Vestre Strømsbu

Skomakerveien 14

Kommunale avgifter
26 656 kr / år
Byggeår
1972
P-rom
292 ㎡
Bruksareal
313 ㎡
Tomteareal
755 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Stor enebolig med garasje beliggende i meget populært boligområde

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Vindfang, 2 stuer, soverom, kjøkken og toalettrom.
2.etg.: Loftstue, 3 soverom samt bad.
Underetasje: Vindfang, gang, soverom, kjøkken, peisestue, bod, gang samt vaskerom og bad.

Standard

Stor enebolig med god romløsning. Boligen er opprinnelig fra 1972 med påbygg i 1986.
 Inneholder: 1.etg.: Vindfang med belegg på gulv, panel på vegg. 2 stuer med laminat og parkett på gulv, tapet og panelplater på vegg. Dør ut fra den ene stua til stor veranda. Soverom med parkett på gulv, malte flater på vegg. Skap. Dør ut til lufteveranda. Kjøkken med belegg på gulv, tapet på vegg. (Komfyr medfølger) Toalettrom med fliser på gulv, tapet på vegg. Wc og vask. 
2.etg.: Loftstue med parkett på gulv, tapet på vegg. Luke til loft. 3 soverom med belegg og parkett på gulv, malte flater/tapet på vegg. Dør ut til veranda fra to av soverommene. Flislagt bad med wc, vask, badekar, bidé og dusj. 
Underetasje: Vindfang med fliser på gulv, malte flater på vegg. Dør ut til hage. Gang med belegg på gulv. Soverom med belegg på gulv, malte flater på vegg. Kjøkken med belegg på gulv, malte flater på vegg. Kjøkkeninnredning. Peisestue med parkett på gulv, malte flater på vegg. Åpen peis. Bod med belegg på gulv, panel på vegg. Hyller. Bad med belegg på gulv, malte flater på vegg. Wc, vask og dusj. Vaskerom med belegg på gulv, malte flater på vegg. Skap. Skyllekum. VV bereder. Gang med parkett på gulv, panel på vegg. Sikringsskap. Skap.
I tillegg kommer utvendig bod og garasje.
Anneks i hagen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 292 kvm, Bruksareal: 313 kvm Sekundærrom: FYLLINN kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller  115m²  - 1. etg. 112m²  - 2. etg.  86m².
P-rom inkl.: kjeller: Entré , Gang , Gang 2, Soverom ,
Kjøkken , Stue , Vaskerom , Bad. 1.etg.: Soverom , Entré , Gang , Kjøkken , Stue ,
Stue 2, Wc. 2.etg.: Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad ,
Gang
S-rom inkl.: Bod , Bod 2 i kjeller

Garasje:
Bra: 22 m²

Anneks:
Bra: 4 m²

Tegninger:
- Planløsning på loft stemmer ikke med tegninger. Soverom på loft er større, omkledningsrom mangler.
- Planløsning i kjeller stemmer ikke med tegninger. Redskapsbod er ombygget til kjøkken.
Håndverkertjenester:
- Utvendig vannledning ble utbedret i ca. 2017. Grunnarbeid AS. Det er ikke fremvist dokumentasjon.
- Oljetank er sanert i 2022. Nortank AS. Dokumentasjon er fremvist.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1972 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk, ved og varmepumpe
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Bjørnhom Takst den 31.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Frittliggende enebolig opprinnelig oppført i 1972, tilbygget
loftsetasje med halvvalmet takkonstruksjon i 1986.
Frittliggende garasje oppført i 1978. Anneks i hageanlegg
med terrasser i tre fra 1972.
Det gjøres oppmerksom på følgende:
- Inntrenging av fukt i utvendig bod under grunn.
- Indikasjoner på fukt i etasjeskiller mot grunn og i innforet
vegg i rom under terreng.
- Retningsavvik i etasjeskiller i tre i 1 etasje og loft.
- Setninger og sprekker i brannmur i 1 etasje og riss i pipe i
kjeller.
- Det må påregnes å skifte ut dører og vinduer i fasader etter
behov.
- Taktekking er mer en halvgått på levetid.
- Våtrom i bolig må påregnes å fornyes/renoveres for å tåle
dagens bruk.
- Setninger i terreng/hageanlegg.
- Indikasjoner på manglende/sviktende utvendig drenering
og fuktsikring.
Forøvrig henvises det til rapportens enkelte punkter og
avsnitt.

Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
sprukne
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Vinduer fra byggeår er utgått på levetid. Enkelte
vinduer har punkterte glass. Enkelte vinduer har råte
i karm og ramme. Punktert glass i takvindu på bad
på loft.
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en
lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er ved tilfeldig stikkprøve i soverom påvist
retningsavvik på over 30 mm gjennom hele rommet
og over 20 mm innen 2 meter avstand. Det er ved
tilfeldig valgte stikkprøver i stue i kjeller påvist
retningsavvik opp mot 20 mm i hele rommet. Det er
registrert sprekker i murgulv under belegg i soverom
samt retningsavvik på ca. 5 cm i hele rommet. Det er
og påvist fukt under belegg i rom og under parkett i
stue ut mot utforet vegg.
- Innvendig > Etasjeskiller i tre
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig > Rom Under Terreng - Utvendig bod
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Synlig fukt og saltutslag på alle overflater. Det er
ingen ventilering av rom. Ventiler fra bolig fra
kjøkkenavtrekk og bod ender opp i rom.
- Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Bad fra 1986 med ukjent eller ingen membran
løsning. Sluker under innebygget badekar er ikke
tilgjengelig.
- Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Det er sprekker i skjøter i belegg flere steder.
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist motfall fra sluk enkelte steder, derav
tilstandsgrad.
- Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Kjøkken mangler styrt tilluftsventilering.
Det er avvik:
Ventilasjonskanal er ført ut til utvendig bod.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av
avløpsanlegget.
Det kan være enkelte avløpsrør fra byggeår, derav
tilstandsgrad.
- Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik:
Terreng faller inn mot bygning.
Terreng heller inn mot grunnmur. Det er ikke
drenering av overvann ved utvendig bod. Det er
påvist setninger i terreng, belegningsstein, heller og
asfaltert område.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.
- Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag.
- Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er ved tilfeldig valgte stikkprøver ikke funnet
lusing under overbord. Det er ikke luftet kledning.
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av
takkonstruksjonen.
Det er avvik:
Det er begrenset ventilering av kaldtloft. Det er
svertesopp på deler av undertak som og kan skyldes
utett dampsperre.
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Rekkverk og terrasse rundt anneks er antatt fra 1972
og fremstår med behov for oppgradering/utbedring.
Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav
for avstand mellom spiler.
Det er avvik:
Trinn i trapp er smale og har mellomrom ned til
terreng.
- Innvendig > Overflater
Det er avvik:
Det er oppsvulmede skjøter og gliper på laminatgulv.
Det er gliper i parkett. Det er buler under belegg. Det
er lokale skader i gulvflater. Det er revner i tapet og
riss enkelte steder. Takflater har ulik slitasje og
vedlikehold.
- Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
- Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe.
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Pipevanger er ikke synlige.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke.
Brannmur i 1 etasje har setninger og det er
trappesprekker over 1 cm vertikalt. Det er horisontal
sprekk i pipe i kjeller. Det er ikke 2 synlige vanger for
inspeksjon.
- Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i
trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke
foretatt hulltaking
Det er avvik:
Det er registrert fukt inn bak plast og grunnmur. Det
er isopor og plast i innforet vegg av tre. Det er synlig
råte i nedre del av panel i rom inn under trapp i
kjeller. Det er fuktmerker i gulvlist og panel i bod.
- Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn
dagens forskriftskrav.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper.
- Innvendig > Innvendige trapper til kjeller.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på
enkelte dører.
Det er enkelte dører som tar i terskel og karm.
- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er uegnede materialer i våtsoner
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater.
Det er uegnede materialer i våtsone. Det er enkelte riss
og svelling på vegg.
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er uegnede materialer i våtsoner
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
slukløsningen.
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og
rengjøring.
Overflater på vegger i våtsoner er ikke egnet som
membran/tettesjikt.
- Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
- Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik:
Ventilasjonskanal er ført inn i vegg, fleksibelt rør
kommer ut i fag mellom bjelker i kaldtloft. Ikke ført ut
av takk eller vegg.
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS
3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett.
Det er riss og løs baderomstapet. Det er ikke elektrisk
avtrekk. Det er ikke tilstrekkelig tilluft ved lukket dør.
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er avvik:
Enkelte veggventiler er vanskelig å åpne og har løse
spjeld.
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i
form av sprekker i grunnmur.
Det er avvik:
Det er registrert sprekker i grunnmur. Det er registrert
setninger og sprekker i mursåle inne. Det er endel
setninger i hageanlegg inkludert konstruksjoner.
- Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.
Det er ikke synlig knotteplast eller klemlist på
grunnmur.
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert horisontalriss som er symptom på
jordtrykk.
Det er registrert skråriss som er symptom på
setninger.
Det er påvist riss og sprekker i grunnmur.
- Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.
Murer har sprekker og riss flere steder.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja. sprekker i fuger på bad i 2.etg.
2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av faglært. La nytt belegg på bad i kjeller + skiftet toalett.
Arbeid utført av Egil Bringsverd
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Bad i kjeller ble oppgradert for ca. 15 år siden
3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
Tilbakeslag i sluk i kjeller for ca. 15 år siden.
4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært. Utbedret vannledning inn til hus for ca. 5 år siden. Avløpet ble også sanert for ca. 15 år siden.
Arbeid utført av Grunnarbeid A/S
5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Ikke i boligdelen men det er fukt i utvendig bod som er tilknyttet eiendommen
6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja. Var lekkasje inn fra balkonger i 2. etg, dette ble utbedret for ca. 6 år siden.
8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Er skjevt gulv på soverom i kjelleretg. Dette har vært skjevt siden vi flyttet inn i boligen.
11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Utvendig nedgravd parafintank ble sanert. Arbeid utført av Nortank
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei
12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Ingen feil eller mangler ble avdekket ved kontroll av det elektriske anlegget i 2018
13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Nei
15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen? Ja tanken er plombert.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært
Balkonger ble byttet samt dører i 2.etg
Arbeid utført av Nilsen bygg
17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
Ja. Kjelleretg. er innredet som leilighet. Den er forøvrig benyttet som en del av boligen i vårt eie.
18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. 2.etg ble bygget på i 1986, dette var før vi overtok boligen.
18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja. mener dette skal være godkjent hos Arendal Kommune
24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Ja. Skomakerveien er privat. Den eies av boligene i gaten. Drift og vedlikehold av veien har vært ca. kr 3000 - 5000 i
året per husstand.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Vesterveien fra sentrum til Strømmen og ta til høyre i rundkjøringen mot Bjorbekk. Ta deretter første vei til høyre til Vestre Strømsbu og følg veien  opp bakken, forbi skole og barnehage. Ta så til høyre og ned bakken.
Boligen ligger på høyre side.
Velkommen til Skomakerveien 14!

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til Vest for Arendal sentrum. Fra eiendommen er det kort gange til Maxis butikksenter med kolonial og flere butikker.  Skulle behovet være for noe mer befinner Arendal sentrum seg bare 2 km unna. Meget barnevennlig boligområde med kort vei til Strømmen oppvekstsenter (skole fra 1-7.klasse) SFO og barnehage samt flotte turområder like i nærheten med flotte turløyper rundt Åsbieskogen.

Tomt

Pent opparbeidet hage med plen og prydbusker. Asfaltert gårdstun. Stor veranda.
Areal: 755 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på egen grunn.
Garasjeplass til en bil.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 10.07.1973. Ferdigattesten gjelder nybygging enebolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent. Loftsetg. er påbygget i 1986, det foreligger ikke ferdigattest for loftsetg.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse. Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Privat vei. Utgifter til drift og vedlikehold kr. 3000-5000 pr. husstand pr. år.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Bnr. 314:
- 1973/1547-3/36  Bestemmelse om vannledn.  02.03.1973 
Med flere bestemmelser
Bnr. 260:
- 1967/3971-3/36  Bestemmelse om veg 02.11.1967. Rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:432 Bnr:315
- 1969/5460-3/36  Bestemmelse om veg   04.11.1969 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:432 Bnr:351
- 1972/1098-3/36  Bestemmelse om veg  18.02.1972  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:432 Bnr:352

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Bnr. 260 har rettighet på gnr. 432, bnr. 42
-1963/2187-2/36  Bestemmelse om veg 18.07.1963 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:432 Bnr:260

Utleie

Det er innredet hybel i underetasjen.
Endringen er ikke omsøkt og det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens innredning av boligen. Rommene i hybelen er godkjent som gang, soverom, peisestue, bad, bod og redskap. Kjøkken er på godkjent tegning benevnt som redskapsbod og er ikke godkjent til varig opphold. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 75 000,- (Dokumentavgift) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 90 870,- (Omkostninger totalt) 3 390 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 26 656 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.646,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 062 536,- for år 2020. Sekundær: Kr. 3 825 130,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skomakerveien 14, Gnr. 432 Bnr. 314 og Gnr. 432 Bnr. 260 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr og oppvaskmaskin på kjøkken i 1.etg.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0158

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0158. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.16 620) Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.60 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.109 905)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3059991