Lillesand

Skuggevik, BFS5A

Prisantydning
5 950 000 kr
Omkostninger
49 920 kr
Totalpris
5 999 920 kr
P-rom
166 ㎡
Bruksareal
172 ㎡
Tomteareal
700 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte enebolig i attraktivt område på Skuggevik - Flott utsikt og nærhet til sjøen

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

På Skuggevik, i sjønære omgivelser vest for Lillesand sentrum, planlegges en gruppe nye enboliger med godt planlagte planløsninger, og fin utsikt til havet og Blindleia. Området for øvrig er godt etablert og består hovedsakelig av eneboliger. Se detaljert beskrivelse av leveransen, samt tegninger for byggene i prospektet.

Innhold

Boligene er meget innholdsrike med smarte planløsninger. Alle boligene har 3-4 soverom, 2 bad, 3 toaletter, og 2 stuer (1 i hver etasje). Hovedsoverom har egen walk-in garderobe. Se detaljerte tegninger og beskrivelser av de enkelte boligtypene i prospektet.

Standard

Det vil bli lagt vekt på å gi boligene god standard på utstyr, overflater og materialer. Det leveres kvalitetskjøkken fra AUBO Kjøkken m/ hvitevarer for kr 100000,- inkludert montering. Kjøper kan evt. gjøre tilvalg på kjøkken mot tillegg i pris. Baderom leveres flislagt på gulv og vegger, i både 1. og 2. etg. Gang flislegges på gulv. Forøvrig leveres gulver med 3-stavs eik parkett. Vegger leveres som sparklede og malte gipsvegger i hvitmalt utførelse. Andre farger kan leveres mot tillegg. Se forøvrig detaljer i leveransebeskrivelse og romskjema

Ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles i hht. nærmere avtale med hver enkelt kjøper.

Oppvarming

Det leveres stålpipe og peisovn type Contura 810:1 style sort komplett ferdig montert i stue. Varmekabler i vindfang /gang, kjellerstue og begge bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

På grunn av uoversiktlige og ekstraordinære prisstigninger på materialkostnader i dagens marked, tar selger forbehold om at prisen på boligene må kalkuleres på nytt før aksept av evt. kjøpetilbud.

Tomtene overdras direkte fra grunneier Skuggevik Gård AS. Alle eventuelle reklamasjoner i forbindelse med tomtene skal dermed rettes direkte til grunneier Skuggevik Gård AS. Garantiansvar for boligene påhviler utbygger Olsenbygg Grimstad AS.
Alle boligen i prosjektet vil få mulighet til å inngå avtale om innskudd og leie av båtplass i Skuggevik Småbåthavn. Engangsinnskuddet er satt til kr. 50.000,- for 2,70 m bredde, kr. 60.000,- for 3,20 m bredde, og kr. 70.000,- for 3,70 m bredde. Leietaker skal deretter betale kr. 1000,- pr. breddemeter i leie pr. år. Leien indeksreguleres årlig i tråd med utviklingen av konsumprisindeksen per 31.12.. Første endring skjer for sesongen 2017 med konsumprisindeksen pr. 31.12.2016.Avtalen inngås direkte med grunneier Skuggevik Gård AS i forbindelse med kjøp av prosjektert bolig, og det skrives egen avtale med grunneier. Be gjerne megler om mer informasjon.

Forsikring

Boligene vil være forsikret som bygg under oppføring under selgers entrepenørforsikring frem til overtakelse. Kjøper må tegne egen fullverdiforsikring fra overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lillesand sentrum, følg Jernbanegata opp til viadukten, og ta av til venstre inn på RV420 mot Kristiansand. Følg veien frem til du får Asko på venstre hånd, og ta av til venstre ned bakken like etter Asko. Du får da boligfeltet på høyre hånd etter ca 100 m.

Beliggenhet

Eiendommen er planlagt ved et veletablert og populært boområde med spredt villabebyggelse ca 2 km sydvest for Lillesand sentrum. Kort vei til dagligvareforretning, samt bussholdeplass med hyppige avganger til Arendal og Kristiansand. Fra boligområdet er det kort vei ut til E-18, og videre til Sørlandsparken og Kristiansand sentum.

Tomt

Areal: 700 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomtene leveres ferdig planert med stedlige masser, klar for opparbeidelse av hage.

Parkering

Parkering på egen grunn. Plass til oppføring av evt. garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, og tilhører reguleringsplan Detaljregulering, Skuggevik Gårde, Planid: 2015003340, datert 19.06.2019, sist revidert 25.09.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttes offentlig vei, vann og avløp. Internvei, samt lekeplass i feltet vil bli privat med felles ansvar.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:


Dagboknr. 1875/905382-1/37 tinglyst  24.04.1875. Utskifting. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1884/900228-1/37 tinglyst 17.10.1884. Rettsbok. FORLIK ANG. GRENSER MELLOM GNR. 18 BNR. 2 OG 8. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1891/900041-1/37 tinglyst 25.04.1891. Utskifting. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1900/900051-1/37 tinglyst 07.07.1900. Utskifting. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1901/900050-1/37 tinglyst 23.03.1901. Utskifting. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1922/903518-1/37 tinglyst 02.09.1922. Elektriske kraftlinjer. AVSTÅELSE AV GRUNNRETTIGHETER TIL AUST-AGDER KRAFTVERK. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1935/970914-1/37 tinglyst 04.11.1935. Best. om adkomstrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:23. Bestemmelse om vannrett. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1944/900632-1/37 tinglyst 05.04.1944. Elektriske kraftlinjer. AUST-AGDER FYLKES HØYSPENTE ELEK. KRAFTLEDNING REG. VED NEDENES SORENSKRIVEREMBETE. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1952/363-1/37 tinglyst 18.03.1952. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:33. Bestemmelse om vannrett. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1955/307-1/37 tinglyst 01.03.1955. Kjøpekontrakt. Overdragelse av beiterettigheter til Olav Skuggevik for kr. 200.
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1956/1747-1/37 tinglyst 21.11.1956. Skjønn. REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1960/2276-1/37 tinglyst 22.11.1960. Jordskifte. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1961/191-1/37 tinglyst 30.01.1961. Erklæring/avtale. Vegvesenets betingelser vedtatt. Gjelder denne registerenheten med flere.

Dagboknr. 1963/2812-2/37 tinglyst 07.12.1963. Bestemmelse om vannrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:48. Gjelder denne registerenheten med flere.
 
Dagboknr. 1963/2813-2/37 tinglyst 07.12.1963. Bestemmelse om vannrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:49. Gjelder denne registerenheten med flere.
 
Dagboknr. 1964/141-1/37 tinglyst 16.01.1964. Skjønn. REGULERING AV AREAL I FORBINDELSE MED VEGGRUNN/JERNBANEGRUNN. Gjelder denne registerenheten med flere.
 
Dagboknr. 1964/2746-1/37 tinglyst 26.10.1964. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:51. Bestemmelse om vannrett. Gjelder denne registerenheten med flere.
 
Dagboknr. 1966/2955-3/37 tinglyst 24.12.1966. Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Televerket. Vestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1969/1823-2/37 tinglyst 03.07.1969. Best. om båt/bryggeplass, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:57 Bestemmelse om kloakkledning. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1973/332-1/37 tinglyst 26.01.1973. Best. om båt/bryggeplass, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:107. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1987/8920-2/37 tinglyst 22.12.1987.  ** Nye vilkår  
BÅTPLASSEN MEDFØLGER IKKE I HENDELEN TIL ARNEVIK.

Dagboknr. 1973/333-2/37 tinglyst 26.01.1973. Best. om båt/bryggeplass, rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:18 Bnr:108, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:49. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1999/6381-2/37 tinglyst 04.11.1999.  ** Diverse påtegning. Retten til båtplass er overført til gnr 18 bnr 438

Dagboknr. 1978/2112-2/37 tinglyst 11.05.1978. Best. om båt/bryggeplass, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:175. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1978/2113-2/37 tinglyst 11.05.1978. Best. om båt/bryggeplass, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:174. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1980/1308-2/37 tinglyst 04.03.1980. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:210. Bestemmelse om kloakkledning. Bestemmelse om båt/bryggeplass. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1983/7563-1/37 tinglyst 19.12.1983. Best. om adkomstrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:261. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1986/4676-1/37 tinglyst 01.07.1986. Erklæring/avtale. Vegvesenets betingelser vedtatt. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1988/5717-1/37 tinglyst 08.08.1988. Best. om adkomstrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:175. Med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1989/6429-2/37 tinglyst 16.10.1989. Erklæring/avtale. Grensejustering hvorved bnr. 25 avgir 24,3m2 til bnr. 261 og bnr. 261 avgir l21,2m2 til bnr. 25. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1990/897-2/37 tinglyst 12.02.1990. Erklæring/avtale, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:378. Veirett. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1997/121-1/37 tinglyst 08.01.1997. Best. om båt/bryggeplass. Rettighetshaver Jarle Skuggevik. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 1999/6382-1/37 tinglyst 04.11.1999. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:215, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:437, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:438. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1999/7303-3/37 tinglyst 13.12.1999. Best. om båt/bryggeplass, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:437. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2009/374442-1/200 tinglyst 27.05.2009. Bestemmelse om båtplass. Rettighetshaver:Skuggevik Kirsti og hennes etterkommere i rett nedadstigende linje. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2012/1103432-1/200 tinglyst 31.12.2012. Best. om adkomstrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:19. Med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere.
 
Dagboknr. 2012/1103432-2/200 tinglyst 31.12.2012. Best. om adkomstrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:457. Med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2013/214735-1/200 tinglyst 14.03.2013. Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS, Org.nr: 982974011. Bestemmelse om ryddebelte. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2015/1077273-1/200 tinglyst 18.11.2015. Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver:LILLESAND KOMMUNE, Org.nr: 964965404. Bestemmelse om avløpspumpestasjon. Bestemmelse om adkomstrett. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om beplantning. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2016/527515-1/200 tinglyst 13.06.2016. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:498. Bestemmelse om vann og kloakkledning. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2016/851947-2/200 tinglyst 20.09.2016. Bestemmelse om båtplass, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:498. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2016/851947-3/200 tinglyst 20.09.2016. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:498. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2020/2015636-2/200 tinglyst 22.01.2020. Bestemmelse om båtplass/bryggeplass, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:530. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2020/2015636-3/200 tinglyst 22.01.2020. Bestemmelse om strand, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:530. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2020/2015636-4/200 tinglyst 22.01.2020. Bestemmelse om adkomstrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:530. Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2020/3221667-1/200 tinglyst 23.10.2020. Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg. Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS, Org.nr: 982974011. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2020/3221715-1/200 tinglyst 23.10.2020. Bestemmelse om nettstasjon. Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS, Org.nr: 982974011. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknr. 2021/1284035-1/200 tinglyst 14.10.2021. Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:538, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:539, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:540. Gjelder denne registerenheten med flere
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Rettigheter på 4215-18/16
Dagboknr. 1910/900206-1/37 tinglyst 03.09.1910. Bestemmelse om beiterett. Overført fra: 0926-18/4, rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:18 Bnr:4, rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:18 Bnr:14, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:25. Overført fra: 0926-18/4
 
Rettigheter på 4215-18/261
Dagboknr. 1983/7563-2/37 tinglyst 19.12.1983. Best. om adkomstrett, rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:18 Bnr:25. Med flere bestemmelser.

Utleie

Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.
Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Priser:

Bolignummer BFS5A kr. 6.040.000,-
Bolignummer BFS5B kr. 5.990.000,-
Bolignummer BFS6A kr. 6.190.000,-
Bolignummer BFS7-3 kr. 5 930 000,-
Bolignummer BFS7-4 kr. 5 930 000,-
Bolignummer BFS7-5 kr. 5 930 000,-

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av tomteverdi (kr. 1 950 000,-) kr. 48 750,-, Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-.
Total sum omkostninger kr. 49 920,-

Total kjøpesum inkl. omkostninger:

Bolignummer BFS5A kr. 6.089.920,-
Bolignummer BFS5B kr. 6.039.920,-
Bolignummer BFS6A kr. 6.239.920,-
Bolignummer BFS7-3 kr. 5.979.920,-
Bolignummer BFS7-4 kr. 5.979.920,-
Bolignummer BFS7-5 kr. 5.979.920,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kjøp av eiendommene forutsetter følgende betalingsplan, som innbetales meglers klientkonto:

1)            Tomtepris og kjøpsomkostninger (se tomtepris og omkostninger i pkt Omkostninger) + kr. 50.000,- betales innen 14 dager etter at kjøpekontrakt er signert. Skjøtet vil ved mottatt tomteoppgjør bli sendt for tinglysing, og kjøper får dermed hjemmel til grunnen fra da. Eiendommen vil deretter kunne pantsettes av kjøpers bank for eventuelt lånefinansiering av den totale kjøpesummen.

Resterende del av kjøpesum fordeles slik:

2)            ca 30 % - Når takstoler/sperrer er montert
3)            ca 30 % - Når kledning og vinduer er montert
4)            ca 30 % - Når bolig er klar for maler og gulvlegger
5)            Minimum 10 % av kjøpesum - Ved overtakelse

Selger skal ha stilt garanti iht bustadoppføringslovas § 12 før første betaling. Innbetalingsanmodninger sendes med én ukes forfall.

Det vil fra selgers side ikke engasjeres byggelånstakstmann eller annen tredjepart for dokumentasjon på at tilført verdi på eiendommen er i samsvar med betalingsplanen. Uavhengig kontrollør iht Plan- og bygningsloven bekostes av kjøper. Innbetaling av delbeløp til meglers klientkonto er å anse som bekreftelse fra kjøper på at beløpet kan utbetales videre til selger/selgers bank.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Den enkelte tomteeier faktureres selv kostnader for abonnement vann og avløp, forbruk vann og avløp, renovasjon samt eiendomdsskatt fra Lillesand kommune. Beløp fastsettes av kommunen etter innflytting, se www.lillesand.kommune.no.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt p.t. Faktureres den enkelte boligeier.

Faste løpende kostnader

Tilkobling og abonnement for tv/data dekkes av den enkelte. Dersom det blir etablert velforening skal årsgebyr dekkes av den enkelte.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skuggevik, BFS5A, Gnr. 18 Bnr. 543 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - innkalle til endingsmøte, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Selger tar forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart, samt kommunal godkjenning av bygg.

Visning

.Etter avtale med megler på tlf. 40408021

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter nærmere avtale med hver enkelt kjøper

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0085

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0085. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Meglerprovisjon pr. enhet kr. 40.000,-
Tilretteleggingshonorar kr. 18.750,-
Oppgjørshonorar pr. enhet kr. 4.375,-
Markedsføringskostnader faktureres i hht. utlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

14.03.2022
Varenummer: 3058895