rekkverk.
- Stoppekran i underetasjen må synliggjøres
- Drenasjehull for vegghengt toalett må etableres.
- Varmekabler bad i underetasje virker ikke.
- Deler av utvendig kledning er fra byggeår.
- Det er lite ventilering i takkonstruksjon i eldre del av boligen.
- Bakenforliggende bekk blir flomstor ved ekstrem nedbør.
- Det anbefales el-tilsyn

Viktig momenter for interesserte kan være:
- God parkering på egen tomt og i dobbel garasje.
- Stor tilbygget enebolig med egen hybel i underetasjen.
- Tilsammen 5 soverom
- Østvendt bolig med god utsikt ut over Snigsfjorden.
- Bad i 2 etasje fra 2011.
- Nyere kjøkken fra 2010 med dels nye hvitevarer.
- Nyere malte overflater i 1 og 2 etasje.
- Varmepumpe er ny i 2011.
- Stor stue/kjøkken.

Følgende avvik har fått TG3:
Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Det mangler rekkverk på steintrapp fra 2 etasje og ned mot tunet.

Innvendig > Andre innvendige forhold:  Garasje er ikke gasstettet mot boligdel. Boddør inn mot vaskerom er ikke brannklassifisert.

Følgende avvik har fått TG2:
Innvendig > Rom Under Terreng: Fuktindikator indikerer forhøyede fuktverdier i skjøter i laminatgulv.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Tomteforhold > Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Det er enkelte sprekker i grunnmur av betongblokker i eldre del.

Tomteforhold > Drenering: Ifølge eier kan bakenforliggende bekk bli overfylt ved ekstrem nedbørsmengder . Dette har skjedd en gang i 2020.

Tomteforhold > Terrengforhold: Bekk på oversiden av eiendommen er utsatt for flom ved ekstrem nedbør.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært. I 2011 ble alle våtrom renovert i hovedetasje. Våtrom i leilighet er eldre. Arbeidet er utført av Brødrene Nygård AS og Mandal Rørleggerservice.

Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja, sveisemembran på bad/do - og på vaskerom. Arbeidet er byggmeldt.

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja, tørr å fin kjeller uten lukt, men ga utslag på fukt i gulv.

Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, lekasje i tak før renovering.

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja, sprekk i murpuss.

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja, hadde mus vinter 2020, fikset skade på musebånd. Sett 2 sølvkre.

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Godkjent elanlegg. Arbeidet utført av Erv teknikk.

Pkt. 11.1: Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Ja.

Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, Erv teknikk.

PKt. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Ja, flisearbeidet.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av faglært. Renovering av tak på gammel del av bolig. Arbeidet utført av tømrer Bjørn Sverre Roland.

Pkt. 17: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? - Ja. 1. etg. leies ut.

Pkt. 17.1: Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? - Nei.

Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Ja, gang, vaskerom og garasje er bygget på.

Pkt. 18.1: Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? - Ja.

Pkt. 21: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja, ved salg foreligger skriftlig avtale om bruksrett av deler av innkjørsel/tun.

Tilleggskommentar: Bekk tettet seg og rant over i innkjørsel, vann kom inn i gang, veggene ble fort revet opp av polygon (forsikrings snekkere) og tørket, 100% tørt å fin uten ettervirkninger. Bekken ble utbedret med å fjerne store stokker og stein.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vigeland, følger du Spangereidveien i retning Lindesnes fyr. Kjør forbi skiltet med stedsnavn Snik, for deretter å ta av andre avkjørsel til høyre. Eiendommen ligger rett etter avkjøringen, og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren. Det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen er attraktivt beliggende i Mørkesdal/Snig, med umiddelbar nærhet til sjøen med tur- og rekreasjonsmuligheter. Det er ca. 25 minutter med bil til Mandal sentrum, og nærområdet byr på et yrende folkeliv på sommerhalvåret. Det er kort vei til skoler, barnehager og dagligvareforretning på Vigeland.

Tomt

Areal: 600 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten ligger i skrånende terreng og er pent opparbeidet med gruset innkjørsel, beplantninger og terrasser. Noe naturtomt. Båthustomten  er stensatt og eier har montert en utrigger som føler med eiendommen.
Denne eiendommen er en av de få i Snig som har kveldssol i tillegg til morgen og dagsol.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Dette følger av opplysninger gitt fra Lindesnes kommune. Det opplyses i denne forbindelse at platået bak gårdplassen ikke er en del av tomten (selvom det kan se slik ut i kartmateriellet)

Deler av innkjørsel/tun og den opparbeidede tomten ligger iflg kartmaterialet fra kommunen på naboeiendommen gnr 354 bnr 9. Skriftlig avtale vedrørende bruksretten er under utarbeidelse.

Parkering

Parkering i garasje, samt på egen gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Ifølge Lindesnes kommune foreligger det ingen dokumentasjon fra byggets opprinnelige (byggesaksdokumenter). Det foreligger imidlertid ferdigattest datert 24.01.2013. Ferdigattesten gjelder "tilbygg bolig".

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhørende reguleringsplan "Snik Naversun", datert 23.04.2009. Delarealer av tomten er også regulert til "bevaringsområde", "felles avkjørsel" og "jord- og skogbruk", tilhørende samme reguleringsplan. Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030, har avsatt eiendommen innenfor hensynssone "H910" som vil si at den nevnte reguleringsplanen fremdeles skal gjelde.
Strandparsellen er regulert til "annet fellesareal" og ligger innenfor samme  reguleringsplan som over.
 På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Avløp går via septiktank i hagen og ut til offentlig avløpsnett.
Adkomst via privat vei med tilkomst fra fylkesvei.
Vei til eiendommen etablert over naboeiendommen(er). Etter meglers undersøkelser og eiers kunnskap er denne veiretten ikke tinglyst, men har vært benyttet som hovedadkomstvei i mange år.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen gnr 354 bnr 1:

1941/901174-1/39  Rettigheter iflg. skjøte17.06.1941 
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om beplantning
Dokumentet er forsøkt innhentet fra Digitalarkivet men at det ikke ble funnet.

1993/2834-1/39  Erklæring/avtale 26.07.1993 
Bestemmelse om vannledning
Vegvesenets betingelser vedtatt

2011/1011856-2/200  Bestemmelse om båtplass 05.12.2011 
Rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:355 Bnr:306  
Kan ikke selges fritt uten samtykke fra Lindesnes kommune.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen (4205-354/9):

1941/558-1/39  Rettigheter iflg. skjøte 17.06.1941 
Rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:354 Bnr:1  
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om vannrett
Dokumentet er forsøkt innhentet fra Digitalarkivet men ble ikke funnet.

Rettigheter som følger eiendommen (4205-354/12):

1952/730-2/39  Rettigheter iflg. skjøte 05.06.1952 
Rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:354 Bnr:1  
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om vannrett


Heftelser som følger eiendommen gnr 355 bnr 306:

1893/900016-1/39  Rettighet 08.09.1893
Rettighetshaver:Naversund Kalkbrænderi  
Lnr: 1808363 LEIEAVTALE FESTEKONTRAKT Overført fra: 4205-355/27
Gjelder denne registerenheten med flere
 

1918/900046-1/39  Erklæring/avtale  29.06.1918 
KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST
RETTIGHETSHAVER: ERICHSEN EDV
ET GRUNDSTYKKE Overført fra: 4205-355/27
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter som følger  gnr 355 bnr 306:

2011/1011856-2/200  Bestemmelse om båtplass  05.12.2011 
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:355 Bnr:306  
Kan ikke selges fritt uten samtykke fra Lindesnes kommune.

Utleie

Boligen er godkjent med en boenhet.  Underetasjen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Lindesnes kommune. Det foreligger ikke tegninger av underetasjen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 120,- (Omkostninger totalt) 3 388 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7.511,- pr. år.

Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1.883,-), vann (kr. 1.348,-), vannmålerleie (kr. 250,-) , branntilsyn-/feiegebyr (kr. 460,-) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.570,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr. 12,38 m3 og kr. 26,90 m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på ca. kr. 4.685 pr 2022 for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 669 546,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 231 820,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Spangereidveien 471, Gnr. 354 Bnr. 1 og Gnr. 355 Bnr. 306 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin, komfyr/stekeovn/koketopp, samt microbølgeovn og komfyr i leilighet.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0084

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0084. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 290 000,-) (Kr.55 930) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.83 965)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060263