Lyngdal

Skreliveien 502

Prisantydning
5 800 000 kr
Omkostninger
165 300 kr
Totalpris
5 965 300 kr
Formuesverdi
298 881 kr
Byggeår
1981
Internt bruksareal (BRA‑i)
230 ㎡
Bruksareal
323 ㎡
Tomteareal
754 000 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Gårdsbruk med enebolig, hagestue, stor garasje, redskapsbod m.m. Totalt 754 da.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etg.: Vindfang, Hall, Vaskerom, Bad, Soverom, Soverom 2, Garasje, Ganger, Vindfang 2, TV-stue.
2. etg.: Trapperom, Stue, Kjøkken, Bad, Gang, Soverom, Soverom 2.

Oppvarming

Strøm og ved. Varmepumpe. Varmekabel i 2 bad, vaskerom og gang. Vedovn i stuen og gang nede.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal er det to adkomstveier opp til Meland. En går langs fjorden via Lastad, følg skilting mot Skreli via Årnesveien. Det er også mulig å kjøre opp mot Egilstad, følg Heradveien opp til toppen av heia, ta så til venstre mot Meland via Hinderslandsveien. Sistnevnte vei egner seg best på vinterstid.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Skolekrets

Årnes- og Berge skole

Offentlig kommunikasjon

Det er skolebuss.

Parkering

God parkering på egen tomt/eiendom og i garasjer.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Meland, kun ca 6 km vest for Lyngdal sentrum mot Skreli. Eiendommen ligger ved Skreliveien og det meste arealet ligger på sørsiden av veien, mens en mindre teig ligger på nordsiden av denne veien. Landlig og rolig strøk på heia og boligen ligger på sørsiden av veien, meget solrikt område.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.12.1981. Ferdigattesten gjelder Nybygg, Boligbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ingen tegninger eller ferdigattest på hagestuen eller frittliggende garasje.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Endringer i forhold til godkjente tegninger fra 1979 i 1 etasje : Boder benevnt som mat, klær og en gang er gjort om til kjellerstue. Redskapsbod/sport er omgjort til soverom. Hobbyrom er soverom. Det er i tillegg bygget en garasje, vindfang og en større mellomgang. Endringer i 2. etasje. Soverommet i forbindelse med stuen er nå en del av stuen. Bad og vaskerom er nå et større bad. Rommene er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen grenser til offentlig vei.
Tilknyttet privat vann fra brønn med pumpe. Vannkvalitet og mengde er ukjent.
Det er privat septiktank med spredegrøft.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, Nåværende. Fritidsbebyggelse, Nåværende.

I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser i eiendomsrett:
1930/900052-1/40 12.07.1930 ERKLÆRING/AVTALE
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Kanal på gårdene Hindersland, Meland, Eikenes og Øvsteland

1938/217-1/40 06.04.1938 ERKLÆRING/AVTALE
BESTEMMELSE OM REGULERING AV MYROMRÅDE

1960/901003-1/40 05.04.1960 ELEKTRISKE KRAFTLINJER

1971/2006-4/40 17.08.1971 ERKLÆRING/AVTALE
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Elv på Meland m.fl. gårder.

1971/3011-2/40 09.12.1971 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4225 GNR: 92 BNR: 12

1994/2468-1/40 03.08.1994 JORDSKIFTE
Lista jordskifteretts sak 25/1993. Tvist om plassering av gjerde og grinder. Bruksordning.

1997/2100-2/40 02.07.1997 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4225 GNR: 92 BNR: 30
Bruksrett til steinrøys. Bestemmelse om vannrett.

Grunndata:
902461-1/40 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN, OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930.

1971/3011-1/40 09.12.1971 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 4225 GNR: 92, BNR: 12

1991/1700-1/40 18.06.1991 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 4225 GNR: 92, BNR: 30
Areal 669,2 m2.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig, herunder bo og driveplikt. Driveplikten gjelder for dyrkede arealer, enten ved at eier driver selv eller ved bortleie. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad til  Lyngdal kommune, snarest mulig dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr på kr. 5.000,- og det faktureres direkte til kjøper. Kjøper bærer risikoen dersom konsesjon ikke innvilges fra kommunen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 145 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 165 300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området har spredt bolig- og fritidsbebyggelse og landbruk.

Standard

Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har tapet, trepanel, malte plater og betong. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater. Boligen har trebjelkelag og støpte gulv. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen har elementpipe med vedovn i gangen i 1. etasje og i stuen. Sotluke på det ene soverommet nede. Boligen har malt tretrapp. Dørene har karmer og dørblad av tre.

Kjøkkenet har malte/folierte fronter og laminert benkeplate. Innredningen er fra 2016. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Vaskerommet i 1. etasje er fra 2023. Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. Gulvet er flislagt. Vaskerommet er tilnærmet flatt, lokalt fall i forbindelse med sluken. Ukjent membranløsning bak våtromsplatene. Rommet har elektriske varmekabler. I sluket er det klemring, men det er vanskelig å fastslå membran/mansjett under klemring. Rommet har innredning med nedfelt servant og opplegg for vaskemaskin. Det er ingen ventilering. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner. Våtsoner er mot yttervegger og badet. Vegg mot soverom er i betong bak utforet vegg. Det ble utført fuktsøk, ingen unormale funn.

Badet i 1.etasje fra 2023. Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. Gulvet har vinylbelegg og fall mot sluken i
dusjhjørne. Rommet har elektriske varmekabler. Gulvet har gulvbelegg som er klemt i sluket og har oppkant langs vegger og ved dør. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne. Rommet er ventilert med mekanisk/elektrisk avtrekksvifte og tilluft i forbindelse med døren. Det ble boret hull i veggen under trappen bak dusjhjørne. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er ingen garanti for at det ikke er fukt eller svikt i konstruksjoner, men en indikasjon på at det fremstår normalt i området der hulltaking er utført.

Badet i 2. etasje er fra 2016 ifølge eier. Veggene har fliser. Taket er malt. Gulvet er flislagt, det er etablert fall mot slukene. Rommet har elektriske varmekabler. I sluket er det synlig mansjett under klemring, øvrige deler av membranen ligger skjult bak
flisene. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, badekar og dusjvegger/hjørne. Rommet er ventilert med mekanisk/elektrisk avtrekksvifte og tilluft i forbindelse med døren. Det ble boret hull i gangen i veggen bak dusjhjørne. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er ingen garanti for at det ikke er fukt eller svikt i konstruksjoner, men en indikasjon på at det fremstår normalt i området der hulltaking er utført.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 06.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Enebolig - Utvendig - Taktekking - 2, TG2
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Undertaket er fra byggeår.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag - 2, TG2
Vurdering av avvik:
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

Takkonstruksjon/Loft, TG2
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Tiltak
- Lufting/ventilering bør forbedres.

Vinduer, TG2
Vinduene har karmer av tre og er fra byggeåret. Vinduet på badet oppe er fra 2016.
Vurdering av avvik:
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Vinduene har oppnådd en alder at det kan være fare for punkterte glass.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftets på sikt.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2
Terrassene/verandaen er bygd i betong, med rekkverk av tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist andre avvik:
- Utvendig betongdekke over garasjen, gang og vindfang har ikke tettesikt. Dette kan medfører til at det trekkes i fukt i betongdekke.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales å påføre utvendig betongdekke med et tettsjikt slik at det ikke trekker fukt inn i betongdekke.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige trapper, TG3
Det er utvendige trapper av tre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
- Det mangler rekkverk på utvendig trapp. Det mangler rekkverk på den nye forstøtningsmuren i bakkant av boligen. Er muren høyere en 50 cm må det monteres rekkverk.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig - Overflater - 2, TG2
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det mangler foring og listverk på ytterdøren i vindfanget ved siden av garasjen.
- Tiltak:
- Montere foringer og listverk.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2
Boligen har trebjelkelag og støpte gulv.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det ble målt nivå forskjell på soverommet i forbindelse med balkongen.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon, TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted, TG2
Boligen har elementpipe med vedovn i gangen i 1. etasje og i stuen. Sotluke på det ene soverommet nede.
Vurdering av avvik:
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Tiltak
- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

Rom Under Terreng,TG2
Det er boret hull i ytterveggen i TV-stuen i 1. etasje.
Vurdering av avvik:
- Det er konstatert brudd på dampsperre mot kald sone.
Tiltak
- Det må foretas ytterligere undersøkelser.

Innvendige trapper, TG2
Boligen har malt tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak
- Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
- Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.

Våtrom - 1. Etasje > Vaskerom
Overflater vegger og himling, TG2
Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater.
Vurdering av avvik:
- Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
- Våtromsplatene er montert ned mot gulvfliser, med fuge i overgangen gulvflis og våtromsplater.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales å montere våtromsplatene i en sokkellist ned mot oppkantflis.

1. Etasje > Vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt, TG2
I sluket er det klemring, men det er vanskelig å fastslå membran/mansjett under klemring.
Vurdering av avvik:
- Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
Tiltak
- Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

1. Etasje > Vaskerom - Ventilasjon, TG3
Det er ingen ventilering.
Vurdering av avvik:
- Rommet har ingen ventilasjon
- Kun ventilering i forbindelse med vinduet.
Tiltak
- Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

2. Etasje > Bad - Overflater Gulv, TG2
Gulvet er flislagt, det er etablert fall mot slukene. Rommet har elektriske varmekabler.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
Tiltak
- Andre tiltak:
- Bom i fliser skyldes at det er dårlig med lim under flisene og at flisene på et eller annet tidspunkt kan løsne. Man vil da kunne lime flisene ned igjen og fuge på nytt.

Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg, TG2

21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei
Kommentar:

1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
Det ble etablert nytt sikringsskap i 2020.

2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja
Kommentar:

3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja
Kommentar: Det foreligger dokumentasjon på det elektriske arbeidet utført i min tid i boligmappen.

5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei
Kommentar:

6.Forekommer det ofte at sikringene løses ut? Nei
Kommentar:

7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei
Kommentar:

8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank.
Nei.
Kommentar:

10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei
Kommentar:

14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei
Kommentar:

15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja
Kommentar:

16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja
Kommentar: Ukjent historikk på det elektriske anlegget.

Tomteforhold - Drenering, TG2
Dreneringen er fra byggeåret og er lite synlig for kontroll, på baksiden av boligen. Det er lagt ny drenering i gavlen mot øst og på framsiden av boligen i 2020. Utvendig er det synlig grunnmursplast på murene som er tilbakefyllt. Øvrig drenering ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for kontroll. Takvann er ledet bort i rør som går ned i bakken.

Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Manglende fuktsikring i bakkant av boligen/garasjen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
- Det er i bakkant av boligen etablert betongmur/ betongplatting med fall bort fra boligen.

Grunnmur og fundamenter, TG2
Boligen har grunnmurer som er pusset utvendig og innvendig. Erfaringsmessig er murene av lettklinkerblokker eller betongblokker.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.

Terrengforhold, TG2
Boligen er oppført i skrånende terreng.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
- Det er ikke tilstrekkelig fall på terrenget bort fra bygningen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Jeg anbefaler å etablere fall bort fra grunnmuren alle steder rundt bygningen. Fallet ut fra bygningen skal være minimum 1:50 i en avstand på minst 3 m fra veggen. Vannet skal enten føres i tett ledning bort fra huset eller ledes vekk fra veggen på terrengoverflaten. Eier har etablert en betongmur på fjell i bakkant av boligen med med betongdekke mellom muren og boligen.

Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2
Utvendige avløpsrør er av plast Det er septiktank med overløp til grøft og utvendige vannledninger er av plast (PEL). og privat brønn.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Foreta kontroll av brønnvann.
- Innhent dokumentasjon, om mulig.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Septiktank, TG2
Septiktanken er av betong fra 1982.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.
- Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.
Tiltak
- Avløpsanlegget må sjekkes.

Enebolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold;
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Endringer i forhold til godkjente tegninger fra 1979 i 1 etasje : Boder benevnt som mat, klær og en gang er gjort om til kjellerstue. Redskapsbod/sport er omgjort til soverom. Hobbyrom er soverom. Det er i tillegg bygget en garasje, vindfang og en større mellomgang. Endringer i 2. etasje. Soverommet i forbindelse med stuen er nå en del av stuen. Bad og vaskerom er nå et større bad.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
Det er synlig isopor i taket i garasjen, vindfang og mellomgang. Dette må klees inne med brannhemmende plater.
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Mengden dagslys i rommet bestemmes vanligvis av følgende faktorer: vinduenes areal og plassering, skjerming fra terrenget, skjerming fra andre byggverk, rommets høyde og dybde, samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet. Dette gjelder kjellerstue.

Hagestue:
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold;
Det foreligger ikke tegninger - Det foreligger ingen tegninger eller ferdigattest på hagestuen.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Garasje:
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger - Det foreligger ingen tegninger eller ferdigattest på garasjen.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Garasjen ble bygget i 2019 ifølge eier.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Enebolig
Standard: Bygningen har en normal god standard i forhold til byggeåret.
Vedlikehold: Bygningen er jevnlig vedlikeholdt.
Hagestue
Standard: Bygningen har en normal god standard i forhold til byggeåret.
Vedlikehold : Bygningen er jevnlig vedlikeholdt.
Garasje
Standard : Bygningen har en normal god standard i forhold til byggeåret.
Vedlikehold : Bygningen er jevnlig vedlikeholdt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: alle integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger.

Diverse

Andre bygg:
Oppført ny garasje i 2018. Vegger og tak isolert.
Eldre redskapshus. Nye takplater.
Uteløe oppført i 2018 på jorde foran boligen. Annen uteløe renovert.
Ved bolig er det utestue på 18 kvm, bygd i 2018. Betonggulv. Isolert og innlagt strøm.
Bak huset er det oppført en hytte/lekestue på ca. 12 kvm og samme type er oppført på heia som en jakthytte.

Det står et eldre skolehus/grendehus på eiendommen. Det har adresse: Skreliveien 504. Brukes av innbyggere i kretsen. I matrikkel fremkommer registrering av dette som Sefrakminne: 1032 2 22 - Skolehus, Meland. Tidfesting: 1875-1899.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

Heftelser i eiendomsrett:
1930/900052-1/40 12.07.1930 ERKLÆRING/AVTALE
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Kanal på gårdene Hindersland, Meland, Eikenes og Øvsteland

1938/217-1/40 06.04.1938 ERKLÆRING/AVTALE
BESTEMMELSE OM REGULERING AV MYROMRÅDE

1960/901003-1/40 05.04.1960 ELEKTRISKE KRAFTLINJER

1971/2006-4/40 17.08.1971 ERKLÆRING/AVTALE
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Elv på Meland m.fl. gårder.

1971/3011-2/40 09.12.1971 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4225 GNR: 92 BNR: 12

1994/2468-1/40 03.08.1994 JORDSKIFTE
Lista jordskifteretts sak 25/1993. Tvist om plassering av gjerde og grinder. Bruksordning.

1997/2100-2/40 02.07.1997 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4225 GNR: 92 BNR: 30
Bruksrett til steinrøys. Bestemmelse om vannrett.

Grunndata:
902461-1/40 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN, OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930.

1971/3011-1/40 09.12.1971 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 4225 GNR: 92, BNR: 12

1991/1700-1/40 18.06.1991 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 4225 GNR: 92, BNR: 30
Areal 669,2 m2.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Gjelder for off. renovasjon, slamtømming, feie- og branntilsynsavg.

Byggemåte

Boligen har taktekking av betongtakstein. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra 2018. Nedløpsrør blir ført til rør i bakken.
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning som er impregnert og er fra byggeår ifølge eier. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon.
Vinduene har karmer av tre og er fra byggeåret. Vinduet på badet oppe er fra 2016. Bygningen har malt hovedytterdør, vaskeromsdør, inngangsdør fra 2015 og skyvedør fra 2012.
Terrassene/verandaen er bygd i betong, med rekkverk av tre. Det er utvendige trapper av tre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Bolig er tilknyttet fiber.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har kommentert følgende:

Spørsmål 1: Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: Feil fall til sluk på vaskerommet.

Spørsmål 2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
2.1.2 Årstall: 2023
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Elektrisk. rørannlegg. snekkring. Bad å vaskerom i 2023. Bad 1 etg ca 2016 flis utført av lyngdal flisesenter. Rør av rørleggeren lyngdal. Elanlegg av lyngdal elinstalasjon.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Tratekk. Snekkret selv pga er tømrer.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
4.1.2 Årstall: 2018
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Takrenner å nedløp. Skiftet takstein.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Gjort det selv, er tømrer.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 6: Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja

Spørsmål 7: Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja
Beskriv omfanget: Tendens til fukt ved døren som går ut til garasjen. Er en sprekk i betong taket/gulvet som er terrasse over garasjen. Altså fukt over dør ved langvarig regn. Ellers ikke noe fukt som jeg kjenner til.

Spørsmål 8: Er det utført arbeid med drenering? Ja
8.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
8.1.2 Årstall: 2018
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
8.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Tunet ble oppgradert med natursteinsmurer å asfalt å plen. Ble da lagt nye rør for drenering å for nedløpene. Ikke bak huset. Husker ikke helt årstall, men ca 2018 kan være før også.
8.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Hans Birkeland
8.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 10: Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
10.1.2 Årstall: 2020
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Lagt strøm til garasjen. uthuset å utestua. Skiftet til automatsikringer hele strømskapets innmat skiftet.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Tratekk
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja
Spesifiser hvilken type: Septiktank med spredegrøft. Å vannbrønn med pumpehus.

Spørsmål 13: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
13.1.2 Årstall: 2023
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Bad 1 etg. Skiftet alt av rør. År ca 2016. Bad underetasjen skiftet alt av rør. IKKE skiftet sluk å avløpsrør på vaskerom. Ellers alt annet av rør skiftet.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Rørlegger lyngdal bad 1 etg. Bad, vaskerom underetasje har tratekk gjort.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 16: Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja
16.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
16.1.2 Årstall: 2023
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Skiftet ett lager på varmepumpa i underetasjen. Var reklamasjon.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Molandsli rør lyngdal.
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Spørsmål 17: Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja
Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort: Sprekk i betonggulv over garasje. Noe sprekk i muren ved font av hus, pga gravemaskin ved uhell dunket borti under arbeid av tunet. Ikke noe problem med det slik jeg ser det.

Spørsmål 18: Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja
Beskriv feilen eller endringen: Peiskongen avdeling lyngdal monterte ovn i underetasjen. Husker ikke helt året. Men ca 2017. Det kan under oppfyring ryke litt ut av ovnen i 1 etg når kjøkken vifte står på. Men kun i starten. Ikke når det er skikkelig fyr i ovnen, da er det ikke noe problem.

Spørsmål 19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Hva slags skadedyr og hva var omfanget? Har vært mus på loft. Har utbedret musetetting, så siden 2018 har det ikke vært mus på loft som jeg kjenner til.

Spørsmål 23: Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak? Ja.
Beskriv hva som mangler og hvorfor: Garasjen som ble bygget i 2019 er ikke søkt på. Den er 80 kvadratmeter. Ellers er det eldre bygninger som sto oppført før jeg overtok. Disse er kledd ved stålplater på vegger å tak.

Spørsmål 24: Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja
25.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
25.1.2 Årstall: 2015
25.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
25.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: En gang å 2 stk boder ble bygget om til ett rom i underetasjen. Vaskerom å bad 1 etasje ble bygget om til ett større bad.
25.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Gjort selv. Er tømrer.
25.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.
25.1.8 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen? Nei, ikke søknadspliktig.

Spørsmål 27: Er det utført radonmåling? Nei, ikke som jeg kjenner til.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 0C717CD9-B144-4EFE-814A-CC023B9DE082