Lillesand

Solheimveien 31

Prisantydning
4 400 000 kr
Omkostninger
126 470 kr
Totalpris
4 526 470 kr
Formuesverdi
1 038 007 kr
Formuesverdi sekundær
3 736 823 kr
Byggeår
1965
P-rom
174 ㎡
Bruksareal
183 ㎡
Tomteareal
1 808 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig med attraktiv beliggenhet. Garasjerekke. Stor tomt på 1,8 mål. Ta kontakt med megler for visn.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig med attraktiv og sentral beliggenhet.
Boligen går over to plan og inneholder blant annet:
1.etg: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom og entré/gang.
U.etg: 3 soverom, bad, badstue og garderoberom.

Bra. pr. etasje: 1.etg: 111kvm. Kjeller: 72kvm. Bra tot: 183kvm.

P-rom: 174kvm.
P-rom inneholder:
1.etg: Vindfang, Hall m/trapp, vaskerom, 2 soverom, bad, kjøkken og stue.
Kjeller: Trapperom, gang, bad, badstue, soverom m/garderobe, og to andre soverom.

S-rom: 9kvm.
S-rom inneholder: Bod og kott.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger fra kommunen og dagens planløsning. Garasjen er endret og påbygget i senere tid. Dette er ikke meldt/ søkt kommunen. Deler av garasjebygget er bygget på areal som er regulert til friområde. Anneks er ikke søkt eller byggemeldt hos kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Elektrisitet og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Garasje samt biloppstillingsplass på tomt.

Beliggenhet

Attraktiv og sentral beliggenhet i et veletablert boligområde med gangavstand til sentrum.
Boligen ligger med kort avstand til det meste Lillesand har å by på.
Fra boligen har du kort vei til barneskole, ungdomsskole, videregåendeskole og barnehage.
Det er en liten gåtur til Lillesand senter med et godt utvalg av butikker samt treningssenter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest datert 30.08.2023. Ferdigattesten gjelder ferdigattest for bruksendring. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Dette er en ferdigattest som gjelder søkt bruksendring fra tre boder i kjeller til tre soverom.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Deler av eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse nåværende, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.
Deler av eiendommen er regulert til veg og bolig og tilhører reguleringsplan Områderegulering for Stansefabrikken - Stykkene - Trydal, datert 25.03.2015 samt reguleringsplan for Stykkene, Nepetø, Nedre tingsaker, datert: 19.11.1987. Gnr. 42 bnr. 542 er regulert til friområde. Reguleringsplaner under arbeid i området (300 meter): Kirkekleiva 2, detaljregulering - planlegging igangsatt.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Deler av eiendommen er avsatt til friområde. Friområde innebærer fri ferdsel for allmenheten og begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, m.m.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/42/270:
02.03.1846 - Dokumentnr: 900020 - Erklæring/avtale
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER

05.09.1963 - Dokumentnr: 1966 - Bestemmelse om gjerde

26.11.1980 - Dokumentnr: 6425 - Erklæring/avtale
Bestemmelser om oppføring og vedlikehold av støyskjerm/støyvoll

11.03.2022 - Dokumentnr: 277595 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere

28.05.1963 - Dokumentnr: 1030 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:42 Bnr:243

01.01.2020 - Dokumentnr: 389194 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:42 Bnr:270

Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 4.400.000,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 126.470,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 496,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 12.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med byggeår 1965. Tilbygget i 1979. Boligen var bebodd og innredet på befaringsdagen. Utvendig bod og garasje er ikke med i rapporten.
Forhold som retnings avvik og skjevheter på anses som normalt i forhold til byggeår. Innvendige overflater har vært pusset opp i løpet av årene.
Kjøkken er nytt i 2007 og bad 1 etasje er renovert i 2013. Det ble avdekket mangler på vaskerom. Vaskerom fra 1979. Enkelte kledningsbord bør skiftes ut på grunn av råte. Underetasjen er innredet og det er godkjent bruksendring. Det foreligger ferdigattest på boligen og tilbygget.
Forøvrige må hele rapporten leses. Eiendommen kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eier og vurderes i normal teknisk stand i forhold til alderen. Normalt vedlikehold må beregnes med noe oppgraderinger av enkelte bygningselementer på noe sikt, på grunn av normal slitasje og elde. Det bør merke seg at boliger fra denne tiden ikke er oppført med datidens krav og forskrifter som nødvendigvis ikke stemmer overens med dagens krav til konstruksjoner og utførelse.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no. Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. I terrassegulvet med terrassebord er det råte i flere bord.
Kostnadsestimat: Under 10.000,-

TG3: Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: 50.000 - 100.000,-

TG3: Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Kostnadsestimat: 10.000 - 50.000,-

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er avvik: Det er registrert noe råte på vindski mot syd.

TG2: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er avvik: Det er registrert fuktskjolder enkelte plasser på sponplater som er
montert på undersiden noen plasser på loft. Det er registrert fuktskjolder fra en tidligere lekkasje rundt pipe. Dette er utbedret i følge eier.

TG2: Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduer som er eldre må snart byttes. På grunn av vinduenes alder (glass) må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for å at glass kan punktere eller er punktert.

TG2: Utvendig > Dører
Det er avvik: Noen eldre dører med eldre glass.

TG2: Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking

TG2: Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

TG2: Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Våtromsplater er ikke montert fagmessig.

TG2: Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).

TG2: Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Badstue
Det er avvik: Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt
løsning. Hull i vegg.

TG2: Spesialrom > Teknisk anlegg > Badstue
Det er påvist/opplyst at badstuovn ikke fungerer. Badstueovnen er fjernet.

TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det meste av rør er av nyere dato. Men litt av rør er av eldre dato.

TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

TG2: Tomteforhold > Drenering
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.


Utvendig:
Eldre taktekking. Undertaket har nådd mer enn halve levetiden. Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke montert snøfangere på taket. Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Pipebeslag er byttet. Eier opplyser: Nedløp tilkoblet samme dreneringsrør som fra rister foran garasje, gjennom kum bak garasje som igjen har utløp under støyskjerm. Utført av rørlegger. Liggende og stående kledning i tre. Veggen foran har fått ny kledning. Den har litt lufting. Yttervegger er av bindingsverk og mur. Eier opplyser at veggen mot øst og deler av veggen mot vest er kledd på nytt for litt over 10 år siden og den mot sør er skiftet i 2021. Datidens gjeldende krav til isolering. Konstruksjoner er antatt isolert med mineralull/glassvatt.
Kledningen ble i følge eier malt i 2021. Takkonstruksjonen oppbygging er som følgene: Sperrer.Takbord. Takpapp. Teglstein. Vindski med beslag.
Taket er av ukjent alder. Vinduer i tre fra Byggetid, 1987, 2009 og noen glass i stue er skiftet før nåværende eier overtok i 2007. Alder på de er
ukjent, men er 2-lags glass. Kjøkken vindu fra 2014. Ytterdør fra 2006, Balkong/terrassedør fra 1987. Eldre dør inn til kjelleren. Dørene har normal slitasje ut ifra alder. Glass i skyveterrassedøren er eldre. Terrasse av ukjent alder i tre og betong dekke. Terrasse på to sider av boligen og på forskjellige nivåer. Det er i følge eier støpt en såle/platting på nedre del mot nord. Utvendige trapper i tre. Garasjer og utvendig bod er ikke tatt med i
rapporten. Eier opplyser om disse selv.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater har vanlig bruksslitasje. Det er ikke regnet som vesentlig på en brukt bolig. Normal oppussing må påregnes. Noen rom er pusset opp. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Det er
registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig
som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Vedovn. Peisovn.
Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var 21.9 V%. Fuktig. (17 vekt % er ca max før det må gjøres utbedringer). Når det ikke er drenert rundt boligens vegger under terreng kan det komme inn fukt. Det må da dreneres på utsiden. (Anbefales også å etterisolere på utsiden hvis murer tilsier det). Gulv mot grunnen må fuktsikres med plast. Innvendige flater må tørkes ut. (Avfukter er vanlig å bruke til det). Trapper i tre. Rekkverk i tre. Det er ikke montert håndløper i trappen på begge sider. Innerdører fra byggetid og nyere dato.

Våtrom:
Bad 1.etg: Badet ble renovert i 2013. Det ble registrert klemring rundt sluk. Eier har dokumentasjon på belegg. Våtromsplater er utført som egeninnsats. Badet er bygd opp med baderomspanel av eier. Fuktstyrt ventil i himlingen. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er laget oppkant ved døren. Belegget er også klemt oppimot dørsvillen. Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken.
Elektrisk vifte trakk luften ut. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Bad kjeller: Dusjhjørne, toalett, vask med underskap og elektrisk vifte. Våtrommet har belegg på gulvet. Våtromspanel og tapet på vegger. Eier opplyser om at det er smørt membran bak plater. Malt innvendige himlingsplater. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Belegget er også klemt oppimot dørsvillen. Belegg klemt i sluket. Membranen på gulvet har nådd mer enn halve levetiden. Dusjhjørne er montert i 2021. Vask med underskap. Toalett montert på gulvet. Elektrisk vifte i ytterveggen. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var 13,4 V%. Tørt.

Vaskerom 1.etg: Vaskerom med opplegg for vaskemaskin, tørketrommel, utslagsvask og mekanisk ventil. Våtrommet har sluk. Vaskerom
ble etablert i 1979 sammen med tilbygget. Vaskerommet er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Eldre sluk. Rommet må renoveres. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Kjøkken:
Kjøkken fra 2007 som inneholder underskap, overskap, ventilator, induksjonstopp, vask, stekeovn, oppvaskmaskin, kjøleskap og frys. Innredningen har vanlig bruksslitasje. Vannstopp er montert i 2022. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Spesialrom:
Badstue. Rommet er ikke i bruk og det er hull i vegg under benken. Ovnen er fjernet.

Tekniske installasjoner:
Vannfordelingsskap med avrenning til avløp og plassert i gangen i underetasje. Noe er kobber og det meste er rør i rør fra 2013. Avløpsrør av plast og soil. Stakeluke synlig. Lufterør over tak. Elektrisk vifte er montert i våtrom og kjøkken. Lufting fra ventil og vinduer. Varmtvannstank fra 2012 montert i gangen i underetasje (kled inne). El-kontroll ble gjort. Eier har papirer på det elektriske. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring. Dersom det er montert drensrør må det antas at disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser. Grunnmur av betong. Ingen vesentlige sprekker i
grunnmuren. Boligen er bygget i terrenget. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Skrånende terreng på tomten. Det er i følge eier lagt nye rør fra veien og inn til boligens grunnmur. Det ble gjort i 2018. Eier opplyser om at det er oljetank nedgravd på tomten. Anlegget ble montert i 2003 for bio brennstoff. Det er derfor ikke fjernet. Pottebrenner.

Hvitevarer

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-21-0111. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/42/270:
02.03.1846 - Dokumentnr: 900020 - Erklæring/avtale
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER

05.09.1963 - Dokumentnr: 1966 - Bestemmelse om gjerde

26.11.1980 - Dokumentnr: 6425 - Erklæring/avtale
Bestemmelser om oppføring og vedlikehold av støyskjerm/støyvoll

11.03.2022 - Dokumentnr: 277595 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere

28.05.1963 - Dokumentnr: 1030 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:42 Bnr:243

01.01.2020 - Dokumentnr: 389194 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:42 Bnr:270

Info kommunale avgifter

Kr. 11 569 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.454,- pr. år.

I tillegg kommer årlig renovasjonsgebyr fra Libir på kr 4 454,-

Sammendrag selgers egenerklæring

Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. Bad i kjeller hadde fuktskader i bunn av våtromsplater i dusj. Er satt opp nye plater. Smøremembran påført innvendig i vegg.
Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. Arbeid er utført av eier. Skiftet toalett oppe i 2021. montert nytt dusjhjørne og våtromsplater nede i 2021.

Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Ja. Har vært lekkasje i lufting/lyra til bad oppe. Reparert i 2020. Ved regnvær kan det komme vann inn i bakre garasje, da dette opprinnelig var et halvtak mot bakveggen på garasjen og ordenlig overang mellom garasjetak og halvtak ikke er utført. 2021 - Det store stuevinduet stod i karnapp som var i dårlig stand og kunne av og til lekke inn vann ved kraftig reng og vind. Karnappen ble fjernet og vinduet satt flush med ny vegg.

Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Ja. 2021 - Arbeid utført av huseier og huseiers bror som er utdannet tømrer. Skiftet kledning på vegg mot gaten. Foret ut og lagt ny papp. Skiftet ut vinduer som var dårlige med gode brukte, samt malt hele huset, garasjen og bua.

Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Ja. 2019 - Bang Elektro - Skifet hovedinntak og sikringsskap. Lagt ut ny kurs til garasje med tilhørende veggmontert tavle. Div mindre arbeid som er beskrevet i sluttkontrollen. Er registrert i boligmappen.

Er edt utført arbeid på utvendig eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Ja. 2014 - Lagt nytt rør i rør system fra bad oppe til skap nede. Skiftet inntaks stoppekran.
2018 - Lillesand kommune ga Heldal Entrepenør i oppdrag å legge nytt vann og avløp i gata og inn til huset.

Er det eller har vært nedgravd oljetank på eiendommen?
Ja. Anlegge ble montert i 2003, er en pottebrenner som kan brukes til boe brennstoff. Kan inspiseres og godkjennes til dette formålet. Er derfor ikke fjernet.

Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Ja. Montert ny vedovn. Gjort av ovnsmontør fra Modena i sørlandsparken: Tror det var i 2019.

Har det vært skadedyr i boligen?
Ja. Gnagere som ble fjernet av Anticimex i 2016-17. Maur forekommer.

Har du bygd eller gjort om kjeller, loft eller annet til moligrom?
Ja. Kjeller ble gjort om før vi kjøpte huset i 2006. Er godkjent i 2023 av Lillesand kommune og ferdiattest foreligger.

HAr du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?
Avløp på gårdsplass må holdes åpen ved utløp bak støyskjerm for å unngå oversvømmelse ved kraftig regn. Grunnen til at vi nevner dette er at det kan være utfordrende hvis ikke vegetasjonen bak støyskjermen holdes nede.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 1,6 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 15.150,-, oppgjørshonorar kr 7.100,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 92.650,- inkl. mva.
Produktnr: CC041E5F-1397-4738-BC6D-9DD62728FBE3