Eg

Solbergveien 3

Felleskostnader
4 055 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1959
Internt bruksareal (BRA‑i)
128 ㎡
Bruksareal
128 ㎡
Tomteareal
1 616 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Andel
Eiendomstype
Rekkehus brl.

Oversikt

Innholdsrikt enderekkehus med sørvendt hage og stor terrasse | 3 soverom, 2 stuer og 2 bad| Barnevennlig og sentralt!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enderekkehuset går over tre etasjer og har følgende innhold:
1.etasje:
Vindfang, kjøkken og stue med utgang til terrasse og hage

2.etasje:
Gang, 3 soverom og bad/wc.

Underetasje:
Kjellerstue, bad/vaskerom og utvendig kjellerbod

Byggetegninger:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
- Rom i kjelleren er søkt godkjent for slik de er brukt og innredet. Godkjenning 30.1.2008. Men det står i søknad at boden skal være ca 10 m2. Den ble målt til 11,78 m2 innvendig

Oppvarming

Varmepumpe og vedfyring, forøvrig elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Gateparkering etter gjeldene bestemmelser.

Beliggenhet

Meget god og sentral beliggenhet i et populært og godt etablert nabolag på Eg.
Rett utenfor finner man Baneheia - et populært friområde med sine badevann og opparbeidede stier. Her finner du også strand, brygger og berg, lysløype for trening og gåturer sommer som vinter, og fine utsiktspunkter over byen.
Fra boligen er det gå - og sykkelavstand til Sørlandets Sykehus og Kristiansand sentrum, samt at det rett ved er busstopp med hyppige avganger.
Kristiansand Sentrum byr på en rekke dagligvarebutikker, servicetilbud, restauranter og gode fasiliteter. Her er det noe for enhver!

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 05.12.57. Ferdigattesten gjelder rekkehus m/6 leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det foreligger "Vedtak - godtatt melding etter pbl §86A" på melding om bod under terrasse med bruksareal på 10 kvm og innsetting av kjellervinduer. Det foreligger godkjent endring av opprinnelig vedtak som omfatter følgende endringer fra forrige godkjenning: innsetting av dør mellom ovennevnte godkjente bod og opprinnelig del av kjeller. Videre gis bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel av opprinnelig del av kjeller.
Opprinnelig del av kjeller var benyttet som bod, brensel etc, ny bruk blir kjellerstue/kontor og bad. Det foreligger ikke ferdigattest for dette.

Det er satt opp tak over trapp til kjellerinngang på siden av huset. I følge selger var ikke dette søknadspliktig i 2022

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig , tilhører reguleringsplan Egsområdet datert 05.08.53.
Plan under arbeid i nærområdet: Planid 1658 - EG sykehusområde - delområde BOP5. Plankontakt Jøran Syversen mob 95997992.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På borettslagets eiendom er det tinglyst følgende:
1956/2312-1/93 21.11.1956 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
1963/2994-1/93 14.06.1963 OBLIGASJON
Beløp: NOK 252 000
Panthaver: ANDELSEIERNE I BORETTSLAGET
LØPENR: 1062306
OBLIGASJON - FELLESOBLIGASJON FOR BORETTSINNSKUDD
G
2006/11695-2/93 06.06.2006 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt

2017/989923-1/200 12.09.2017
PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 1 200 000
Panthaver: SPAREBANKEN SØR
ORG.NR: 937 894 538

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
Forhåndsvarsling av forkjøpsrett kr 7 981,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 20 281,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Utdrag fra tilstandsrapport:
UTVENDIG
Taktekking opplyses om å være fra ca 1998. Betongtakstein oppå undertak av asfaltpapp.
Undertaket er nå å regnes som litt eldre. Det har nådd mer enn halve levetiden.
Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Det er ikke montert stigtrinn på taket opp til pipen. Det er ikke montert snøfangere på taket.
Borettslaget har fått byttet noen bord av og til.
Vegger er ikke lektet ut. Så av og til vil det være mer behov for vedlikehold pga at maling kan flasse. (Når ikke det er lufting bak).
Det er nå noen bord som må byttes. Men disse var for det meste under tak. Men kontinuerlig vedlikehold av kledning må gjøres.
Loftet har taksperrer i tre. Trebord oppå sperrer. Det er sprutet inn isolasjon i etasjeskilleren (gulv loft). Det er da også tettet i luftespalten i mellom taksperrer. Det er litt svertesopp på underbord i taket. Det kan være lurt å åpne opp i mellom sperrer for bedre lufting av loftet.
Det er noen renne merker rundt pipen. Disse er nok fra før ny pipehatt i blikk ble montert oppå taket.
Ellers er loftet ok.
Noen vinduer er eldre. Disse må om ikke lenge byttes.
Noen vinduer er byttet. 4 stk vinduer i kjelleren er byttet. 2012. Vinduer i sørøst veggen er byttet i 2021.
Ytterdører er byttet. Terrassedøren er fra 2021.
Kjellerdør under kjellerlem er eldre. Den bør etter hvert byttes.
Terrasseplatting. Terrassebord i tre. De er slitt.
Trapp i mur inn til boligen. Den har sprekker.
Under trappen er det avflassinger. Nederste trinn har delvis knekt av/seget ut. Trappen må rehabiliteres.
Nyere trapp ned til kjelleren i gavlveggen.
Støttemur og trapp er laget. Men det er ikke montert rekkverk til denne trappen. Det er krav til rekkverk i utvendige trapper.
Tilbygget bod i kjelleren. Den er laget i mur. Gipset himling. Asfaltbelegg oppå tak/gulv til terrasse.
Det er en mindre sprekk i murgulvet mellom boligen og boden. Den er synlig ved døren. Eier opplyser om at det har kommet inn litt vann der ved ekstremvær. Dette har ikke skjedd etter at halvtak over kjellernedgang ble oppført i desember 2022.

INNVENDIG
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater har bruksslitasje. De må pusses opp.
Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken.
Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik.
Eiere utførte radonmåling i 2024. Den viser verdier over 200 bq. (Høyeste årsmiddelverdi 230 Bq/m3).
Dvs at det må gjøres tiltak for å få radongass ut av boligen.
Peis med innsats. Mursteinspipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll.
Det er boret hull i veggen under terreng. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var 20,3 V%. Fukt. (17 vekt % er ca max før det må gjøres utbedringer).
Trapper i tre. Rekkverk i tre. Det er ikke montert håndløper i trappen. Trekkverk er lavt. Men denne trappen er laget før forskifter om diverse regler tredde i kraft.
Eldre innvendige dører. Innvendige dører har vanlige bruksmerker.

VÅTROM
Bad i 2.etg. er pusset opp av ufaglært i 2008. Det er trepanel helt ned til gulvet i store deler av badet. Men inne i dusjen er det fliser på vegger.
Skiferfliser som er brukt på gulvet er ujevne.
(Produktet er slik).
Det er åpninger i vegger som det ser ut til å være smørt noe. Men det er ikke dokumentasjon på noen utførelser. Ved inspeksjon i 2 sluker er det vanskelig å se hvordan utførelsen med
slukmansjett, membran er klemt i klemring på riktig måte.
Vaskens emalje er risset. Dusj med forheng har vindu i våtsonen. Det må bedre sikres.
Det er elektrisk avtrekksvifte i rommet, men det er ikke tilluftsspalte ved døren.
Toalett er montert på gulvet. Dusjnisje med fliser.
En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsoner i rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Det ble fuktsøkt inne i veggen i badet. De er åpning bak toalettet mot soverom. Det ble målt med pigger i treverk inne i åpningen. Det var ikke forhøye verdier av fukt der.
Bad/vaskerom i kjelleren ble pusset opp av ufaglært i 2008.
Deler av vegger har fliser og våtromsplater.
Bakenliggende murvegger. Noen murvegger er malt. Murvegger er ikke fuktsikret.
Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. 10 mm fall. Krav er 25 mm fra topp membran ved døren til topp slukrist. Men det er oppkant ved
dørene.
I sluket er det synlig slukmansjett, men den er ikke klemt i klemringen. Oppgraderinger i sluket må gjøres. Lokal utbedring kan være et alternativ.
Slukmansjetten klemmes i klemring for å lage et "tett sjikt" mellom membran på gulvet og videre rør ned i gulvet.
Membranen på gulvet har nådd mer enn halve levetiden.
Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Normal slitasje. Opplegg for vaskemaskin.
Det trakk i fra ventil til ventilasjon.
Vegger og gulv i mur. Vegger er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Vegger kan få vannsøl fra dusj osv. De vil da bli våte, men ikke ta skade av litt. Men de må fuktsikres.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredningen er i ok stand.
Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannrør av kobber og plast. Kobberrør i fra byggetiden. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Stoppekran i kjelleren og til rør i
rør.
Mye av vannrør er byttet. Det er bare litt synlig eldre kobberrør.
Avløpsrør av plast og soil. Det ser ut til å være lagt opp til å stake avløpsrør igjennom sluket eller i avløp fra toalett. Noen er byttet, noen er eldre.
Avløpsrør som er å regnes som eldre må etter hvert byttes.
Ventilasjon fra elektrisk vifte i kjøkken og bad.
Lufting fra ventil og vinduer.
Varmepumpen virket ok.
Vvbereder på 198 liter fra 1999.
Det var elektrisk kontroll i boligen 14.3.2023. Alt ok.
Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

TOMTEFORHOLD
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes.
2 vegger er drenert og etterisolert ute i 2017.
Nordveggen ved inngang er ikke drenert. Der må det gjøres tiltak etter hvert.
Grunnmur av stein og mur. Grunnmur av betong. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert.
Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker.
Boligen er bygget i terrenget. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren.
Noe er byttet, noe er eldre. Vannledning som kommer opp av gulvet inne er byttet. Men det er muligens bare ut til ytterveggen. Eier opplyser om at når septiktanken ble fjernet ble det lagt nye rør
der (avløpsrør). Ca 15 år siden

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 12.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enderekkehus på Eg, Kristiansand.
Boligen er i borettslag. Utvendige fasader blir vedlikeholdt av borettslaget.
De har gjort litt med boligen. Noen vinduer er byttet, det er drenert rundet 3 vegger, men inngangspartiveggen er eldre.
Noe kledning er byttet. Taktekking er å regnes som eldre.
Våtrom er pusset opp av forrige eier. Men der trengs det oppgraderinger.
Kjøkkeninnredning fra 2006 er ok.
El-kontroll i 2023 var ok.
Men det må gjøres tiltak mot Radon i boligen.
Noen rør er eldre, men mange er byttet.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. OGSÅ DEN delen med bilder. Der er det ofte mer utfyllende tekst. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Taktekking,TG2
Taktekking opplyses om å være fra ca 1998. Betongtakstein oppå undertak av asfaltpapp. Undertaket er nå å regnes som litt eldre. Det har nådd mer enn halve levetiden.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak

Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag,TG2
Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. Det er ikke montert stigtrinn på taket opp til pipen. Det er ikke montert snøfangere på taket.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

Veggkonstruksjon,TG2
Borettslaget har fått byttet noen bord av og til. Vegger er ikke lektet ut. Så av og til vil det være mer behov for vedlikehold pga at maling kan flasse. (Når ikke det er lufting bak). Det er nå noen bord som må byttes. Men disse var for det meste under tak. Men kontinuerlig vedlikehold av kledning må gjøres.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Loftet har taksperrer i tre. Trebord oppå sperrer. Det er sprutet inn isolasjon i etasjeskilleren (gulv loft). Det er da også tettet i luftespalten i mellom taksperrer. Det er litt svertesopp på underbord i taket. Det kan være lurt å åpne opp i mellom sperrer for bedre lufting av loftet. Det er noen renne merker rundt pipen. Disse er nok fra før ny pipehatt i blikk ble montert oppå taket. Ellers er loftet ok.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Undertaket er misfarget.
- Det kan være lurt å lage lufting mellom taksperrer. Dvs i overgang gulv/tak.
Tiltak
- Lokal utbedring bør utføres.
- Lufting/ventilering bør forbedres.

Vinduer,TG2
Noen vinduer er eldre. Disse må om ikke lenge byttes.
Vurdering av avvik:
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Det er avvik:
- Vinduer er å regnes som eldre. På grunn av vinduenes alder (glass) må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for å at glass kan punktere eller er punktert.
Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

Dører - 2,TG2
Kjellerdør under kjellerlem er eldre. Den bør etter hvert byttes.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Eldre ytterdør til kjeller under kjellerlem. Den må om ikke for lenge byttes ut i fra normal slitasje og energitap.

- Tiltak:
- Eldre ytterdør bør byttes.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2

Terrasseplatting. Terrassebord i tre. De er slitt.
Vurdering av avvik:
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Tiltak
- Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

Utvendige trapper,TG2
Trapp i mur inn til boligen. Den har sprekker. Under trappen er det avflassinger. Nederste trinn har delvis knekt av/seget ut. Trappen må rehabiliteres.
Vurdering av avvik:
- Betongtrapp har mindre sprekker/skader
- Trappen inn til boligen og felles trapp ned til kjelleren.

Tiltak
- Påviste skader må utbedres.

Utvendige trapper - 2,TG3
Nyere trapp ned til kjelleren i gavlveggen. Støttemur og trapp er laget. Men det er ikke montert rekkverk til denne trappen. Det er krav til rekkverk i utvendige trapper.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Andre utvendige forhold,TG2
Tilbygget bod i kjelleren. Den er laget i mur. Gipset himling. Asfaltbelegg oppå tak/gulv til terrasse. Det er en mindre sprekk i murgulvet mellom boligen og boden. Den er synlig ved døren. Eier opplyser om at det har kommet inn litt vann der ved ekstremvær. Dette har ikke skjedd etter at halvtak over kjellernedgang ble oppført i desember 2022.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Kjellerbod. Sprekk i overgang gulv ved døren inn til bad/vaskerom.
- Tiltak:
- Sprekken kan tettes når det lages en annen måte å få ut eventuelt vann som kommer inn ved ekstremvær.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Innvendig
Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon,TG3
Eiere utførte radonmåling i 2024. Den viser verdier over 200 bq. (Høyeste årsmiddelverdi 230 Bq/m3). Dvs at det må gjøres tiltak for å få radongass ut av boligen.
Vurdering av avvik:
- Dokumentasjon av radonmålinger viser verdier over anbefalte grenseverdier.
- Det er påvist andre avvik:
Tiltak
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Pipe og ildsted,TG2
Peis med innsats. Mursteinspipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Tiltak
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

Rom Under Terreng,TG2
Det er boret hull i veggen under terreng. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var 20,3 V%. Fukt. (17 vekt % er ca max før det må gjøres utbedringer).
Vurdering av avvik:
- Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.
Tiltak
- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

Innvendige trapper,TG2
Trapper i tre. Rekkverk i tre. Det er ikke montert håndløper i trappen. Trekkverk er lavt. Men denne trappen er laget før forskifter om diverse regler tredde i kraft.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Tiltak
- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
- Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Våtrom
Kjeller > Bad/vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Deler av vegger har fliser og våtromsplater. Bakenliggende murvegger. Noen murvegger er malt. Murvegger er ikke fuktsikret.
Vurdering av avvik:
- Det er uegnede materialer i våtsoner
Tiltak
- Membran/tettesjikt må legges.

Kjeller > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. 10 mm fall. Krav er 25 mm fra topp membran ved døren til topp slukrist. Men det er oppkant ved dørene.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Tiltak
- Våtrommet fungerer med dette avviket.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Kjeller > Bad/vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
I sluket er det synlig slukmansjett, men den er ikke klemt i klemringen. Oppgraderinger i sluket må gjøres. Lokal utbedring kan være et alternativ. Slukmansjetten klemmes i klemring for å lage et "tett sjikt" mellom membran på gulvet og videre rør ned i gulvet. Membranen på gulvet har nådd mer enn halve levetiden.
Vurdering av avvik:
- Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Tiltak
- Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Installering av tett dusjkabinett anbefales.

Kjeller > Bad/vaskerom
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG2
Vegger og gulv i mur. Vegger er ikke tilstrekkelig fuktsikret. Vegger kan få vannsøl fra dusj osv. De vil da bli våte, men ikke ta skade av litt. Men de må fuktsikres.
Vurdering av avvik:
- Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Fuktsikring av vaskerom/bad er ikke tilfredsstillende. Dusjkabinett må brukes i rommet til vegger har ny fuktsikring.

2.etasje > Bad
Generell,TG3
Bad i 2.etg. er pusset opp av ufaglært i 2008. Det er trepanel helt ned til gulvet i store deler av badet. Men inne i dusjen er det fliser på vegger. Skiferfliser som er brukt på gulvet er ujevne. (Produktet er slik). Det er åpninger i vegger som det ser ut til å være smørt noe. Men det er ikke dokumentasjon på noen utførelser. Ved inspeksjon i 2 sluker er det vanskelig å se hvordan utførelsen med slukmansjett, membran er klemt i klemring på riktig måte. Vaskens emalje er risset. Dusj med forheng har vindu i våtsonen. Det må bedre sikres. Det er elektrisk avtrekksvifte i rommet, men det er ikke tilluftsspalte ved døren. Toalett er montert på gulvet. Dusjnisje med fliser. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsoner i rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

2.etasje > Bad
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Det ble fuktsøkt inne i veggen i badet. De er åpning bak toalettet mot soverom. Det ble målt med pigger i treverk inne i åpningen. Det var ikke forhøye verdier av fukt der.
Vurdering av avvik:
- Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader
Tiltak
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Vannrør av kobber og plast. Kobberrør i fra byggetiden. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Stoppekran i kjelleren og til rør i rør. Mye av vannrør er byttet. Det er bare litt synlig eldre kobberrør.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast og soil. Det ser ut til å være lagt opp til å stake avløpsrør igjennom sluket eller i avløp fra toalett. Noen er byttet, noen er eldre. Avløpsrør som er å regnes som eldre må etter hvert byttes.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Varmtvannstank,TG2
Vvbereder på 198 liter fra 1999.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Tomteforhold
Drenering - 2,TG2
Nordveggen ved inngang er ikke drenert. Der må det gjøres tiltak etter hvert.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Tiltak
- Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

Terrengforhold,TG3
Boligen er bygget i terrenget. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren.
Vurdering av avvik:
- Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Tiltak
- Det bør foretas terrengjusteringer.
- Terrenget i gavlveggen heller inn mot vinduer og kjeller. Der må det dras av terreng og lage fall på overflater vekk i fra grunnmuren. Vann kan renne oppå snø og ledes inn vinduer ved feil vær.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Noe er byttet, noe er eldre. Vannledning som kommer opp av gulvet inne er byttet. Men det er muligens bare ut til ytterveggen. Eier opplyser om at når septiktanken ble fjernet ble det lagt nye rør der (avløpsrør). Ca 15 år siden.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Rekkehus
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Rom i kjelleren er søkt godkjent for slik de er brukt og innredet. Godkjenning 30.1.2008. Men det står i søknad at boden skal være ca 10 m2. Den ble målt til 11,78 m2 innvendig.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
Datidens krav var ikke samme regler for utførelse av brannskille som i dag. Det har ikke tilbakevirkende kraft. På loftet er det åpent i mellom boenhetene.
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Vinduer mot øst og sør. Halvtak over kjellernedgangen.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Det er satt inn større vinduer i kjelleren og det er 2 trapper ut i fra kjelleren.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Hvitevarer på kjøkken medfølger.

Diverse

Plenareal som er felles skal klippes på rundgang.
Vedlikehold/oppgraderinger utført i 2021:
Ved hjelp av håndverkere og dugnad er følgende prosjekter gjennomført i 2021
VINDUER: Borettslaget har skiftet ut vinduene på sørveggen og endeveggene. Dette ble sist gjort på 70-tallet en gang.
VERANDADØRER: Alle 6 verandadører er skiftet ut.
KLEDNING: Håndverkere har skrapt og malt hele bygget. Enkelte råtne kledningsbord er byttet ut.
Styret takker for godt samarbeid i en slitsom byggeperiode.

Utdrag fra generalforsamling 2024:
Styret innhenter tilbud på måling av radon av de andre enhetene og tar saken videre til våren når målinger er gjennomført.
Styret innhenter anbud på å skifte ut vinduer på nordsiden. Det vil bli innkalt til ny generalforsamling når det er avklart hva det vil koste og hvordan det skal finansieries. Styret vurderer at vinduene på nordsiden skal skiftes før vinteren.
Styret innhenter tilstandsvurdering på trappehusene mtp om de kan repareres eller må skiftes ut.

Styrets arbeid i 2022:
Styret har holdt et styremøte i 2022.
Det ble diskutert mulighet for å installere solcellepanel på taket. Det ble for dyrt siden vi hverken er eneboliger eller store nok som borettslag til å få offentlig støtte til prosjektet.

Fremtidig vedlikehold/oppgraderinger
Aktuelle vedlikeholdsprosjekter er:
- vinduer på nordsiden av bygget. Flere vinduer er dårlige, morkne
- drenering av nordsiden. Fall på nordsiden gjør at det sannsynligvis ikke er nødvendig.
- trappehus. Martin Unhjem har fått i oppgave innhente informasjon om holdbarheten til nåværende trapper.
- Vindfang bokses ut. Utføres samtidig som bytte av trappehus?
Årsmeldingen er godkjent av styret.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På borettslagets eiendom er det tinglyst følgende:
1956/2312-1/93 21.11.1956 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
1963/2994-1/93 14.06.1963 OBLIGASJON
Beløp: NOK 252 000
Panthaver: ANDELSEIERNE I BORETTSLAGET
LØPENR: 1062306
OBLIGASJON - FELLESOBLIGASJON FOR BORETTSINNSKUDD
G
2006/11695-2/93 06.06.2006 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt

2017/989923-1/200 12.09.2017
PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 1 200 000
Panthaver: SPAREBANKEN SØR
ORG.NR: 937 894 538

Polisenummer

SP588207

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom
Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja
Beskriv feilen og omfanget:
Badet i 2.etg har noen løse fliser

Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja, 2009
Hvordan ble arbeidet utført?
Faglært
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Reiersen VVS monterte kran til badekar i kjeller.
Hvilket firma utførte jobben?
Reiersen VVS

Tak, yttervegg og fasade
Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Ja
Beskriv feilen og omfanget
Kjellerstue: I 2009 lakk det vann inn i kjellerstue. Omfanget var lite, men det oppsto en sprekk i muren. Etter dette har borettslaget drenert den siden av bygget og problemet har ikke kommet tilbake.
Ytre kjellerbod: Flere ganger har det kommet vann inn i ytre kjellerbod under terrassen (på utsiden av grunnmuren). Det har vært to ulike årsaker til problemet. Sommeren da vi fikk utført drenering, var området rundt mekanisk ventalisjonsutløp eksponert, og det lakk vann inn under styrtregn.
Dette problemet ble løst da terrassen ble lukket igjen etter drenering. Det andre problemet skyldes regn som samlet seg i kjellertrapp/inngang.
Vi har i 2023 fått laget overbygg over kjellertrapp som et tiltak for å hindre vannskader ved styrtregn. Det ble utført av Byggfirma Martin Unhjem.
Kjøkken: Vinduene på nordsiden av bygget er fra 1970-tallet. Ved kombinasjon av kraftig regn og vind fra nord, kommer det noe vann inn på kjøkkenbenken. Borettslaget er klar over at alle vinduer på nordsiden bør skiftes.
Vinter 2024 lakk litt vann inn gjennom avtrekksvifte. Vi løste dette ved å sette et nytt lite vannbord over avtrekksviftas utløp på endeveggen.

Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Ja, 2021
Hvordan ble arbeidet utført?
Faglært
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Borettslaget skiftet vinduer på endevegg (ikke kjellervinduer) og alle vinduene på sørveggen. Verandadør ble byttet samtidig.
Hvilket firma utførte jobben?
Byggfirma Unhjem
Har du dokumentasjon på arbeidet?
Ja, borettslaget har dokumentasjon.

Ja, 2012
Hvordan ble arbeidet utført?
Faglært
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Tidligere eier hadde satt inn feilmonterte kjellervinduer i kjellerstue og bad i kjeller. Vi fikk erstattet disse med korrekt monterte vinduer samtidig Murmester Lindgren fjernet en sprukken Leca-mur ved kjellerinngangen og støpte en ny mur og trapp til erstatning for denne.
Hvilket firma utførte jobben?
Murmester Lindgren
Hvordan ble arbeidet utført?
Faglært
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Tidligere eier hadde satt inn feilmonterte kjellervinduer i kjellerstue og bad i kjeller. Vi fikk erstattet disse med korrekt monterte vinduer samtidig
Murmester Lindgren fjernet en sprukken Leca-mur ved kjellerinngangen og støpte en ny mur og trapp til erstatning for denne.
Hvilket firma utførte jobben?
Murmester Lindgren
Har du dokumentasjon på arbeidet?
Nei

Nytt arbeid, 2021
Hvordan ble arbeidet utført?
Faglært
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Borettslaget hyret Wayback (med faglært ansvarlig) til å male ytterveggene i hele borettslaget sommeren 2021. Borettslaget har bilag.
Hvilket firma utførte jobben?
Wayback
Har du dokumentasjon på arbeidet?
Ja

Kjeller
Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?
Ja
Kjellerstue: I 2009 lakk det vann inn i kjellerstue. Omfanget var lite, men det oppsto en sprekk i muren. Etter dette har borettslaget drenert den siden av bygget og problemet har ikke kommet tilbake.
Ytre kjellerbod: Flere ganger har det kommet vann inn i ytre kjellerbod under terrassen (på utsiden av grunnmuren). Det har vært to ulike årsaker til problemet. Sommeren da vi fikk utført drenering, var området rundt mekanisk ventalisjonsutløp eksponert, og det lakk vann inn under styrtregn.
Dette problemet ble løst da terrassen ble lukket igjen etter drenering. Det andre problemet skyldes regn som samlet seg i kjellertrapp/inngang.
Vi har i 2023 fått laget overbygg over kjellertrapp som et tiltak for å hindre vannskader ved styrtregn. Det ble utført av Byggfirma Martin Unhjem.

Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?
Ja
Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?
Ja
Beskriv omfanget
Se over

Er det utført arbeid med drenering?
Ja, 2017
Hvordan ble arbeidet utført?
Ufaglært
Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte
Dreneringen ble gjort på endeveggene og sørsiden av borettslaget, men ikke på nordsiden. Arbeidet ble utført av HMT/Meko v/Inge Korsvik, på oppdrag fra borettslaget. Vi kjenner ikke til om Korsvik er faglært eller ikke, og krysser derfor på "ufaglært". Dreneringen ble gjort på utsiden av ytre kjellerbod og kjellertrapp.

Elektrisitet
Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Ja, 2024
Hvordan ble arbeidet utført?
Faglært
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Kjellerstue og bad i kjeller: byttet en lampe i tak og reparerte en lampe.
Hvilket firma utførte jobben?
Elektroexperten
Har du dokumentasjon på arbeidet?
Ja

Ventilasjon og oppvarming
Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Ja, 2014
Hvordan ble arbeidet utført?
Faglært
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Byttet varmepumpe
Hvilket firma utførte jobben?
Varmepumpeservice
Har du dokumentasjon på arbeidet?
Ja

Skjevheter og sprekker
Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?
Ja
Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort
Kjellerstue: Sprekk på endevegg, nær gulv. Oppsto i 2009 da vi hadde en liten vannlekkasje.
Ytre kjellerbod: Flere sprekker i gulv.
Bad kjeller: Sprekk på vegg mot hagen.
Trapp inngangsparti: Flere synlige sprekker i betongtrapp fra 1950-tallet. Borettslaget er klar over problemet, som gjelder alle inngangspartiene i borettslaget.
Bad 2.etg: Noen løse fliser i gulv.

Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Ja
Beskriv feilen eller endringen
Tidligere eier hadde dekket pipeløp i 2.etg med panel. Vi fikk pålegg om å rette dette. Pipen ble overhalt av murmester Kristian Solli i 2018

Sopp og skadedyr
Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Ja
Beskriv omfanget
Et par ytre bord i vegg angrepet av råte. Borettslagets ansvar å skifte disse.
Vindu (fra 70-tallet) i soverom i 2.etg (nordsiden) har svertesopp i ramme.

Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?
Ja
Beskriv omfanget
se over

Planer og godkjenninger
Er det utført radonmåling?
Ja
Når ble målingen utført og hva ble måleverdiene?
Utført vinter 2024.
Se vedlagt radonrapport.
107 695 256 [Radtrak³®] 2024-01-26 – 2024-04-01 Stue 1 Naturlig 192 ± 30 Bq/m³ 140 Bq/m³
107 595 274 [Radtrak³®] 2024-01-26 – 2024-04-01 Soverom Kjeller Naturlig 311 ± 44 Bq/m³ 230 Bq/m³


Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?
Ja
Hvilke planer? Hvor stor endring vil kostnadene og/eller gjelden medføre?
Det er ikke vedtatt planer ennå, men på et tidspunkt vil det være nødvendig for borettslaget å utbedre nordsiden av huset (vinduer, drenering og inngangsparti). Når det skjer, vil det påvirke felleskostnadene.

Andre opplysninger
Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?
Ja
Skriv opplysningene her:
Terrassegulvet er i dårlig forfatning og bør skiftes.
Kjellerdør på nordsiden under kjellerlemmen er trolig fra byggeår, og lekker noe varme

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Solgt
Produktnummer: AEBC5385-10BE-4495-B475-61F2BB7D6FC1