ØSTRE SKOGSFJORD

Skogsvingen 3

Felleskostnader
1 437 kr / kvartal
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
11 224 kr / år
Byggeår
2000
P-rom
118 ㎡
Bruksareal
118 ㎡
Tomteareal
388 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Stor 5-roms selveierleilighet over 2 plan. Sørvestvendt med fin utsikt og gode solforhold.

Om eiendommen

Standard

Leiligheten er oppført i  2001 er normalt vedlikeholdt og holder en gjennomgående god standard basert på byggeår.

På hovedplan er det for meste parkettgulv i oppholdsrom og fliser på bad. I 2 etasje er det tepper, belegg og laminatgulv. På veggene er det malt panel i gang. Fliser på bad og vaskerom. Glassfiberstrie på soverom. Malt miljøtapet i stue og kjøkken. Hvite slette himlinger.

Kjøkkeninnredning med kirsebærfronter. Integrerte hvitevarer. (stekekeovn , koketopp, kjøleskap, mikroovn og
oppvaskmaskin.)

Fiberkabel fra Telenor. Kjøper må tegne nytt abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 118 kvm, Bruksareal: 118 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 83 m²  - Loft 35 m².
P-rom inkl: 1. etg.: hall m/ trapp, 2 soverom, vaskerom, bad og kjøkken/stue. Loft: stue, 2 soverom og WC.

Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer. Utvendig bod i carport på 12 m² er ikke medregnet i arealoversikt. Bod over carport er heller ikke medregnet.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Boligen er godkjent med carport. Nåværende eier har satt opp en lettvegg i denne og laget en bod. Boden kan relativt enkelt tilbakeføres til carport.

Byggeår og byggemåte

2000 i følge Lindesnes kommune. Isolert bindingsverk med vindtetting, utlekting, musebånd og liggende malt ytterkledning. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Det er både peisovn og varmepumpe i stuen i 1. etasje.  Varmekabler på bad og vaskerom Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen er utstyrt med sentralstøvsuger og ventilasjonsanlegg, samt fiber fra telenor.
Eiendommen er forsikret i Frende, med polisenummer 717889.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Arne Vinsjevik den 06.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen ligger i et etablert boligområde på Frøysland utenfor Mandal sentrum. Ligger med korte avstander til skole og barnehage. Ligger sørvestvendt med gode solforhold. Boligen ligger under reguleringsplan for Østre Skogsfjord Syd. Innholdsrik bolig med flislagt bad, 4 soverom samt stort kjøkken/stue. Det er også etablert veranda mot sør og vest.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 2 - avvik som kan kreve tiltak

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er ikke etablert luftespalte i gesimser for god
luftgjennomstrømning til tak og overgang vegger. WW takstoler i overgang til rom over carport er fjernet og erstattet med andre type bæring.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Enkelte vinduer er malingsslitt.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Hoveddør har enkelte skrapemerker utenom normal aldersslitasje. Dobbel verandadør har noe begynnende råteskade i dørblad. Enkel boddør inn til carport er en eldre enkel tredør av ukjent alder. Dør ut fra carport til baksiden av bolig er falmet og har enkelte sprekker og rustne beslag.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk mangler noen cm opp mot dagens krav på 1 meter. Rekkverk oppfyller byggetidspunktets krav til høyde.

Innvendig > Overflater
Det er påvist skader på overflater. Parkett har høy slitasjegrad rundt kjøkkeninnredning.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE. Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er ikke påvist membranoppkant ved døråpning og rommet isolert sett har ikke sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Det er ikke påvist membran i rommet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er ukjent membransystem i våtrommet. Rommet har fall på 15 mm til sluk og uten oppkant
ved dører.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Den ene sluket er ikke inspisert pga. tilgang. Eventuelt membransystem er snart 20 år.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon fra balansert ventilasjonsanlegg på ett eller flere rom i boligen. Begge soverom i 2 etasje mangler lufteterskel i dører.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja.
Satt opp lettvegg i carport. Lagt golv og isolert over carport, og dør inn.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Satt opp vegg til carport, og lagt gulv og isolert over carport. Har også satt inn dør til rom over carport.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum: Kjør opp brobakken og ta til høyre mot Frøysland/ Gjervoldstadveien. Følg veien forbi Frøysland til skilt mot Kongefjellveien til venstre. Ta så andre avkjørsel til venstre mot Frøyslandsveien og deretter første til høyre mot Skogsvingen og så til høyre igjen. Huset ligger på venstre side og er skilt med "Til salgs skilt" fra Sørmegleren.

Tomt

Areal: 388 kvm, Eierform: Eiet fellestomt. Tomten er oppdelt iht vedlagte seksjoneringsdokumenter. Delen denne leiligheten disponerer er lettstelt og for det meste opparbeidet med terrasser og asfaltert tun.

Parkering

Biloppstillingsplass til flere biler både ved inngangspartiet (øst) og på vestsiden.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 07.05.2001. Ferdigattesten gjelder bolig med carport. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Videre foreligger det ferdigattest for fasadeendring og utnyttelsesgrad for loft, datert 10.01.2006.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, og tilhører reguleringsplan Østre Skogsfjord Syd, datert 29.01.1998. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Siste del av veien er privat.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr 2000/4514-2/39, tinglyst 23.10.2000 Bestemmelse iflg. skjøte
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt. Mandal kommune eller den de bemyndiger har rett til å fullføre tekniske anlegg og vedlikeholde disse, anlegge nødvendige veiskråninger og grøfter på tomtegrunn uten noen form for ulempeerstatning. Det samme gjelder stikkledninger som må føres over tomten, samt elektriske linjer i området. Mandal kommune skal uhindret ha adgang til inspeksjon og reparasjon av eventuelle feil og skader som kan oppstå på de komunale ledninger som ligger på eiendommen. Kommunen skal etter endt arbeid sette grunnen i den stand den var før arbeidet var satt i gang. Eieren av tomten har ikke adgang til å plante større trær over ledninger, eller foreta arbeid som på noen måte kan skade ledningene. Ved eventuell bygging over eller nær ledning må eieren dekke utgiftene til sikring eller nødvendig omlegging av ledningen.
Overført fra: 4205-53/239

Dagboknr nr 2003/1957-1/39, tinglyst 07.05.2003 Seksjonering
Snr 2 skal ha tilgang til utvendig stoppekran plassert på T.1
Sameiebrøk 85/170

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Er tillatt.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven. 

Forretningsfører

Ingen forretningsfører.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 460 000,- (Prisantydning) Omkostninger 61 250,- (Dokumentavgift) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 73 120,- (Omkostninger totalt) 2 533 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 11 223,75 pr. år Dette inkluderer avgift til vann og avløp, samt eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4876,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Pliktig medlemsskap i området velforening. Årlig kontingent er kr 200,- pr husstand.

Stikkveien inn til denne boligen og videre inn er privat. Det betales kr 664,- pr år for brøyting..

Felleskostnader inkluderer

Eiendommen er forsikret i Frende, med polisenummer 717889. Forsikringspremien er den eneste fellesutgiften som betales i sameiet. Premie pr kvartal for denne seksjonen er kr. 1.437- .  Andre fellesutgifter betales etter hvert som de oppstår.

Formuesverdi

Primær: Kr. 580 722,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 090 597,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Skogsvingen 3, Gnr. 53 Bnr. 239 Snr. 2 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/steketopp, oppvaskmaskin og mikro-ovn
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0053

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0053. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 590 000,-) (Kr.58 275)
Tilrettelegging (Kr.14 500)
Digital grunnpakke (Kr.5 850)
Totalt kr. (Kr.86 310)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3057740