SVENNEVIK

Spangereidveien 1005

Prisantydning
2 090 000 kr
Omkostninger
69 250 kr
Totalpris
2 159 250 kr
Formuesverdi
692 414 kr
Formuesverdi sekundær
2 492 689 kr
Byggeår
1958
Internt bruksareal (BRA‑i)
200 ㎡
Bruksareal
200 ㎡
Tomteareal
1 396 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Romslig enebolig m/ garasje | Båtplass i lun havn medfølger | 5 soverom

Om eiendommen

Oppvarming

Peisovn i stuen. Varmepumpe i stuen (fra 2015).

Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal: Ta E39 vestover mot Vigeland hvor du tar av på fylkesvei 460 og følger denne 10 km mot Lindesnes Fyr. Når du kommer til Svennevik kommer boligen på hyre siden og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.
Avstand til Vigeland 10 km. Avstand til Mandal 23 km. Avstand til Lyngdal 22 km.

Barnehage, skole og fritid

Båly Barnehage, Spangereid Naturbarnehage og Hestehaven Barnehage ligger i kjøreavstand. Remehaugen kystbarnehage ligger i gangavstand.
For mer informasjon: https://www.lindesnes.kommune.no/vaare-barnehager.505937.no.html

Skolekrets

Spangereid og Nyplass skolekrets.
I følge Lindesnes Kommunes hjemmeside har "Elever på 2. - 10. trinn som bor mer enn fire km fra skolen har rett på gratis skyss".
https://www.lindesnes.kommune.no/starte-eller-bytte-skole.506924.no.html

Offentlig kommunikasjon

Iflg AKT's reiseplanlegger er det flere daglige avganger til/fra Svennevik og Vigeland, noen flere på skoledager. Her kan man ta buss videre til både Lyngdal og Mandal/Kristiansand.
https://www.akt.no/reiseplanlegger/

Parkering

På egen tomt og i garasje.
Det pågår en sak i Jordskifteretten om retten til parkering relatert til båtplassen, denne saken er ikke avgjort og det må tas høyde for at det ikke medfølger parkering her.

Beliggenhet

Boligen ligger sørvendt og solrikt i havna på Svennevik. Stor hage rundt boligen med fint utsikt mot sjøen og båthavna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen fra byggeår. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse.

Det foreligger ferdigattest for tilbygget datert 24.08.1972.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning.
- kjøkkenet har byttet plass med spisestuen
- en vegg i stuen er tatt bort
- vaskerom og bad har byttet plass
- rommene i bakkant (1. etg mot nord) er endret ved at vaskerommet (tidl bad) er blitt større og tatt en del av arbeidsrommet, arbeidsrommet er flyttet tilsvarende og har tatt en del av soverommet som ble litt mindre.
- det er laget et ekstra soverom i 2. etg ved at rommet mot sørøst er delt i to.
- Det er laget et gjestetoalett i 2. etg.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse.
- Det er i nyere tid bygget et halvtak over inngangspartiet og endringen er ikke omsøkt.
- Det foreligger ikke tegninger, søknad og godkjenning for garasjen.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Deler av eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Boligbebyggelse - fremtidig (delareal 435 kvm), og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan, datert 05.09.2019.

Deler av eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder) (delareal 833 kvm), og er en del av kommuneplanens arealdel, datert 05.09.2019. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Deler av eiendommen er regulert til Annen veigrunn (delareal 5 kvm), tilhører reguleringsplan Svennevik, ikrafttredelse 22.06.1983.

Deler av eiendommen er regulert til Høyspenningsanlegg (delareal 80 kvm) og Offentlig friområde (delareal 122 kvm), tilhører reguleringsplan Svennevik 135/5, ikrafttredelse 14.12.1995.

Deler av eiendommen (delareal 166 kvm) ligger innenfor faresone Ras- og skredfare, hensynssonenavn H310. I følge NVEs kart ligger den også i et flomutsatt område. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/435/15:
11.06.1970 - Dokumentnr: 1054 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt


04.09.2023 - Dokumentnr: 952199 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


15.05.1953 - Dokumentnr: 655 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:435 Bnr:5


21.07.1993 - Dokumentnr: 2772 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


21.07.1993 - Dokumentnr: 2772 - Målebrev


01.01.2020 - Dokumentnr: 690411 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:135 Bnr:15


18.04.1970 - Dokumentnr: 634 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:435 Bnr:5
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:435 Bnr:380
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

GUNN: DU MÅ LAGE EN ENERGIERKLÆRING PÅ WWW.ENERGIMERKING.NO OG SENDE RAPPORTE (PDF) TIL MEG

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 52250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 69250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: oppvaskmaskin og eldre kjøleskap i boden

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/435/15:
11.06.1970 - Dokumentnr: 1054 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt


04.09.2023 - Dokumentnr: 952199 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


15.05.1953 - Dokumentnr: 655 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:435 Bnr:5


21.07.1993 - Dokumentnr: 2772 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


21.07.1993 - Dokumentnr: 2772 - Målebrev


01.01.2020 - Dokumentnr: 690411 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:135 Bnr:15


18.04.1970 - Dokumentnr: 634 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:435 Bnr:5
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:435 Bnr:380
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Utgiftene fordeler seg slik:
Faste gebyr: Vann kr 1969,-. Avløp kr 2778,-. Feier kr 550,-/pipeløp. Vannmålerleie kr 250,-. Standard renovasjon Maren kr 3990,-. I tillegg til ovennevnte gebyr for vann og avløp, kommer forbruk med hhv 17,16,kr og 39,90 kr pr m³.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiber fra Altibox.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? - Ja, Innsig av vann utenfra under kjellertrapp. Utbedring utført. Det er blitt drenert i bakkant av utvendig trapp og rør er lagt for å lede vann bort. Innvendig er murveggene blitt smurt med Heidi(sperregrunning).

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.2 Årstall: 2019.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Overbygg inngangsparti.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

4.2.2 Årstall: 2020.
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Satt inn 2 Lufteventiler Vest-vegg kjeller. 2 ventiler i grunnmur Nordside har fått musesikker innsats.
4.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland.
4.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

4.3.2 Årstall: 2019.
4.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Satt inn nye vinduer i kjeller.
4.3.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland.
4.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? - Ja.

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? - Ja, Innsig av vann utenfra under kjellertrapp.

8 Er det utført arbeid med drenering? - Ja.
8.1.2 Årstall: 2019.
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
8.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Drenert i bakkant av yttertrapp og lagt rør for å lede vannet bort.
8.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland.
8.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.

8.2.2 Årstall: 2019.
8.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Ufaglært.
8.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Innvendige kjellervegger i utsatt område ble smurt m Heidi sperregrunn.

8.3.2 Årstall: 2019.
8.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
8.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nedre del av kjellertrapp er bygget ny pga råteskade på opprinnelig trapp.
8.3.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland.
8.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.

12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja, Kjeramisk avløpsrør var knekt på grunn av gravearbeid langs kjellervegg. Dette førte til tett kloakk.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.2 Årstall: 2019.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
13.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Skaden på røret gikk et stykke inn på kjellergulvet. Gulvet ble hugget opp og røret skjøtet med plastrør. Herfra og ut til det offentlige er det nå plast.

13.2.2 Årstall: 2019.
13.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Røret ble spylt opp og inspisert med kamera for lokasjon og omfang.
13.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Agder rørspyling.
13.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? - Ja, Påpekning fra brannvesenet om å lage en inspeksjonsluke i vegg mot pipe på loft. Påpekning om å fjerne noen bord som er kledd inntil pipe i kjeller.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja, Det er tatt litt mus i felle i kjeller. Ikke stort omfang. Kun 1 mus tatt på kott loft. Det har vært stokkmaur i boligen. Tiltak ble gjort. 2 siste år har det vært fritt for maur. Litt skrukketroll observert i kjeller og i bod mellom soverom og vaskerom.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja, Råte i enkelte kledningsbord på øst og nordvegg på boligen. Litt råte i eldre del av terassen. Fronten på garasje er slitt. Her er det mulig noe råte.

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? - Ja, Inngangspartiets overbygg er ikke innmeldt til kommunen.

31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. - Ja, Drenering i bakkant av yttertrapp og reperasjon av defekt avløpsrør ble utført av Byggmester Kåre Rosseland.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, Deler av tak i kjeller er blitt isolert og det er skrudd opp gipsplater. 2 små rom på garasjeloftet er blitt isolert og innredet til dyrehold.

Våtrom
1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Nei, ikke som jeg kjenner til
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? 2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Tak, yttervegg og fasade
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Innsig av vann utenfra under kjellertrapp. Utbedring utført. Det er blitt drenert i bakkant av utvendig trapp og rør er lagt for å lede vann bort. Innvendig er murveggene blitt smurt med Heidi(sperregrunning).

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.1.2 Årstall: 2019
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Overbygg inngangsparti.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

4.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.2.2 Årstall: 2020
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Satt inn 2 Lufteventiler Vest-vegg kjeller. 2 ventiler i grunnmur Nordside har fått musesikker innsats.
4.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland
4.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

4.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.3.2 Årstall: 2019
4.3.3 Hvordan ble arbeidet utført?Faglært
4.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Satt inn nye vinduer i kjeller
4.3.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland
4.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

Kjeller
5 Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje? Ikke relevant for denne boligen.
6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja.
7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja.
Beskriv omfanget: Innsig av vann utenfra under kjellertrapp.

8 Er det utført arbeid med drenering? Ja.
8.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
8.1.2 Årstall: 2019
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
8.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Drenert i bakkant av yttertrapp og lagt rør for å lede vannet bort.

8.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
8.2.2 Årstall: 2019
8.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
8.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Innvendige kjellervegger i utsatt område ble smurt m Heidi sperregrunn.

8.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
8.3.2 Årstall: 2019
8.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
8.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nedre del av kjellertrapp er bygget ny pga råteskade på opprinnelig trapp
8.3.5 Hvilket firma utførte jobben? Byggmester Kåre Rosseland
8.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei

Elektrisitet
9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? Nei, ikke som jeg kjenner til
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Nei, ikke som jeg kjenner til

Rør
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Nei, ikke som jeg kjenner til
12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja. Kjeramisk avløpsrør var knekt på grunn av gravearbeid langs kjellervegg. Dette førte til tett kloakk.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
13.1.2 Årstall: 2019
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
13.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Skaden på røret gikk et stykke inn på kjellergulvet. Gulvet ble hugget opp og røret skjøtet med plastrør. Herfra og ut til det offentlige er det nå plast.

13.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
13.2.2 Årstall: 2019
13.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Røret ble spylt opp og inspisert med kamera for lokasjon og omfang.
13.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Agder rørspyling
13.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Ventilasjon og oppvarming
14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja
Beskriv tilstanden og om tanken er tømt/sanert eller fylt igjen?: Mener forrige eier sa at utvendig tank er fjernet. Dagtank henger i trappenedgang til kjeller. Rør til denne er kuttet.

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Nei, ikke som jeg kjenner til.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Nei, ikke som jeg kjenner til

Skjevheter og sprekker
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? Nei, ikke som jeg kjenner til

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja
Beskriv feilen eller endringen: Påpekning fra brannvesenet om å lage en inspeksjonsluke i vegg mot pipe på loft. Takstmannen fant ut at det er mulig å inspisere pipevanger fra kryploftet. Påpekning om å fjerne noen bord som er kledd inntil pipe i kjeller. Påpekning om å brannsikre vegg for nær pipeluke.

Sopp og skadedyr
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja. Hva slags skadedyr og hva var omfanget? Det er tatt litt mus i felle i kjeller. Ikke stort omfang.
Kun 1 mus tatt på kott loft. Det har vært stokkmaur i boligen. Tiltak ble gjort. 2 siste år har det vært fritt for maur. Litt skrukketroll observert i kjeller og i bod mellom soverom og vaskerom. Noe antydning til mårr i eldre bjelker i kjeller.

20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslagetet? Ikke relevant for denne boligen.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Beskriv omfanget: Råte i enkelte kledningsbord på øst og nordvegg på boligen. Litt råte i eldre del av terassen. Fronten på garasje er slitt. Her er det mulig noe råte.

22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget? Ikke relevant for denne boligen.

Planer og godkjenninger
23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? Ja.
Beskriv hva som mangler og hvorfor: Inngangspartiets overbygg er ikke innmeldt til kommunen.

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Nei

25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende? Nei

26 Er utleiedelen godkjent av kommunen? Ikke relevant for denne boligen.

27 Er det utført radonmåling? Nei, ikke som jeg kjenner til

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Nei, ikke som jeg kjenner til

29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld? Ikke relevant for denne boligen.

30 Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag? Ikke relevant for denne boligen.

Andre opplysninger
31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. Ja
Beskrivelse: Drenering i bakkant av yttertrapp og reperasjon av defekt avløpsrør ble utført av Byggmester Kåre Rosseland.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja. Beskrivelse: 3 sider av garasjen (øst, vest og nord) fikk ny kledning 2015-17. Ny stein og taktekke på garasjen 2015-17. Deler av tak i kjeller er blitt isolert og det er skrudd opp gipsplater. 2 små rom på garasjeloftet er blitt isolert og innredet til dyrehold.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: B4B6A2AF-25BE-4461-BEE6-B81455225CBA Kategori: