Vigeland sentrum

Spangereidveien 15

Prisantydning
3 200 000 kr
Omkostninger
97 000 kr
Totalpris
3 297 000 kr
Formuesverdi
584 383 kr
Formuesverdi sekundær
2 220 654 kr
Byggeår
1948
Internt bruksareal (BRA‑i)
167 ㎡
Bruksareal
213 ㎡
Tomteareal
1 100 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig sentralt på Vigeland | Nyere dobbel garasje | Stor, flat og pent opparbeidet tomt

Om eiendommen

Oppvarming

Vedovn i stuen. Varmepumpe fra 2017.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Avkjørsel fra E39 i rundkjøring til Vigeland sentrum. Kryss Audna elva over broa til sentrum, og velg 3. avkjørsel i rundkjøringen: Spangereidveien. Passer Coop butikken på høyre side. Boligen ligger på høyre hånd etter ca 100 meter og er merket med Sørmeglerens "Til salgs" plakat.

Skolekrets

Nyplass barneskole/Vigeland Ungdomsskole

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser både øst- og vestover. Bussholdeplass i gangavstand fra boligen.

Parkering

Frittstående garasje

Beliggenhet

Sentralt på Vigeland.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest datert 13.06.2022 for garasje.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. De godkjente tegningene fra 1948 er mangelfulle og har få benevnelser. Kun hovedplan har rombenevnelser og her er soverom tatt bort og kjøkkenet er utvidet. Dette er ikke søknadspliktig.

Kjelleren er innredet med gang, 3 soverom, bad og teknisk rom for ca 8 år siden. Rommene har ikke benevnelser på opprinnelige tegninger, men har sannsynligvis utfra søknad/godkjennelse i 1948 vært boder og lagringsrom. De ombygde rommene har lav takhøyde og bruksendringen er ikke omsøkt og godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/frisiktsone/gang-sykkkelvei m.m, og tilhører reguleringsplan Vigeland sentrum, datert 15.10.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/357/85:
12.08.1947 - Dokumentnr: 985 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om gjerde

09.07.1947 - Dokumentnr: 877 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:357 Bnr:46

23.03.2000 - Dokumentnr: 1244 - Målebrev
Veggrunn gnr 301 bnr 35
Gjelder denne registerenheten med flere

12.11.2001 - Dokumentnr: 4980 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1029 Gnr:57 Bnr:225

01.01.2020 - Dokumentnr: 769840 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:57 Bnr:85

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 80 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 97 000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

I sentrum er det boliger og næringsbygg. I denne delen av sentrum er det eneboligbebyggelse.

Standard

Boligen er opprinnelig oppført i 1948, men ila de siste 15 år er de fleste overflater i boligen fornyet. Videre er det montert ny kjøkkeninnredning fra Ikea i 2019 med integrerte hvitevarer. Det meste av elektrisk anlegg og røropplegg er skiftet ila de siste 15 år. Frittstående dobbel garasje oppført i 2017.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 24.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger i ett etablert boligområde i Vigeland sentrum. Ligger i umiddelbar nærhet til sentrum, idrettsplass samt skoler og barnehager. Eiendommen er opparbeidet med gruset
innkjørsel og har egen garasje. Ifølge eier har stort sett alle overflater blitt fornyet de siste 15 årene og det kan nevnes nytt kjøkken. Kjeller er innredet med soverom og bad men har lav
takhøyde og er ikke egnet for varig opphold.

Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Det mangler snøfangere på taket.
-Store deler av utvendige overflater er fra byggeår.
-Fuktinnsig i takoverflate må sjekkes nærmere.
-Tettesjikt veranda har ukjent alder og rekkverk er noe lavt.
-Vinduer i stue er snart 50 år.
-Det er avvik på våtrom.
-Drenering er ukjent.
-Utvendig vann og avløp er ukjent.

Avvik TG3:
-Etasjeskille har stort høydeavvik.
-Rekkverk på kjellertrapp mangler rekkverk.
-Påvist fuktskade på takbord må sjekkes snarest.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Stor tomt med gode parkeringsforhold.
-Solrikt og romslig tomt midt i Vigeland sentrum.
-Gangavstand til butikk og skoler samt idrettsplass.
-Nytt kjøkken i 2019.
-Stort sett nye el-anlegg, vann samt avløpsanlegg de siste 15 årene.
-Garasje. Garasje med støpt betonggulv med grunnmursoppkant mot bindingsverk i tre. Trekledning og betongtakstein på taket. Stålport med åpner og PVC Vinduer. Garasje er ny i 2017.

Forutsetninger og vedlegg: Lovlighet
Enebolig:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Plantegninger fra byggeår har lite definerte rominndelinger på loft og i kjeller og dagens planløsninger stemmer ikke overens med tegninger.
Garasje
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.    

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Det er velforening i området, men ikke pliktig medlemsskap

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/357/85:
12.08.1947 - Dokumentnr: 985 - Rettigheter iflg. skjøte
Bestemmelse om gjerde

09.07.1947 - Dokumentnr: 877 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:357 Bnr:46

23.03.2000 - Dokumentnr: 1244 - Målebrev
Veggrunn gnr 301 bnr 35
Gjelder denne registerenheten med flere

12.11.2001 - Dokumentnr: 4980 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:1029 Gnr:57 Bnr:225

01.01.2020 - Dokumentnr: 769840 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:57 Bnr:85

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1869,-) Avløp (2778,-), Vannmålerleie (250,-), Branntilsyn/Feiing (440,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr 17,16 m3 og kr 39,70 m3.

Byggemåte

Beskriv byggemåte for: Malte trevinduer i 2 lags glass fra byggeår. Malt hoveddør. Skyvedør i tre ut mot balkong. Etasjeskille i betong mot naboer.

Polisenummer

0663675

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiberkabel fra Telenor. Kjøper må tegne nytt abonnement.

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom:
2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall: 2007.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Flis og membran.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Br Nygaard.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.
2.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall 2007.
2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nye flisearbeid og membran.
2.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Br Nygaard.
2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.
2.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall: 2017.
2.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Flis og membran.
2.3.5 Hvilket firma utførte jobben? Br Nygaard.
2.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Tak, yttervegg og fasade:
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Vinduer kjøkken. Årstall: 2019.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Montere vinduer kjøkken.

Kjeller:
Boligen har kjeller.

Elektrisitet:
9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Jordingfeil i garasje , men er ordnet opp i.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall 2018.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte. Ny kurs til garasje og kjøkken og soverom bad og gang i kjeller
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? EL Service AS.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Rør:
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall 2017.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nye rør avløpsrør og vannrør i kjelleren og opp til 1 etg.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Rørlegger Roy Johansen.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

Skjevheter og sprekker:
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja.
Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort: Små sprekker i grunnmur utvendig.

Plan og godkjenninger:
24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja.
25.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall 2017.
25.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært og Ufaglært.
25.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Rør og elektro.
25.1.5 Hvilket firma utførte jobben? EL Service AS. Rørlegger Roy.
25.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.
25.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Snekring.
25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Nei, ikke søknadspliktig.

Radon:
27 Er det utført radonmåling? Ja.
Når ble målingen utført og hva ble måleverdiene? Husker ikke men ca 2020.

Andre opplysninger:
Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja.
Skriv opplysningene her: Bygd ny garasje i 2017. Oppført av Osestad bygg.
Produktnummer: D18F0388-0A5D-4E45-A20E-3AE8E0B30F79