Sentrum

Solveien 1

Prisantydning
1 650 000 kr
Omkostninger
53 120 kr
Totalpris
1 703 120 kr
Felleskostnader
1 550 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
8 981 kr / år
Byggeår
1920
P-rom
62 ㎡
Bruksareal
62 ㎡
Tomteareal
268 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Moderne 3-roms selveier leilighet i sentrum av Tvedestrand - Kort vei til alt - Balkong - 2 soverom

Om eiendommen

Innhold

2. Etasje:
Stue og kjøkken med åpen løsning, 2 soverom og bad
Et av soverommene blir brukt som garderobe, men er godkjent som soverom.
Utgang til balkong fra stue/kjøkken.
Det følger også med bod i felles trappeoppgang.

Standard

Leiligheten ble etablert i 2018 og ferdigstilt i starten av 2019. Leilighetens innvendige overflater, installasjoner, kjøkken og
baderom ble fornyet i 2018/2019.
Leiligheten har normal standard. Innvendig gulvflater et utført med parkett, veggene og takflatene er utført med slette malte plater.
Baderomsveggene består av våtromsplater. Himlingen er av slette malte plater. Gulvbelegg med oppkant. Badet har også varmekabler.
Innredningen på badet er med standard toalett, servantinnredning, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin.
Kjøkkeninnredning med over- og underskaper, skap og skuffefronter er i lys utførelse. Det er integrert koketopp, komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Det er god plass til møblement på kjøkkenet og stue. Med den åpne løsningen til stue fremstår rommet stort, gir plass til et sofahjørne og tv-møblement.
Med utgang til balkong fra stue og vinduer gir det gode lysforhold i stue/kjøkken.
Hovedsoverommet har god plass til dobbelseng og garderobeskap. Det er også mulighet for soverom, kontor eller barnerom der garderobe står i dag.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 62 kvm, Bruksareal: 62 kvm
P-rom inkl: Entré, soverom 1, soverom 2, bad/vaskerom og stue/kjøkken

Det ene soverommet ble benyttet som kombinert omkledningsrom, gjesterom og garderobe på befaringstidspunktet. Rommet er omsøkt som
soverom og derfor inkludert i beregningen av leilighetens primærromsarealer. Rommet utgjør om lag 7 m2. Leiligheten er seksjonert og omsøkt
uten innvendig bodareal.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1920 i følge Tvedestrand kommune. Leiligheten ble etablert i 2018 og ferdigstilt i starten av 2019.

Vinduer - Hengslede trevinduer i malt utførelse, med isolerglasser. Kontrollerte isolerglasser er produksjonsmerket 1971 og 1976.
Terassedør - Nyere tredør i malt utførelse med isolerglass, produksjonsmerket 2018.
Balkong - Fritthengende luftebalkong med tregulv og overflatebehandlet stålrekke.
Gangdør - Lyd / branndør i malt utførelse.

Taktekking - Eldre taktekking, tilsynelatende utført med plater av eternitt/asbestfiber. Innvendig vegg og takflater er utført med slette malte plater. Leiligheten er ikke utført med vedfyring / alternativ oppvarmingskilde.

Elektrisk annlegg - Skjult elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap/underfordeler med automatsikringer i leiligheten. Det er foreligger anleggsdokumentasjon fra ansvarlig utførende. Tilgjengelig kursfortegnelse i tavleskapet.

Påkostning og modernisering

Leiligheten ble modernisert i 2018/19.

Oppvarming

Det blir benyttet varmekabler på bad, det er balansert ventilasjon med varmegjenvinner som fordeler varmen i leiligheten.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er av sameiet forsikret med fellespolise i EikaFrende med polisenummer: 1023829.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 01.09.22 11:00, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 - Store eller alvorlige avvik
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak.
Utvendig > Vinduer
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Normale aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene.
Utvendig > Terrassedør
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Utvendig > Andre utvendige forhold
- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Innvendig > Radon
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
- Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet ut ifra alder. Det ble registrert sprekk/skade i platetoppen.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
- Det er påvist andre avvik: Det er ikke fremlagt innstillingsprotokoll for ventilasjonsanlegget. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som omfatter service eller utskiftning av pollenfiltre.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Skjult elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap/underfordeler med automatsikringer i leiligheten. Det er foreligger anleggsdokumentasjon fra ansvarlig utførende. Tilgjengelig kursfortegnelse i tavleskapet. Det foreligger ingen tilgjengelig kontrollrapport fra det lokale el-tilsynet.

TG IU (Tilstandsgrad ikke undersøkt):
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
- Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg veien ned mot Tvedestrand. Ta til høyre ved 411 og Hovedgata. Hold til venstre til veien deler seg fra Hovedgata til Solveien. Eiendommen ligger i krysset der veien deler seg, og ligger i 2. etasje.

Beliggenhet

Leiligheten ligger sentralt i Tvedestrand. Det er gangavstand til det meste av fasiliteter av byen. Daglivarebutikk, apotek, vinmonopol og flere butikker 100-200 meter unna. Sentrum i Tvedestrand har en vakker sørlandspreg og er mest kjent for sin status som bokbyen.

Tomt

Areal: 268 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Ingen parkering medfølger leiligheten. Det er vanlig gateparkering etter dagens gjeldene bestemmelser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 07.10.2019. Ferdigattesten gjelder gnr 74. bnr 148. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til spesialområde for bevaring og tilhører reguleringsplan for Tvedestrand sentrum, datert 16.11.1992. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 3854 Tinglyst: 28.09.1994 - Bestemmelse om tilfluktsrom.
Gnr. 74 bnr. 160 i Tvedestrand kommune gis med dette stedsvarig rett til å disponere 19 tilfuktsromsplasser i tilfl.rom på gnr. 74 bnr. 148 i samme kommune.

Dagboknr.: 1008 Tinglyst: 20.05.1969 - Bestemmelse om vei.

Dagboknr.: 228278 Tinglyst: 22.02.2019 - Reseksjonering
Deler av samle seksjonen næring, Seksjon nr. 1 blir til 2 boligseksjoner, (seksjon nr. 3 og 4) og endrer dermed formål til bolig også. Del av tilleggsseksjon nr. 2 i 1. og 2 etasje blit til fellesareal (trapperom).
Teller blir endret for seksjon 2 og nevner blir utvidet (økt).


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut i sin helhet.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmåling.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Odel

Nei

Konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget har ikke forsikring mot felleskostnader. Dette betyr at alle andelseiere er solidarisk ansvarlige for øvrige andelseieres mislighold av felleskostnader eller usolgte enheter tilhørende borettslaget.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Bjørn Drivdal

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-)) 53 120,- (Omkostninger totalt) 1 703 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 981,08 pr. år
Kommunale avgifter inneholder:
RTA: kr 4.231,-
Abonnement vann pr. år: kr 2.375,-
Abonnement avløp pr. år: kr 2.375,-

Forbruk på vann og avløp faktureres fra Tvedestrand Kommune direkte til sameiet og dette er inkludert i fellesutgiftene.

Eiendomsskatt

Vi gjør oppmerksom på at Tvedestrand kommune opplyser om at det den dag i dag ikke foreligger eiendsomsskatt på denne eiendommen. Kommunen opplyser om at dette er en feil, og at det vil komme eiendomsskatt fra og med 2023. Ny eier må derfor påberegne eiendomsskatt.

Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag ved formuesgrunnlag er bestemt av kommunestyret. Skattemyndighetene bestemmer nytt formuesgrunnlag hvert år. Taksten for boliger vil derfor endres for hvert år. I henhold til lov om eiendomsskatt for boliger skal taksten være lik 70 % av formuesgrunnlaget, dvs. reduksjonsfaktor på 30 %. Kommunestyret har vedtatt reduksjonsfaktor på 40 % av takstene/formuesgrunnlagene. Det er fra 2021 ikke lenger bunnfradrag.

Felleskostnader

Kr. 1 550,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer forbruk for vann og avløp, strøm til fellesareal og husforsikring.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Solveien 1, Gnr. 74 Bnr. 148 Snr. 3 i Tvedestrand kommune. Sameiebrøk: 1/6

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr, steketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 64.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0053

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0053. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Terje Marcussen, tlf. 40 40 80 64

Vederlag

Fornyelse annonse Finn.no nov. 2022. (Kr.2 200) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 650 000,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.80 635)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063175