Farsund

Skottegaten 4

Prisantydning
2 200 000 kr
Omkostninger
70 870 kr
Totalpris
2 270 870 kr
Formuesverdi
474 157 kr
Formuesverdi sekundær
1 706 964 kr
Kommunale avgifter
10 542 kr / år
Byggeår
1959
P-rom
167 ㎡
Bruksareal
172 ㎡
Tomteareal
500 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig enebolig i rolig og populært boligområde med sjøutsikt.

Om eiendommen

Standard

Stort sett standard fra byggeår med parkett i stuen og belegg på de andre gulvene i hovedetasjen.
Det er tepper i kjellerstue og på 2 soverom. Belegg i kjøkken, wc og vindfang, samt på ett soverom.
Stort sett malte vegger og noe tapeter.

Fiberkabel ligger til tomten, men er ikke innlagt.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 167 kvm, Bruksareal: 172 kvm Sekundærrom: 5 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 60 m² - 1. etg. 70 m² - 2. etg. 42 m².
P-rom inkl: Vindfang, gang, kjellerstue Wc og vaskerom i kjeller.
Vindfang, gang, stue, soverom/kontor og kjøkken i hovedetasjen.
Gang, bad, wc og 3 soverom i loftsetasjen.
S-rom inkl.: Bod og hobbyrom i kjeller.

Garasje:
Bra: 24 m² -
Hobbyrom innerst i garasjen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1959 i følge Farsund kommune.

Påkostning og modernisering

Garasje er oppført i 1984.
Det er skiftet bordkledning på 1 yttervegg.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Vedovn i stuen og i underetasjen.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.
Oljefat på utsiden av boligen, oljefyr har ikke vært i bruk på flere år. Denne tanken bør fjernes. Det er kjøpers ansvar.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 19.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3:
Utvendig > Vinduer 
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er registrert vinduer som har punktert glass, sprekk i glass og vinduer som er vanskelig å åpne.
 
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
 Det er sig i dekke, en indikasjon på råteskader. Synlig råteskader på kledning på rekkverk.
Det er lav høyde fra dekke til kledning.
 
Utvendig > Terrasse foran bolig
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker.
Oppkanten til døren er for liten.
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
 
Utvendig > Utvendige trapp til kjeller 
Det er ikke montert rekkverk. Rundt trappeåpning er det ikke montert rekkverk.
Mindre skader på overflater.
 
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
 
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en
lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en
lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er avvik:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Eldre kjellergulv uten dampsperre i grunn fører til kapillært oppsug fra grunn.
 
 
Spesialrom > Overflater og konstruksjon >  Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er avvik:
 
Belegg er ikke tilpasset og buler.
 
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
 
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 
Brannslukkingsapparat er eldre enn 10 år. Det mangler røykvarsler i hovedetasjen.
 
Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Murer høyere enn 50 cm, vil etter dagens krav kreve rekkverk.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Terreng faller inn mot bygning.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK -  TG 2:
Utvendig > Taktekking 
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
 
Utvendig > Nedløp og beslag 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
 
Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Plasser med skader er i hovedsak ved takterrasse.
Det er sporadiske plasser med malingflass på kledning.
 
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Yttertaket har nedbøying. Det er påvist andre avvik: Det er påvist spor etter stripet borebiller i konstruksjon.
 
Utvendig > Dører  e
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er avvik:
Enkelte hengsler ruster.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
 
Innvendig > Pipe og ildsted  e
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
 
Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
 
Innvendig > Innvendige trapper 
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappen er generelt sett smal sammenlignet med dagens krav.
 
Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
 
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
 
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik: Skade på ventilhatt over tak. Lysbrtyter er defekt.
 
Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
 
Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
 
Tomteforhold > Drenering 
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum, kjør ut Strandgaten, forbi Sundsodden og ta til høyre opp Kjørestad, så opp til høyre i Kjørestad Terrasse, og endelig til høyre opp i Skottegaten.

Boligen ligger på venstre side merket med til salgs plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Beliggende i populære Kjørestad på en solrik, stille tomt med utsikt til sjøen.
Det er lite trafikk forbi boligen, og en kan trygt kalle det et barnevennlig område, med korte avstander til barnehage og skoler. Friområde bak boligen.
Kort kjøretur til sentrum med alt av handel og servicetilbud.

Kort kjøretur til de populære Listastrendene, Lista Fyr, Nordberg fort og mange fine tur- og rekrasjonsområder.

Tomt

Areal: 500 kvm, Eierform: Eiet tomt.

Grensene er noe usikre, se info fra kommunen under:

Grensene for 1/575 er oppmålt, men ikke med geografiske x/y-koordinater. Registrerte grenser slik de fremgår av matrikkelrapporten kan derfor avvike noe i forhold til de reelle grensene. Gjeldene grenser fremgår av vedlagte målebrev, se 1-575_målebrev.pdf (7 sider), med unntak av grensen i sør mot 1/385 som er under retting i matrikkelen, se vedlagte forhåndsvarsel (12 sider).

Da eiendommen i sin helhet ikke er oppmålt med geografiske koordinater, kan nøyaktig areal ikke oppgis. Med grunnlag i opplysningene gitt i matrikkelen og målebrev er eiendommens areal anslått til å være ca. 0,5 dekar.

Eiendommer som i sin helhet ikke har oppmålte og geografisk koordinatsatte eiendomsgrenser angitt i målebrev eller matrikkelbrev, bør vurderes oppmålt før omsetning.

Parkering

I egen garasje og på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det er avvik mellom godkjente tegninger  og dagens planløsning. Wc og kjellerstue er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis hobbyrom og brensel. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under kommunedelplanen, datert 08.03.2018  i område avsatt til Boligbebyggelse. 

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det er mottatt nabovarsel ang. bygging av garasje fra nabo som ligger på skrå inn mot denne eiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Det er tinglyst en rettighet 03.07.1973 med dagboknr. 1522 for Skottegaten 4 ang. rett til å tilknytte kloakkavløp fra Vaskekjeller til kloakkavløpet fra Kjørestad Terrasse 13. Hovedkloakken fra 2. etg. i boligen går ut i hovedkloakk i Skottegaten.

Utgifter til vedlikehold av kloakkledningen fra Skottegaten 4 til tilknytningspunktet påfaller Skottegaten 4.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2 bestemmelser om gjerde, tinglyst 27.06.1958 - Ikke innehentet, da det neppe er relevant idag.

Avtale om kloakkledning tinglyst 03.03.1967 - vedlagt prospektet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-)) 70 870,- (Omkostninger totalt) 2 270 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 542 pr. år For 2 terminer 2021 Gjelder Vann- og avløpsavgift, feiutg., renovasjon og eiendomsskatt. Avgiften varierer med forbruk.

Eiendomsskatt

Inkl. i Kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 474 157,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 706 964,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skottegaten 4, Gnr. 1 Bnr. 575 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Torbjørn K Larsson-fedde's bo v/fullmektig Bente Larsson-Fedde.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0156

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0156. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe, tlf. 40 40 80 71

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 200 000,-) (Kr.45.000
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr.72.935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063261