Arendal Eydehavn

Skoleveien 6F

Prisantydning
1 600 000 kr
Omkostninger
51 870 kr
Andel fellesformue
9 446 kr
Totalpris
1 651 870 kr
Formuesverdi
515 456 kr
Formuesverdi sekundær
1 855 641 kr
Felleskostnader
2 109 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
6 103 kr / år
Byggeår
2008
P-rom
65 ㎡
Bruksareal
65 ㎡
Tomteareal
2 656 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Selveierleilighet med garasje - Eydehavn

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger i en høy 1. etg. og det er utvendig trapper eller adkomst via heis til etasjen.
Leiligheten inneholder: Entre, garderoberom/bod,  2 soverom, dusjbad/vaskerom og åpen stue /kjøkkenløsning.
I tillegg en utvendig sportsbod som ligger i rekke på utsiden av bygget (merket med nr 16). Sameiet disponerer ett felleshus som kan brukes for dagsbesøk og private overnattingsgjester.

Standard

Nyere leilighet i oppusset  eldre skolebygning med gjennomgående god standard.
Innvendige gulv med parkett på gulv i de fleste rom bortsett fra våtrom og entrè som har fliser. Innvendige vegger har overflatebehandlet gips.
Badet med fliser til tak, varmekabler, dusjhjørne med glassvegger, wc, samt opplegg for vaskemaskin
Kjøkken fra HTH i hvit utførelse med slette fronter, integrert komfyr og oppvaskmaskin.
Kabel-tv og data via fiber. Innlagt port telefon med automatisk åpner til trappehus/heis.

Arealer med beskrivelse

Bra. pr. etasje.: 1. etg.65 m², P-rom: 65 m²
P-rom inkl: Soverom , Soverom 2, Gang , Gang 2, Stue/kjøkken , Bad/vaskerom.

Bod.:
Bra: 5 m², S-rom: 5 m²
S-rom inkl.: Bod

Garasje i rekke:
Bra: 15 m², S-rom: 15 m²

Mellomgang/bod er tatt med som primær rom, defineres som gang etter undertegnedes skjønn.
I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2008 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Felleshuset kan brukes for dagsbesøk og private overnattingsgjester. Huset er bl.a. møblert med kjøleskap og sengetøy.
Avgift for bruk av felleshuset er kr.200,- per døgn.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 10.01.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått:
TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet.
Det er målt at det ikke er fall til sluk (motfall).
Manglende fallforhold, noe motfall i dusjnisje. Bom
og løse fliser ved oppkant ved terskel. Fuge bak
toalett er sprukket.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Dører - 2
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Utetthet mellom dør og karm.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på membranløsningen
Ved anleggelse av fallforhold mot sluk i dusjnisje som
anbefales vil det være nødvendig med opptagning av
gulv.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
Større slitasje på parkettgulver på kjøkken pga.
bruksslitasje.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner
Røranlegg som antas å være til sprinklingsanlegget, synlig rustskader.
Anbefales gjennomgang av rørlegger, årsak antas å være
kondenseringsskader der isolering av rør anbefales .

TG2: AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Våtrom > Overflater vegger og himling >
Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik:
Sprekker i fuge i overgang gulv/vegg ved siden av
vask og toalett.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.
Ikke synlig stakemuligheter på avløpsanlegget.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/ har vært utført arbeid på el- anlegget eller andre installasjoner: Flyttet en stikkontakt inne i kottet.
Pkt. 11.1: Hvem er arbeidet utført av: Olsen.
Pkt. 14: Har du laderanlegg /ladeboks for elbil idag: Har kommet felles ladebokser.
Pkt. 15: Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser: Vei til kai.
Pkt. 21: Kjenner du til om det foreliggerskaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger: Se tilstandsraport.
Pkt. 24: Kjenner du til vedtak/ forslag til vedtak om forbehold vedr eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/ økt fellesgjeld: Skal økes med ca. 300kr.
Tileggskommentar:
August 2021: Lagt dreneringsrør fremfor garasjeport.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør fra Arendal mot Eydehavn. Følg veien forbi dagligvarebutikk og videre mot Buøya. Følg veien ca. 300 m hvor
Skolehaven ligger på høyre hånd. Innkjørsel etter bygget, inn ved barnehagen. Parker foran bygget og gå rundt til inngangen på baksiden av bygget. Leiligheten ligger nærmest garasjerekken. Velkommen

Beliggenhet

Sentralt beliggende i etablert område på Eydehavn med gangavstand til butikk, buss, fine badestrender og
turområder på Buøya. Barnehage like overfor eiendommen.

Tomt

Eiendommen har felles eiet tomt som hovedsakelig er opparbeidet med parkeringsareal, lekeplass og
garasjer.
Areal: 2 656 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Parkering i felles garasjeanlegg med plass nummer 25.
Felleskostnader i mnd. for garasjen er kr. 119,-

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.12.12. Ferdigattesten gjelder ombygging/ bruksendring. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til 1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse, tilhører reguleringsplan Ny vei Eydehavn, datert 25.03.2021. Planident: 09062017-10. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2002/8595-2/36  Bestemmelse iflg. skjøte  
 11.10.2002

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Dersom en eier ønsker å leie ut boligen til andre, må styret orienteres.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt på følgende vilkår:
Det er båndtvang hele året for alle typer dyr som luftes ute, innenfor sameiets eiendom.
Ekskrementer fjernes umiddelbart og kastes i egnede søppelkasser innenfor sameiets
eiendom.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,-)) 51 870,- (Omkostninger totalt) 1 651 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 103 pr. år
Renovasjon er inkludert i felleskostnadene.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.572,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 2 109,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter: Driftskostnader inkl. forretningsførerhonorar, rådgivningstjenester, vedlikehold/ serviceavtaler, kabel- tv, forsikring, renovasjon, strøm, renhold fellesareal, verktøy, driftsmateriell, inventar, telefon og porto, andre driftsutgifter.  kr. 1 588,-
Tilleggsytelser: Telia TV / Bredbånd kr. 402,-
Felleskostnader i mnd. for garasjen er kr. 119,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

pr. 15.10.21
Andel fellesformue kr. 9 446 pr. 15.10.21

Styret har fått godkjennelse på årsmøte til å ta opp ett lån opptil kr. 500.000,- enstemmig vedtatt.

Formuesverdi

Primær: Kr. 515 456,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 855 641,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skoleveien 6F, Gnr. 52 Bnr. 721 Snr. 6  sameiebrøk: 667/14644 og Gnr. 52 Bnr. 721 Snr. 25 sameiebrøk: 50/14644 i Arendal Kommune. 

Boligtype

Leilighet
 

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0320

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-21-0320. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 06.11.21 (Kr.4 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 600 000,-) (Kr.51 200) Tilrettelegging (Kr.13 900) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115) Totalt kr. (Kr.86 600)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054793