Naglestadheia, Langeli

Slalåmveien 70

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
65 620 kr
Totalpris
2 055 620 kr
Formuesverdi
153 570 kr
Kommunale avgifter
3 072 kr / år
Byggeår
1979
P-rom
102 ㎡
Bruksareal
116 ㎡
Tomteareal
500 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Stor hytte på Naglestadheia, nær skiløyper og skitrekk. 4 soverom. Helårsvei, vann, avløp og strøm.

Om eiendommen

Innhold

Gang, Bad/wc, Soverom 1, Stue (nybygg), Stue/kjøkken, gang (tidl.), mellomgang, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, + 3 boder og en utvendig bod.

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
HYTTE
Bygning oppført i 1979, senere tilbygget i 2002 og i 2016, bestående av innredet 1. etg. Hytten holder en tradisjonell hyttestandard på eldre del, og en normal standard etter dagens byggemetoder på nyeste del. Hytten fremstår hovedsakelig i god stand, men har noe etterslep på vedlikehold på gammel del av bygning.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 102 kvm, Bruksareal: 116 kvm S-rom: 14 m².
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 116 m².
P-rom inkl: Vindfang, Bad, Soverom 1, Stue (tilbygg), Stue/kjøkken, gang, gang, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4.
S-rom inkl.: Bod 1, Bod 2, Bod 3, Utvendig vedbod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1979 - påbygd i 2002 + 2016.
Taktekkingen er av pappshingel. Takrenner i plast på gammel del + tilbygg fra 2002. Takrenner i lakkert metall på tilbygg fra 2016. Lakkert metallbeslag over vindskier av malerbehandlet tre. Lakkert metallbeslag utvendig under dørterskler. Lakkert metallbeslag ved overgang terrassebord/yttervegg. Heldekkende pipebeslag over tak, inkl. topphatt. Luftehatt i lakkert metall. Ytterveggene har bindingsverkskonstruksjon, og
stående bordkledning utvendig. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Hovedinngangsdør i malt tre. Dobbel balkongdør i malt tre. Boddører i malt tre. Terrasse rundt store deler av hytten, med beiset terrassebord samt rekkverk i ubehandlet tre. Utvendig trapp i tre.

Påkostning og modernisering

Tilbygd i 2002 og 2016. Ny del holder god standard; stue, soverom, bad/wc, gang.

Oppvarming

Strøm og ved. En vedovn i ny stue og en i gammel del. Ellers elektrisk, og varmekabel i gulv i gang og bad/wc i ny del.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at hytten er ryddig og rengjort før visning, og at den selges slik som forevist, medfølgende inventar/utstyr etter nærmere avtale. Personlige eiendeler og pyntegjenstander fjernes før overtagelse.
 
Eiendommen er fullverdiforsikret i Frende.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 22.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det er påvist andre avvik: Stedvis råte i vindskier på tak.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Yttertaket har nedbøying. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Takkonstruksjon på eldste del av hytte er uten luftesjikt.

Utvendig > Terrasser - 2
Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist andre avvik: Det mangler rekkverk på deler av veranda, hvor det er fallhøyde på over 50 cm. Det ble registrert et løst betong fundament/-pilar som understøtter veranda.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Konstruksjonene har skjevheter. Noe skjevheter i trapper

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er påvist andre avvik: Stedvis åpninger i bjelkelag, og her synlig inn på isolasjon. Risiko for at skadedyr her kan ta seg inn i bygning, og derav risiko for skjulte skader. Noe begrenset tilgang til kryprom under hytte, pga. stedvis lav høyde og da det var lagret en del løsøre under deler av hytten.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Enkelte løsnet shingellapper på gammel del av taktekking, i tillegg til stedvis slitasje på overflate.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er påvist andre avvik: Noe avflasset lakk på pipebeslag. Takrenner i plast bærer en del preg av elde/slitasje, bl.a. med teipet
overganger på nedløpsdeler.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Stedvis mangelfull overlapping mellom kledningsbord. Risiko for at skadedyr/mus kan ta seg inn i konstruksjoner, og derav risiko for skjulte skader.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Dør til utvendig vedbod lar seg ikke lukke skikkelig. Andre dører fra 1979/2002 bærer noe preg av slitasje. En ytterdør ble ikke testet, da denne var låst og lås var blendet.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Noe sig/skjevheter på veranda.

Innvendig > Overflater - 2
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Misfarget veggoverflater i utvendig vedbod og på gulv
langs yttervegg i stor innvendig bod. Her ble foretatt fuktkontroll av overflater, uten at målinger viste noen unaturlig høye fuktvariasjoner. Risiko for skjulte skader.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører i gammel del av hytte må justeres. Dører i ny del fremstår i god stand, uten registrerte avvik.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Gulvbelegg er kappet bort rundt enkelte skruer på klemring ved begge sluker, slik at belegg ikke ligger i klem rundt hele sluket.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det er påvist andre avvik: Noe liten luftespalte mellom dørblad og terskel, slik at det blir lite tilluft til rommet.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært.  Beskrivelse Konsmo, Arbeid utført av Firma Odd Nordstrøm.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja, Beskrivelse: Nybygg.

Er arbeidet byggemeldt? Ja, Beskrivelse: Byggemeldt i forbindelse med utbygg i 2015.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om? Ja. Beskrivelse: Ny vannpumpe i borehull skiftet januar 2014.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra hovedveien på Birkeland i Hægebostad kommune, ta av til høyre mot Naglestadheia og følg veien opp bakken, hold til høyre i første kryss og følg veien videre mot Naglestad skisenter. Sving til venstre inn på ny adkomstvei, følg grusveien og ta mot venstre og følg veien frem til hytten. Ligger da på venstre side. Skiltet siste stykke.

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt og lunt til i terrenget. Det er utsikt ned mot vannet og her er det en fin badeplass og fellesområde. Området rundt hytten byr på flotte naturopplevelser hele året. På vinteren er det flere kilometer med oppkjørte løyper. Kort vei til skisenter med trekk og nærhet til lysløype.

Tomt

Areal: 500 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2025, Festeavgift: 4200, Neste regulering er 2025, og det er rett til fornyelse av festekontrakten. Gebyr til grunneier for overføring av feste er kr 1.000,- (belastes kjøper).
Tomten er opparbeidet rundt hytten ved inngangspartiet og litt plen på fremside, ellers store terrasser rund hytten. Ellers naturtomt.

Parkering

På egen tomt. Privatvei blir brøytet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest, datert 24.01.2017. Ferdigattesten gjelder siste tilbygg/nybygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest for tilbygg utført i 2002, men kun tillatelse til tiltak, datert 05.07.02.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eldre del av hytte, iflg. Hægebostad kommune. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger i forbindelse med tilbygg i 2002 i forhold til dagens planløsning. Del av soverom er omgjort til kjøkken, toalettrom er omgjort til bod, liten bod i enden. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger godkjente tegninger for tilbygg i 2016, datert 08.07.2016. Nybygg stemmer med dagens planløsning.

Reguleringsplan

Bygning er registrert som hytte. Eiendommen ligger innenfor område med stadfestet reguleringsplan for Naglestadområdet. Foreligger en Disposisjonsplan for hytter på Naglestadheia, og Overordnet plan for håndtering av avløpsvann innenfor Disposisjonsplan for hytter på Naglestadheia.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet felles privat vei. Egen veiavtale og vedlikehold fordeles på 10 enheter.
Vann og avløp er privat anlegg. Vann kommer fra privat borehull m/pumpe. Avløp til privat renseanlegg. Det foreligger utslippstillatelse, datert 26.04.2017. Eier har inngått serviceavtale for renseanlegget. Årlig kostnad er kr 3.500. Kopi av avtale og utslippstillatelse kan fåes av megler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Festekontrakten som er tinglyst 07.11.1978, vil bli stående som heftelse. Kopi av festekontrakten følger vedlagt salgsoppgave.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 65 620,- (Omkostninger totalt) 2 055 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 072 pr. år.  Gjelder for hytterenovasjon i regulert felt.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for eiendommen.

Formuesverdi

Kr.  153 570,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Slalåmveien 70, Gnr. 8 Bnr. 3 Fnr. 4 i Hægebostad kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: koketopp og komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskap/frys.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 dagen før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0152

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0152. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 450) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 990 000,-) (Kr.30 000) Totalt kr. (Kr.55 035)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

02.09.2022
Varenummer: 3063009