Arendal

Sølvfaksveien 6

Byggeår
1972
P-rom
197 ㎡
Bruksareal
247 ㎡
Tomteareal
1 457 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Enebolig med gode solforhold og utsikt til galtesund - Attraktiv og barnevennlig beliggenhet - 4 soverom - Færvik

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Underetasje: Flislagt vindfang. Kjellerstue med vedyfring og varmepumpe i trappeoppgang. Vaskerom med opplegg til vaskemaskin og utslagskum, mellomgang, teknisk rom, verksted og to boder.

Det er innredet en hybel i underetg med stue, kjøkken, bad/vaskerom og gang. Rommene er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis soverom, gjesterom, hobby, bod og wc. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. Det er god plass til møblement i stue. Bad/vaskerom har duskjabinett, wc, servant, utslagskum og opplegg til vaskemaskin. Hybelkjøkken med komfyr, ventilator og vask. Det er ikke lysforhold, rømingsvindu fra soverom. Romslig gang med god plass til garderobe. Det er lydisolert mellom hybeldelen og 1.etg.

1. etasje: Stue med peis og varmepumpe, her er det god plass til flere sittegrupper. Kjøkken med komfyr og oppvaskmaskin. Her er det rikelig med oppbevaring og benkeplass. Det er fire soverom i 1. etg.der ett har skyvedørsgarderobe og verandadør. Dusjbad med dusjnisje, wc og servant med innredning. Det er belegg på gulv, samt våtromstapet på vegger

Primærrom: 197 kvm, Bruksareal: 247 kvm Sekundærrom: 37kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetg: 118m² - 1. etg. 129 m²
P-rom inkl: Underetg: Gang, Vaskerom, Vindfang, Bad/vaskerom, Stue, Kjøkken, Soverom. 1. etg: Stue, Kjøkken, 4 soverom, Bad.
S-rom inkl.: Underetg: 3 boder, Verksted. 1. etg: Innglasset balkong.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Eier har bygd inne veranda med sommerstue 1.etasje og bod i underetasje, ikke omsøkt.
Anlagt stue, kjøkken i hobby, bod i underetasje. Tiltakene er ikke omsøkt.
Ikke lysforhold, rømingsvindu fra soverom underetasje.

Carport:
Carporten er ikke byggemeldt utfra mottatte kommunale dokumenter.
Carporten er ikke målbar i henhold til takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Det er varmepumpe i trappeoppgangen og i stuen oppe. Peis i stue u. etg. og vedovn i stue 1. etg. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Til eiendommen er det ca. 11 km kjøreavstand fra Arendal Sentrum. Kjørebeskrivelse: Følg RV 409 ca. 9 km østover fra Arendal, over Tromøybrua, og videre forbi Færvik. Ta av til venstre ved skilt til Brattekleiv etter ca. 9 km, så inn Tjennaveien til venstre, og inn Smith Sørensens vei til høyre ved Tjenna. Ta inn til venstre på Sølvfaksveien. Boligen kommer da på venstre hånd. Velkommen!

Parkering

Carport og biloppstillingsplass i eget gårdstun.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i hyggelig, barnevennlig og attraktivt boligområde på Brattekleiv med fin utsikt mot Galtesund. Fra eiendommen er det kort avstand til sjø og badeplasser samt distriktets fineste og mest populære turområder.

Nærhet til Roligheden skole, barnehage, bussforbindelser og lysløype. Ferjeforbindelse til Arendal sentrum fra Skilsø. Dagligvarebutikk på Tromøytunet hvor man finner bl.a. dagligvarebutikk, apotek, kafe, legekontor m.m.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.08.73. Ferdigattesten gjelder Boligbygg, Nybygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, Friområde (mindre areal på nordsiden av eiendommen), Faresone - Høyspentlinje, tilhører reguleringsplan Brattekleiv, datert 15.09.1969. Arealplanid: 2211r1. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Det er innredet hybel i boligen. Endringen er ikke omsøkt og det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens innredning av boligen. Rommene i hybelen er godkjent som soverom, gjesterom, hobby, bod og wc. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/206/402:
15.02.1972 - Dokumentnr: 959 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 150
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

15.02.1972 - Dokumentnr: 959 - Festekontrakt - vilkår
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 150
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

25.01.2010 - Dokumentnr: 56379 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse

16.11.1971 - Dokumentnr: 6610 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:38

15.11.1990 - Dokumentnr: 9185 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:14
BNR.402 er ved en feil fraskilt fra bnr. 38, tgl 16.11.1971
som dgbnr. 6610.

05.12.1990 - Dokumentnr: 9743 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:544
Areal: 112,55 m2.

20.03.1991 - Dokumentnr: 1948 - Målebrev
Areal 1574,17 kvm

01.01.2020 - Dokumentnr: 1581954 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:206 Bnr:402

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-))

101 220,- (Omkostninger totalt)

3 491 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 17.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1972 der reparasjoner, oppgradering og vedlikehold vil være nødvendig. Utvendig manglende fuktsikring, rom under terreng med
synlig fuktgjennomgang og målt høyere fuktverdier ved hullborring på utforet vegger. Stående kledning der råteskader stedvis ble registrert rundt
bolig. Nedgravd oljetank utvendig og fyrkjele innvendig som ikke er i bruk (utkoblet), fjerning/sanering av anlegget må påregnes. Våtrom i boligen der renovering vil være påregnelig utfra mangler, alder på teknisk anlegg, skader. Innvendig overflater i underetasje der høyere fuktverdier ble registrert og tiltak med overflater for å utbedre underliggende konstruksjoner vil være påregnelig. 1. etasje der påregnelig bruksslitasje, opphengsskader ble
registrert. Eier opplyser om bygget inne terrasse der gulv i underetasje er lagt direkte mot terreng, vurderes utfra opplysninger å være utført som en risikokonstruksjon med høy skadefrekvens. Videre undersøkelser anbefales av konstruksjonen. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. #kommentartakst.oppdrag¤

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i
underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbruktpå membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i
konstruksjonen. Ved fuksøk i bakenforliggende konstruksjoner ble det registrert høyere fuktverdier som tilsier vått.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er ikke anlagt hjelpesluk utenfor dusjnisje med oppkant.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke våtsoner på gulv eller vegger. Elde teknisk anlegg (51 år)
Rom under terreng avsnitt der fuktproblematikk i vegger er påregnelig.

Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Shingel på taket og avrenning med snø er ukjent. Anbefales anlagt pga. sikkerhets hensyn og veranda rundt bolig.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er opplyst av eier det ble utført omlegging av taktekkingen pga. vanninngrengning rundt pipe. Ved fuktsøk ble det ikke registrert høyere fuktverdier på befaringsdagen. Konstruksjonen fremstår i normal stand utfra alder på boligen.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Eldre vinduer med nedsatt funksjon med hensyn til isoleringsevne, tetningslister etc.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Nedsatt funksjon med hensyn til isoler evne med tetningslister etc.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Eier opplyser om gulver på innebygd veranda er anlagt direkte mot terreng der avdamping fra grunn vil være påregnelig. Synlig fuktproblematikk i underetasje der tiltak med overflater for ubedring av underliggende konstruksjoner vil være påregnelig. Innebygd veranda der heltre eikegulv er anlagt, eier opplyser om anlagt isolasjon i gulvet, erfaringsmessig er enkle terrassedører ikke av helt tett utførelse og fuktskader kan oppstå ved manglende tetting. Videre undersøkelser innebærer inngrep for undersøkelser av tettinger som ikke er en del av mandatet. Påregnelig bruksslitasje, opphengsskader vil være påregnelig.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik: Fuktskader i bakenforliggende konstruksjoner må påregnes utfra hullborring i tilstøtende rom med høyere fuktverdier (se rom under terreng avsnitt) Tapet på vegger og ikke våtsoner på vegger.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig avtrekk. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Det er registrert symptom på fuktskader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Ved hullborring i utforet vegg ble det registrert høyere
fuktverdier i bakenforliggende konstruksjon som tilsier vått. Ved utbedring av bakenforliggende konstruksjoner vil det være nødvendig med demontering av kjøkken. Eier opplyser om eldre kjøkkendel som er demontert fra 1. etasje og montert i underetasje etter bytte av kjøkken.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er redusert vannmengde/trykk ved samtidig tapping i kraner.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Innsiden av grunnmuren har misfarging. Grunnmuren har sprekkdannelser. Riss og sprekker oppstår når betongen utsettes for en strekkbelastning som er større enn strekkapasiteten. Riss og sprekker kan føre til at nedbrytende stoffer som karbondioksid, klorider, kjemikalier og vann lettere trenger inn i betongen. Disse stoffene bidrar til en akselererende nedbrytning. I tillegg kan de føre til lekkasje av gasser og væsker gjennom betongtverrsnittet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr i under etg.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/206/402:
15.02.1972 - Dokumentnr: 959 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 150
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

15.02.1972 - Dokumentnr: 959 - Festekontrakt - vilkår
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 150
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

25.01.2010 - Dokumentnr: 56379 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om bebyggelse

16.11.1971 - Dokumentnr: 6610 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:38

15.11.1990 - Dokumentnr: 9185 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:14
BNR.402 er ved en feil fraskilt fra bnr. 38, tgl 16.11.1971
som dgbnr. 6610.

05.12.1990 - Dokumentnr: 9743 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:206 Bnr:544
Areal: 112,55 m2.

20.03.1991 - Dokumentnr: 1948 - Målebrev
Areal 1574,17 kvm

01.01.2020 - Dokumentnr: 1581954 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:206 Bnr:402

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader: Bad i underetasje og vaskerom.
Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: pga BRANN i kjøkken underetasje. Arbeid utført av ISS.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: Alt ble fornyet i bad nede 2014 Alt ble fornyet bad 1. etasje 2003.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: I forbindelse med brann i boligen hadde de totalansvar for arbeidet. Arbeid utført av Iss.
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller: Fukt soverom ble utbedret av Snekker Kjell Ivar Hansen. Vegger revet ned og bygd om fra muren Det er synlig fukt på åpen mur i underetasje.
Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade: Utbedret med med sh 2014 + ny pipehatt.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Sprekker i kjellermur.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: stokkmaur, ble utbedret av Anticimex, Senere ble alt fornyet etter brann i kjøkken underetasje i 2003.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt 3 fase strøm via kabel i 2003 Oljetank i glassfiber og oljefyr er ikke sanert, ikke brukt på 25 år. Er også utkoblet. Arbeid utført av ABP Elektro AS.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): ABP Elektro AS.
Pkt. 13: Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag: ABP Elektro AS i 2018.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Skiftet tak og pipehatt i 2014 Terrasse rundt huset er egeninnsats. Arbeid utført av Vaktmester Finn Marcussen.
Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen: Innglasset veranda + bod under.
Pkt. 18.1: Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene: Muntlig av teknisk etat Arendal kommune.
Pkt. 21: Er det foretatt radonmåling: Ingen tegn på Radon. Godkjent av Norsk Radon rådgivning.
Pkt. 21.1: Radonmåling: År 2016, Verdi 4,11,21.
Pkt. 23: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger: Iss, takstmann Espen Martinsen 2015.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse (Kr.9 900)
Fornyelse annonse Finn.no August 2023 (Kr.2 200)
Totalt kr. (Kr.38 485)
Solgt
Produktnr: 673F242A-B126-4366-B618-5A30FEADCC71