Høvåg

Skottevigveien 173

Prisantydning
5 490 000 kr
Omkostninger
153 720 kr
Totalpris
5 643 720 kr
Formuesverdi
961 914 kr
Formuesverdi sekundær
3 462 889 kr
Kommunale avgifter
9 013 kr / år
Byggeår
1960
P-rom
196 ㎡
Bruksareal
196 ㎡
Tomteareal
1 860 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med stor, dobbel garasje på ca. 1,8 mål solrik tomt. Bolig påbygd i 2015. Velkommen til visning!

Om eiendommen

Standard

Flott enebolig beliggende på stor solrikt tomt på Helleneset i Høvåg. Område er meget koselig og fremstår som stille og fredelig i naturskjønne sørlandsomgivelser.

Boligen inneholder:
U.etasje/kjeller: Trapperom, kjellerstue, soverom, bad
1. etasje: Vf, hall m/trapp, stue, stue, kjøkken, spisestue, bad
P-rom 2. etasje: Trapperom, gang, soverom, soverom, bad

Stor dobbel garasje fra 2016 med gode oppbevaringsmuligheter på loft. Loftet er isolert og inndelt i to rom. Godt med biloppstillingsplasser på tomten. El.billader
i garasjen

Boligen holder en normal god standard, tatt alder i betraktning. Tilbygg i hovedetasjen med baderom og stuer er fra 2015. Det ble foretatt oppussing av boligen i 2006, heriblant. to baderom og kjøkken.

Utvendig er dobbelkrummet betongtakstein, takrenner og beslag fra 2015 og er i god stand. Vinduer er fra 2006 og 2015 og er i bra stand. Ytterdører er av blandet årgang og er i bra stand. Vestlandkledning på nord og vestveggen er fra byggetid, vestveggen er noe slitt. Liten del på østveggen har gammel kledning som er i bra stand. Kledning på tilbygg er i god stand.

Boligen har strandlinje ned til bukten, men det er grunt vann og egner seg ikke til bading slik det er i dag. Tomten er pent opparbeidet med utsikt utover bukten og flotte omgivelser

Alt i alt en nydelig bolig man kan flytte rett inn i som passer utmerket familier eller par som ønsker noe litt utenom bykjernen men som samtidig har kort vei til Kristiansand og Lillesand

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 196 kvm, Bruksareal: 196 kvm
Bra. pr. etasje.: Kjeller  45 m²  - 1. etg. 116 m²  - 2. etg. 35 m².
P-rom u.etasje/kjeller: Trapperom, kjellerstue, soverom, bad
P-rom 1. etasje: Vf, hall m/trapp, stue, stue, kjøkken, spisestue, bad
P-rom 2. etasje: Trapperom, gang, soverom, soverom, bad

Lillesand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det foreligger tegninger på påbygg fra 2015 som stemmer med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Byggeår ukjent.

Oppvarming

Varmepumpe, elektrisk og ved. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 12.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen er bygd i 1960 og ble påbygd i 2015 og er i bra stand. Det ble også foretatt oppussing av boligen i 2006. Vanlig vedlikehold bør beregnes. Følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig er dobbelkrummet betongtakstein, takrenner og beslag fra 2015 og er i god stand. Vinduer er fra 2006 og 2015 og er i bra stand. Ytterdører er av blandet årgang og er i bra stand. Vestlandkledning på nord og vestveggen er fra byggetid, vestveggen er noe slitt. Liten del på østveggen har gammel kledning som er i bra stand. Kledning på tilbygg er i god stand. Terrasser er i bra stand, rekkverk er iht. krav. Hulrom under fliser ved trapp til inngangsdør. Innvendig ble bad x 2 oppusset i 2006, vanlig vedlikehold bør beregnes. Bad i tilbygg er fra 2015. Det ble utført hulltaking i vegg inn mot bad x 3 og ved uforet vegg i kjeller, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget. STRAI kjøkkeninnredning er fra 2006 og er i bra stand, keramisk platetopp er montert. Gulvhøyder ble kontrollert i 5 rom, enkelte avvik ble registrert. Det er spesielt retningsavvik i kjeller og i 2. etasje. Sikringsskap x 2 med automatsikringer. El. anlegget er nyere oppgradert, ref. samsvarserklæring i sikringsskapet. El.billader i garasjen. Røropplegget ligger rør i rør og er av nyere dato. Innvendig stoppekran er montert i bad/vaskerom i kjeller. Ved og elektrisk til oppvarming. Dobbel garasje er fra 2016. Det er dobbelkrummet betongtakstein og plastbelagte stålrenner montert. Betongvegger og støpt gulv. 1 garasjedør og 2 leddporter med automatisk åpner. Eier opplyser om at garasjeloft er fullisolert.
Garasjen har følgende areal:
1. etasje: 52 m2
Loftsareal: 29 m2 Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.

Lovlighet
Enebolig - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.Tegning for 1. etasje stemmer. Tegning for kjeller har ingen rominndeling. Ingen tegning for kjeller.

Følgende avvik har fått TG2:
Utvendig > Eldre kledning: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Utvendig > Dører: Det er avvik: Se beskrivelse.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, Tilbygg 2015. Utført av murmester Vidar Larsen AS.
Pkt 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja, Membran - tilbygg. Pkt 2.2: Er arbeidet byggemeldt? Ja, i 2015.
Pkt 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, Oppgradert - 2015.
Pkt 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, Garasje og tak. Utført av byggmester Modalen.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Koselig beliggenhet med umiddelbar nærhet til sjøen og flotte turområder. Flott utsikt fra tomten, samt strandlinje i bukt like i nærheten av Blindleia, hvor du finner Norges vakreste skjærgård.

Tomt

Areal: 1 860 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Stor dobbel garasje fra 2016 med gode oppbevaringsmuligheter på loft, samt godt med biloppstillingsplasser på tomten. El.billader
i garasjen

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 05.04.2016. Ferdigattesten gjelder Riving og gjenoppføring av garasje, tilbygg, stablemur og terrenginngrep. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNFR (Natur-, landbruk- og friluftsområder samt reindrift), og er en del av kommuneplanens arealdel, kommuneplan for Lillesand kommune 2018 - 2030, datert 07.11.2018. I områder som er lagt ut til LNFR er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Delareal 36 m2; Arealbruk - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, Nåværende.
Delareal 1 824 m2: Arealbruk Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Lillesand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 6536 Tinglyst: 24.11.1998 - Bestemmelse om vannledning. Vegvesenets betingelser vedtatt.
Dagboknr: 294 - Tinglyst: 21.04.1936 - Bestemmelse om veg. Med flere bestemmelser.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-)) 153 720,- (Omkostninger totalt) 5 643 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 013 pr. år
Prognose for kommunale gebyrer for innværende år. Fakturert beløp i 2022 var kr. 8441,-.

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2023 er kr. 7.144,-. Gebyret faktureres månedlig.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3560,- for år 2023 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 961 914,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 462 889,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skottevigveien 173, Gnr. 84 Bnr. 24 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/ stekeovn/ koketopp og oppvaskmaskin
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 46 47 31 35.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0062

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0062. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Johan Elieson, tlf. 46 47 31 35

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 490 000,-) (Kr.175 680) Tilrettelegging (Kr.15 500) Totalt kr. (Kr.209 515)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3068916