Tvedestrand By og Omegn

Sletteneplatået 13

Prisantydning
2 200 000 kr
Totalpris
2 200 000 kr
Felleskostnader
750 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2021
P-rom
74 ㎡
Bruksareal
80 ㎡
Tomteareal
1 227 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Flotte, prosjekterte 3 - roms leiligheter med kort vei til Tvedestrand sentrum

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Sletteneplatået 13 er en moderne 4-mannsbolig under oppføring med fire 3-roms leiligheter. Her er det kort vei til både sentrum og butikker. Alle leilighetene vil bli oppført med 2 soverom og stue i åpen kjøkkenløsning. Eiendommen ligger i en blindvei, så det er lite trafikk i gaten. Fra boligen er det gang- og sykkelsti inn til Tvedestrand sentrum med butikker, cafe, apotek og vinmonopol. Det er kort vei til Lyngmyr stadion og idrettshall.

Innhold

Alle leilighetene vil bli oppført med stue i åpen kjøkkenløsning, 2 soverom og bad. Leilighetene i 2. etasje vil i tillegg til bod i tilknytning til leiligheten ha en utvendig bod hver på bakkeplan. 2. etasje vil ha inspeksjonsluke opp til kaldloftet.
Areralene på leilighetene er beregnet ut i fra bygningstegningene.

Standard

Leiligheten blir levert med normal standard. Her vil det være parkett på gulvene i stue, kjøkken, soverom og gang. De samme rommene leveres med gips på veggene. På baderommene vil det være praktisk våtromsbelegg på gulvene og baderomsplater på veggene.
Leiligheten i 2. etasje vil ha en veranda. Leilighetene i 1. etasje vil dispoenere arealene mellom østveggen og ut til grensen mot veien.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting forventes å være innen 1.1.2022. Det er solgt 1 leilighet og byggingen startet opp april 2021. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Oppvarming

Varmekabler i gulvet på baderommet. Ellers leveres leilighetene uten varmekilder, og disse må kjøpes separat. Det blir montert pipe i bygget. og hver leilighet får hver sin vedovn.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil leilighetene være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Tvedestrand sentrum kjører man østover. Ta til venstre inn på Svarttjennbakken mot Valbergheia. Følg veien oppover og i enden av sletten tar man til venstre inn på Sletteneplatået og hold til venstre. Sletteneplatået 13 ligger så på høyre hånd.

Beliggenhet

Nyere boligfelt på Sletteneplatået som ligger i forlengelse og del av Valbergheia, som er et veletablert boligområde. Kort vei til Tvedestrand sentrum med butikker, kafeer, skoler og barnehager, samt idrettsanlegg og offentlig kommunikasjon. Tvedestrands havn og vakre skjærgård er også like i nærheten. Fra Tvedestrand er det ca. 8 km til flott golfbane.

I nærheten av eiendommen finnes i tillegg flott turterreng med mulighet for fiske, og kort vei til badeplass i både ferskvann og sjø. Mulighet for leie av båtplass ved anlegg i gangavstand fra eiendommen.

Tomt

Areal: 1 227 kvm, Eierform: Fellestomt Tomten er fellesareal. Tomten vil bli overlevert ferdig planert og gruset. Det blir ikke opparbeidet noe utover dette. Det blir opp til sameiet å opparbeide tomten, og opp til sameiet å gjøre avtale om delt bruk.

Parkering

Det vil bli felles parkering på fellestomten til sameiet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Vedtak - tillatelse til oppføring av rekkehus, datert 26.01.2021.
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse nåværende og annet spesialområde, og tilhører reguleringsplan Del av Valbergheia 2, sist revidert 06.03.2014. Kommuneplan for Tvedestrand kommune 2017-2029 - kommuneplanens arealdel, sist revidert 20.01.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Innkjørsel og felles parkering er privat fellestomt for sameiet.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfestet ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av  16. jun. 2017. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 200 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Tomteverdi blir fordelt med kr 250 000,- per leilighet. Dokumentavgiften blir dermed kr 6 250,-. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. 525,- Hver kjøper betaler i tillegg 25 000,- for tilkobling til offentlig vann/avløp/strøm. I tillegg kommer et beløp tilsvarende 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. Dette beløpes innkreves av forretningsfører sammen med første innbetaling av felleskostnader for sameiet ved overtakelse. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Dette er estimerte avgifter fra kommunen, og disse inkluderer:
Vann: kr. 4.750,-
Avløp: kr. 5.375,-
Feiegebyr: kr. 375,-
Renovasjon fra RTA: kr. 3.850,-

Eiendomsskatt

Info fra kommunen:
Eiendomsskatten kommer på fra 1/1-22 og kommer fra formues grunnlaget via skatteetaten.

Felleskostnader

Kr. 750,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Dette er stipulerte felleskostnader. Endelig beløp blir opp til 1. årsmøte å avtale. Utgiftene er estimert til å dekke fellesbygningsforsikring.

Formuesverdi

Primær: Kr. ,- for år 2018. Sekundær: Kr. ,- for år 2018.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten. For at utbygger skal godta slik transport må man benytte utbyggers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse. For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. buofl. § 1 første ledd bokstav b. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sletteneplatået 13, Gnr. 2 Bnr. 237 i Tvedestrand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar ingen forbehold for realisering av prosjektet:
Igangsettingstillatelse foreligger, og byggingen er igangsatt.

Visning

.

Overtagelse

Overtagelse blir ca 9 mnd etter igangsettelse. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt vedlagte skjema Kjøpetilbud til fastpris. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven gjelder ikke da selger er profesjonell.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-21-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-21-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Per Erling Fløistad, tlf. 40 40 80 65

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3047534