Lindesnes

Sølvbergveien 1

Prisantydning
2 190 000 kr
Omkostninger
71 220 kr
Totalpris
2 261 220 kr
Formuesverdi
781 720 kr
Formuesverdi sekundær
2 814 190 kr
Kommunale avgifter
15 044 kr / år
Byggeår
1973
P-rom
148 ㎡
Bruksareal
235 ㎡
Tomteareal
627 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig enebolig sentralt på Vigeland

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 148 kvm, Bruksareal: 235 kvm Sekundærrom: 87 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 112 m² - 1. etg. 123 m².
Etasje 1: - P-rom inkl.: Gang, kjøkken, stue, soverom, soverom 2, soverom 3, bad, vaskerom, toalettrom.
Underetasje: - P-rom inkl.: Vindfang, gang, toalettrom.
Underetasje: - S-rom inkl.: Disp. rom brukt  som kjellerstue, disp. rom brukt som soverom, teknisk rom,  2 boder, garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Kjellerstue og soverom er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som disponible rom. De ombygde rommene er derfor ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Evt. ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1973 i følge Lindesnes kommune.

Påkostning og modernisering

Veranda og levegg oppført i 1995.
Noen nyere vinduer/balkongdør.

Oppvarming

Peis i stue i underetasje og vedovn stua i hovedetasjen. For øvrig elektrisk oppvarming.  Det er instalert luft til vann system opp mot eksisterende radiatorovner.  Dette anlegget ble oppgradert/etablert av Warmbrodt AS i 2013, og selger opplyser at det fungere fint.  
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 31.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger i ett etablert boligområde vest for Vigeland sentrum. Ligger med nærhet til sentrum av vigeland samt idrettsplass, skoler og barnehager. Boligen ligger sørvestvendt med gode solforhold. Eiendommen er opparbeidet med gruset innkjørsel mot parkering og garasje. Det er også etablert romslig hage med terrasser og veranda. Boligen er bygget i 1973 og overflater er stort sett fra byggeår unntatt enkelte vinduer og dører.
Innholdsrik bolig med 3 soverom , stor stue samt en disponibel 1 etasje med god høyde og stort potensiale.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Ytterkledning er fra byggeår og liggende kledning har noe begynnende råteskader.
-Vinduer og dører er stort sett fra byggeår.
-Det anbefales utvidet el-tilsyn.
-Jernsluk på vaskerom bør byttes
-Taktekking nærmer seg fornyelse.
-Det har vært museforekomster på krypeloft.
-Vann og avløpsnett er fra byggeår.
-Det anbefales utvidet el-tilsyn.
-Våtrom bør fullt oppgraderes.
-Det ligger nedgravet oljetank i hagen.
-Gass og branntetting i garasje er ikke etter dagens forskrifter.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Gode parkeringsforhold.
-Solrik tomt med nærhet til til skoler, idrettsplass og sentrum av Vigeland.
-Veranda og terrasser etablert ved inngang.
-Det er installert luft til vann system opp mot eksiterende radiatorovner.
-Godt ivaretatte overflater gjennom årene.
-3 soverom
-Disponibel 1 etasje med stort potensiale for bruksrom.

Ta gjerne kontakt med undertegnede for utfyllende opplysninger på tlf 4123 0081. Lykke til på visning.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2:
Utvendig > Andre utvendige forhold:
Det er påvist andre avvik: Gipshimling er ikke forskriftsmessig gasstett mot boligdel.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Ja, Liten lekkasje fra dusj til rommet under (matbod). Kan så vidt ses i takplaten der rundt hullet til avløpsrøret. Lekkasjen er fikset. Ingen lukt eller fukt nå.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Det ble lagt fliser på gulv og i dusj i 1994.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
- Ja, det ble brukt membran i dusjen.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, Lekkasje rundt pipe i 2010, samt rundt lufteventil i 2013.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Har vært observert mus på øverstloftet. Ellers intet.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Skiftet ut oljefyr til luft/vannsystem i 2013. Arbeid utført av Rørlegger Warmbrodt og Elekro Sør (er usikker på om jeg husker riktig elektriker).

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, Warmbrodt har hatt ettersyn av luft/vannanlegget, men kjenner ikke til at det foreligger noe dokument på det.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse 1994 - terrasse, 2013 - tetting av taklekkasje, 2014 - skifte av vindu, dører, ny trappe med repos. Arbeid utført av Byggmester Gunnar Hervold i 1994, taktekkere Paul Loland i 2013, Vigeland Bygg i 2014.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg E39/Mandalsveien vestover forbi avkjørsel til Vigeland sentrum. Ta til høyre inn Smibakken i kryss like før bensinstasjonen Cirkle K på Livoll. Ta deretter første avkjørsel til venstre inn på Sølvbergveien. Ta deretter av første avkjørsel til venstre og du får boligen på din venstre side. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Barne og familievennlig beliggenhet nederst i Sølvbergveien, like vest for Vigeland sentrum.

Gode solforhold og gangavstand til alle fasiliteter på Vigeland.

Tomt

Areal: 627 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Garasje i underetasjen. Samt parkering på egen grunn foran garasjen.  Eiendommen har også benyttet kommunal parkeringsplass som grenser til eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 21.06.1973. Ferdigattesten gjelder boligbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger et notat for bygging av veranda og levegg, datert 18.07.1995.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger/kjørevei, og tilhører reguleringsplan Sølvberget, datert 20.09.1985, eldre reguleringsplan Vestlia, datert 28.02.1969 og Kommuneplanens arealdel, Lindesnes 2019-2030. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er installert vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1971/2537-1/39  Rettigheter iflg. skjøte 26.10.1971 
 Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen
 
1980/1857-1/39  Erklæring/avtale 18.06.1980 
 rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:357 Bnr:189  
Bestemmelse om bebyggelse

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Energimerke. F

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-)) 71 220,- (Omkostninger totalt) 2 261 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 044 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt ( 5 956,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 956,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 781 720,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 814 190,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sølvbergveien 1, Gnr. 357 Bnr. 188 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0033

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0033. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 190 000,-) (Kr.50 370) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.81 955)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068121