Lillesand

Snelldalen 15

Tomteareal
44 844 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Stor utviklingstomt i Sørlandsparken Øst - Snelldalen 15

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Handel / Kontor / Lager / Logistikk / Lettindustri

En sjelden mulighet til å ta del i neste trinn i utviklingen av Sørlandsparken. Meget sentralt plassert eiendom, med mulighet for handel, lager/logistikk eller en kombinasjon av de overnevnte.

Utvikler ønsker å tilby ett kundetilpasset bygg/anlegg på oppmarkert tomtearealet til én eller flere aktører.
Det kan også vurderes salg ved riktig pris.

Oppdragsnummer

9-22-0146

Utleieobjekt

Snelldalen 15, Gnr. 63 Bnr. 15 i Lillesand kommune.

Utleier

BYGGMO EIENDOM AS.
Utleier er en av regionens største eiendomsutviklere. Byggmo Eiendom har lang erfaring med utvikling av næringsbygg tilpasset kundens behov.
Ett godt referanseprosjekt er nabotomten hvor Optimera i dag har sitt forsyningslager.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sørlandsparken Øst. Tett på Ikea, Kristiansand Dyrepark, Sørlandets Travpark med kort avstand til E 18.

Området utvikles nå i tråd med vedtatt kommuneplan for Lillesand kommune.
Tomten er meget sentralt plassert i nyeste satsningsområdet i Sørlandsparken.

Solide aktører som Optimera, Posten, Coop Obs Bygg og Ikea er nærmeste naboer.
Tomten ligger tett på E18 (ca 1min). Dette gir god fleksibilitet for transport inn/ut.

Næringstype

Regulert til Handel, kontor, lager/logistikk og lettindustri.

Bygninger og byggemåte

Byggmo Eiendom vil forestå utbygging etter leietakers behov.

Areal

Tomt 44 844 kvm.
Tomten kan deles.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 44 844 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/kontor/industri/lager/logistikk, tilhører reguleringsplan 2011003255 Sørlandsparken Øst, datert 30.10.2013. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Leieforhold

Langsiktig leieforhold foretrekkes.
Tomten eller deler av tomten kan etter nærmere avtale selges, kontakt megler ved spørsmål.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet.

Energiattest

Bygningsmasse vil tilpasses leietakers behov.

Økonomi

Antydet leiepris

Byggets størrelse og tomte-area vil være førende for leiepris

Offentlige avgifter

Vil inngå som endel av eiendommens kostnader.

Eiendomsskatt

Dekkes av leietaker.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Kontakt megler for utfyllende opplysninger vedr.
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061205