Tvedestrand Sentrum

Solveien 9

Prisantydning
2 890 000 kr
Omkostninger
88 720 kr
Totalpris
2 978 720 kr
Felleskostnader
2 600 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
5 904 kr / år
Byggeår
2001
P-rom
201 ㎡
Bruksareal
247 ㎡
Tomteareal
484 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

NY PRIS! Lyse og moderne kontor/næringslokaler meget sentralt midt mellom havna og sentrum - Flott utsikt - God standard

Om eiendommen

Innhold

Hovedetasje: Entre, kontorer, kjøkken, garderobe m/toalettrom, lager/arkivrom og teknisk rom.
Underetasje: Sekundærinngang, kontor, toalettrom, trapperom og kjøkkenløsning i tilknytning til kontor. 
Kjeller: Teknisk rom.

Standard

Lokalene fremstår med gjennomgående god standard og godt vedlikehold. Bygget ble oppført rundt 2001 og hovedetasjen ble innredet i samme periode. Underetasjen ble innredet noe senere, ca. 2008.
Hovedetasjen er et romslig kontorlandskap med parkett på gulv. Etasjen er innredet med 2 kontorbåser, eget spiserom med kjøkkeninnredning. Kjøkkeninnredning har over- og underskap, skyllekum, integrert platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Det er også garderobe med eget toalettrom i forlengelse. Flislagte gulv og veggflater med malte plater. Innredning består av standard toalett og servantinnredning. Det er utgangsdør i hver side av lokalet.

Integrerte høytalere, (8stk.) i himling.
Sentralstøvesuger i hovedetasje

Underetasjen har trappeadkomst fra hovedetasje, samt egen inngangsdør. Stort åpent rom med flislagte gulv. Her er også et enkelt liten kjøkkeninnredning med egen skyllekum og oppvaskmaskin. I underetasjen er det også eget toalettrom.

Det er ventilasjonsanlegg med varmeveksler, ett anlegg for hver etasje. Tekniske innstalasjoner er plasser i kjeller under u.etg. Denne kjelleren defineres ikke på noen seksjonstegninger, men har kun adkomst via u.etg(snr 401).

Til seksjonene følger 2/7 rett til utebod.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 201 kvm, Bruksareal: 247 kvm, Bruttoareal: 292 kvm Sekundærrom: 46 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller/teknisk rom 19 m²  - Hovedetasje (Snr 400) 141 m²  -  Underetasje (Snr 401) 87 m².
P-rom inkl: Hovedetasje: Entre, kontorer, kjøkken og toalettrom. Underetasje: Sekundærinngang, kontor, toalettrom, trapperom og kjøkkenløsning i tilknytning til kontor. 
S-rom inkl.: Hovedetasje: Lager/arkivrom og teknisk rom. Kjeller: Teknisk rom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Arealberegningene avviker fra ordinær oppmåling av næringseiendommer, ved at primær og sekundærrom er benevnt, fordelt og beregnet ut fra den faktiske bruken av lokalene og på samme måte som ved oppmåling av boligeiendommer.

Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm. Deler av arealet i kjeller / teknisk rom er derfor ikke inkludert i arealberegningen. Blindkjellerrommene er ikke inkludert i arealberegningen. Øvrige arealer av betydning for seksjonene:

Hovedetasje - Seksjon 400: Blindkjeller i forlengelse av arkivrom og teknisk rom er i følge eier en del av bygningens fellesarealer. Gulvarealet i rommet utgjør om lag 14 m2. Gang i tilknytning til den vest/sydvestlige siden er i følge eier en del av bygningens fellesarealer. Gulvarealet i rommene utgjør om lag 13 m2.

Underetasje - Seksjon 401
Hylleløsning på den vest/sydvestlige siden er ikke inkludert i arealberegningen. Gulvarealet utgjør om lag 5 m2. Kjellerrommet fremgår ikke av fremlagte seksjonstegninger. Rommet har adkomst fra Snr 401 og er derfor inkludert i arealberegningen. Kjelleren er ihht til selger benyttet av seksjon 400+401 da er det kun denne eiendom som har adkomst, men det er å anse som sameiets eiendom.

Byggeår og byggemåte

2001 i følge Tvedestrand kommune. Den vertikale ytterkonstruksjonen er oppført i betong og bindingsverk av tre. Utvendige overflater er utført med mur og liggende malt dobbeltfalset kledning. Se forøvrig tilstandsrapport.

Påkostning og modernisering

Hovedetasjen (snr 400) ble innredet til kontorvirksomhet i 2001. Underetasjen (snr. 401) ble innredet ig fysisk sammenkoblet med trappeløp i 2008. Toalettrom og stellerom i hovedetasjen ble fornyet i 2018 etter en vannlekasje. Se egenerklæring.

Oppvarming

Elektrisk. Varmepumpe hovedetasje. Det er etablert elektrisk gulvvarme i toalettrommene og det flislagte fellesområdet/kontorområdet i u.etg.
Det er også ventilasjon med varmeveksler i hver etg.
 Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er forsikret i Gjensidige, gjennom fellesforsikring til Møllebekken Boligsameie, spesifiseres årlig på de 2 næringslokalene. Polisenummer 77983319.

I følge eier ble utvendige overflater malt for om lag 5 år siden. Sameiet må derfor påregne kommende utvendig overflatevedlikehold de neste årene.

Det er innstallert luft-til-luft varmepumpe og sentralstøvsuger i hovedetasjen.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. SEFRAK-ID: 0914-0203-265.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport fra Espen Martinsen, datert 12.03.2021. Dette er en eldre tilstandsrapport og rapporten er utløpt mtp. gyldighetstid på 6 mnd. Det er alikevel mye relevant info som fremkommer av denne rapport.

Rapporten konkluderer med: "Næringseiendommen i Solveien 9 går over 2 plan og kjellerrom/teknisk rom. Hovedetasjen (Snr 400) ble overtatt og innredet til kontorvirksomhet i 2001. Underetasjen (Snr 401) ble overtatt, innredet og fysisk sammenkoblet med trappeløp i 2008. Toalettrom og stellerom i hovedetasjen ble fornyet i 2018. Seksjonene fremstår i sin helhet med moderat bruksslitasje. Det ble registrert oppfuktet betonggulv i kjellerrommet. Sameiet må påregne etablering av forebyggende tiltak mot kondensering i blindkjellerrommene, hovedsakelig på den nordlige delen av hovedetasjen. Anbefaler etablering av automatiske lekkasjestoppere i rom med vanninstallasjoner. Videre anbefales etterinstallering av røykvarslere i seksjonene. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt".

Følgende har fått TG2 og TG3 i rapporten:
TG2:
- Eldre trevindu med koblet glassramme i kontor, underetasje. Normal slitasje. Det ble registrert sprukket innvendig glassfelt.
- Seksjonene ligger delvis under terreng og er delvis utført med tilbakefylt terreng mot den vertikale ytterkonstruksjonen. Videre står deler av konstruksjonen mot tilstøtende blindkjeller. Konstruksjonene kan være tidvis fuktutsatt og betegnes derfor som risikokonstruksjon. Det ble registrert om lag 18-20% vektprosent trefuktinnhold i delevegg mot blindkjellerrommet på den nordlige siden. Det ble registrert oppfuktet betonggulv i tilknytning til kjellerrommet. Tilstandsgrad vurdert ut fra konstruksjonsmåte / risikokonstruksjon.
- Det ble registrert langsgående sprekk og noe tørk i parkettgulv, hovedetasje. Redusert limdekning (bom) under deler av flisoverflatene. Det visuelle inntrykket tilsier for øvrig at flisene ligger stabilt. Delvis enkel utførelse og gjenstående arbeid med belistningsarbeid i teknisk rom. Tilstandsgrad vurdert ut fra registrerte symptomer.
- Synlig trinnslitasje og manglende håndløper - Enkel rettløpstrapp mellom underetasje og kjellerrom. Manglende rekke og håndløper. Fuktmerke i repos mot yttervegg.

Tilstandsrapporten er vedlagt denne salgsoppgave og må leses i sin helhet før budgivning. Tilstandsrapporten er gyldig i 6 mnd. etter rapportdato. Denne tilstandsrapporten er derfor ikke gylding lenger. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig.

Sammendrag selgers egenerklæring

-Vanninnregning på toalett oppe i 2018 (utbedret igjennom forsikring/Polygon).
- Fukt på de tykke steinmurene nede og da i innvendige hjørner.
- Kjeller under seksjon 401 har det kommet vann gjennom en gammel steinmur og vann på gulvet, dette går ned i sluker og tørker opp.
- Tatt 2 rotter i 2002, da var det åpent et lite hull over møllebekken. Dette var i felleseid tilstøtende rom.
- Tak skiftet ca. 10 år siden pga avskalling på tegl.
- Separat sikringsskap for hver seksjon, disse er i dag sammenkoblet til en måler.
- Ca. 12 år siden kom det vann gjennom taket seksjon 400 fra leiligheten over. Kun små mengder i forbindelse med en vaskemaskin.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
- Det medfølger 4 parkeringsplasser ute, disse har til vanlig vært brukt til 3 plasser pga bredden, men tidvis også 4 plasser.
- Det er en del felleseid rom i sameiet, bl.a. låsbart rom med ståldør under p-plassene, men som selger for sin del aldri har benyttet.

Beliggenhet

Adkomst

Fra E18; kjør inn mot Tvedestrand sentrum. Ta til høyre inn på Hovedgata. Følg denne veien ca. 150 meter, og sving til venstre inn på Solveien. Eiendommen ligger på høyre side etter ca. 100 meter.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget fint og sentralt til i nedre del av Tvedestrand sentrum med fantasktisk utover sjøen og brygga.  Brygga i Tvedestrand ligger kun et steinkast unna og ellers er byen og dens fasiliteter bare en liten rusletur unna.

Tvedestrands skjærgård er også noe av det fineste langs sørlandskysten. Her har du et mangfold av øyer som bla. Furøya, Borøya og Lyngør som innbyr til rekreasjon. Ytterst i havgapet finner du fantastiske svaberg hvor man kan nye flotte sommerdager til det fulle. Fjorden har også utallige badeplasser og fiskemuligheter for store og små.

Se Tvedestrand Kommune sin presentasjonsvideo for en smakebit av hva området har å by på: https://www.youtube.com/watch?v=vo3ofSUB294

Tomt

Areal: 484 kvm, Eierform: Fellestomt Sameiets felles tomt er oppgitt til 454,8 m2 og 29,4 m2, fordelt på to teiger. Opplysningene er innhentet fra eiendomsregisteret, seeiendom.no.

Parkering

I følge eier og seksjonstegninger har seksjon 400 eksklusiv bruksrett til 4 parkeringsplasser på tomtens nordlige side. Videre blir det opplyst at størrelsesbegrensninger medfører at det fysisk sett er 3 plasser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse av ukjent årsak i følge opplysninger fra Tvedestrand kommune.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til spesialområde for bevaring og tilhører reguleringsplan verneplan Tvedestrand sentrum, datert 16.06.1992. Det foreligger reguleringsplan under arbeid, med status planforslag områderegulering - områdeplan for Tvedestrand havn. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Det er vannmåler innstallert, denne er felles for begge seksjonene og registert på seksjon 400.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Erklæring/avtale om kvernhustomt med vannrettigheter, datert 09.05.1855 med dagboknummer 900825.

Bestemmelse om adkomstrett datert 24.07.1909 med dagboknummer 902022.

Bestemmelse om vannrett datert 27.10.1917 med dagboknummer 902740.

Bestemmelse om bebyggelse datert 04.04.1923 med dagboknummer 901935.

Erklæring/avtale vedr. ekspropriasjon datert 12.05.1928 med dagboknummer 900176.

Rettigheter iflg. skjøte datert 13.09.1937 med dagboknummer 730.

Erklæring/avtale datert 15.08.1959 med dagboknummer 1098.

Rettsbok datert 28.09.1962 med dagboknummer 1565.

Erklæring/avtale datert 09.03.1970 med dagboknummer 458.

Bestemmelse om bebyggelse datert 03.04.1970 med dagboknummer 580.

Bestemmelse om kloakkledning datert 03.04.1970 med dagboknummer 580.

Bestemmelse om bebyggelse datert 21.04.1976 med dagboknummer 1214.

Heftelser er av eldre dato og anses og ha liten praktisk betydning i dag. Kopi av heftelser og tinglyst seksjonering/reseksjonering kan fås ved hendvendelse direkte til megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Eiendommen kan fritt leies ut i sin helhet, enten samlet eller oppe og nede hver for seg.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter og regnskap 2019 er et vedlegg til salgsoppgaven og må leses før budgivning.

Forretningsfører

Tore Ring

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-)) 88 720,- (Omkostninger totalt) 2 978 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 903,63 pr. år
Dette inkluderer årsbeløp for vann kr. 2375,- og årsbeløp for for avløp kr. 2375,-. Det er innstallert vannmåler og det betales i tillegg ca. kr. 17 pr m3 for både vann og avløp ihht. forbruk.
Alle beløp er tall fra 2021.
Kjøper må selv tegne eget abonnement på renovasjon grunnet næringseiendom. Dette gjøres ved å kotnakte RTA på eget intiativ.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen(næring)

Felleskostnader

Kr. 2 600,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Inkluderer forsikring, ytre vedlikehold og div for begge seksjoner.

Oppgitte fellesutgifter ca. for begge seksjoner pr. mnd.  Årlige fellesutgifter faktureres etterskuddsvis pr. år.

P.g.a. etterskuddsvis betaling av felleskostnader gjør megler oppmerksom på at det må gjøres en avregning mellom kjøper og selger pr. overtagelse.

Sameiet opplyser om at bygget ble malt utvendig i 2016 og at det årlig avsettes for slikt vedlikehold. Evt. større tiltak fordeles mellom seksjonene året kostnadene oppstår etter nærmere avtale.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Verdien av norsk næringseiendom fastsettes ut fra blant annet utleieverdien.Verdien av næringseiendom skal for inntektsåret 2019 settes til 75 % av eiendommens beregnede utleieverdi, se sktl. § 4-10 fjerde ledd tredje punktum. Formuesverdien på næringseiendom skal ikke overstige 90 prosent av eiendommens markedsverdi.Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Solveien 9, Gnr. 74 Bnr. 183 Snr. 401 og Gnr. 74 Bnr. 183 Snr. 400 i Tvedestrand kommune. Sameiebrøk: 238/781

Boligtype

Kontorlokale

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 65 72 50.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-21-0014

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-21-0014. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

3x annonse næring tvp og aab (Kr.7 500) Annonsering finn.no (Kr.4 523,75) Markedspakke (Garantipakke) (Kr.10 900) Digital grunnpakke (Kr.9 000) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 890 000,-) (Kr.63 580) Tilrettelegging (Kr.14 250) Totalt kr. (Kr.120 238,75)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3048179