Arendal Tromøy

Sølvfaksveien 6

Prisantydning
3 890 000 kr
Omkostninger
113 720 kr
Totalpris
4 003 720 kr
Formuesverdi
861 435 kr
Formuesverdi sekundær
3 101 167 kr
Kommunale avgifter
19 107 kr / år
Byggeår
1972
P-rom
197 ㎡
Bruksareal
247 ㎡
Tomteareal
1 457 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik og velholdt familiebolig med gode solforhold og utsikt til galtesund!

Om eiendommen

Innhold

Underetasje: Vindfang, kjellerstue, vaskerom, gang, 2 boder, teknisk rom, stue, kjøkken, bad/vaskerom og disponibelt rom.
1. etasje: Stue, kjøkken, 4 soverom og bad.

Standard

Underetasje: Flislagt vindfang. Kjellerstue med vedyfring og varmepumpe i trappeoppgang. Vaskerom med opplegg til vaskemaskin og utslagskum, mellomgang, teknisk rom, verksted og to boder.

Det er innredet en hybel i underetg med stue, kjøkken, bad/vaskerom og gang. Rommene er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis soverom, gjesterom, hobby, bod og wc. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. Det er god plass til møblement i stue. Bad/vaskerom har duskjabinett, wc, servant, utslagskum og opplegg til vaskemaskin. Hybelkjøkken med komfyr, ventilator og vask. Det er ikke lysforhold, rømingsvindu fra soverom. Romslig gang med god plass til garderobe. Det er lydisolert mellom hybeldelen og 1.etg.

1. etasje: Stue med peis og varmepumpe, her er det god plass til flere sittegrupper. Kjøkken med komfyr og oppvaskmaskin. Her er det rikelig med oppbevaring og benkeplass. Det er fire soverom i 1. etg.der ett har skyvedørsgarderobe og verandadør. Dusjbad med dusjnisje, wc og servant med innredning. Det er belegg på gulv, samt våtromstapet på vegger

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 197 kvm, Bruksareal: 247 kvm Sekundærrom: 37kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetg: 118m²  - 1. etg. 129 m²
P-rom inkl: Underetg: Gang, Vaskerom, Vindfang, Bad/vaskerom, Stue, Kjøkken, Soverom. 1. etg: Stue, Kjøkken, 4 soverom, Bad.
S-rom inkl.: Underetg: 3 boder, Verksted. 1. etg: Innglasset balkong.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Eier har bygd inne veranda med sommerstue 1.etasje og bod i underetasje, ikke omsøkt.
Anlagt stue, kjøkken i hobby, bod i underetasje. Tiltakene er ikke omsøkt.
Ikke lysforhold, rømingsvindu fra soverom underetasje.

Carport:
Carporten er ikke byggemeldt utfra mottatte kommunale dokumenter.
Carporten er ikke målbar i henhold til takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1972 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Det er varmepumpe i trappeoppgangen og i stuen oppe. Peis i stue u. etg. og vedovn i stue 1. etg. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 17.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1972 der reparasjoner, oppgradering og vedlikehold vil være nødvendig. Utvendig manglende fuktsikring, rom under terreng med
synlig fuktgjennomgang og målt høyere fuktverdier ved hullborring på utforet vegger. Stående kledning der råteskader stedvis ble registrert rundt
bolig. Nedgravd oljetank utvendig og fyrkjele innvendig som ikke er i bruk (utkoblet), fjerning/sanering av anlegget må påregnes. Våtrom i boligen der renovering vil være påregnelig utfra mangler, alder på teknisk anlegg, skader. Innvendig overflater i underetasje der høyere fuktverdier ble registrert og tiltak med overflater for å utbedre underliggende konstruksjoner vil være påregnelig. 1. etasje der påregnelig bruksslitasje, opphengsskader ble
registrert. Eier opplyser om bygget inne terrasse der gulv i underetasje er lagt direkte mot terreng, vurderes utfra opplysninger å være utført som en risikokonstruksjon med høy skadefrekvens. Videre undersøkelser anbefales av konstruksjonen. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i
underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbruktpå membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i
konstruksjonen. Ved fuksøk i bakenforliggende konstruksjoner ble det registrert høyere fuktverdier som tilsier vått.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er ikke anlagt hjelpesluk utenfor dusjnisje med oppkant.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke våtsoner på gulv eller vegger. Elde teknisk anlegg (51 år)
Rom under terreng avsnitt der fuktproblematikk i vegger er påregnelig.

Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Shingel på taket og avrenning med snø er ukjent. Anbefales anlagt pga. sikkerhets hensyn og veranda rundt bolig.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er opplyst av eier det ble utført omlegging av taktekkingen pga. vanninngrengning rundt pipe. Ved fuktsøk ble det ikke registrert høyere fuktverdier på befaringsdagen. Konstruksjonen fremstår i normal stand utfra alder på boligen.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Eldre vinduer med nedsatt funksjon med hensyn til isoleringsevne, tetningslister etc.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Nedsatt funksjon med hensyn til isoler evne med tetningslister etc.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Eier opplyser om gulver på innebygd veranda er anlagt direkte mot terreng der avdamping fra grunn vil være påregnelig. Synlig fuktproblematikk i underetasje der tiltak med overflater for ubedring av underliggende konstruksjoner vil være påregnelig. Innebygd veranda der heltre eikegulv er anlagt, eier opplyser om anlagt isolasjon i gulvet, erfaringsmessig er enkle terrassedører ikke av helt tett utførelse og fuktskader kan oppstå ved manglende tetting. Videre undersøkelser innebærer inngrep for undersøkelser av tettinger som ikke er en del av mandatet. Påregnelig bruksslitasje, opphengsskader vil være påregnelig.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til  rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik: Fuktskader i bakenforliggende konstruksjoner må påregnes utfra hullborring i tilstøtende rom med høyere fuktverdier (se rom under terreng avsnitt) Tapet på vegger og ikke våtsoner på vegger.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig avtrekk. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Det er registrert symptom på fuktskader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Ved hullborring i utforet vegg ble det registrert høyere
fuktverdier i bakenforliggende konstruksjon som tilsier vått. Ved utbedring av bakenforliggende konstruksjoner vil det være nødvendig med demontering av kjøkken. Eier opplyser om eldre kjøkkendel som er demontert fra 1. etasje og montert i underetasje etter bytte av kjøkken.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er redusert vannmengde/trykk ved samtidig tapping i kraner.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Innsiden av grunnmuren har misfarging. Grunnmuren har sprekkdannelser. Riss og sprekker oppstår når betongen utsettes for en strekkbelastning som er større enn strekkapasiteten. Riss og sprekker kan føre til at nedbrytende stoffer som karbondioksid, klorider, kjemikalier og vann lettere trenger inn i betongen. Disse stoffene bidrar til en akselererende nedbrytning. I tillegg kan de føre til lekkasje av gasser og væsker gjennom betongtverrsnittet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader: Bad i underetasje og vaskerom.
Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: pga BRANN i kjøkken underetasje. Arbeid utført av ISS.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: Alt ble fornyet i bad nede 2014 Alt ble fornyet bad 1. etasje 2003.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: I forbindelse med brann i boligen hadde de totalansvar for arbeidet. Arbeid utført av Iss.
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller: Fukt soverom ble utbedret av Snekker Kjell Ivar Hansen. Vegger revet ned og bygd om fra muren Det er synlig fukt på åpen mur i underetasje.
Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade: Utbedret med med sh 2014 + ny pipehatt.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Sprekker i kjellermur.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: stokkmaur, ble utbedret av Anticimex, Senere ble alt fornyet etter brann i kjøkken underetasje i 2003.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt 3 fase strøm via kabel i 2003 Oljetank i glassfiber og oljefyr er ikke sanert, ikke brukt på 25 år. Er også utkoblet. Arbeid utført av ABP Elektro AS.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): ABP Elektro AS.
Pkt. 13: Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag: ABP Elektro AS i 2018.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Skiftet tak og pipehatt i 2014 Terrasse rundt huset er egeninnsats. Arbeid utført av Vaktmester Finn Marcussen.
Pkt.  18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen: Innglasset veranda + bod under.
Pkt. 18.1: Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene: Muntlig av teknisk etat Arendal kommune.
Pkt. 21: Er det foretatt radonmåling: Ingen tegn på Radon. Godkjent av Norsk Radon rådgivning.
Pkt. 21.1: Radonmåling: År 2016, Verdi 4,11,21.
Pkt. 23: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger: Iss, takstmann Espen Martinsen 2015.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Til eiendommen er det ca. 11 km kjøreavstand fra Arendal Sentrum. Kjørebeskrivelse: Følg RV 409 ca. 9 km østover fra Arendal, over Tromøybrua, og videre forbi Færvik. Ta av til venstre ved skilt til Brattekleiv etter ca. 9 km, så inn Tjennaveien til venstre, og inn Smith Sørensens vei til høyre ved Tjenna. Ta inn til venstre på Sølvfaksveien. Boligen kommer da på venstre hånd. Velkommen!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i hyggelig, barnevennlig og attraktivt boligområde på Brattekleiv med fin utsikt mot Galtesund. Fra eiendommen er det kort avstand til sjø og badeplasser samt distriktets fineste og mest populære turområder.

Nærhet til Roligheden skole, barnehage, bussforbindelser og lysløype. Ferjeforbindelse til Arendal sentrum fra Skilsø. Dagligvarebutikk på Tromøytunet hvor man finner bl.a. dagligvarebutikk, apotek, kafe, legekontor m.m.

Tomt

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er festet eller punktfestet. Grunneier er Mona Smith- Sørensen. Årlig festeavgift er pr. 17.04.23 kr. 1.182. Neste regulering av festeavgifter er i 2030. Festekontrakten utgår i år 2071 . Se vedlagte festekontrakt.

Areal: 1 457 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2071, Festeavgift: 1182 Tomten er opparbeidet med steinbelagt bakke med smijernsrekkverk opp mot boligen, steinbelagt platting foran inngangspartiet, plen og diverse beplantning. Tomten er delvis skrånet og huset ligger høyt og frittliggende til oppe på en kolle.

Parkering

Carport og biloppstillingsplass i eget gårdstun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.08.73. Ferdigattesten gjelder Boligbygg, Nybygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, Friområde (mindre areal på nordsiden av eiendommen), Faresone - Høyspentlinje, tilhører reguleringsplan Brattekleiv, datert 15.09.1969. Arealplanid: 2211r1. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1972/959-3/36  Festekontrakt - vilkår  
15.02.1972 
festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 150
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN

2010/56379-1/200  Elektriske kraftlinjer  
25.01.2010 
Rettighetshaver:GLITRE NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse
 
1972/959-3/36  Festekontrakt - vilkår 
15.02.1972 
festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 150
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder feste

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Det er innredet hybel i boligen. Endringen er ikke omsøkt og det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens innredning av boligen. Rommene i hybelen er godkjent som soverom, gjesterom, hobby, bod og wc. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,-)) 113 720,- (Omkostninger totalt) 4 003 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 19 107 pr. år
Herav:
Vann og avløp kr. 7.758,6,-
Renovasjon kr. 4.589,74,-
Eiendomsskatt: kr. 6.758,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.758,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 861 435,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 101 167,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sølvfaksveien 6, Gnr. 206 Bnr. 402 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr i under etg.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0047

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0047. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 900) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse (Kr.9 900) Totalt kr. (Kr.35 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069040