Kristiansand - Søgne

Søvigheia 25 A og B

Prisantydning
3 500 000 kr
Omkostninger
102 970 kr
Totalpris
3 602 970 kr
Kommunale avgifter
2 013 kr / år
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
869 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

LANGENES - Solrik og sjønær tomt I Båtplass* Spektakulær sjøutsikt I Fantastisk beliggenhet. Regulert for 2 boenheter

Beliggenhet

Tomt

Areal: 869 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten blir levert delvis opparbeidet og med natursteinsmur mot adkomstvei. Resterende deler av tomten levers slik den fremstår i dag og for kjøpers eget ønske/ behov for tomtearrondering. Løsmasser og store stein som er lagret på tomten fjernes før overlevering. Parkering på egen tomt. Plass for garasje og p plasser.

Båtplass kan medfølge etter nærmere avtale.

Kommunalt vann og avløp er lagt inn i tomten. Avsluttet med stoppekran på vann og ters på avløp. Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Kristiansand kommune er inkludert i kjøpesummen.

Kabel for strøm er lagt inn i tomten. Det er også lagt ferdig trekkerør for Telenor fiber.

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering del av Søvigheia pkt 4.3 Boligbebyggelse, frittliggende BFS1- BFS2: BFS2, tomt 1 og 2:
a) Maksimal BYA=50% BYA
b) Det tillates maksimalt 2 boenheter pr tomt. Bygg skal oppføres som ett bygg pr. tomt
c) Taktype. Flatt og eller pulttak ( takhelning maks 10 grader )
d) Maks TLG kote+ 25,6 moh
e) Maks høyeste gesims kote + 34,6 moh
f) Det tillates takterrasse. Rekkverk må være transparent og være inntrukket fra fasadelivet med mimimum 1 meter. Rekkverk medregnes ikke i gesimshøyde
g) Det tillates underetasje/ kjeller

Parkering

Parkering på egen tomt. Plass for garasje og p plasser.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Detaljregulering for deler av Søvigheia, datert 29.08.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger

Planer under arbeid: Grenser til detaljreg. for Fuglemyra. Plankontakt: Furnus 90833992

Vei / Vann / Avløp

Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.

Avløp: Eiendommen har ikke avløp.

Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei

Kommunalt vann og avløp er lagt inn i tomten. Avsluttet med stoppekran på vann og ters på avløp.
Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Kristiansand kommune er inkludert i kjøpesummen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2007/306838-1/200  Utbyggingsavtale. Tinglyst 03.04.2007 
Rettighetshaver:KRISTIANSAND KOMMUNE  Org.nr: 820852982
Bestemmelse om fender, mur og gjerde mot vei
Rett til å anlegge og vedlikeholde vann- og kloakkledninger.
Bestemmelser om elektriske ledninger og kabler.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4204-416/296

2020/3086771-1/200  Bestemmelse om veg. Tinglyst 28.09.2020 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:KRISTIANSAND KOMMUNE. Org.nr: 820852982
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:367  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:368  

2020/3086771-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk. Tinglyst 28.09.2020 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:KRISTIANSAND KOMMUNE  Org.nr: 820852982
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:367  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:368  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
 
2020/3086771-3/200  Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel. Tinglyst  28.09.2020 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:KRISTIANSAND KOMMUNE Org.nr: 820852982
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:367  
rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:416 Bnr:368  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 102 970,- (Omkostninger totalt) 3 602 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 013 pr. år Eiendomsskatt. Eiendomsskatten vil øke når boligen er bygget på tomten. Kommunale avgiftene er ikke fastsatt. Vil bli fastsatt etter oppføring av bolig.

Eiendomsskatt. Kommunale avgiftene er ikke fastsatt. Vil bli fastsatt etter oppføring av bolig.
I tillegg til de kommunale avgiftene kommer faktura fra Avfall Sør (renovasjon). Beløpet er avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten vil øke når boligen er bygget på tomten

Faste løpende kostnader

Kostnader til strøm, internett, TV-abonnement, bygg- og innboforsikring m.m kommer i tillegg. Beløp kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Søvigheia 25 A og B, Gnr. 416 Bnr. 366 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-21-0118

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-21-0118. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.3 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 500 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.10 900) Totalt kr. (Kr.74 375)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053702