Arendal

Solbergdalen 9

Prisantydning
3 600 000 kr
Omkostninger
106 470 kr
Totalpris
3 706 470 kr
Formuesverdi
820 125 kr
Formuesverdi sekundær
2 952 451 kr
Kommunale avgifter
21 672 kr / år
Byggeår
1955
P-rom
131 ㎡
Bruksareal
184 ㎡
Tomteareal
948 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik og modernisert enebolig med nærhet til alt!

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over tre plan og inneholder:
1.etasje: Stue med flere soner, kjøkken, bad/vaskerom, soverom, entrè og trappegang. Loftsetasje: 3 soverom, gang og to boder. Underetasjen: Det er lagt opp til en selvstendig boenhet med soverom, stue, kjøkken, bad/vaskerom og bod. Underetg. er ikke ferdigstilt, tiltakene er ikke omsøkt og vil være søknadspliktige.

Standard

Boligen har vært gjennom en rekke oppgraderinger de siste årene.

1.etasje inneholder: Åpen stue- kjøkkenløsning, her er det god takhøyde og store vindusflater som gir en fantastisk romfølelse. Kjøkkenet er fra IKEA med integrerte hvitevarer fra Bosh og benkeplate i stein. Kjøkkenøyen sørger for at kjøkkenet blir sosialt og ikke minst har godt med skap- og benkeplass. Stuen er inndelt i flere praktiske soner med plass til flere sittegrupper. I stuen er det varmepumpe og utgang til den romslige terrassen. I stue og kjøkken er det parkett på gulver. Bad/vaskerom har belegg på gulver og vegger. Her er det toalett, servant med baderomsinnredning, dusjnisje og opplegg til vaskemaskin. Romslig soverom med innebygget garderobeskap. Entrè med god plass til oppbevaring, her er det laminat på gulv. I denne etasjen er det hovedsakelig listefritt med malte gipsflater på vegger og spotter i take.

Loftsetasjen inneholder 3 romslige soverom. To av soverommene og trappegangen har parkett på gulver og panel på vegger. Det største soverommet har en tilhørende bod, her er det belegg på gulv og panel på vegger. I trappegangen er det to boder. 

I underetasjen er det påbegynt innredning til en selvstendig boenhet med soverom, stue, kjøkken, bad/vaskerom og bod. Tiltaket er ikke omsøkt og vil være et søknadspliktig tiltak. Stue og kjøkken har spotter i tak, malte gippsvegger og betong gulv. Det er ikke montert kjøkkeninnredning. Soverom er ferdigstilt med parkett på gulv, spotter i tak og gipsvegger. Baderom er under arbeid, men ikke ferdigstilt. Rør til vann/avløp, samt elektrisk anlegg ligger klargjort til membran og overflatebehandling.
Det gjenstår arbeider og det må derfor påregnes ferdigstillelse.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 131 kvm, Bruksareal: 184 kvm Sekundærrom: 53 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje: 53 m²  - 1. etg. 85 m²  - Loftetasje: 46  m².
P-rom inkl: 1. etg: Bad/vaskerom , Stue , Kjøkken , Soverom , Vindfang. Loftsetasje: 3 soverom , gang.
S-rom inkl.: Boder (ikke ferdigstilt oppholdsrom).

Underetasje var under opparbeidelse på befaringsdagen.
Anlagt opplegg for soverom, stue, kjøkken, bad/vaskerom. Tatt med som sekundær rom pga. ikke ferdigstilt.
Kott i loftsetasje er ikke målbare og er ikke tatt med i totalarealet.
I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften. 

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Det er anlagt opplegg til selvstendig boenhet der trapp er tatt vekk mellom underetasje og 1. etasje. Tiltaket er ikke omsøkt og vil være et søknadspliktig tiltak.
Det er fremlagt tegninger men planløsning er forandret i sin helhet i alle etasjer, ettergodkjent planløsning i loftsetasje.
Innredet loftsetasje der eier har i ettertid av befaring har fått ettergodkjent soverom i loftsetasje
Fasade endringer med hensyn til type vinduer og plassering er forandret i henhold til opprinnelig plantegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1955 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Varmepumpe i stue, ellers elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 28.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig opprinnelig fra 1955, oppgradert med tilbygg ifølge kommunale tegninger 1981. Utvendig primærtekking med sementtakstein, undertak med sutaksplater. Delvis synlig takkonstruksjon med tilgang fra luke der misfarginger og manglende lufting imellom undertak/isolasjon ble registrert, anbefales anlagt diffusjonsåpent undertak. Eier har byttet kledning der utførelse rundt vinduer med tetting vurderes mangelfull, synlig skum der vindtetting/tape ikke er lagt over vindu. Mangler på fuktsikring utvendig der krypkjeller/rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng med synlig fukt og høyere relativ luftfuktighet. Forstøtningsmurer utvendig i betong der skjevheter/sprekker ble registrert. Underetasje som er under opparbeidelse til leilighet men ikke ferdigstilt i sin helhet. Ved nivellering i betongsåle, etasjeskille i tre ble det registrert skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik. Bad/vaskerom 1. etasje vurderes utfra synlig skader, manglende fallforhold, alder på teknisk anlegg å trenge renovering i sin helhet. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Nedløp i bakkant av bolig anbefales anlagt i dreneringsrør slik at fuktbelastning på grunnmur
minimeres

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Undertaket er misfarget.
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Sutaksplater der isolasjon er anlagt direkte mot plater uten sutett eller suklips. Synlig svertesopp som relateres til kondenseringskader. Lufting må utføres i konstruksjoenn.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Ved fuktsøk i stubbeloft i krypkjeller ble det registrert
høyere fuktverdier som vurderes årsaksammenheng med avdamping fra grunn og høy relativ luftfuktighet.
Støpt betongsåle som er støpt skjevt i underetasje, større oppretting må påregnes før overflater. Skjevheter i etasjeskille ble registrert.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Golv og vegger i en uinnredet og dårlig isolert kjeller kan avgi mye fuktighet til rommet. Dette kan skyldes at jordmassene rundt bygningen får en viss oppvarming fra bygningen. Dermed stiger damptrykket i grunnen, og drivkraften for transport av vanndamp inn i kjelleren øker. Fuktighet som suges opp i vegger fra grunnen under fundamenter, kondens og lekkasje kan også gi et fukttilskudd til romlufta ved avdampning. Utforet vegger på betonggrunnmur uten utvendig fuktsikring/isolasjon vurderes som en risikokonstruksjon med høy skadefrekvens.

Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Krypkjelleren har ondensutfordringer. Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De
varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Svertesopp er registrert. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Synlig anlagt plast på innvervegger i tillegg til belegg i dusjsone. Utførelse gir økt fare for kondensskader.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Ikke anlagt røykvarslere i underetasje, loftsetasje. Eldre brannslukningsapparat.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Synlig terreng innvendig i krypkjeller der terreng heller innover mot grunnmur.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Skruer til innfesting av bordkledning vurderes skrudd langt inn i treverk stedvis der fuging anbefales.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Synlig byggskum rundt vinduer og er ikke tettet med tape eller vindtetting, konstruksjonen vurderes utført som en risikokonstruksjon med hensyn til fuktskader der vinduene står ute i utforing.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. PVC dører der enkel justering anbefales utført.
Beslag i bunn av dør underetasje mangler.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Synlig utettheter i metallplater anlagt under veranda.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Underetasje ikke ferdigstilt med overflater på gulver, bad/vaskerom, kjøkken. Enkelte opphengsskader, påregnelig bruksslitasje loftsetasje.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av  radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Innvendig > Innvendige trapper
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Belegg i dusjnisje der belegg har løsnet i bunn og buler stedvis. Manglende metallkant i bunn av våtromsplater.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Lite avrenning i vask ved funksjonstest, krakkileringer i vask.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-irør- system. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Kobberrør eldre med irr og mer en halvparten brukstid oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Både eldre og nyere avløpsrør i boligen.
Tilstandsgrad settes utfra det eldre røranlegget.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstan. Synlig noe rustavrenning på overflater som relateres til kondensering pga. høy relativ luftfuktighet.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap i underetasje og 1. etasje med automatsikringer. Hovedsikringer skrusikringer, automatsikring i loftsetasje.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Innsiden av grunnmuren har misfarging.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

kt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader: Se rapport fra taksmann for bad i hovedetasje.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Nye avløpsrør er installert i underetasje.
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller: De ble funnet fuktmerker i krypkjeller. Det viste seg at et taknedløp rett bak krypkjeller ikke var koblet til drenrør. Nedløpet er nå koblet til drenrør som fører vannet bort fra huset. Det ble satt inn en lufttørker i krypjeller som passer på at luftfuktighet er under 60 %. Forhåpentligvis vil tiltaket med kobling av nedløp til kjeller ta bort fuktigheten. Baksiden av huset ble gravd opp i 2015 og knotteplast montert mot mur, drenrør nedlagt med utløp mot sør. Området bak huset er oppfylt med singel etter drenering.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: Det ble funnet spor av svertesopp i takkonstruksjon . Se bilder i takst. Det er naturlig ventilasjon i hver ende av
huset inn mot takkonstruksjonen. Denne delen av huset har stått i 31 år uten noen tiltak.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært. Beskrivelse: 1 og 2 etasje v Avior elektro i 2018 I 2022 underetasje full el installasjon i underetasje og gjennomgang av sikringsskap i 1 og 2 etasje av KN elektro. Arbeid utført av KN elektro og Avior Elektro.
Pkt. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc): Utvendig utforing,isolering kledning, innvendig utforing isolering gipsing maling, legging av gulv er utført ved egeninsats. Murarbeider er utført med egeninsats i kjeller Nytt gulv støpt, betong levert fra digernes betong og Riebe betong samt tørrbetong som er mikset på stedet. Utvendig er støttemurer murt opp og trapp støpt med egeninsats.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Kledning på hele huset er skiftet. Veggene ble utforet 100 mm og ekstra 100 mm isolasjon ble installert med
vindsperre. Kledning er montert med 48 mm lufting bak kledning på 3 vegger (sør,vest og øst)og et litt mindre luftgap på nordvegg. Ny stående kledning er montert.
Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen: Kjeller er forberedt for bruk som utleie enhet men innredning av stue/kjøkken/vaskerom og bad er ikke ferdigstilt. Det er nytt gulv i kjeller med 100 mm XPS300 isolasjon under ca 80 mm påstøp. Det er varmekabler kjellergulv (i stue/kjøkken / soverom/ vaskerom /bad). All el-installasjon er ferdig. Rør i Rør er installert i vegger / tak av Hoel VVS og Interiør AS.
Pkt. 22: Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest: Det er ikke søkt om brukstilatelse for kjeller som utleieenhet da den ikke er ferdigstilt.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien opp til Myrenesletta og forbi Rema 1000 på Myrene. Hold til venstre over rundkjøringen og følg Frolandsveien forbi Norac stadion. Ta fjerde avkjørsel i rundkjøringen (Amerikakleiva) også første vei til venstre. Følg grusveien som krysser under jernbanen. Huset ligger så på din venstre hånd.

Beliggenhet

Etablert boligområde på Solborg med nærhet til alt. Her er det gangavstand til alle fasiliteter på Myrene som f.eks. flere dagligvareforretninger, take-away-restauranter, bakeri og treningssenter. Fine turområder inn ved Norac stadion, Bie jordene og rundt Åsbieskogen med solborgvannet. Kort vei til både Arendal sentrum, Stoa nærings- og handelsområde, Maxis, Sørlandet Sykehus, Stinta barne- og ungdommskole og barnehager. Bussforbindelser i umiddelbar nærhet.

Tomt

Areal: 948 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet tomtmed belegningsstein, gressplen, hekk, mur og vedbod. Gruset gårdstun med gode parkeringsmuligheter. Eiendommen er ikke oppmålt og arealet er anslått av kommunen. Avvik kan derfor forekomme ved ny oppmåling. Oppmåling må eventuelt rekvireres og bekostes av ny eier.

Parkering

Godt med biloppstillingsplass på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 09.07.81. Ferdigattesten gjelder endring av enebolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning.
Forandring på planløsningen 1. etg.: På de opprinnelige byggningstegningene er det inntegnet ett soverom som idag er innredet som bad. Ett av soverommene benyttes i dag som entre og soverommet ved stuen er åpnet opp og tatt med som en del av stuen. Kjøkkenet er også åpnet opp slik at det har blitt en åpen stue- kjøkkenløsning. De ombygde rommene er godkjent til varig opphold/beboelse.

Trapp er tatt vekk mellom underetasje og 1. etasje. Tiltaket er ikke omsøkt og vil være et søknadspliktig tiltak.
I underetasjen er det lagt opp til soverom, stue, kjøkken, bad/vaskerom og bod. Rommene er byggemeldt som henholdsvis matbod, entre, diverse, brensel og bad.  De ombygde rommene er ikke søkt godkjent til varig opphold/beboelse.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Fasade endringer med hensyn til type vinduer og plassering er forandret i henhold til opprinnelig byggningstegninger. Endringene er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Arealplaner under arbeid:
Myrene-Høgedal-Solberg, planident: 42032020-4.
Planområdet omfatter areal fra Myrene området til Høgedal og Solberg for i hovedsak å få på plass en vegforbindelse fra E18 til Myrene (Sorteport).  Det vil også bli sett på mulighet for transformasjon i deler av området.
Gjeldende kommunedelplan viser at området i hovedsak består av byggeområder, men også LNF inngår i planområdet.
Området fra E18 og frem til bunnen av Amerikakleiva ble vedtatt i kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Dørdal-Grimstad, den 26.09.2019.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig  vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1954/2833-2/36  Bestemmelse om gjerde  
15.10.1954 

2004/3646-2/36  Bestemmelse iflg. skjøte  
28.04.2004 
Evt. servitutter iht. festekontrakter dbnr 2833/1954 og 2816/1959 skal bestå.
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag anlagt til selvstendig boenhet, endringen er ikke søkt omsøkt hos Arendal kommune og vil være søknadspliktige. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,-)) 106 470,- (Omkostninger totalt) 3 706 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 21 672,17 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.288,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 820 125,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 952 451,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Solbergdalen 9, Gnr. 444 Bnr. 85 og Gnr. 444 Bnr. 96 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, Komfyr/stekeovn/koketopp, Oppvaskmaskin
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0327

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0327. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Tilstandsrapport (Kr.17 700) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 12.11.22 (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 600 000,-) (Kr.54 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.104 985)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3064518