Vennesla

Skolevegen 6

Prisantydning
690 000 kr
Omkostninger
960 kr
Andel fellesgjeld
289 152 kr
Totalpris
980 112 kr
Formuesverdi
281 898 kr
Formuesverdi sekundær
1 014 832 kr
Felleskostnader
4 596 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1968
P-rom
35 ㎡
Bruksareal
35 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Ring megler m: 40408010 for visning av 2 roms andelsleilighet - Skolevegen - Vennesla

Om eiendommen

Innhold

Entre, bad, kjøkken, stue med utgang til veranda og et soverom

Standard

Leilighet i 1.etg. i blokk ved Vennesla sentrum. Innvendig er deler av leiligheten pusset opp for noen år siden. Men leiligheten trenger vanlig oppussing. Vinduer og balkong er byttet/pusset opp av borettslaget. Badet er er pusset. VVbereder fra 2018. Kjøkkeninnredningen er byttet.
Noen vannrør er byttet. Noen er eldre. Utslagsrør er eldre. Noen oppgraderinger av el-anlegget må gjøres.

UTVENDIG
Vinduer er byttet. PVC vinduer ok. 3-lags glass. Utadslående balkongdør. Ytterdøren er en branndør.
Balkong ut i fra stuen i mur. Rekkverk i glass og metall. Rekkverk er 100 cm høyt. Noen få merker på murgulvet. Ellers ok.

INNVENDIG
Boligen var ikke møblert eller bebodd. Innvendige flater har vanlig bruksslitasje. Eldre flater inne. Boligen trenger vanlig oppussing.
Målt med laser på langt strekk i stuen. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre.

VÅTROM
Badet er pusset opp. Usikkert når. Våtromsplater på vegger. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det var bra fall. Belegget er også klemt oppimot dørsvillen. Belegg på gulvet klemt i sluket. Det er byttet. Sluket er en eldre støpejernsluk. Den må byttes når badet pusses opp. Sluket har nådd forventa levetid. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon.
Det ble målt med fuktmåler med pigger inn bak kjøkkeninnredningen. Der er det åpning inn til rør bak badet. Det var ikke forhøye verdier målt i veggen.

KJØKKEN
Nyere kjøkkeninnredning med utslagsvask i stål. Vvbereder under kjøkkenbenken. Avtrekksvifte er montert. Usikkert om den trekker luften ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Stoppekran i kjøkkenbenken. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Vannrør av kobber og plast. Stakemulighet for avløpsanlegg og lufting av
anlegg kan ikke sjekkes inne i leiligheten. Det må videre sjekkes i felles anlegg. Det er ikke gjort. Det er ikke synlig stakeluke fra avløpsrør.
Lufting fra ventil og vinduer. Det er avtrekk på badet. Vvbereder under kjøkkenbenken fra 2018. Eldre el-anlegg. Må sjekkes av elektriker.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 35 kvm, Bruksareal: 35 kvm Sekundærrom:0 kvm.
1. etg. 35 m² 
P-rom inkl: entre, bad, kjøkken, stue og et soverom
 
En bod i kjeller


Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1968 i følge Vennesla kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 27.12.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
TG3 
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Eldre el-anlegg. Må sjekkes av elektriker. Kostnadsestimat: Under 10 000
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold - Brannslukkerapparat og røykvarsler må monteres nytt i leiligheten. Kostnadsestimat: Under 10 000

TG 2
Innvendig > Overflater - Det er avvik: Deler av innvendige flater er eldre og ikke ferdig oppusset.
Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken Gå til side - Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra
kokesonen.
Tekniske installasjoner > Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Noen vannrør i plast. De er nyere. Men det er også eldre vannrør av kobber. De må etter hvert byttes.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet ikke langt fra Vennesla sentrum

Tomt

Eierform: Fellestomt

Parkering

Parkering på utsiden av bygget

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til FORMÅL, tilhører reguleringsplan NAVNPÅREGULERINGSPLAN, datert DATO. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Husordensreglene tillater ikke husdyrhold. Borettslagslovens § 5-11 (4) åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sbbl

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

690 000,- (Prisantydning) 289 152,- (Andel av fellesgjeld) 979 152,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 960,- (Omkostninger totalt) 980 112,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

kommunale avgifter ligger i fellesutgifter

Felleskostnader

Kr. 4 596,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

kommunale avgifter, renovasjon, strøm i fellesarealer, forsikring av bygget, vaskeri, bredbånd

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 289 152

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 30008176341, Sparebanken Sør -Annuitetslån, 4 terminer per år. -Rentesats per 02.01.2023: 3.05% pa.
Antall terminer til innfrielse: 58 Saldo per 02.01.2023: 6 803 558 - Andel av saldo: 274 263
Første termin/første avdrag: 25.12.2018 ( siste termin 25.06.2037 )4:

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 281 898,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 014 832,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skolevegen 6, Andelsnr. 5 Orgnr. 854990322 i Vennesla kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Selger

Agder Tingrett

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Det er ingen krav til løsøre ved tvangssalg.

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 10.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0156

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/65-22-0156. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Nina Merethe Bentsen, tlf. 40 40 80 10

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067512