Arendal Eydehavn

Skoleveien 6N

Prisantydning
1 480 000 kr
Omkostninger
49 390 kr
Andel fellesgjeld
21 720 kr
Andel fellesformue
9 148 kr
Totalpris
1 551 110 kr
Formuesverdi
464 380 kr
Formuesverdi sekundær
1 671 769 kr
Felleskostnader
1 940 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
5 817 kr / år
Byggeår
2008
P-rom
65 ㎡
Bruksareal
65 ㎡
Tomteareal
2 656 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Leilighet i 3. etasje på Eydehavn!

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger i 3. etasje med heis og trappeadkomst og inneholder: Entre, dusjbad med opplegg for vaskemaskin, stor åpen stue/spisestue og kjøkkenløsning. Utgang fra stuen til fin veranda. Gang/garderoberom og 2 soverom. I tillegg utvendig bod nede på gårdsplassen

Standard

Leiligheten fremstår i lys og tidsriktig stand.
Det er fliser med varmekabler på gulv ved inngangspartiet i gangen og på badet.
Parkett på gulv i alle øvrige rom. Det er hovedsakelig malte gipsflater på alle vegger, bortsett fra fliselagte vegger på badet.
Hvit baderomsinnredning med 3 skap og speil med lys over. Opplegg for vaskemaskin. Dusjvegger som kan praktisk slås sammen.
Kjøkken med slette hvite fronter og laminat benkeplate.Gram komfyr, Ariston oppvaskmaskin, Samsung kjøl/frys og Matsui vaskemaskin kan inngå i denne handel etter nærmere avtale.
Praktisk avgrensing i gangen mellom soverommene med skyvedører. Bak skyvedørene er det innredet et garderoberom med trådkurver, hyller og heng.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg.  65 m² .
P-rom inkl: Gang , Stue/kjøkken , Bad/vaskerom , 2 soverom , Entré

Bod:
Bra: 5 m² - S-rom: 5 m²
S-rom inkl.: Bod

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.
Mellomgang er betegnet som primær rom. Står mellomgang/bod på opprinnelige tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2008 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler i inngangspartiet og på badet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Sameiet her har et felles gjestehus som kan brukes for dagsbesøk og til private overnattingsgjester. Huset er bl.a. møblert med et kjøkken med kjøleskap og kokemuligheter, en stue/spisestue og soverom, hems med seng og sengetøy. Her avholdes også styremøter og sosiale sammenkomster for beboere.
Avgift for bruk av felleshuset er kr.200,- per døgn.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 10.01.22 10:25, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Leilighetsbygg utvendig kledd med trekledning. Leilighet i
underetasjene med murpuss.
Utvendig tak er tekket med shingel.
Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er
ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i
denne rapporten.
Påregnelig bruksslitasje av leiligheten ble registrert, større
slitasje på kjøkken gulv.
Bad med avvik på fuger i dusjsone, ved nivellering ble det
ikke registrert tilstrekkelig med lokale fallforhold mot sluk.
Justeringer av balkongdør pga. ikke tett mellom
dørblad/karm anbefales.
Skade over innvendig dør/skillevegg. Videre undersøkelser
med nedtagning av plate må eventuelt utføres for
omfangsvurdering/tiltak.
Sprekk i flis gang og bom under enkelte fliser helt ute ved
inngang.

Følgende avvik har fått
TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Dører - 2
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Tetter ikke mellom dørblad og karm, skade i dørblad
synlig.

Innvendig > Overflater
Det er påvist skader på overflater.
Sprekk i skillevegg over dør. Dør går tregt og synlig
skjevheter
Setning over dør. Videre undersøkelser med
nedtagning av plate må eventuelt utføres for
omfangsvurdering.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høyde forskjell på 12 mm i mellomgang på 2
meter.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er avvik:
Bom under fliser og sprekt fuge ytterst ved
inngangsparti.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm.
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Manglende lokale fallforhold i dusjnisje. Bom under
flis i dusjnisje, synlig løse fuger rundt sluk og slitte
fuger.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen
Manglede skruer på klemring i sluk på hjelpesluk.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Det er avvik:
Rustskader på røranlegget som vurderes
kondensering.

TG2: AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Innvendig > Overflater - 2
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Normal slitasje, synlig større slitasje på gulv der
overflatebehandling med pussing og lakking må
individuelt.

Innvendig > Innvendige dører - 2
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm
e.l.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.
Ikke synlig stakemuligheter på avløpsanlegget.For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 10: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade:
Lekkasje fra utvendig fasade, Balkong/vindu.
Pkt. 11: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade:
Lekkasje fra utvendig fasade, Balkong/vindu. Ble utbedret i begynnelsen av 2013 av sameiet.
Pkt. 17: Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser: nabovarsel ang vei ned til havna.
Pkt. 25: Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag: Konflikt med nabo.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør fra Arendal mot Eydehavn. Følg veien forbi dagligvarebutikk og videre mot Buøya. Følg veien ca. 300 m hvor
Skolehaven ligger på høyre hånd. Innkjørsel etter bygget, inn ved barnehagen og denne leiligheten ligger da nest innerst i toppetasjen.  Parker foran bygget og gå rundt til inngangen på baksiden av bygget. Gå opp den første trappen på høyre hånd, gå til heishuset og ta heisen opp til tredje etasje. Hold til høyre og leiligheten er den nest siste på venstre hånd.

Beliggenhet

Sentralt beliggende i etablert område på Eydehavn med gangavstand til butikk, buss, fine badestrender og
turområder på Buøya.

Tomt

Eiendommen har felles eiet tomt som hovedsakelig er opparbeidet med parkeringsareal, lekeplass, bygg med boder og felleshus samt garasjerekke.
Areal: 2 656 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på fellesareal

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.12.12. Ferdigattesten gjelder ombygging/ bruksendring. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til 1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse, tilhører reguleringsplan Ny vei Eydehavn, datert 25.03.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2002/8595-2/36  Bestemmelse iflg. skjøte   11.10.2002 
 Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4203-52/721
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Dersom en eier ønsker å leie ut boligen til andre, må styret orienteres.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Husordensreglene tillater ikke husdyrhold. Borettslagslovens § 5-11 (4) åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 480 000,- (Prisantydning) 21 720,- (Andel av fellesgjeld) 1 501 720,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 520,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 501 720,-)) 49 390,- (Omkostninger totalt) 1 551 110,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 817 pr. år
Renovasjon er inkludert i felleskostnadene.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 286 ,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 1 940,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter: Driftskostnader: Forretningsførerhonorar, rådgivningstjenester, vedlikehold/serviceavtaler, kabel-tv,forsikring, kommunale avgifter (renovasjon), strøm, renhold, fellesareal, verktøy, driftsmatriell, inventar, telefon,porto og andre driftskostnader. 1 538
Tilleggsytelser: Telia TV / Bredbånd 402

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 21 720 pr. 06.01.22
Andel fellesformue kr. 9 148 pr. 06.01.22

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 16364361657, Dnb
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 06.01.2022: 3.25% pa.
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 06.01.2022: 489 025
Andel av saldo: 21 721
Første termin/første avdrag: 27.11.2021 ( siste termin 27.05.2031 )

Formuesverdi

Primær: Kr. 464 380,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 671 769,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skoleveien 6N, Gnr. 52 Bnr. 721 Snr. 14 i Arendal kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap, Komfyr/ stekeovn/ koketopp, Oppvaskmaskin, Vaskemaskin og tørketrommel.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0389

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-21-0389. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 22.01.22 (Kr.4 900) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Annonsering Synlig (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 501 720,-) (Kr.47 360) Tilrettelegging (Kr.13 900) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115) Totalt kr. (Kr.87 950)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3056427