Lillesand

Solheimveien 31

Prisantydning
4 650 000 kr
Omkostninger
132 120 kr
Totalpris
4 782 120 kr
Formuesverdi
1 038 007 kr
Formuesverdi sekundær
3 736 823 kr
Kommunale avgifter
11 569 kr / år
Byggeår
1965
P-rom
170 ㎡
Bruksareal
182 ㎡
Tomteareal
1 808 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig med attraktiv beliggenhet. Garasjerekke. Stor tomt på 1,8 mål. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig med attraktiv og sentral beliggenhet.
Boligen går over to plan og inneholder blant annet:
1.etg: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom og entré/gang.
U.etg: 3 soverom, bad, badstue og garderoberom.
Kjelleretasjen er innredet og bruksendret. Rommene i kjeller er byggemeldt som kjeller/bod. Kjelleretasjen er ikke godkjent til varig opphold/beboelse

Standard

Utvendig:
Taket er tekket med takstein og papp, tilbygget fra 1979 og resten er ukjent. Takrenne, nedløp, beslag fra byggeår og nyere tid.
Pipebeslag er fra nyere tid. Ståendekledning fra 1979 og noe liggende fra byggeår. Noe liggende fra nyere tid. Yttervegger er av bindingsverk og mur,
utvendig kledd med stående kledningsbord og liggende kledningsbord. Det er registrert luftespalte bak kledningen på noen vegger og noen uten.
Eier opplyser at veggen mot øst og øvre del mot vest er kledd på nytt for litt over 10 år siden. Den mot syd er skiftet i 2021. Datidens gjeldende krav til
isolering. Konstruksjoner er antatt isolert med mineralull/glassvatt. Ytterdør fra 2006, innerdører fra byggetid og nyere dato. Balkong/terrassedør fra 1987. Terrasse med noe overbygg på 42m2 og ca. 20 m2 med platting i tre. Dørene har normal slitasje ut ifra alder.

Innvendig:
Overflater har normal slitasje ut i fra alder. Det er en vedovn i stue og en kjeller. Dører fra byggetid og nyer tid. Innvendige dører har normal slitasje ut fra alder.

Våtrom:
Vaskerom med opplegg for vaskemaskin, tørketrommel, utslagsvask og mekanisk ventil. Badet ble renovert i 2013. Det ble registrert
klemring rundt sluk. Badet i underetasjen har dusjhjørne, toalett, vask med underskap og elektrisk vifte. Våtrommet må oppgraderes for å ivareta
våtsonen rundt dusjhjørne.

Kjøkken:
Kjøkkenet fra 2007 som inneholder underskap, overskap, ventilator, induksjonstopp, vask, stekeovn, oppvaskmaskin, kjøleskap og frys.

Tekniske installasjoner:
Varmtvannstank fra 2012 montert i gangen i underetasje (kled inne). Vannfordelingsskap plassert i gang bak en reol. EL skap med automatsikringer og innholdsfortegnelse.

Tomteforhold:
Undertegnede har ikke foretatt kontroll av grunn og fundamenter, da dette krever oppgravinger og langvarige målinger.
Byggegrunn ukjent. Ingen tilstandsgrad. Naturlig drenering i bakken (fjell og stein). Det er ikke synlig grunnmurplater. Bygningen er bygget på relativt flatt område med noe kupert på vestsiden. Utvendig vann og avløp fra 2018. To kummer plassert i hage.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 170 kvm, Bruksareal: 182 kvm Sekundærrom: 12 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 79 m²  - 1. etg. 103 m²

Underetasje
P-rom inkl: Badstue , Gang , Bad , Soverom , Soverom 2, Soverom 3
S-rom inkl.: Garderobe , Bod , Bod 2

1. etasje
P-rom inkl: Kjøkken , Vindfang , Gang , Bad , Vaskerom , Soverom , Kontor , Stue

Kommentar: Arealer for trapper og ganger er tatt med som P-rom. Utvendig boder ikke med i arealet, Arealer er ikke med når ved 1,9 m høyde ikke har bredde på 0,6 m. Dvs. at det ikke er nok bredde i rommet ved 1,9 m høyde til at arealet kan tas med som areal. Lofts areal er ikke tatt med pga. for lav takhøyde. Kjeller har lav takhøyde ca.2,05 m.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger fra kommunen og dagens planløsning. Kjelleretasjen er innredet og bruksendret. Rommene i kjeller er byggemeldt som kjeller/bod. Kjelleretasjen er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Garasjen er endret og påbygget i senere tid. Dette er ikke meldt/ søkt kommunen. Deler av garasjebygget er bygget på areal som er regulert til friområde. Anneks er ikke søkt eller byggemeldt hos kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1965 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Elektrisitet og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Frode Liaøy den 16.02.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Enebolig med byggeår 1965. Innredninger og installasjoner av nyere dato. Forhold som retnings avvik og skjevheter på anses som normalt i forhold til byggeår. Innvendige overflater har vært pusset opp i løpet av årene. Kjøkken er nytt i 2007 og bad 1 etasje er renovert i 2013. Det ble avdekket mangler på vaskerom. Vaskerom fra 1979. Enkelte kledningsbord bør skiftes ut på grunn av råte. Underetasjen er innredet og det er ikke søkt om bruksendring. Det foreligger ikke ferdigattest på boligen og tilbygget. Forøvrige må hele rapporten leses.

Eiendommen kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eier og vurderes i normal teknisk stand i forhold til alderen. Normalt vedlikehold må beregnes med noe oppgraderinger av enkelte bygningselementer på noe sikt, på grunn av normal slitasje og elde. Det bør merke seg at boliger fra denne tiden ikke er oppført med datidens krav og forskrifter som nødvendigvis ikke stemmer overens med dagens krav til konstruksjoner og utførelse."

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 -  Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

TG2 - Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert fuktskjolder enkelte plasser på sponplater som er montert på undersiden noen plasser på loft.
Det er registrert fuktskjolder fra en tidligere lekkasje rundt pipe. Dette er utbedret i følge eier. Det anbefales at resterende beslag skiftes ut.

TG2 - Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er registrert råte i enkelte bord mot nord og bobler på kledning ved verandadør. Det er registrert noe råte på vindski mot syd. Råteskadet trekledning må skiftes ut. Det bør vurderes utskifting av gammel kledning. Etablere lufting når kledning blir byttet.

TG2 -  Vinduer
Vinduer i tre fra Byggetid, 1987, 2009 og noen glass i stue er skiftet før nåværende eier overtok i 2007. Alder på de er ukjent, men er 2-lags glass. Kjøkken vindu fra 2014.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Vinduet på vaskerom har kondens skader og utvendig belistning trenger vedlikehold. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det må foretas lokal utbedring. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.

TG2- Pipe og ildsted
Det er en vedovn i stue og en kjeller. Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken. Det er påvist andre avvik: Plate under ovn i kjeller er for liten i forhold til ovnen.
Ildfast plate må monteres. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Montere ildfast plate i riktig størrelse.

TG2 - Innvendige trapper
Malt trapp i tre med fra byggetid. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det mangler håndløper på en side. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

TG2 - Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Våtromsplater er ufagmessig utført Våtsonen er ikke i varetatt i dusjhjørne. Det må foretas lokal utbedring. Etablere våtsonen i dusjhjørne.

TG2 -  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Badstue
Rommet er ikke i bruk og det er hull i vegg under benken. Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning. Hull i vegg. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Det anbefales at rommet utbedres før bruk.

TG2 - Spesialrom > Teknisk anlegg > Badstue
Sauna etablert i underetasje ved siden av badet. Ovnen mangler og det er hull i vegg under benken. Det er påvist/opplyst at badstuovn ikke fungerer. Varmekilde mangler. Innhent dokumentasjon, om mulig. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Påviste skader må utbedres.

TG2 -  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det ble registrert svelling i nedre del innredning ved vaskekum.

TG2 -  Rom under terreng
Gang, 3 soverom, garderobe, 2 boder, bad. Det ble målt i vegg under terreng i gang/oppholdsrom 9,9 %mc i svill. Ingen avvik. Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. Det er registrert fukt skjolder på mur i bod i underetasje ved inngangsdør til kjeller. Det må foretas ytterligere undersøkelser for å fastslå omfang/årsak.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Ja. Bad i kjeller hadde fuktskader i bunn av våtromsplater i dusj. Ble satt opp nye plater. Smøremembran påført innvendig vegg.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Skiftet toalett oppe i 2021. Montert nytt dusjhjørne og våtromsplater nede i 2021.

Er arbeidet byggemeldt?
- Nei. Ukjent at det skulle byggemeldes.

Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
- Nei. Septikktank fjernet og nytt rør lagt inn til huset.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
- Ja. Ingen direkte fuktgjennomslag, men normalt litt rå kjellerluft.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
- Nei. Montert ny vedovn. Gjort av ovnsmontør fra Modena i sørlandsparken. Tror det var i 2019.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Nei. Huset er i fra 1965 så alt er nok ikke rett.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja. Sopp og rateskader pa bad nede er reparert. Gnagere som ble fjernet av Anticimex i 2016-17. Maur forekommer.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja. Har vært lekkasje i lufting/lyra til bad oppe. Reparert i 2020. Ved regnvær kan det komme vann inn i bakre garasaje.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Skiftet kledning påvegg mot gaten. Foret ut og lagt ny papp. Skiftet ut vinduer som var dårlige med gode brukte, samt malt hele huset, garasjen og bua.

Kjenner du til om det utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
- Ja. Agder Energi 2019

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
- Nei. Er lagt opp 32amp 1 fas som kan brukes til blant annet sveiseapparat.

Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
-Ja.

Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser?
-Nei. Anlegget ble montert i 2003, er en pottebrenner som kan brukes på bio brennstoff. Kan inspiseres og godkjennes for dette formålet. Er derfor ikke fjernet.

Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
- Ja. Låneheftelser og pant.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Kjelleren er innredet, men vi var ikke klar over at dette ikke var omsøkt, da det ikke har vært et tema tidligere.

Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja. Har vært meldt inn skade til forsikringsselskap grunnet vannslange på kjøleskapet som røk for noen år siden, samt vannintrenging i kjeller ved et tilfelle av massivt regnvær og tett sluk utenfor dør. Årsaken ble løst ved å bygge overbygg over kjellerinngang.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? Ja. Avløp på gårdsplass må holdes åpen ved utløp bak støyskjerm for å unngå oversvømmelse ved kraftig regn. Grunnen til at vi nevner dette er at det kan være utfordrende hvis ikke vegetasjonen bak støyskjermen holdes nede.Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Attraktiv og sentral beliggenhet i et veletablert boligområde med gangavstand til sentrum.
Boligen ligger med kort avstand til det meste Lillesand har å by på.
Fra boligen har du kort vei til barneskole, ungdomsskole, videregåendeskole og barnehage.
Det er en liten gåtur til Lillesand senter med et godt utvalg av butikker samt treningssenter.

Tomt

Areal: 1 808 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen besår av tre gnr/bnr:
gnr. 42 bnr. 270 - 1 191,70m2
gnr. 42 bnr. 329 - 319,9m2
gnr. 42 bnr. 542 - 297m2

Parkering

Garasje samt biloppstillingsplass på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Deler av eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse nåværende, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.
Deler av eiendommen er regulert til veg og bolig og tilhører reguleringsplan Områderegulering for Stansefabrikken - Stykkene - Trydal, datert 25.03.2015 samt reguleringsplan for Stykkene, Nepetø, Nedre tingsaker, datert: 19.11.1987. Gnr. 42 bnr. 542 er regulert til friområde. Reguleringsplaner under arbeid i området (300 meter): Kirkekleiva 2, detaljregulering - planlegging igangsatt.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 900020 Tinglyst: 02.03.1846 - Erklæring / avtale
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER

Dagboknr.: 1966 Tinglyst: 05.09.1963 - Bestemmelse om gjerde

Dagboknr.: 6425 Tinglyst: 26.11.1980 - Erklæring / avtale
 Bestemmelser om oppføring og vedlikehold av støyskjerm/støyvoll


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 116 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 650 000,-)) 132 120,- (Omkostninger totalt) 4 782 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 11 569 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer årlig renovasjonsgebyr fra Libir på kr 4 454,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 496,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 038 007,- for år 2020. Sekundær: Kr. 3 736 823,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Solheimveien 31, Gnr. 42 Bnr. 270 og Gnr. 42 Bnr. 329 og Gnr. 42 Bnr. 542 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp samt oppvaskmaskin.
Jacuzzi og Louis Poulsen lampe medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-21-0111

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-21-0111. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 650 000,-) (Kr.74 400) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.102 885)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053703