Kristiansand

Søvigheia 88

Prisantydning
13 750 000 kr
Omkostninger
360 220 kr
Totalpris
14 110 220 kr
Formuesverdi
1 316 625 kr
Formuesverdi sekundær
4 739 848 kr
Byggeår
1989
P-rom
237 ㎡
Bruksareal
361 ㎡
Tomteareal
1 388 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Flott strandeiendom: Enebolig m/utleie, sjøbod, dbl.garasje, anneks. Oppussing. Ingen boplikt!

Om eiendommen

Innhold

Boligen har følgende innhold:
1. etasje: Stor stue, hall, vindfang, vaskerom, kjøkken, walk-in-closet/bod, 1 soverom, bad/wc.
2. etasje: Stor loftstue og stort lagringsloft. Utgang innebygget veranda. 2. etasje er ikke godkjent for varig opphold/beboelse.
Kjeller: Diverse boder/hobbyrom/vedbod og dør ut. Store rom tiltenkt kjellerstue etc. (kjeller er ikke godkjent for varig opphold).

Hybel (har vært utleid for kr 5000 pr mnd):
1. etasje: Gang, stue, 1 soverom, kjøkkenkrok, dusjbad/wc.
Loft: Soverom. Loftsetasjen er ikke godkjent for varig opphold/beboelse.
Kjeller: 3 soverom, gang (ikke godkjent for varig opphold/beboelse).

I tillegg følger sjøbu m/ snurredo og stue.
I tillegg følger gammelt anneks. Anneks er ikke byggesøkt og er ikke godkjent for varig opphold/beboelse.

Eiendommen har en flott beliggenhet på Langenes, grensende til sjøen og med både sandstrand og brygge.
Bygningsmassen består av enebolig m/ hybel, samt dobbelgarasje, sjøbod og anneks.
Her har man alle muligheter for å få en praktfull eiendom!


Primærrom: 237 kvm, Bruksareal: 361 kvm Sekundærrom: 124 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller hybel: 0 m² - 1. etasje hybel: 54 m² - Loft hybel: 0 m² - Kjeller: 115 m² - 1. etasje: 155 m² - Loft: 37 m².
1. etasje hybel - P-rom inkl.: Stue/kjøkken, bad/vaskerom, trapperom loft, trapperom kjeller, soverom.
Loft hybel - P-rom inkl.: Innredet rom.
Kjeller - S-rom inkl.: Bodarealer.
1. etasje - P-rom inkl.: Stue, kjøkken, vaskerom, trapperom loft, trapperom kjeller, bad, bad 2, vindfang, gang, soverom.
1. etasje - S-rom inkl.: Kjølerom, bod.

Loft hybeldel er ikke måleverdig grunnet lkav takhøyde. Ca 40kvm gulvflate. Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning:
Bod 1 ved kjøkken er opprinnelig godkjent som wc og bod 2 ved kjøkken er opprinnelig godkjent som kjøkken. De ombygde rommene er godkjent for varig opphold. Vaskerom er opprinnelig godkjent som søppelbod, wc og vaskerom. Deler av det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold. Deler av kjøkken er opprinnelig godkjent som kjøl og vaskerom. Det ombygde rommet er godkjent for varig opphold. Kjøkken i hybel er opprinnelig godkjent som soverom, soverom i leilighet er opprinnelig godkjent som soverom og bad/wc. De ombygde rommene er godkjent for varig opphold/beboelse. Bad i leilighet er opprinnelig godkjent som soverom, bad/wc og bod. Deler av det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold. Det er opprinnelig to soverom i 1. etasje i hybelen, rommet er som nevnt over gjort om til kjøkken/stue og bad i dag. Det er satt inn trapp opp til loft i hybelen. Det foreligger ingen plantegning for loft i hybelen eller 2. etasje i hoveddelen og rommene er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det er opprinnelig tegnet inn vindu på fasade nordøst ved inngang til leilighet. Det foreligger ingen dokumentasjon for bod i tilknytning til garasje og boden er trolig ikke byggesøkt kommunen. Det foreligger ingen dokumentasjon for opparbeidet gangvei/platting ved strand og den er trolig ikke byggesøkt kommunen. Båthuset er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Terrasse og brygge foran båthus er ikke på opprinnelige tegninger og er trolig ikke byggesøkt kommunen. Det foreligger ingen dokumentasjon for anneks og bygget er trolig ikke byggesøkt kommunen. Anneks er ikke godkjent for varig opphold/beboelse.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Elektrisk. Murt peis m/ innsats i stue. Peis på vegg i kjøkken.
Varmepumpe.
Varmekabler i de fleste rom unntatt soverom.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartbeskrivelse på finn.no

Parkering

Dobbelgarasje og biloppstillingsplasser på egen tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Langenes i Søgne, inn ved Kiwi-butikken.
På Langenes finner man dessuten frisør, kirke, skole og barnehager.

Det er kort vei til sjøen og den flotte skjærgården, og det populære Kvernhusvannet ligger kun en kort spasertur unna. Her er det flott turvei rundt vannet, og man kan også gå videre til Årosveden som er et kjent utsiktspunkt.

Det er ca 15 km til Kristiansand sentrum og ca 5 km til Tangvall/Søgne sentrum med et rikholdig utvalg butikker og andre servicetilbud.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 26.04.1989. Brukstillatelsen gjelder bolighus.

Det foreligger godkjenning for tilbygg til bolighus, datert 22.10.1982. Gjelder trimrom, rom for dusj, snurredo og vedbod, samt mindre vindfang.
Det foreligger utslippstillatelse, datert 07.09.1982.
Det foreligger tillatelse for båthus, datert 03.09.1991.
Det foreligger godkjenning for oppføring av bolighus og garasje på gnr. 16, bnr. 16 og 32, datert 18.06.1976.
Det foreligger ikke tillatelse for opparbeidelse av sandstrand. Sandstranden ligger i område regulert til naturområde.
Det foreligger ingen dokumentasjon for anneks og bygget er trolig ikke byggesøkt kommunen.

Deler av garasje står på grensen til naboeiendom gnr. 416 bnr. 14.
Deler av båthus står på grensen til naboeiendom gnr. 416 bnr. 16.

Vei, vann og avløp

Vei til eiendom etablert over naboeiendommen gnr. 16, bnr. 16 og gnr. 16, bnr. 349. Veirettene er tinglyst. Veirettene forplikter å betale den forholdsmessige del av veiens felleskostnader/vedlikehold. En liten del av adkomsten går over gnr. 16, bnr. 32. Veiretten er ikke tinglyst.

Offentlig vann. Privat kloakk. Eier betaler idag kommunen for slamtømming og slamavskiller i tillegg til tilsynsgebyr for avløpsanlegg. Gebyrene er inkludert i kommunale avgifter.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, naturområde og privat småbåtanlegg, tilhører reguleringsplan for Pålsneset PlanID 20120322, datert 22.03.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Eiendommen tilhører også kommunedelplan for sykkel Søgne, datert 07.09.2015.

Naturområdene i planen skal ligge urørt, ref. § 5.5 i reguleringsplanen.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Boligen har hybel, men det gjøres oppmerksom på at selger har blendet igjen opprinnelig intern gjennomgang.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/416/144:
19.10.1989 - Dokumentnr: 15999 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold


16.05.2023 - Dokumentnr: 509232 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


19.10.1989 - Dokumentnr: 16000 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:416 Bnr:16


01.01.2020 - Dokumentnr: 1851434 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:16 Bnr:144


19.10.1989 - Dokumentnr: 15999 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:38
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.2019 - Dokumentnr: 1374188 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:349
Bestemmelse om vedlikehold


19.10.1989 - Dokumentnr: 15999 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold


16.05.2023 - Dokumentnr: 509232 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


19.10.1989 - Dokumentnr: 16000 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:416 Bnr:16


01.01.2020 - Dokumentnr: 1851434 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:16 Bnr:144


19.10.1989 - Dokumentnr: 15999 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:38
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.2019 - Dokumentnr: 1374188 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:349
Bestemmelse om vedlikehold

Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

13 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
343 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 13 750 000,-))

360 220,- (Omkostninger totalt)
14 110 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 13 753,- pr. år for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen holder en god standard fra byggetiden men oppgradering iht dagens krav må påregnes.

Gulv: Parkett, fliser, laminat og teppe.
Vegger: Dels malte, dels panelte og filslagte vegger.
Himlinger: Malte tak.

Kjøkken: Eikeskap. Avrekksvifte. Komfyr og oppvaskmaskin medfølger.
Kjøkken hybel: Hvit skapinnredning. Kjøl/Frys og opplegg vaskemaskin.

Bad 1. etasje: Innebygget kar, wc, bidet, servant og dusjkabinett.
Separat wc m/ servant.
Bad hybel: wc, dusj, servant m/ skap, opplegg vaskemaskin.Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 takst den 14.06.23 og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bolig bygget 1989, dagens eier har eid siden nytt. Fantastisk beliggenhet med badestrand, brygge/sjøbu mm. Boligen er meget romslig med egen hybeldel. Mindre moderniseringer utført, men det meste er eldre årgang. Det er etterslep på vedlikehold og moderniseringer, og boligen ansees som renoveringsobjekt. Om man ikke er bygningskyndig spå bør dette medtas på visning for å forstå kostnad og omfang av renovering. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt. Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Innvendig > Innvendige trapper:
Det er avvik: Pga det mangler gulvflate i kjeller så er nedre trinn noe høyt sammenlignet med de andre. Noe knirk ved gange. Rekkverk begge sider hoveddel, men ingen sider i hybeldel, tg3.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig karakter pga alder. Fliser på gulv. Det er kun en sylig sluk og tett sokkel inn til dusjsone, ved lekkasje fra vaskemaskin så vil ikke vann renne til sluk. Trelister i rommet, dårlig løsning. Ikke membranløsning i rommet lik dagens standard. Det er etablert et forsøk på membran i hjørner av dusj, men lagt utenpå fliser, ingen funksjon slik ønsket. Innredning, opplegg vaskemaksin, wc og dusjgarnityr. Fuktsvelling innredning. Vifte i rommet, ikke tilluft under dør.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig karakter pga alder. Fliser på gulv. Det er ikke fall mot sluk i rommet. Ikke fuktsikre løsniger som membran mm ihht dagens standard og det gis derav en tg3. Fliser gulv og malt strie vegger. Utslagsvask og opplegg vaskemaskin. Lufteventil.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig karakter pga alder. Fliser på gulv. Det er lite fall mot sluk i rommet. Riss i flere fliser, dårlig fug mot overgang badekar. Fliser vegger, stedvis knast i flis under innredning. Malt slett tak. Ingen fuktsikringsløsning lik dagens standard. Baderomsvask, dusjkabinett, badekar, bidè og wc. Lufteventil i tak.

Våtrom > Generell > Bad 2:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom før 1997 får en slik vurdering grunnet enklere krav i byggeforskrifter før 1997. Sådan kan rommet ha en OK bruksverdi men får en dårlig karakter pga alder. Fliser på gulv. Noe lokalt fall men mindre enn ønskelig og ingen tett oppkant dørsvill. Det er ikke synlig noen nyere membranløsning i rommet. Fliser vegger malt slett tak. Baderomsvask, dusjgarnityr og wc. Lufteventil i tak.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom:
Det er avvik: Kjølerom ønskes bygget som rom i rommet med fri luft alle sider. Rommet er ikke bygget slik. Det er variernede grad av jordslag og fuktmerke rpå treverk. Nederst ved gulv ble det utført fuktmåling med pigger med vesentlig utslag i treverk. Dette tilsier avvik/fuktig treverk og mulig råte mm i bakenforliggende konstruksjoner.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. På råloft er det observert eldre fuktskjolder i topp møne.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Generelt eldre, kun mindre moderniserer utført.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Kledning fra byggeår hovedsaklig men eier opplyste at den ble gått over og byttet dårlige bord for ikke lenge siden. Eldre kledning har generelt lite lufting bak, noe som kan medføre bakenforliggende avvik som avdekkes når kledning byttes. Det er utført observert, ingen åpenbare større avvik, men deler av kledning trenger maling, samt det er noe dårlig vannbord på et vindu i front observert.

Utvendig > Vinduer:
Det er avvik: På loft er vinduer fra 2017 i front og byggeår mot bakside. Ellers byggeår. I kjeller er det synlige fuktskjolder i tak under de nyere vinduer i front. Skyldes ifølge eier defekt/knekt vindu etter storm hvor det var fuktinnsig. Punktert isolerglass observert hybel.

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Kun to dører er nyere, ellers eldre. Sprekt glass ved spisestue. Generell alder og værslitasje. Dør i kjellerbod, dårlig funksjon, defekt lås. Med funksjon OK så menes det funksjon OK utfra alder.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Det er påvist andre avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Svalker og ujevnheter på beleggningsstein. Noe sig/skjevhet i terrassebord mot nabo/spisestue. Alder og værslitasje generelt.

Innvendig > Overflater:
Det er avvik: Overflater er eldre årgang. Varierende grad av slitasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Stikkmålinger nivåforskjeller utført. Det er stedvis avvik. Stedvis kan knirk forekomme.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er avvik: På generelt grunnlag nevnes det at vegger med påforede konstruksjoner ansees som risikokonstruksjon da det kan være skjult fukt og råte i bakenforliggende konstruksjoner. Dette fordi det kan være en fuktig murvegg/yttervegg og når man påforer innvendig så vil man ha redusert kontrollmulighet på det reisverk/treverk som er bak veggoverflater som er synlig. Man vil med andre ord ikke alltid kunne avdekke avvik uten videre kontroll bak overflater. Det er påvist fuktskjolder nedre del av vegger enkelte steder i kjeller som tilsier tidligere avvik. Ifølge eier skyldes dette enkelt episode like etter byggeår med defekt bereder. Murte/støpte konstruksjoner i underetasje antas å være multimur som ansees som risikokonstruksjon. Konstruksjon/vegg som ble brukt på 80/90 tallet. God dreneringsløsning og generelt god lufting ansees viktig ved mulitimur. Multimurelementet har en høyere risiko for fukt-, mugg- og råteskader. Årsaken til dette er at multimuren består av et betongytre med organisk kjerne. Hvis det går hull på betongen, er det risiko for absorbere fukt og få store skader innvendig side. Elementet er derfor ikke lenger i bruk ved bygging av boliger i Norge. Så lenge multimurelementet og den utvendige fuktsikringen rundt boligen imidlertid er inntakt, vil ikke multimurelementet i seg selv føre til slike skader på boligen.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er avvik: Dørene ble funksjonstestet for heng i karm og svill, enkelt har redusert funksjon ved at de tar i svill/karm. Mangler gripeflate på enkelte håndtak.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom:
Det er avvik: Ikke tegn til avvik ved fuktmåling med pigger, mens et er synlig tegn til tidligere avvik /lekkasje i plater rundt sluken.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom:
Det er avvik: I kjeller er det synlige tegn til tidligere lekkasje i takplater. Merker rundt avløp.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken:
Det er avvik: Innredningen fremstår slitt.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter). NorskStandard gir tg2 når det er kullfilter og at luft ikke ledes ut av boligen. Eksempel er ved koking av vann så vil vanndamp holde seg inne i boligen. Videre krever det bytte av kullfilter etc.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er avvik: Varierende grad av slitasje på innredning.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmepumpe:
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Fra 2012 men vedlikehold utført i 17.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringskap plassert i bod 1 etasje og har automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Mangler stedvis topplist som gjør at fukt kan komme ned bak plasten.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Multimur, les punkt rom under terreng.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er avvik: På gårdsplass er det fall ned mot bolig uten at det er etablert noen drenskum liknende. Flatt med shingel i front.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Det er avvik: Trolig vann og avløpsrør fra byggeår mellom bolig og kommunalt nett. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og kjølerom.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13230038. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/416/144:
19.10.1989 - Dokumentnr: 15999 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold


16.05.2023 - Dokumentnr: 509232 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


19.10.1989 - Dokumentnr: 16000 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:416 Bnr:16


01.01.2020 - Dokumentnr: 1851434 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:16 Bnr:144


19.10.1989 - Dokumentnr: 15999 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:38
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.2019 - Dokumentnr: 1374188 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:349
Bestemmelse om vedlikehold


19.10.1989 - Dokumentnr: 15999 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold


16.05.2023 - Dokumentnr: 509232 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


19.10.1989 - Dokumentnr: 16000 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:416 Bnr:16


01.01.2020 - Dokumentnr: 1851434 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:16 Bnr:144


19.10.1989 - Dokumentnr: 15999 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:38
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.2019 - Dokumentnr: 1374188 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:416 Bnr:349
Bestemmelse om vedlikehold

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann, forbruk vann, vannmålergebyr, abonnementsgebyr slamtømming, slamavskiller annet hvert år, tilsynsgebyr private avløpsanlegg. Vanngebyr vil variere iht. forbruk.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2023 beregnet til kr. 3 237,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Sammendrag selgers egenerklæring

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Ja, en lekkasje fra utslagsvasken.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, det (lekkasjen) ble oppdaget og ny vask.

2.1. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort
- Det ble fikset i våtrommet, men en flekk i taket i kjelleren.

2.3. Hvem er arbeidet utført av?
- Ny vask. reparerte skaden, byttet selv.

2.4. Er arbeidet, eller deler av arbeidet, utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugna?
- Ja, kjøpte en utslagsvask og byttet.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
- Ja, varmtvannstanken sprang lekk. Byttet til ny.

18. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l.?
- Ja, ble opprettet som en liten hybel for min mor.

18.2. Er det foretatt radonmåling?
- Ja, ca. 2012, den var bra. Husker ikke verdien.

Tilleggskommentar:
- Jeg ringte Tryg for å spørre om når og hvor jeg hadde hatt skade. Jeg fikk beskjed i 2007 hadde det vært frossen vannledning i kjeller og i 2017 var det mye storm og tror det var Dagmar som ødela frontvinduene og det ble ny kledning og vinduer.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

2 stk. 1/2 sider i FVN iht oppdr.avtalen - 24.6 og 27.6.23 (Kr.5 500)
Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no IHT MAIL 07.08.23 (Kr.2 200)
Digital grunnpakke (Kr.6 950)
Oppgjør (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 13 750 000,-) (Kr.171 875)
Tilrettelegging (Kr.15 500)
Totalt kr. (Kr.214 510)
Produktnr: A07610CE-4ED8-429B-82A9-64EC407A0714