Kristiansand - Søgne

Søvigheia 2B

Prisantydning
1 250 000 kr
Omkostninger
47 720 kr
Totalpris
1 297 720 kr
Tomteareal
1 133 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

LANGENES - SOLRIK OG SJØNÆR 1.113 KVM EIERTOMT - RAMMETILLATELSE ENEBOLIG FORELIGGER

Beliggenhet

Adkomst

Tomta ligger på Langenes-sletta i krysset ved den nye Kiwi-butikken.
Tomta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Langenes i Søgne, rett ved den nye Kiwi-butikken.  På Langenes finner man dessuten frisør, kirke, skole og barnehager.  Det er kort vei til sjøen, og det populære Kvernhusvannet ligger kun en kort spasertur unna.  Her er det flott turvei rundt vannet, og man kan også gå videre til Årosveden som er et kjent utsiktspunkt. Det er et nydelig landskap og masse flotte turstier ved sjøen og i skogen.

Tomt

Areal: 1 133 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig. Eiendommen ligger delvis i reg.plan Søvik-Nodenes og delvis i plan Gnr.16 bnr.1 m.fl.-Kossevigheia. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Kommunedalplan sykkel Søgne

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1173 - Skjønn. Tinglyst: 01.03.1963
Bestemmelse om veg
Overført fra: 4204-416/51
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 1174 - Skjønn. Tinglyst: 01.03.1963
Bestemmelse om veg
Overført fra: 4204-416/51
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 10339 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 30.09.1975
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Overført fra: 4204-416/51
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 26 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 02.01.1981
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Overført fra: 4204-416/51
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 642 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 18.01.1982
Midlertidig dispensasjon fra Veglovens byggegrensebestemmelser.
Overført fra: 4204-416/51
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 2089710- Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst 10.02.2020
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:73
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:301
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:308
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: 4204-416/51
Gjelder denne registerenheten med flere
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 96077 - Bestemmelse om bebyggelse. Tinglyst: 25.01.2021
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:364
Rett til å bygge nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrense

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

1 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-)) 47 720,- (Omkostninger totalt) 1 297 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter/ eiendomsskatt ikke beregnet ennå.
Pt er eiendomsskatt kr 2.097,- for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt.
Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Søvigheia 2B, Gnr. 416 Bnr. 364 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges, som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-22-0059

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-22-0059. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.16 900) Provisjon (Kr.21 810) Totalt kr. (Kr.57 045)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061154