Lillesand

Søndre Vardåsen 100

Prisantydning
2 250 000 kr
Omkostninger
68 120 kr
Totalpris
2 318 120 kr
Formuesverdi
436 883 kr
Formuesverdi sekundær
1 572 777 kr
Felleskostnader
400 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
7 424 kr / år
Byggeår
2004
P-rom
58 ㎡
Bruksareal
61 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Pen selveierleilighet med sørvent balkong - 2 Soverom - Nyere bad - Biloppstillingsplass

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger på ende i  2. etasje i et bygg bestående av totalt 6 enheter som sammen utgjør Sameiet Søndre Vardåsen 90-100.
Det er adkomst via utvendig trapp i 1. etasje (bakkeplan). Tilhørende bod utenfor bygget og i tilknytning til adkomsten.
Biloppstillingsplass til leiligheten medfølger.

Standard

Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 2004

UTVENDIG
Bygning med flere boenheter oppført i tre over ringmur av betong. Leiligheten ligger i 2. etasje og har yttervegger og vegger mellom boenhetene av
tre. Isolert bindingsverkskonstruksjon kledd med liggende luftet bordkledning. Svakt skrånet saltak tekket med betongtakstein.

Vinduer med malte karmer og rammer av tre og 2-lags isolerglass. Malt hovedytterdør og balkongdør i tre. Balkongdøren ble skiftet i 2019 har 2-lags isolerglass.

Veranda/balkong og veranda/platting ved inngangsparti med terrassebord og rekke av tre.

Terrassebord er ubehandlet og av impregnert trevirke. Malt tett rekkverk. Plassbygd utvendig trapp med ståltrinn. Vanger og rekkverk i malt treverk.

INNVENDIG
Laminat og belegg på gulv, malte plater på vegger og malt gips i himling. Formpressede tre/lettdører som innvendige dører. Etasjeskille
mellom boenheter antas å være av tre. Boligen har vedovn tilkoblet elementpipe.

VÅTROM
Bad/vaskerom opprinnelig oppført i 2004, senere rehabilitert etter skade omkring 2012. Badet har flis på gulv og på vegger i dusjnisje, ellers
våtromsplater og malt takhimling. Innredning med nedfelt servant, toalett og dusjnisje.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vann- og avløpsrør av plast. Generell luftutskifting i boligen skjer hovedsakelig ved naturlig ventilasjon fra vindusventiler og ved at vinduer
åpnes. samt avtrekk fra bad, bod og kjøkken. Normalt for byggeperioden. Ca. 100 liters varmtvannstank fra 2004 plassert i rom uten sluk, men med annen form for lekkasjesikring. Boligen har sikringsskap med automatsikringer plassert i gangen.

KONKLUSJON TILSTAND
Leiligheten er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand.
Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 vises på side 6 i rapporten. Det er ingen forhold som vurderes som TG3. Hele rapporten må leses.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 58 kvm, Bruksareal: 61 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
Bra. pr. etasje.: 2. etg. 61 m².
P-rom inkl: Entré/gang, Soverom, Soverom 2, Stue/kjøkken, Bad/vaskerom
S-rom inkl.: Bod

Det følger med en utvendig bod til leiligheten, boden er ikke oppmål av takstmann.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

KONTROLL AV TEGNINGER:
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler: Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.

Byggeår og byggemåte

2004 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Oppvarming via vedovn i stue og varmekabler på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen har vannmåler.
Fiber fra Telenor er lagt inn.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 13.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist andre avvik:
- Rekkverk er for lavt ihht. dagens regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm. over bakkeplan.
- Det ble registrert stedvise råteskader på terrassedekke på veranda og ellers værslitt treverk på begge terrassedekker.
- Terrassedekke er lagt noe tett mot hverandre. Dette begrenser lufting og opptørking og medfører til kortere levetid.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er avvik:
- Det ble registrert høye fuktnivåer nederst på vegg i dusjnisje.
- Det ble registrert listverk av tre i våtsone mellom fliser i dusj og våtromsplater. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er benyttet  åtromsmaling på treverk og andre tettetiltak i overgang mellom list og veggoverflate.
- Hull i vegg for avløpsrør til vask er ikke tett/fuget.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er avvik:
- Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.
- Det ble registrert svelleskade under kjøkkenbenk.

TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik:
Det er ikke montert snøfanger på taket.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
- Utvendig fasade trenger vedlikehold i form av vask og maling. Dette gjelder kledning, vannbord rundt vinduer/dører, vannbord og vindskier på tak. Det
gjøres også oppmerksom på noe myk- og værslitt belistning nederst ved balkongdør.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik:
- Nåværende eier har selv lagt noen planker/bord for å kunne benytte loftet som lagringsplass. Dette har medført til at et lag med isolasjon er fjernet i dette området. Byggeårets krav var 25 cm. isolasjon i takhimling mot kaldtloft.
- Deler av rommet var ikke mulig å inspisere på grunn av selgers lagrede gjenstander. Dette medfører noe risiko for skjulte avvik.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
- Det ble registrert noe svelleskade/fuktskade på vindusforing på bad. Årsak antas grunnet lite bruk av avtrekksvifte.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er avvik:
Et av trinnene har støtskade.

Innvendig > Radon
Det er avvik:
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt radonmålinger, eller at bygget er utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik:
- Det mangler ubrennbar plate under sotluke.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
- Enkelte bruksmerker registert på dørblad og karm.
- Enkelte dører bør justeres for å unngå skader

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er avvik:
- Det ble registrert noe misfargede fuger, som kan være symptom på fukt i limsjikt.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er avvik:
- Det ble registrert noe riss i servant, samt noe svelleskader på skapinnredning.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Det er avvik:
- Avtrekksviften fungerte, men må slås på fra kjøkken ved at kjøkkenventilator også må stå på. Dette er ikke en anbefalt og noe tungvint løsning. Det ble registrert svelleskader på vinduskarm, og noe antydning på dørblad grunnet lite bruk av avtrekksviften.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja
Beskrivelse: Vannlekkasje som er fikset.

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Fikset vannskader og la fliser.
Arbeid utført av: Tony Jørstad mur og flis

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja
Beskrivelse: Ifølge fagmann ble dette gjort etter forskrift

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja
Beskrivelse: Har vært fikset råttende bord av godkjent snekker. Sameie som behandlet dette. Ble gjort på flere leiligheter. Glenn
Arne githmark

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Skiftet kledning i regi av sameie
Arbeid utført av: Glenn Arne githmark

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
Ja
Beskrivelse: Dør til utebod kan være litt treg og åpne. Bør justeres

Beliggenhet

Beliggenhet

Flott beliggenhet i et veletablert nabolag. Fra boligen er det kort vei til Møglestu hvor du finner barnehage, ungdomsskole, videregåendeskole og idrettsanlegg. Det er kort vei til Lillesandssenter med flere butikker. Like i nærheten finner du bussholdeplass.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på egen biloppstillingsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.02.2004. Ferdigattesten gjelder "Nybygg bolig med 6 bruksenheter". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boliger", tilhører reguleringsplan "Lofthus boligfelt", datert 11.12.2002. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet vann og avløp. Privat vei fra Møglestuvegen og opp til boligen.
Boligen har vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Odel

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Karina Riste

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-)) 68 120,- (Omkostninger totalt) 2 318 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 424,03 pr. år Fakturert beløp i 2021 Avløp: 3 584,24 kr Eiendomsskatt: 1 041,77 kr Feiing: 200,00 kr Vann: 2 598,02 kr Sum: 7 424,03 kr I tillegg kommer renovasjon fra Libir på kr. 3825,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1042,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 400,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Forsikring bygg, forefallende arbeid ute, maling av bod og fellesområder.

Formuesverdi

Primær: Kr. 436 883,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 572 777,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Søndre Vardåsen 100, Gnr. 33 Bnr. 1380 Snr. 6 i Lillesand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr, ventilator og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 94 88 47 70.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0146

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0146. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Runar Høygilt, tlf. 94 88 47 70

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 250 000,-) (Kr.56 250) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.84 735)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066618