Djupvik

Sørsibakken 4

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
66 220 kr
Totalpris
2 056 220 kr
Formuesverdi
375 225 kr
Kommunale avgifter
8 124 kr / år
Byggeår
1994
P-rom
69 ㎡
Bruksareal
69 ㎡
Tomteareal
849 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

PÅMELDINGSVISNING - LØRDAG 10/6 Trivelig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser | Båtplass og sjøbod i felles anlegg

Om eiendommen

Standard

Arealeffektiv hytte innredet med furupanel på vegger og tak. Gulvene er av heltre furu.

Romslig stue med god takhøyde og store vindusflater mot øst. De store vindusflatene slipper godt med lys inn. Stuas utforming, gir rom for flere innredningsmuligheter med god plass til langbord. Vedovn i stuen, skaper en god stemning, og gir ekstra varme på kalde dager.

Åpen kjøkkenløsning med naturlig avgrensning mot stua. Profilert innredning og avsatt plass til enkeltstående hvitevarer, som medfølger handelen. 

Hytta er utstyrt med 3 soverom, hvorav ett av rommene har plass til dobbeltseng. Hemsen har av selger blitt benyttet til en loftstue, dog er ikke rommet godkjent til varig opphold.

Badet har furupanel/belegg på gulvet og panel på veggene. Badet er utstyrt med toalett, dusjnisje og baderomsinnredning.

Lagringsplass i utvendig bod.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 69 kvm, Bruksareal: 69 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 69 m²
P-rom inkl: Vindfang, Bad, Stue/kjøkken, Soverom 1, Gang, Soverom 2, Soverom 3

Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det er gjort endringe på vegger mellom soverommene/mellomgang. 

Påbygg er godkjent i 1995. Påbygget har ikke plantegning. Megler har dermed begrenset mulighet til å sjekke dagens bruk mot opprinnelig godkjenning.

Det forligger ingen tegninger på utvendig bod.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1994 i følge Lyngdal kommune.

Ihht. tilstandsrapport:
Taktekkingen er av metallplater med taksteinprofil. Takrenner i plast. Vindskier og vannbord på tak i malerbehandlet tre. Stigetrinn på tak. Heldekkende pipebeslag over tak. Lakkert metallbeslag utvendig under dørterskel. Vannbord av aluminium under vinduer. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Veranda i tre, med behandlet impr. terrassebord og rekkverk. Treplatting på mark. Tretrapper fra veranda og tretrapp mellom hageanlegg og treplatting på nedre nivå.

Påkostning og modernisering

Hytta er jevnt vedlikeholdt.
Se takstmannens anmerkninger i tilstandsrapport.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Vedovn i stua.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt fiber til hyttefeltet. Kjøper må evt. påkoste påkobling.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 17.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse: Bygning oppført i 1994, bestående av innredet 1. etg. Hytten ble tilbygget i ca. 1995 med nytt inngangsparti og nytt bad, samt endringer av rominndeling i hytten. Hytten holder en tradisjonell hyttestil med furugulv og trepaneler innvendig, og fremstår hovedsakelig som opprinnelig bygget. Det bør bemerkes at bygningen har betydelig sig/skjevheter, trolig som følge av sviktende fundamentering, noe som er godt
synlig og merkbart både innvendig og utvendig.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3:
Utvendig > Utvendige trapper - 2. Det er ikke montert rekkverk. Da fallhøyde er over 50 cm er det krav til rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Det er store skjevheter i gulv, trolig som følge av sviktende fundamenter under hytten.

TG 2:
Utvendig > Taktekking. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Takplater er avsluttet litt langt inn på tak ved avslutning mot takrenner.

Utvendig > Nedløp og beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. Det mangler endelokk på del av takrenne. Bortledning av takvann fra fundamenter/pilarer er mangelfull, da nedløp er fraglidd ved skjøter under hytten. Vannbord på tak har en del slitasje.

Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist andre avvik: Konstruksjonene har skjevheter. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er påvist skjevheter i takkonstruksjon som kan ses i sammenheng med sig og skjevheter i vegger, bjelkelag og fundamenter. Det er påvist mangelfull tetting ved luftesjikt mellom sperrer (over kledningsbord/under takbord). Her er åpent rett inn på isolasjon i takkonstruksjon. Risiko for at skadedyr kan ta seg inn i bygning.

Utvendig > Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.Det er påvist tegn på innvendig kondensering avenkelte vindusglass. Enkelte vinduer var helt fastkilt, som følge av sig/setninger i bygget.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Det er påvist andre avvik: Konstruksjonene har skjevheter. Det er påvist skjevheter i rekkverk. Dør i vegg under veranda har skjevheter, og lukker ikke tett. Treplatting på mark føles litt skjev/ujevn på overflate. Det er påvist delvis provisorisk understøttelse av veranda.

Utvendig > Utvendige trapper. Det er påvist andre avvik: Det er påvist noe slitasje på trappetrinn ved trapp på nedre nivå, dels med råteskadet trelist langs trinn.

Innvendig > Pipe og ildsted. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Det er plassert en treplank foran sotluke på underside av hytte.

Innvendig > Krypkjeller. Det er påvist andre avvik: Det er stedvis åpninger samt manglende stubbegulvplater (asfaltplater) på underside av bjelkelag mot terreng, hvorpå her er åpent rett inn til isolasjon. Det er i tillegg påvist skade på enkelte asfaltplater på underside av bjelkelag. Risiko for skjulte skader, da skadedyr kan ta seg inn i konstruksjoner. Det er påvist fugeskum rundt rørgjennomføringer i bjelkelag, som skadedyr/mus lett kan gnage seg gjennom.  Det er påvist provisoriske understøttelser av bjelkelag, bl.a. rundt pipe.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er ikke gulvsluk i del av rommet utenfor dusjnisje. Det er påvist motfall på gulv i dusjnisje.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er påvist rustet skruer ved gulvsluk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad.  Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken. Det er påvist andre avvik: Det er påvist slark i hengsler, og at enkelte fronter må justeres.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap har automatsikringer, jordfeilbryter, overbelastningsvern og overspenningsvern.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Det er påvist andre avvik: Det er påvist setninger i bygget, som kan ses i sammenheng med sviktende fundamentering under hytten.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært.
Oversatt: Flyttet toalettet og vasken inn i samme rom som dusjen for å lage et bad. Organisert også montering av varmekable på rør under hytte. Byttet også varmtvannsbeholder. Arbeid utført av: Lister vvs

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja.
Oversatt: På grunn av byggefeil som førte til kondens under tak i isolasjonen medførte det at maur kom og begynte å spise på støttene. Resultatet var å reparere og løfte taket for å gi mer plass. montert ny isolasjon og tak.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært.
Oversatt: Byttet ut hele terrassen inkludert støtter under. Byttet også frontdøren. Skiftet topprekkverk. Arbeid utført av: Arnt Pettersen

20. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja
Oversatt: Lyngdal kommune har kontaktet hytteforening i forhold til å se på installasjon av renseanlegg for hele hyttefeltet. En entreprenør så på dette og ga et første estimat på mellom 3-4 millioner kroner, men det var usikkerhet i dette anslaget. Dette ble tatt opp med kommunen om at kostnadene var for høye. Kommunen har nå satt denne saken på vent til minst utgangen av 2023. Indikasjonen i det første brevet fra kommunen var at dette ikke var noe de kunne tvinge hyttefeltet til å gjøre, spesielt hvis kostnadene var høye.

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Oversatt: Den ble bygget i tiden da det ikke var krav om Ferdigattest.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør FV 43 mellom Farsund og Lyngdal, ta inn ved Djupvik ved den gamle bomstasjonen ved kommunegransa. Følg veien opp mot venstre og hytta ligger på venstre side og er merket med TIl salgs skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Boligen ligger tilbaketrukket med naturen som nærmeste nabo og Lyngdalsfjorden rett ved. Eiendommen ligger ca. midt mellom Farsund og Lyngdal (10 km). Kommunegrensen går rett ved hyttefeltet.

Hytta ligger i et lite hyttefelt som ligger fint plassert i terrenget og er omkranset av naturområdet. Hytta ligger meget solrikt til med sol fra tidlig morgen til sen ettermiddag.

Kort spaserstur ned til båtplassen (leieavtale) som medfølger eiendommen.

Farsund og Lyngdal er en turistbyer, med mye liv på sommeren, og med mange aktiviteter for både voksne og barn. Varierte turmuligheter både til lands og til vanns i nærområdet. For mer informasjon, se www.sorlandskysten.no. En tur ut til Kvina med de mange flotte utsiktspunktene kan absolutt anbefales, en tur man kan gå til fra hytta. 

Farsunds skjærgård er kjent for de mange gode fiskeplassene. Her kan man fange mange typer fisk, sjøkreps, hummer og krabbe. Havet byr på mange muligheter. Når sommeren slår til for fullt, er sjøområdene i nærheten, ypperlig for alle typer sjøsportsaktiviteter.

I Farsund, er det et aktivt dykkermiljø. Rundt i Farsunds farvann kan man utforske en spennende undervannsverden. Området er kjent for sin rike forekomst av skipsvrak fra flere tidsepoker.

Eiendommen ligger mellom Farsund og Lyngdal sentrum. Farsund har mye å tilby med bl.a. Amfi Nordkapp kjøpesenter og et bysentrum med flere fasiliteter og restauranter. I nabokommunen Lyngdal, ligger det populære Sørlandsbadet, samt et aktivt handelssentrum og handelspark.

Eiendommen ligger ca. 2,5 times kjøretur fra Stavanger, og ca. 1 time fra Kristiansand.

Nede ved båtplassen er det laget et koselig uteområde med plass for sosiale sammenkomster.

Tomt

Areal: 849 kvm, Eierform: Eiet tomt
Opparbeidet tomt med plenlagt område med boltreplass for liten og stor. Terrasseflater rundt hytta med mulighet for å flytte seg etter sol- og vindforhold. Hyttas sørvegg ligger i le for nordvesten og er en meget usjenert og solrik plass.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, Felles lekeareal og felles avkjørsel. Tilhører reguleringsplan Djupvik - reguleringsplan for hytter - gnr. 76/6 og del av 4 - ENDRING, datert 01.09.1994 med tilhørende bestemmelser. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommuneplan for Lyngdal 2014 - 2025 arealdelel. Ikrafttredelse 03.09.2015

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Vei til eiendommen etabelert over naboeiendommene Gnr 76 Bnr 3 - hjemmelshaver Kjell Egerhei og Gnr 76 Bnr 6 - hjemmelshaver Thor Inge Sveinsvoll. Veiretten er ikke tinglyst, dog regulert inn i vedtatt reguleringsplan.

Ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen har slamavskiller/ privat septikanlegg- ikke godkjent anlegg. Det gjøres oppmerksom på at Lyngdal kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve endring av tilkobling.
Septiktanken ligger på egen eiendom.

Eiendommen har innlagt vann fra brønn/vannpost. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Det medfølger båtplass i felles båtplassanlegg, båtplass nr. 4. Båtplassen reguleres av en leieavtalen som gjelder for hele feltet. Årlig leie utgjør kr. 1000,- og avtalen indeksreguleres hvert 5. år. Sist regulert i 2023.
I tillegg medfølger sjøbod i felles anlegg rett ved båtplassen.

Pliktig medlemsskap i velforeningen.

Grunndata:
1993/2269-1/40  Registrering av grunn. Tinglyst  08.07.1993 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4225 Gnr:76 Bnr:6. Areal 849,8 m2.

Utleie

Fritidsboligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke utført radontiltak da bygning har en konstruksjon som tilsier at radontiltak ikke er nødvendig (åpen konstruksjon under bygning).

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 66 220,- (Omkostninger totalt) 2 056 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 124 pr. år

Beløpet er årsprognose for 2023 og inkl. : Renovasjonsgebyr fritidsbolig fellesanl., Grunngebyr renovasjon fritidsbolig, Slam tett tank ikke godkjent anlegg, Grunngebyr slam tømming

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt i Lyngdal kommune for denne eiendommen.

Faste løpende kostnader

Det betales ingen årlig velavgift, da det betales etter behov. I år 2023 er det vedtatt at det ikke skal betales noe, da det er penger på bok, og det ikke er planer om tiltak som medfører økte kostnader.

Formuesverdi

Kr.  375 225,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sørsibakken 4, Gnr. 76 Bnr. 23 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr. Glassbord med 4 stoler er inkludert.
Når det gjelder resten av møblene i hytta er det åpent for diskusjon, de fleste kan følge hytta. Enkelte ting ønsker selger å ta med.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 14.00 fredag før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-23-0024

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0024. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.4 450) Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 990 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.87 535)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3066799