Birkenes - Birkeland

Smedens Kjerr 53

Prisantydning
2 190 000 kr - 2 350 000 kr
P-rom
68 m2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
101 2 1. 68 ㎡ 68 ㎡ 2 255 420 kr
102 2 1. 68 ㎡ 68 ㎡ 2 195 420 kr
103 2 1. 68 ㎡ 68 ㎡ 2 255 420 kr
201 2 2. 68 ㎡ 68 ㎡ 2 355 420 kr
202 2 2. 68 ㎡ 68 ㎡ 2 255 420 kr
203 2 2. 68 ㎡ 68 ㎡ 2 355 420 kr

Oversikt

Om eiendommen

BIRKELAND - 6 moderne selveierleiligheter med terrasse. Solrikt og sentrumsnært.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Lyse og gjennomgående leiligheter med solrike uteplasser/balkonger i rolig område sentralt på Birkeland. Prosjektet oppføres i ett byggetrinn bestående av ett bygg med seks leiligheter. Parkering på baksiden av bygget. Parkeringsplassen vil bli asfaltert. Forøvrig vil det på tomten bli lagt jord som er klar til beplantning/ så gress.

Priser på de enkelte leiligheter:
1.etasje
Leilighet 101 - kr. 2.290.000,-
Leilighet 102 - kr. 2.190.000,-
Leilighet 103 - kr. 2.290.000,-

2.etasje
Leilighet 201 - SOLGT!
Leilighet 202 - kr 2.250.000,-
Leilighet 203 - kr 2.350.000,-

System for nummer på leiligheter:
Leilighet 101 og 201 ligger til venstre på fasaden sett fra hage-siden

Innhold

Leilighetene går over ett plan og inneholder:

Gang, 2 soverom, bad, vaskerom/ bod, stue/ kjøkken med utgang til balkong/markterrasse.
Alle leilighetene får en utvendig sports-bod

Standard

Boligene leveres nøkkelferdige. Tak og vegger er sparklet og malt gips i standard farge s0500-n klassisk hvit. Andre farger kan velges men må avklares med utbygger i forkant da det kan medføre tillegg. Bad leveres med vegg og gulvfliser i format 30x60 samt mosaikk i dusjsone 90x90. Vaskerom legges gulv og oppkant med 30x60 fliser. Gang leveres gulvet med 30x60 fliser. Varmekabel i gang, vaskerom og bad. Resterende gulv leveres med en 3 stav-parkett som standard. Kjøkken leveres komplett med hvitevarer, leverandør Sørlandskjøkken/ Strai ikke avklart. Budsjett for kjøkken ferdig montert er satt til kr. 70.000,-.

Av sanitær leveres følgende:
- 1 stk utvendig kran pr leilighet
- 90 cm baderomsinnredning, samt speil med lys, 90x90 dusjvegger
- opplegg for vaskemaskin på vaskerom
- watergard/ vannstopp på kjøkken og vaskerom, vaskekar på vaskerom. Kjøkkenkran.

Av elektro leveres følgende:
- Lamper i alle rom
- Varmekabel i gang, bad og vaskerom
- Utvendig stikk. Egen kurs til bod. I henhold til nyste nec fra elektriker.

Fra snekker:
Slette dører, slette vindu, dør og gulvlister, standard farge s-0502-y bomull parkett 3 stav eik.

Ventilasjon:
Balansert ventilasjon i hver enkelt leilighet.

Se vedlagte romskjema for detaljer.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være 4. kvartal 2023 forutsatt at alle forbehold om realisering er avklart innen 07.07.23. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt / innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Oppvarming

Elektrisk, varmekabler i gang, bad og vaskerom og 1stk vedovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

- Maling:  Utvendig kledning er grunnet og 1 mellomstrøk. Toppstrøk må pågernes av ny eier.
- Oppsprekking / uttørking av bygget kan forekomme.
- Topprekker vil bli levert ubehandlet i impringnert materiale.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er vedtatt byggestart, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring

Beliggenhet

Adkomst

Fra E 18 ved Lillesand ta avkjøring til Birkeland, og følg FV 402 Birkelandsveien ca. 10 km.  Når du kommer til Birkeland like før bensinstasjonen, ta RV 41 Strøget inn til høyre og følg veien ca. 850 meter. Ta så til høyre inn Smedens Kjerr. Følg veien ca. 100 meter, ta deretter til venstre ca. 50 meter . Byggeplassen vil være merket med Til salgs-skilt.

Beliggenhet

Smedens Kjerr ligger like nord for Birkeland sentrum, med gang- og sykkelsti til skole og sentrum. I boligfeltet finner man en stor barnehage og mange lekeplasser i umiddelbar nærhet. Ikke minst finner man naturen og flotte turområder like utenfor døren.

Tomt

Areal: 835 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten er felles for sameiet. Det blir etablert parkeringsplass for sameiet på sameiets tomt.

Parkering

Parkeringsplass og bod vil primært søkes lagt som seksjonens tilleggsdel ved seksjonering. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse. Eksisterende plan: Kommuneplan for Birkenes 2010-2021 Ikrafttredelsesdato: 06.09.2011. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tomten vest for eiendommen planlegges utviklet til boligformål og rett til adkomst skal etableres over denne eiendommens gårdsplass (bak bygget). Kjøper kan ikke motsette seg denne heftelsen eller utvikling av naboeiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

- Dagbok 1058172-1/200  Bestemmelse om veg tinglyst 05.12.2013  Rettighetshaver: : Knr: 4216 Gnr: 88 Bnr: 305

Det skal tinglyses en adkomstrett til eiendom i vest som skal ha rett til adkomst over denne eiendom i forbindelse med planlagt utvikling til boligformål.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyst heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rettigheter på gnr 88 bnr 172 og bnr 608. Rettighetshaver gnr 88, bnr 678
Dagbok 1264 Tinglyst 06.03.1991 Erklæring/ avtale. Bestemmelse om adkomstrett,  vann/ kloakkledning

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/ seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 16.06.2017. Det skal utarbeides utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi og som utgjør kr 4.250,- per leilighet. Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-. Panteattest kr 199,50,-. Totale omkostninger kr 5.619,50,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Beløpet faktureres først etter at byggestart er vedtatt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.  Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Det er lagt opp til at kommunale avgifter og renovasjon betales gjennom fellesutgiftene

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt til Lillesand kommune faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen. Takstgrunnlag for denne eiendommen foreligger ikke p.t

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 25 - 30,- pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader vil bli utarbeidet innen konstituering av sameiet. Det gjøres oppmerksom på at sameie-kostnader er et estimat og at innhold og nivå kan endres dersom sameiet ønsker det. 

Felleskostnader kan bla. delvis dekke kommunale avgifter (avhenger av kommunens faktureringsrutiner, variabel del er her lagt inn i beregningen), renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, snørydding og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lillesand kommune for nærmere info.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Smedens Kjerr 53, Gnr. 88 Bnr. 678 i Birkenes kommune.
Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Boligtype

Prosjekterte 3-roms eierseksjoner.

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Kjøper har innen gitte frister og etter avtale med selger rett til å gjøre endringer og foreta tilvalg, som bekostes av kjøper. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:
Minimum to av leilighetene må forhåndsselges.
Forbeholdene skal være avklart av selger innen 07.07.2023. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/ presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-20-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-20-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr 55.000,- pr. solgte enhet

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3037698