Skomrak

Solheiveien 5

Prisantydning
3 650 000 kr
Omkostninger
107 720 kr
Totalpris
3 757 720 kr
Formuesverdi
744 529 kr
Formuesverdi sekundær
2 680 304 kr
Byggeår
1983
P-rom
201 ㎡
Bruksareal
217 ㎡
Tomteareal
782 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med garasje på solrik utsiktstomt.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 201 kvm, Bruksareal: 217 kvm Sekundærrom: 16 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 87 m² - 1. etg. 90 m² - loft 40 m².

P-rom inkl:
Underetasje: Gang m/trapp , Bad u. etg., Soverom , Kjellerstue (ikke godkjent til varig opphold), Vaskerom og Yttergang.
1. etg.: Vindfang , Stue , Kjøkken , Gang , Soverom , Bad 1. etg.
Loft: Trapperom , Gang , Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3 (soverom på loft er ikke godkjent som dette).
S-rom inkl.: Boder.

Kommentar fra takstmann: I enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal. Fra loft er det ikke tilstrekkelig med godkjente rømningsveier iht. gjeldende forskriftskrav (vindusåpninger er for små ift. krav, selv vinduer der det er montert utvendig rømningsstige).

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn i stue og underetasje. Varmepumpe i trapperom. Varmekabler i gulv på bad, soverom og trappegang i underetasjen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal sentrum følger man veien mot Korshamn. Etter ca. 3,5 km tar man av til høyre i Solheiveien og følger denne ca. 400 m. Boligen ligger på venstre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Parkering

I garasje og på egen tomt.

Beliggenhet

Boligen ligger i et etablert og barnevennlig område, ca. 4 km fra Lyngdal sentrum med alle fasiliteter, og ca. 3 km til Sørlandsbadet. Lekeplasser like i nærheten og en rekke turmuligheter i området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. 3 rom i loftsetasje er innredet som soverom, de ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Stue i hovedetasjen er utvidet og slått sammen med ett soverom. Kjellerstue er merket som "disponibelt" i godkjente byggetegninger fra kommunen og dermed ikke godkjent for varig opphold. Det er gjort endring på plassering av vinduer/dører samt bygget veranda. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse ihht. reguleringsplan for Ytre Skomrak, datert 02.08.82. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Langs veien mot tomta er det regulert inn gang- og sykkelsti. Dette betyr at deler av tomt mot veien kan bli ekspropiert og at deler av tomt da vil få begrensninger på grunn av frisiktsone.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/41/17:
17.11.2022 - Dokumentnr: 1308324 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/184482-1/200


07.07.1982 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:41 Bnr:10


01.01.2020 - Dokumentnr: 1375737 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1032 Gnr:41 Bnr:17


Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

107 720,- (Omkostninger totalt)

3 757 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune pr. 2023.

Nøkkelinformasjon

Standard

Bolig med normal standard sett i forhold til alder/byggår. Gulv er i hovedsak belagt med parkett, teppe, laminat og belegg. Veggene er bekledd med tapet, trepanel og plater.

Lys og trivelig stue med flere innredningsmuligheter. Store vindusflater gir godt med dagslys og flott utsikt mot Rosfjorden. Sentralt plassert vedovn som gir godt med varme på kalde dager. Varmepumpe er installert i trapperom mot stuen.

Hvit kjøkkeninnredning fra Ikea med profilerte fronter med enkeltstående hvitevarer, disse medfølger handelen. Utgang til veranda med overbygget del.

Boligen har to bad fordelt med ett i underetasjen og ett i 1. etasje. Flislagt bad i underetasjen med varmekabler i gulvet som er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett.
Badet i 1. etasje har belegg på gulvet og tapet på veggene, og er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett.

Det er to godkjente soverom i boligen, ett i 1. etasje og ett i underetasjen. I tillegg er tre rom i loftsetasjen innredet som soverom, dog er de ikke godkjent til dette bruket.

Eget vaskerom i underetasjen. Rom i underetasjen innredet som kjellerstue er ikke godkjent til varig opphold.

Frittstående garasje med automatisk portåpner.
___

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 03.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Det er påvist råteskade i rekkverk/levegg i område ved overbygget veranda. Det er påvist råteskader i terrassebord på treplatting utenfor underetg. Denne plattingen har skjevheter, som er godt synlig langs husvegg. Enkelte terrassebord er dels løsnet rundt en søyle på samme treplatting. Rom under del av veranda bærer preg av lekkasjer og utettheter i vegg. Det er påvist skade på et levegg element ved platting like nedenfor trapp fra veranda.

Utvendig > Andre utvendige forhold - 2
Det er påvist andre avvik: Det er påvist råte i del av bordkledning på hagegjerde langs vei/tun.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 1. etg.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist andre avvik: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Det er påvist dels løsnet sveisetråd på gulvbelegg, ved oppkant mot vegg bak dusjkabinett. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).

Tomteforhold > Forstøtningsmurer - 2
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i
muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist sprekker og sig i hagemur på nedside av bolig (hagemur har synlig helning utover i toppen). Det er ikke montert rekkverk over forstøtningsmur på nordside av bolig.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Taktekking
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Flere av snøfangerkroker er bøyd og har derav nedsatt funksjon. Det er også påvist rustdannelse på snøfangerkroker. Det er påvist begynnende råteskade ved skjøt på pannebord bak takrenne.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Museklosser bak overbord/påbord medfører begrenset lufting bak kledning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er påvist andre avvik: Det er påvist museavføring i kott og i takkonstruksjon på loft, samt hull i dampsperre. Det er i et kott på loft registrert fuktskjolder på himlingsplater, og på gulvplater like under, ved gjennomføring av rør for kloakklufting. Det er ved kontrollpunkt ikke montert fluenetting i spalte mellom gesimspanel utvendig på langvegger. Store deler av takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg., samt inspeksjon fra et knekott på loft.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist andre avvik: Enkelte vinduer på loft er uten barnesikring.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Hovedinngangsdør har litt slitasje i bunn av dørblad, men fungerer fint og lukker tett. Dør i yttergang i underetg. tar i karmside, og er vanskelig å åpne/lukke. Balkongdør i kjellerstue har løsnet utvendig finér på dørblad. Det er påvist mangelfull utvendig tetting under terskel på balkongdør i kjøkken og under balkongdør i kjellerstue.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist andre avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Punkterte glass i rekkverk (laminerte glass). Levegg har skjevheter. Skjevheter i dør/port i levegg og i rom under veranda. Det er påvist rust/korrosjon på metallplater som er montert på underside av veranda utenfor 1. etg. Det er påvist malingslitasje og grønske på
terrassebord på veranda i 1. etg.

Utvendig > Utvendige trapper
Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er påvist skjevheter i trapperekkverk ved trapp fra veranda. Tretrapp på nordside av bolig bærer preg av elde/slitasje.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er påvist andre avvik: Gjerde langs vei og tun har stedvis store skjevheter og er til dels svakt, inkl. port. Rekkverksbord i gjerder bærer generelt preg av slitasje. Ved utepeis er det påvist dels løsnet ildfaste stein i peisåpning. Det er påvist løs/ulimt skiferhelle inntil utepeis, som vipper pga. ujevnt underlag (noe som medfører økt risiko for at skiferhelle kan sprekke).

Innvendig > Overflater - 2
Det er påvist skader på overflater.Det er påvist synlige skader på himlingsplater i enkelte rom (boder) i underetg. (skjolder og kuttet plater). Det ble for øvrig ikke påvist unormalt høye fuktvariasjoner ved skjoldet plater. Det er påvist dels åpne skjøter på vinylflis i trappegang i underetg. Det er påvist bruksslitasje på gulvparkett i kjøkken. Det er påvist falmet gulvparkett i stue og soverom (merker etter møbler). Det er påvist skjoldet himlingsplater i enkelte rom (plater synes å være ettermalt, bl.a. ved enkelte plateskjøter).
Det er påvist enkelte mindre hull i veggplater, bl.a. i gang og på soverom i 1. etg. Det er påvist glipe/mangelfull avslutning mellom dørterskel og gulvlaminat på soverom i 1. etg.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn-2
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Avvik ble registrert på loft, hvor det ble målt høydeforskjell på ca. 12 mm innenfor en måleavstand på 2 meter.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist andre avvik: Det er påvist manglende støp i bunn av pipe, hvor det skal støpes opp til bunn av sotluke. Pipens høyde over mønet er litt lavere enn anbefaling på minst 80 cm (her målt til ca. 75 cm).

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist andre avvik: Det ble registrert høye fuktvariasjoner på betongvegger mot oppfylt terreng, men ingen synlige tegn til skade.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dørblad mellom gang og kjellerstue er fjernet fra karm.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad u. etg.
Det er påvist andre avvik: Det er ikke fuget rundt rørgjennomføring i vegg under servant (våtsone). Det ble stedvis påvist mindre sprekker i hjørnesilikon. Stikkontakt på vegg dekker ikke over hulltaking i veggflis.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad u. etg.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad u. etg.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad u. etg.
Det er påvist skader på innredning. Det er påvist noe svelleskade nederst på sideplater på
baderomsinnredning.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad u. etg.
Det er registrert symptom på fuktskader. Det ble påvist sopp-/fuktskjolder i vegg, som kan ha sammenheng med sviktende drenering (hulltaking ble foretatt nært inntil grunnmur).

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er påvist andre avvik: Det er påvist mangelfull tetting rundt rørgjennomføringer i vegg i våtsone.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Oppkant på gulvbelegg er stedvis løsnet fra vegg.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Det er ikke montert deksel over ventilasjonsslange montert i kanal under tak.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 1. etg.
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er påvist malingflasset vindu/vinduskarm bak dusjkabinett.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 1. etg.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 1. etg.
Det er påvist andre avvik: Dusjslange fremstår slitt/alderspreget.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist andre avvik: Det er påvist høydeforskjell på benk/underskap ved komfyr. Det er påvist sprekk i veggflis over kjøkkenbenk, i område bak vaskekum. Det er påvist nødreparasjon av dekkplate inntil kjøle-/fryseskap, hvor det er innskjøtet en liten platebit nederst.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist andre avvik: Det er påvist flere ventilasjonsslanger som lå avsluttet i kott på loft. Uvisst om noen av disse er i bruk og tilkoblet mot våtrom/kjøkken e.l., eller om de er frakoblet.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Drenering
Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Grunnmur er i stor grad synlig innvendig i underetg. Det ble ved fuktkontroll påvist høye fuktvariasjoner på nedre del av grunnmur i de rom hvor grunnmur var synlig, noe som indikerer sviktende drenering. I tillegg ble det registrert høye fuktvariasjoner i betonggulv mot grunn, i område inntil grunnmur. Grunnmursplast er mangelfullt avsluttet over terreng (det er ikke montert klemlist, slik at grunnmursplast henger ut i toppen). Grunnmursplast er mangelfullt avsluttet ved ytterhjørne på nordøstre hjørne.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er påvist andre avvik: Det er påvist sprekker og dels løsnet betong ved fundament på nedre nivå (under trevegg).

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist sprekk i forstøtningsmur mellom kommunal vei og parkeringstun. Forstøtningsmuren synes å ha en svak helning utover i toppen samt er dels oppsmuldret. Det er påvist dels utraste masser på underside av forstøtningsmur langs asfaltkant på nordside av bolig.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik: Vann som lander på asfaltert terreng ledes mot åpning i mur på nordside av bolig, hvor vannet videre ledes til en kompostbinge. Her er betongsøylene rundt kompostbingen skjeve, noe som kan skyldes stor belastning fra tung og våt kompostmasse som tidvis blir tilført mye vann fra terreng. I tillegg er det sig i asfaltert terreng ovenfor.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0012. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/41/17:
17.11.2022 - Dokumentnr: 1308324 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/184482-1/200


07.07.1982 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4225 Gnr:41 Bnr:10


01.01.2020 - Dokumentnr: 1375737 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1032 Gnr:41 Bnr:17


Info kommunale avgifter

Basert på årsprognose for 2023. Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Byggemåte

Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra takfot i stige. Undertak av sutakplater. Takrenner i plast. Malerbehandlet vindskier i tre, samt lakkert metallbeslag over vannbord på tak. Heldekkende pipebeslag. Stigetrinn. Luftehatt på tak. Metallbeslag under ytterdører. Små snøfangerkroker på begge sider av tak. Rømningsstige fra loft. Det er montert malt metallbeslag ved overgang terrassebord/ytterkledning på veranda utenfor 1. etg. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har stående bordkledning.
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Innvendig skråtak til mønet på loft.
Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass. Utenpåliggende plastsprosser.
Bygningen har malt hovedytterdør. Malte balkongdører i tre.

Polisenummer

29449659

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er innlagt fiber i boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig. Selger har heller ikke hjemmel til eiendommen da det er inngått avtale om blacoskjøte. Konf. megler ved eventuelle spørsmål.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Fremtind

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 650 000,-) (Kr.55 000)
Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.89 835)
Produktnr: 614EB0C2-6307-4CF8-93BB-BA8B72590585