Kjørestad

Skottegaten 6

Prisantydning
1 950 000 kr
Omkostninger
65 750 kr
Totalpris
2 015 750 kr
Formuesverdi
704 432 kr
Formuesverdi sekundær
2 676 840 kr
Byggeår
1973
Internt bruksareal (BRA‑i)
208 ㎡
Bruksareal
229 ㎡
Tomteareal
756 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Enebolig med hybel på stor tomt med solrik og lun beliggenhet i populært boligområde.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enebolig beliggende i et veletablert og populært boligfelt, med kort avstand til flere fine turområder, skole, lekeplass ,barnehage og sentrum.

Boligen holder en gjennomgående eldre standard med moderniseringsbehov.
- praktisk romfordeling.
- vinkelstue med gode vindusflater.
- avskjermet kjøkken med original innredning og avsatt plass til hvitevarer.
- 3 godkjente soverom.
- hybel med oppholdsrom og kjøkken.
- gode lagringsmuligheter.
- solrik og lun terrasse.
- stor solrik tomt med potensiale.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Det må påregnes foring av pipe.
Det er en gammel sentralfyr i underetasjen. Oljetank i hagen. Det foreligger ikke dokumentasjon på sanering. Oljetanken ligger ved hovedinngangen.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum, følg bryggeslengen ut mot Sundsodden. Ved Lauervika ta opp til høyre opp Skogveien og følg veien oppover, ta til venstre i T-krysset, og første til høyre inn på Skottegaten. Følg veien innover. Boligen ligger på høyre side, og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Skolekrets

Farsund barne- og ungdomsskole.

Parkering

I garasje, på egen tomt og i gate.

Beliggenhet

Populær beliggenhet i midtre del av Kjørestad. Boligområdet er meget barnevennlig med en romslig og velutrustet lekeplass. Fra eiendommen er det ca. 250 meters gange til barne- og ungdomsskolen. Kort vei til flere fine turområde som bl.a. Varbak som er et attraktivt turområde med turstier og flotte utsiktspunkter. I en radius på ca. 1 km finner man barnehager, skoler, balløkke, Farsund sentrum med alle servicefasiliteter, Amfi kjøpesenter, Ekko kulturhus, båthavnen og Badehuset.
Fin utsikt fra eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 13.08.1974. Ferdigattesten gjelder nybygg våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Vindusutforming i front avviker fra tegninger, samt garasjen er noe mindre enn tegningene viser. Endringen(e) er ikke omsøkt.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Bod i kjelleren er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommet er byggemeldt som henholdsvis bod. Det ombygde rommet er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Pålegg; Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan: Kommunedelplan Farsund-Lista 2018-2028.

Adgang for utleie

Det er innredet hybel i boligen. Deler av hybelen er med på originale tegninger. Rom som har vært benyttet til soverom er opprinnelig godkjent som bod og er ikke søkt bruksendret og dermed ikke godkjent til varig opphold. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.
Hybelen har ikke vært leid ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
4206/1/577:
21.02.1967 - Dokumentnr: 246 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
RETTIGHETSHAVER: Ubebygde tomter rundt Skottegaten.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 48 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 65 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 25.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:

Boligen på Skottegaten 6 er en eldre bolig fra 1973. Boligen er fordelt på kjeller, hovedetasje og et mindre kryploft. Tidlig 90 tallet ble tekkingen skiftet, ut over det fremstår bygget originalt fra byggeår. Det er opplyst at det oppstod en vannskade på bad i hovedetasjen i 2023, noe som har gitt skader på bad og
toalettrom i hovedetasje og himling på bad og vaskerom i kjeller. I 2024 ble det utført en nødreparasjon/ utskiftning av et vannrør i kjeller tilknyttet oljefyr.
Bygget i sin helhet bærer preg av alder og man må påregne en del oppgraderinger, renovering og modernisering for å få det opp i en brukbar standard.
Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Utvendig
Taktekking,TG2
Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Nedløp og beslag,TG2
Renner, nedløp og takbordbeslag i lakkert aluminium.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Det er avvik:
- Rustskader på rennekroker og deformasjon på renne
Tiltak
- Tiltak:
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Renner bør skiftes
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon,TG2
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Det er ingen musesperre i nedre kant av konstruksjon.
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Tiltak
- Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
- Musesperre må etableres.
- Råteskadet trekledning må skiftes ut.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon med undertak av bord
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det er stor sannsynlighet at dette er en eldre skade før tekking ble skiftet i 1991,Ved en eventuell utskiftning av tekking, bør undertak utbedres.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Vinduer,TG3
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har vinduer i teak med 2 lag glass.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
- Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
- Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Vinduer står foran full utskiftning
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Dører,TG2
Bygningen har teak hovedytterdør, balkongdører i teak
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Dører er moden for utskiftning
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
Støpt takterrasse med rekkverk i tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
- Hele rekkverket må skiftes ut.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige trapper,TG3
Utvendig støpt trapp.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
- Det er ikke montert rekkverk.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig
Overflater,TG2
Innvendig er det gulv av parkett, betong, teppe og belegg. Veggene har tapet, trepanel og betong. Innvendige tak har himlingsplater.
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Etasjeskiller er av trebjelkelag. Støpt gulv i kjeller. Det er målt ca 17 mm høydeforskjell på gulv i gang i underetasje over en lengde på ca 2 m.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det er avvik:
- Det er sprekker i gulv i underetasjen
Tiltak
- Andre tiltak:
- Skjevheter i kjeller vil være mulig å avrette med flytmasse. Etasjeskiller hvor det er fukt, må åpnes opp, tørkes og undersøkes og man må påregne utskiftninger.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Pipe og ildsted,TG3
Boligen har mursteinspipe, åpen peis og sotluke/feieluke.
Vurdering av avvik:
- Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet.
- Pipevanger er ikke synlige.
Tiltak
- Større avstand til brennbart materiale må lages.
- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
- Det må monteres ildfast plate under/foran ildsted.
- Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
- Et godt tiltak for å renovere eldre piper i tegl, vil være å fore pipen. Med det menes å installere et innerrør i eksisterende teglpipe. Dette vil redusere kravet fra 4 synlige sider til 2.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Rom Under Terreng,TG3
Veggen er foret ut med lekter og isolert med Styrofoam Målinger har gitt følgende resultater. RF måling på 66, 6 % ved 11,1 grader. Måling med pigg har påvist 19, 1 Vekt% Tørt under 11,9% vekt % Akseptable 12 - 15,9 vekt % Fuktig 16 - 19,5 vekt % Meget fuktig 19,6 - 27 vekt % Vått / fritt vann over 27 vekt %
Vurdering av avvik:
- Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
- Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader.
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
- Det er avvik:
- Veggen er bygget opp med materiale som ikke er egnet for denne type bruk.
Tiltak
- Tiltak:
- Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
- Lokal utbedring må utføres.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendige trapper,TG3
Boligen har malt tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det er ikke montert rekkverk.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Tiltak
- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendige dører,TG2
Innvendig har boligen finèrdører.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.
- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom
1.Etasje > Bad
Generell,TG3
Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

1.Etasje > Bad
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Vurdering av avvik:
- Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.
- Fukt / vannskade i konstruksjonen i etasjen under.
Tiltak
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Kjeller > Fyrrom
Generell,TG3
Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Kjeller > Bad
Generell,TG3
Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjeller > Bad
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Vurdering av avvik:
- Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.
- Fukt / vannskade i konstruksjonen i etasjen under
Tiltak
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Kjeller > Vaskerom
Generell,TG3
Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Rapporten baserer seg på kravene i NS3600 hvor bad eldre enn 1997, eller som har store avvik, automatisk faller inn under en kategori hvor det fastsettes en fastsatt tilstandsgrad TG3. Bakgrunnen for dette er en sammensetning av alder på produkter og generell oppbygging som ikke vil imøtekomme dagens krav til våtrom. Dette vil i noen tilfeller ikke nødvendigvis si at våtrommet ikke kan brukes, men at man må kunne påregne oppgradering i nær fremtid.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
- Andre tiltak:
- Fukt / vannskade i konstruksjonen i himling
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Kjeller > Vaskerom
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Vurdering av avvik:
- Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.
Tiltak
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Kjøkken
1.Etasje > Kjøkken
Avtrekk,TG3
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert avvik med avtrekk.
- Avtrekksvifte er defekt.
Tiltak
- Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjeller > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat og metall ved oppvaskkum. Det er kjøl/fryseskap og komfyr.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist andre avvik:
- Kran er vanskelig å bruk.
Tiltak
- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
- Skifte kran, kontrollere avløp.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjeller > Kjøkken
Avtrekk,TG3
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert avvik med avtrekk.
- Avtrekksvifte er defekt.
Tiltak
- Ventilatoren må skiftes.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Spesialrom
1.Etasje > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG3
Toalettrom plater på vegg fliser på gulv toalett og servant Vannskade i oktober - november 2023.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte.
- Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
- Rommet må totalrenoveres.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Innvendige vannledninger er av kobber.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
- Det er irr på rør.
Tiltak
- Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
- Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Avløpsrør,TG2
Det er avløpsrør av støpejern.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
- Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av avløpsrør.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.
- Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
- Anlegget bør undersøkes.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Ventilasjon,TG2
Boligen har naturlig ventilasjon via ventiler i yttervegg / vinduer, som var vanlig på byggetidspunktet.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Ventilkapper er rustet
Tiltak
- Tiltak:
- Utskifting av ventilkapper.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Varmesentral 2,TG3
Det er installert oljefyr.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
- Oljefyr er ikke ombygd til biobrensel
Tiltak
- Oljeanlegget må saneres eller bygges om.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Varmtvannstank,TG2
Varmtvann kommer fra beholder i oljefyr.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
- Andre tiltak:
- Kontroll av anlegg, eventuelt ombygging.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Elektrisk anlegg,TG2
Det elektriske anlegget er fra byggeår. Bygget har to skap, et i kjeller og et i hovedetasje. Anlegget har skrusikringer. Ny strømmålere er montert i 2017.
Kommentar:På generelt grunnlag kan det anbefales en gjennomgang av det elektriske anlegget for å forsikre seg at komponenter og installasjoner er sikre. En autorisert elektriker har tilstrekkelig utstyr for å eventuelt avdekke svakheter i installasjoner som for eksempel sikringer.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Branntekniske forhold,TG3
Boligen har brannslukningsapparat og røykvarsler. En røykvarsler virker ikke Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold
Drenering,TG2
Dreneringen er fra 1973.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det kan bemerkes at det er lagt grunnmurplast langs grunnmur ved blomsterbed, dette er nok som en liten sikring og ikke noe fullgod fuktsikring.
Tiltak
- Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
- Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
- Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Bygningen har grunnmur i betongstein. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur.
Vurdering av avvik:
- Innsiden av grunnmuren har misfarging.
Tiltak
- Påviste skader må utbedres.
- Overflatebehandling.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Forstøtningsmurer,TG3
Forstøtningsmurer er av betong.
Vurdering av avvik:
- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Tiltak
- Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Terrengforhold,TG2
Tomten ligger i skrånet terreng.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
Tiltak
- Det bør foretas terrengjusteringer.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Utvendige avløpsrør er av keramiske rør og utvendige vannledninger er av jernrør. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Utvendige avløpsledninger er fra 1973. Utvendige vannledninger er fra 1973.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Oljetank,TG3
Det er oljetank i stål. Oljetank er fra 1973.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring på oljetank som er i bruk.
- Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler
- Det foreligger krav om sanering av oljetank.
Tiltak
- Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres.
- Oljetank må påregnes sanert.
Kostnadsestimat : Under 10 000
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: komfyr, kjøleskap, fryseboks og vaskemaskin.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Randonmåling

Det foreligger ikke radonmåling.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
4206/1/577:
21.02.1967 - Dokumentnr: 246 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
RETTIGHETSHAVER: Ubebygde tomter rundt Skottegaten.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 17 089,- som inkluderer renovasjon , feie- og tilsynsavgift, eiendomsskatt, målerleie og gebyr for vann- og avløp. Avgiften varierer avhengig av forbruk.

Byggemåte

Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner, nedløp og takbordbeslag i lakkert aluminium. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon med undertak av bord
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har vinduer i teak med 2 lag glass. Bygningen har teak hovedytterdør, balkongdører i
teak. Støpt takterrasse med rekkverk i tre. Utvendig støpt trapp.

Polisenummer

4252961

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er ikke lagt inn fiber i boligen, dog ligger det i veien. Evt. påkobling må påkostes av kjøper.

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, Toalett ble tett og oversvømt ca 6 måneder siden. Vannet har trolig trekt noe ned i gulv/under dørsvill.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, Nytt aluminiumtak fra 1991, utført av Lyngdal Byggeforretning AS, 30+.

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja, Ingen lekkasjer registrert, men trolig ikke sanert eller fylt igjen.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Produktnummer: 72598E5D-84A3-4197-AEC1-CEDEF4B2F641