Ytre Vågsbygd / Voiebyen

Skuteveien 6F

Prisantydning
1 590 000 kr
Omkostninger
17 181 kr
Andel fellesgjeld
185 858 kr
Totalpris
1 793 039 kr
Formuesverdi
375 000 kr
Formuesverdi sekundær
1 425 000 kr
Felleskostnader
5 211 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1972
Internt bruksareal (BRA‑i)
74 ㎡
Bruksareal
92 ㎡
Tomteareal
35 595 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Påmeldingsvisning 28/5! Toppleilighet med fantastisk utsikt og stor usjenert innglasset veranda - renovering - garasje

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i toppetasjen (3. etasje) og har følgende innhold:

Gang, 2 soverom, dusjbad, separat wc, vaskerom, kjøkken, stue m/ utgang stor innglasset veranda uten innsyn.

I tillegg følger 1 kjellerbod, fellesvaskeri etc.

Oppvarming

Elektrisk.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartbeskrivelse på finn.no.

Parkering

Garasjeplass i rekke medfølger i handelen.
Forøvrig stor felles parkeringsplass og biloppstillingsplasser.
Rabattert pris på elbillading.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et rolig, veletablert og populært boligområde i Ytre Vågsbygd / Voiebyen.

Det er kort vei til butikker, skoler, barnehager, bussmetro med hyppige avganger, og et flott turterreng med lysløype, turstier og gode bademuligheter i Voieskogen. Lekeplasser og ny balløkke i nærområdet. Her trives både liten og stor!

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 29.11.1973. Ferdigattesten gjelder boligblokk - Skuteveien 6. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest for fasadeendring, datert 11.07.2006. Omfatter balkongutvidelse med klimavegg.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan nr 212 Voiebyen III, endr. reg. for nordre del, datert 24.01.1970. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/11/479:
04.08.1972 - Dokumentnr: 6951 - Best. om vann/kloakkledn. Gjelder denne registerenheten med flere.

02.10.1972 - Dokumentnr: 9068 - Best. om vann/kloakkledn. Gjelder denne registerenheten med flere.

20.12.1985 - Dokumentnr: 20427 - Erklæring/avtale. Bruksrett. Rettighetshaver: Kommunen. Lekeplass og friarealer. Bestm. vedr. overskjøting av restareal, vederlagsfritt til kommunen. Gjelder denne registerenheten med flere.

20.12.1985 - Dokumentnr: 20427 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
Forhåndsvarsling av forkjøpsrett kr 7 981,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 5 400,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 17 181,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Leiligheten trenger omfattende renovering.
Gulv: Parkett på 1 soverom, betonggulv på vaskerom og toalett, belegg på bad og kjøkken, tregulv i stue, gang og 1 soverom.
Vegger: Stort sett malte flater.
Himlinger: Malte tak.

Kjøkken: Eldre malte skap.

Bad: Dusj og servant. Separat wc m/ servant.

TV/Internett fra Telia. Calling.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Andreas Natvig den 01.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet bygget 1972, dagens eier har eid ca. 25 år. Nyere innglasset balkong 2007. Romslig 3 roms med muligheter for den rette. Vinduer på soverom og ytterdører er noe nyere, ellers er det meste eldre. Leiligheten ansees som renoveringsobjekt hvor det meste må moderniseres. Om man ikke er bygningskyndig så bør dette medtas på visning for å forstå omfang. Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene hovedsakelig begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf. 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Innvendig > Innvendige dører: Brudd i dørblad vaskerom, påbegynt maling, slitasje mm.

Våtrom > 3 etasje > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er eldre slukløsning og ingen nyere membranløsning lik dagens standard. Det gis derav tg3 pga risiko for svikt. Malt gulv. Malt strie vegger, luftbobler mm under. Eldre sluk, denne må byttes ved neste renovering av rommet. Eldre innredning og kabinett. Avtrekk i rommet.

Våtrom > 3 etasje > Vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er eldre slukløsning og ingen nyere membranløsning lik dagens standard. Det gis derav tg3 pga risiko for svikt. Malt gulv. Malt strie vegger, luftbobler mm under. Eldre sluk, denne må byttes ved neste renovering av rommet. Eldre utslagsvask og opplegg vaskemaskin. Avtrekk i rommet.

Kjøkken > 3 etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Eldre innredning, enklere forsøkt modernisert med maling (ufagmessig). Mangler skuffer mm.

TG2:
Utvendig > Vinduer: Nyere pvc vindu i soverom, og et nyere kjøkkenvindu, ellers eldre. Lavere isolasjonsgrad kontra nyere vinduer, men de eldre kan fint fungere en del år til siden de står skjermet i innglasset balkong.

Utvendig > Dører: Dørene fungerer relativt normalt, men tettelister mm er slitt og bør gåes over. Generelt vedlikehold.

Utvendig > Andre utvendige forhold: Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. Det er ikke utarbeidet noen felles vedlikeholdsplan for sameiet/borettslaget. Det er varierende årgang bygningsdeler, men også eldre deler som tilsier at det må forventes generelt vedlikehold og utskiftninger i sameiet/borettslagets felles regi i fremtid.

Innvendig > Overflater: Noe påbegynt modernisering, ikke avsluttet/ufagmessig enkelte steder. Generelt eldre og modent for modernisering.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er utført stikk kontroll av nivåforskjeller spredte steder i boligen, fortrinnsvis i store rom. Noe avvik observert.

Kjøkken > 3 etasje > Kjøkken > Avtrekk: Eldre. Spjeld fungerer ikke.

Spesialrom > 3 etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon: Eldre utstyr. Aldersslitasje overflater selv om de er malt opp.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Ingen tilgang da skap er lukket. Ikke byttet av eier, og han har bod der siste 25 år ca, så den er gammel.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Generelt modent for modernisering. Del er avanlegget påregnes oppgradert med nye kurser etc. når man monterer nytt kjøkken.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Ingen hvitevarer.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/11/479:
04.08.1972 - Dokumentnr: 6951 - Best. om vann/kloakkledn. Gjelder denne registerenheten med flere.

02.10.1972 - Dokumentnr: 9068 - Best. om vann/kloakkledn. Gjelder denne registerenheten med flere.

20.12.1985 - Dokumentnr: 20427 - Erklæring/avtale. Bruksrett. Rettighetshaver: Kommunen. Lekeplass og friarealer. Bestm. vedr. overskjøting av restareal, vederlagsfritt til kommunen. Gjelder denne registerenheten med flere.

20.12.1985 - Dokumentnr: 20427 - Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Byggemåte

Vinduer i tre og PVC vinduer med isolerglass. Inngangsdør, noe nyere dør med brann og lydhemmende kvaliteter. Balkongdør av noe nyere årgang, tredør med isolerglass. Noe nyere innglasset balkong, teppe på betongdekke. Etasjeskille i betong med oppforet gulvdekke.
 
For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene hovedsakelig begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold anses å være del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent

Polisenummer

SP588189

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, nytt arbeid 2007. Utført av faglært. Vi fikk nye balkonger, balkongdør og lite kjøkkenvindu er vel også byttet ut. Firma som utførte arbeidet var Balco. Har dokumentasjon på arbeidet.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, nytt arbeid 2019. Utført av faglært. Husker ikke årstall, men det var elektrikere som var rundt og sjekket all elektrisitet i alle blokkene. I den forbindelse fikk jeg noen nye kontakter på kjøkken , og muligens vaskerom. I egen regi hadde jeg elektriker til å montere to el uttag på balkong, samt til tv. (usikker om denne virker nå, da vi har kabel tv). Husker ikke firma som utførte jobben, men har regning i arkivet på lagerhotell. Har dokumentasjon på arbeidet.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja, nytt arbeid 2020. Utført av faglært. Borettslaget bytta alle rør i alle blokkene. Firma som utførte arbeidet var Olimb Rørfornying. Har dokumentasjon på arbeidet.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja, Hele leiligheten trenger stor oppussing. Spesielt kjøkken trenger oppgradering, lite har vel blitt gjort siden blokka ble bygd.. Alle dører må også byttes ut, videre ny dusj. Nytt garderobeskap på stort soverom. Nytt golv på lite soverom. Garasje med ny garasjedør selges med leiligheten. leiligheten er i 3 etasje med genuin utsikt mot byen fra soverom, fra balkongen er det nesten landlig utsikt av ren pastoral karakter.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

tirsdag 28. mai
kl. 16:00-17:00
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: F8F2EF80-9AE9-471D-A3D3-DA6356081F52