Rosfjord

Skomraglia 36

Prisantydning
3 150 000 kr
Omkostninger
94 620 kr
Totalpris
3 244 620 kr
Kommunale avgifter
7 562 kr / år
Byggeår
2021
P-rom
95 ㎡
Bruksareal
95 ㎡
Tomteareal
301 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Nyere fritidsbolig med 4 soverom og flott utsikt over fjorden.

Om eiendommen

Standard

Fritidsbolig oppført i 2021 som har en gjennomgående god standard i moderne stil. Gulvene i hytten er belagt med laminat og fliser og veggene er bekledd med gips oppmalt i moderne fargetoner.

Hytten er utstyrt med stue med åpen kjøkkenløsning. Stuen har en ekstra god takhøyde som skaper en god atmosfære. Store vindusflater slipper godt med lys inn og den flotte utsikten mot sjøen kan beskues fra flere hold. Fra stuen er det utgang til en romslig terrasse. I stuen er det montert en vedovn med stålpipe.

Godt utstyrt kjøkken fra Aubo med alle hvitevarer integrert. Kjøkkenet har en god utforming med glatte fronter i sort, noe som står i harmoni med hyttens utforming. Kjøkkenet er utstyrt med oppvaskmaskin, 2 kjøleskuffer, komfyr, koketopp og ventilator.

Badet er delikat innredet med fliser med varmekabler på gulv og malte flater på vegger. Badet er utstyrt med toalett, baderomsinnredning, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin.

Eget toalettrom under trapp med adkomst fra gangen (ikke godkjent som dette).

Hytten har en meget arealeffektiv utforming med totalt 4 soverom, 2 i hver etasje.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 95 kvm, Bruksareal: 95 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 67 m² - loft 28 m².
P-rom inkl: Entrè, stue/kjøkken, bad, wc, 4 soverom og loftstue.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det er bygget et toalettrom under trapp, noe som ikke er inntegnet på godkjente tegninger.
Et vindu på soverom i 1. etg. er flyttet over på motstående vegg i forhold til på godkjente tegninger. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2021 i følge Lyngdal kommune.
Ihht. tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra takfot i stillas. Takrenner i lakkert metall. Vindskier og vannbord på tak av impr. materiale. Luftehatt på tak. Stigetrinn. Lakkert metallbeslag utvendig under dørterskler. Veggene har bindingsverkskonstruksjon. Fasade har stående bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og skyvebalkongdør i malt tre. Treplatting utenfor stue/kjøkken, med impr. terrassebord og impr. rekkverk av tre. Innslag av glass i rekkverk.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn i stuen. Varmekabler i gulv på bad, gang og stue/kjøkken.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er innlagt fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 02.12.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Fra topp mur er det målt ca. 60-70 cm ned til toppen av en bratt skråning på nordsiden av bygning.

TGIU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.

Innvendig > Overflater - 2
Det er påvist andre avvik: Sprekk i veggoverflate rundt vindusåpninger i stue/kjøkken samt i loftstue. Noe skjevheter ved foring rundt skyvedør i
stue/kjøkken.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er en innerdør ved våtsone inntil dusj. Dette gir økt risiko for fuktskader på dør m/belistning, om dette ikke er behandlet med egnet malingsprodukter. I etterkant av befaring, så har ansvarlige byggefirma og flislegger oversendt bildedokumentasjon, hvor det vises at det ikke er smurt membran på vegg helt inntil døråpning. Membran på vegg skal påføres til minst 1,0 meter ut fra våtsone ved dusj, som i dette tilfelle vil si helt inn mot døren, og enda litt til over døråpningen.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det kunne ikke registreres membran under klemring i sluk. Det er i etterkant av befaring mottatt bildedokumentasjon, som kun viser membran smurt over topp klemring.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2
Det er påvist andre avvik: Rørskap kunne ikke kontrolleres, da dette er plassert bak vaskemaskin som står på en hylle høyt over gulv. Vaskemaskin kunne derav ikke flyttes uten ytterligere hjelp.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - 2
Det er påvist andre avvik: Skjøter på ringmurselementer er ikke fuget.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende er bemerket av selger:
Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Easy lader.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært. Terasse er bygget av Benny Orstad AS.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal sentrum følg Agnefestveien mot Rosfjord og ta til venstre inn på Rosnesveien. Etter ca. 1 km ta til venstre inn på Jåsundveien, ta så første avkjøring mot høyre inn til hyttefeltet. Følg denne veien oppover ca 4-500 m. Fritidsboligen er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Tomten har en fin beliggenhet med nydelig utsikt over Rosfjorden.
Lyngdal sentrum ligger ca. 3 km unna med blant annet restauranter, kjøpesentere, kino, bakeri og kulturhus. Kort vei til Sørlandsbadet, Rosfjord Strandhotell og strand. Mulighetene er mange, og om sommeren yrer livet i denne byen.

Tomt

Areal: 301 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er opparbeidet med gruset område, betongdekke ved inngangsparti og terrasse i front med flott utsikt over fjorden og kveldssol.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 12.11.2021. Ferdigattesten gjelder fritidsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det er bygget et toalettrom under trapp, noe som ikke er inntegnet på godkjente tegninger. Et vindu på soverom i 1. etg. er flyttet over på motstående vegg i forhold til på godkjente tegninger. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse ihht. reguleringsbestemmelser for Skomrak Indre, Rosfjord brygge og turistanlegg, del av 173/1, datert 09.12.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Vannmåler er montert. Det er felles privat vei i hyttefeltet, fra hovedveien og frem til hytten. Veirett er tinglyst. Utgifter for vedlikehold/drift av veien fordeles mellom brukerne.

Heftelser / Rettigheter

I prospektet ligger utskriften fra grunnboken som viser heftelsene som er tinglyst på eiendommen. Heftelsene ligger på grunneiendommen som denne eiendommen er utskilt fra. Heftelsene er fra før denne eiendommen ble etablert og ansees å ha liten/ingen betydning for denne eiendommen. Ved fradeling av eiendommer, vil tidligere heftelser følge med over til utskilt eiendom. Kjøper må akseptere at disse heftelsene vil bli liggende på denne eiendommen.

Følgende rettigheter anses å ha betydning:
2017/760170-1/200 12.07.2017 BESTEMMELSE OM VEG.
Gjelder veirett.

2017/760170-2/200 12.07.2017 ERKLÆRING/AVTALE.
Gjelder rett til bruk av felles lekeareal, felles friområder og turstier ihht. nevnte reguleringsplan.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 78 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000,-)) 94 620,- (Omkostninger totalt) 3 244 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 562 pr. år pr. 2022.
Gjelder vann, avløp og renovasjon.

Eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune pr. 2022.

Faste løpende kostnader

Pliktig medlemskap i velforening, kr. 1000,- pr år. pr. 2022. Dette inkluderer vedlikehold, strøing og brøyting av vei. Det blir brøytet i helger, helligdager og ferier, for uten om dette kan fellesparkering nede mot avkjørsel til feltet benyttes. Vedtekter og referat fra siste årsmøte er vedlagt i prospektet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skomraglia 36, Gnr. 173 Bnr. 138 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle på kjøkkenet.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 17.00 dagen før visning. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0188

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0188. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 150 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.74 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065942